Тренінги для працівників за рахунок роботодавця

Ушакова Лілія, експерт з кадрових і податкових питань
Якось Джека Велча* запитали про навчання працівників: «Ви не боїтеся, що ви їх навчите, а вони підуть?». Знаєте, яка була відповідь? «Боюся, звичайно. Але ще більше я боюся, що не навчу їх, і вони залишаться». Дійсно, для роботодавця дуже важливо, щоб наймані працівники навчалися, здобували нові знання, уміння, навички. Це забезпечить роботодавцеві рух уперед, завоювання нових ринків збуту, отримання бажаного прибутку. Чудово, що багато роботодавців вкладаються в навчання працівників. Ми ж зі свого боку готові допомогти з вирішенням питань, які виникають при оформленні (проведенні) такого навчання. І сьогодні пропонуємо вам поговорити про тренінги.

* Американський підприємець.

Сьогодні ми з вами вирішуватимемо дуже цікаву задачку. Навіть не просто задачку, а задачку із зірочкою!

Дано: підприємство, яке періодично організовує і проводить для своїх працівників тренінги. Витрати на проведення тренінгів підприємство бере на себе.

Знайти відповіді на запитання: як розцінювати час, проведений на тренінгу: як робочий час або час навчання працівника?

Чи має право роботодавець вимагати присутності працівника на тренінгах, якщо вони проводяться в дні, які є вихідними для останнього?

Чи (і яким способом) треба компенсувати працівникові час, проведений на тренінгу, зокрема, якщо такий тренінг проводиться у вихідні дні?

Підказка: ці запитання ми поставили Мінсоцполітики.

Відповідь відомство надало в листі № 1437/0/206-19 від 02.10.2019 р. (див. «Щодо оплати вихідного дня, в який працівника було направлено на навчання» сьогоднішнього номера) (далі — лист № 1437).

Що ж, давайте подивимося, збігаємося ми у своїх висновках з ним чи ні.

Рішення задачі.

Робота VS навчання?

Визначення терміна «тренінг» у КЗпП ви не знайдете.

Водночас з положень п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону про освіту** випливає, що тренінг є видом освітньої діяльності, спрямованої на формування знань, інших компетенцій, розвиток інтелектуальних і творчих здібностей, емоційно-вольових та/або фізичних якостей здобувача освіти. А ч. 2 ст. 59 цього Закону класифікує тренінг як спосіб підвищення кваліфікації працівника.

** Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII.

Таким чином, час, проведений працівником на тренінгу, слід розцінювати не як робочий час, а як час навчання. На це, зокрема, звертає увагу Мінсоцполітики в листі № 1437. Це дуже важливий висновок, який впливає і на порядок документального оформлення такого процесу, і на спосіб реалізації трудових гарантій, установлених законодавством про працю, для працівників, що суміщають роботу з навчанням, і на принцип застосування норм податкового законодавства.

Документальне

Якщо виходити з того, що тренінг = підвищення кваліфікації, то й у «паперовому питанні» роботодавці сміливо можуть використати аналогію.

Так, якщо на вашому підприємстві, в установі, організації є працівники, які зобов’язані проходити підвищення кваліфікації згідно із законом, то доцільно щорічно складати план-графік такого проходження, з яким ознайомлювати їх під підпис. У плані-графіку зазначте: хто з працівників та в які строки повинен пройти підвищення кваліфікації, а також його підставу. Якщо ініціатива прослухати тренінг і підвищити кваліфікацію виходить від працівника, він може звернутися до роботодавця із заявою, в якій викласти своє прохання.

Ідея організувати тренінг для працівників є ініціативою їх роботодавця? Тоді останній може направити працівникам пропозицію пройти тренінг. Причому якщо пропозиція зроблена в усній формі, рекомендуємо отримати від працівників письмову згоду. Якщо пропозиція оформлена письмово, вистачить відміток працівників про згоду, зроблених у пропозиції. Майте на увазі: в односторонньому порядку зобов’язати працівників відвідати тренінг на тій підставі, що «я так вирішив», роботодавець не має права.

Окремо зупинимося на ситуації, коли тренінги проводяться у вихідні дні.

Тренінг у вихідний день. Доволі часто така ініціатива роботодавців викликає невдоволення працівників. І навіть якщо останні прийдуть на тренінг через побоювання накликати на себе неприємності з боку керівництва, результатом буде демотивований працівник і гроші на вітер. Навряд чи саме про такий результат мріє роботодавець.

Можливий вихід із ситуації — роз’яснити працівникам переваги навчання, як-от підвищення професійного рівня і збільшення їх вартості на ринку праці без фінансових вливань з їх боку.

І пам’ятайте: участь працівників у тренінгу має бути добровільною. На це звертає увагу ч. 4 ст. 34 Закону про зайнятість***. Про направлення працівника на тренінг видають відповідний наказ (розпорядження). У табелі обліку робочого часу дні підвищення кваліфікації (тренінгу) з відривом від виробництва Мінпраці в листі від 22.06.2010 р. № 6551/0/14-10/13 рекомендує відображати з кодом «ІН» (цифровий код «22») — інший невідпрацьований час. Проте, на наш погляд, тут роботодавцеві є сенс ввести своє кодування для «навчальних» днів, щоб не заплутати бухгалтера з зарплати (див. нижче).

*** Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI.

Трудові гарантії

Тут на перше місце виходять ст. 122 КЗпП. Вона зобов’язує звичайного роботодавця зберігати за працівником, який підвищує кваліфікацію з відривом від виробництва, місце роботи (посаду) і проводити йому виплати, передбачені законодавством.

Якщо говорити про виплати, то тут орієнтир на постанову № 695****. У її п. 1 встановлено для основних працівників, які направляються на підвищення кваліфікації з відривом від виробництва, такі мінімальні держгарантії:

**** Постанова КМУ «Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва» від 28.06.97 р. № 695.

а) збереження середньої зарплати за час навчання;

б) оплата вартості проїзду працівника до місця навчання і назад;

в) виплата добових за кожен день перебування в дорозі у розмірі, встановленому законодавством для службових відряджень. Іногороднім працівникам протягом першого місяця навчання добові виплачуються в розмірі, встановленому законодавством для службових відряджень, а в подальші місяці до закінчення строку навчання, тим, хто отримує заробітну плату в розмірі менше 6 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (наразі це смішна сума в 102 грн.), виплачується стипендія у розмірі 20 % добових.

Зауважте, якщо навчання (тренінг) проводиться за місцем роботи основного працівника, то оплатні гарантії згортаються до збереження середньої зарплати за час навчання.

Знову-таки зупинимося на тренінгах, які проходять у вихідні дні працівників.

Тренінг у вихідний день. У ст. 122 КЗпП і постанові № 695 йдеться про гарантії, які встановлені для стандартного випадку: підвищення кваліфікації з відривом від виробництва.

При цьому постанова № 695 гарантує нарахування середньої зарплати за робочі дні, які припали на період підвищення кваліфікації. Приписів щодо оплати часу навчання (тренінгу), якщо воно проводилося у вихідні дні працівника, ані КЗпП, ані постанова № 695 не містять.

Так може тут треба орієнтуватися на положення ст. 71 і 72 КЗпП, які встановлюють порядок залучення працівників до роботи у вихідний день та умови компенсації за таку роботу? Упевнені, що ні. Адже час тренінгу не є робочим часом працівника.

Під час тренінгу працівник не виконує свої посадові обов’язки, а підвищує кваліфікацію (тобто навчається). Відповідно і норми про залучення до роботи у вихідний день (ст. 71 КЗпП) і компенсацію такої роботи (ст. 72 КЗпП) тут застосовувати не можна.

У результаті отримуємо «законодавчу» діру з цього питання.

Тобто ніде не зазначено, як оплачувати день підвищення кваліфікації, який припадає на вихідний.

Водночас Мінсоцполітики в листі № 1437 доходить такого висновку. У разі направлення працівника на навчання (тренінг) у вихідний день цей день підлягає оплаті у розмірі середньої зарплати. Такий висновок відомство обґрунтувало тим, що постанова № 695 зобов’язує зберігати середню зарплату за основним місцем роботи за час навчання.

Зрозуміло, що цей висновок не можна назвати безперечним. Адже в розрахунку середньої зарплати, яка зберігається за основним місцем роботи, з якого працівник прямує на тренінг, беруть участь робочі дні, а нарахування виплат проводять шляхом множення середньоденної зарплати на кількість робочих днів (див. п. 8 Порядку № 100). У випадку з навчанням (тренінгом) у вихідний день кількість таких робочих днів = 0.

Водночас якщо ви хочете (1) промотивувати співробітника, запрошеного на тренінг у його вихідний день, (2) підвищити його зацікавленість, (3) не відволікати працівника від роботи в його робочі дні, ви можете дослухатися думки Мінсоцполітики й оплатити вихідний день, в який працівник перебуває на тренінгу, за середньою зарплатою. У разі постійного залучення працівників до тренінгу у вихідні дні рекомендуємо оплату за середньою зарплатою закріпити в колективному договорі або в положенні про оплату праці.

Податкові тонкощі

ПДФО. Сума витрат роботодавця у зв’язку з підвищенням кваліфікації працівника згідно із законом не є оподатковуваним доходом останнього. Підстава — п.п. 165.1.37 ПКУ.

У розділі I Податкового розрахунку за формою № 1ДФ неоподатковувану суму витрат роботодавця у зв’язку з підвищенням кваліфікації (проведенням тренінгу) працівника згідно із законом відображайте з ознакою доходу «158».

Рекомендація. Старайтеся, щоб з документів випливало, що ініціатором проведення тренінгу був роботодавець, а не працівник. Інакше, побачивши заяву працівника з проханням оплатити проходження тренінгу, контролери можуть спокуситися та «підтягнути» таку виплату під додаткове благо і наполягати на оподаткуванні ПДФО.

ВЗ. Неоподатковувана ПДФО вартість витрат роботодавця на організацію тренінгу для найманих працівників не увійде до бази оподаткування ВЗ. Це випливає з положень пп. 1.2 і 1.7 п.п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ (ср. ).

Водночас така виплата має бути відображена в розділі II форми № 1ДФ у загальній сумі доходів, нарахованих/виплачених фізичним особам у звітному кварталі.

ЄСВ. Суму витрат роботодавця на підвищення кваліфікації (тренінг) для працівників не включають до бази стягнення ЄСВ, оскільки вона зазначена серед виплат, на які не нараховується ЄСВ (див. п. 9 розд. II Переліку, затвердженого постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170).

Відповідно в ЄСВ-звіті за формою № Д4 вартість підвищення кваліфікації не відображають.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі