Теми статей
Обрати теми

Дорогу молодим! або Беремо практикантів

Огай Олена, експерт з питань оплати праці, Ушакова Лілія, експерт з кадрових і податкових питань
Оплата праці Листопад, 2019/№ 21
Друк
Усе пізнається з досвідом! Так і в освоєнні професії — теоретичні знання рано чи пізно мають бути підкріплені практичними навичками. Студентам та учням отримати такий досвід можна на підприємствах під час проходження практики. Ви вже знайомі з практикантами? Чи тільки маєте намір відкрити дорогу молодим, узявши їх на практику? Тоді ця стаття для вас. Ви допомагаєте їм, ми — вам.

Сьогодні говоритимемо про практику і практикантів. Але щоб розуміти один одного з пів слова, давайте чітко визначимося, що це таке «виробнича практика»?

Частина 9 ст. 9 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII кваліфікує виробничу практику як здобуття освіти на робочому місці. Тобто це спосіб навчання претендентів освіти (учнів і студентів), завдяки якій вивчення освітньої програми відбувається на виробництві.

Вторять йому ст. 50, 51 Закону № 1556* і ст. 25 Закону про профтехосвіту**, зазначаючи, що практика на підприємстві — це одна з форм освітнього процесу. А її склад і послідовність розробляються згідно з навчальним планом.

* Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII.

** Закон України «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.98 р. № 103/98-ВР.

Таким чином, виробнича практика — складова навчального процесу.

Запам’ятаємо це та йдемо далі.

Підприємство готове допомогти студентам або учням здобути перші професійні навички і стати базою для проходження ними практики. Як це організувати?

Усе залежить від того, кого саме ви збираєтеся навчати ремеслу: практикантів — учнів закладів професійної (професійно-технічного) освіти (далі — заклади профтехосвіти) або практикантів-студентів установ вищої освіти (далі — ВНЗ).

Адже практика учня закладу профтехосвіти і студента ВНЗ — це, як говорять в Одесі, дві великі різниці.

Не вірите? Тоді читаємо далі.

Практика студента ВНЗ

Нормативні документи. Закон № 1556, Положення № 93***.

*** Положення про проведення практики студентів ВНЗ України, затверджене наказом Міносвіти від 08.04.93 р. № 93.

Оформлення та організація. ВНЗ і база практики (підприємство) укладають договір на проведення практики студентів за формою, наведеною в додатку 1 до Положення № 93.

Зверніть увагу: такий договір може бути укладений на період до 5 років.

За два місяці до початку практики база практики (підприємство) повинна отримати від ВНЗ для погодження програму практики, а не пізніше ніж за тиждень до початку практики — список студентів-практикантів.

Надання робочих місць для проходження практики база практики оформляє наказом (розпорядженням). У ньому рекомендуємо зазначити: вид практики; період; умови проходження; П. І. Б. і посаду працівника — керівника практики від підприємства.

Із студентами проводять обов’язкові інструктажі з охорони праці.

У разі потреби забезпечують спецодягом, засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням за нормами, встановленими для штатних працівників.

База практики також зобов’язана забезпечити облік виходів на практику практикантів-студентів. Зауважимо: якщо із студентами не укладалися строкові трудові договори на періоди практики (див. нижче), рекомендуємо такий облік вести не в табелі обліку робочого часу, а в окремому документі.

Після закінчення практики база практики надає ВНЗ характеристику на кожного студента-практиканта.

Матзабезпечення. Витрати, пов’язані з проведенням практики студентів і зазначені в кошторисі-калькуляції, ВНЗ відшкодовує базі практики.

Зауважимо, що на практиці у багатьох випадках в договорах на проведення практики студентів умови, що встановлюють порядок компенсації ВНЗ витрат на проведення практики, відсутні. У зв’язку з чим проходження практики на базі практики обмежується добором студентом матеріалу, необхідного для складання звіту.

Оплата за керівництво практикою. Працю керівника практики від бази практики оплачують на умовах погодинної оплати з розрахунку 0,5 години на одного студента на тиждень (п. 5.3 Положення № 93).

Можливі варіанти організації оплати:

1) нараховує і виплачує база практики — підприємство у межах витрат за договором на проведення практики, а навчальний заклад згодом компенсує їй ці витрати. У цьому випадку розмір оплати підприємство зазначає у відповідному наказі. Така виплата є зарплатою для працівника;

2) нараховує, виплачує безпосередньо ВНЗ як винагороду за цивільно-правовим договором, укладеним з керівником практики. Форма договору наведена в додатку 2 до Положення № 93.

Взаємовідносини підприємства з практикантами. Як зазначалося вище, практика — це частина навчального процесу. Тому

ВАЖЛИВО!

Підприємство не зобов’язане укладати з практикантами трудові договори на період проходження практики.

Ба більше, у більшості випадків ніякої роботи на базі практики студенти-практиканти не виконують, а продовжують навчальний процес відповідно до програми практики. Тому база практики таким студентам за період практики жодних виплат не нараховує.

Але (!) за наявності вакантних посад, які відповідають вимогам програми практики, підприємство може зарахувати студентів до свого штату за строковим трудовим договором. Єдина умова — студенти повинні витрачати не менше 50 % часу на загальнопрофесійну підготовку за програмою практики (абзац другий п. 3.7 Положення № 93).

Укладаючи трудовий договір, зауважте, що якщо студент більше ніде не працює, а тільки навчається, то ваше підприємство буде для нього основним місцем роботи (див. лист Мінсоцполітики від 20.01.2012 р. № 21/13/116).

Також зауважте: якщо студент не досяг 18 років, трудовий договір з ним має бути укладений у письмовій формі (ст. 24 КЗпП).

Укладення трудового договору відразу зобов’язує вас:

• подати Повідомлення податківцям, перш ніж допускати працівника до роботи (ч. 3 ст. 24 КЗпП);

• дотриматися «молодіжних» трудових гарантій, установлених гл. XIII КЗпП, якщо студентові менше 18 років;

• нараховувати і виплачувати студентові-працівникові заробітну плату. Причому зауважте, що зарплата працівникам молодше 18 років при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи (ст. 194 КЗпП).

Практика учня закладу профтехосвіти

Нормативні документи. Закон про профтехосвіту, Положення № 419****, Порядок № 992*****.

**** Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затверджене наказом МОН від 30.05.2006 р. № 419.

***** Порядок надання робочих місць для проходження учнями, слухачами закладів професійно-технічної освіти виробничого навчання та виробничої практики, затверджений постановою КМУ від 07.06.99 р. № 992.

Оформлення та організація. За загальним правилом, заклад профтехосвіти і база практики (підприємство) не пізніше ніж за два тижні до початку практики укладають відповідний договір (п. 8 Порядку № 992). Його типова форма наведена в додатку до Порядку № 992 (ср. ).

Зверніть увагу: такого договору може не бути, якщо всі його розділи вже включені до загального договору про підготовку кваліфікованих працівників.

Не пізніше за два тижні до початку практики база практики отримує від закладу профтехосвіти списки учнів-практикантів, керівників практики від навчальних закладів, навчальні програми з виробничого навчання і виробничої практики (п. 15 Порядку № 992).

База практики видає наказ про надання робочих місць для проходження практики. У ньому зазначають: вид практики; період; умови проходження; керівника практики.

З учнями проводять обов’язкові інструктажі з охорони праці. У разі потреби забезпечують спецодягом, засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням за нормами, встановленими для штатних працівників.

База практики забезпечує облік виходів на практику практикантів. Зауважимо: якщо з учнями не укладалися строкові трудові договори на періоди практики (див. нижче), рекомендуємо такий облік вести не в табелі обліку робочого часу, а в окремому документі. Також база практики веде облік робіт, виконаних кожним учнем.

Після закінчення практики база практики надає закладу профтехосвіти характеристику на кожного практиканта.

Матзабезпечення. Витрати на проведення виробничої практики підприємства несуть за власний кошт (пп. 11 і 16 Порядку № 992).

Оплата за керівництво практикою. Керівникові практики від підприємства його роботодавець може щомісячно протягом періоду практики нараховувати доплату. Якщо говорити про її розмір, то за наявності:

• 1 — 2 учнів він дорівнює 5 % від суми основної зарплати, яку керівник практики отримує за основним місцем роботи;

• 3 — 4 учнів — 10 %;

• 5 — 7 учнів — 20 %;

• 8 — 10 учнів — 30 %.

Таку оплату підприємство здійснює за рахунок коштів, передбачених на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів, тобто за власний кошт (п. 19 Порядку № 992).

Цю виплату оподатковуйте податками у складі заробітної плати.

Взаємовідносини підприємства з практикантами. І знову тут відштовхуємося від того, що виробнича практика = складова навчального процесу.

Практикантів — учнів закладів профтехосвіти на час виробничої практики не включають до складу (список) працівників підприємства. У штатному розписі під них не виділяють штатні одиниці (п. 7 Порядку № 992). Під час практики вони виконують роботи не згідно з положеннями трудового договору, а згідно з навчальними планами і програмами (ч. 3 ст. 29 Закону про профтехосвіту).

Враховуючи наведене, Мінсоцполітики в листі від 20.08.2012 р. № 107/021/150-12 дійшло висновку, що відносини бази практики з практикантами не є трудовими, а трактуються як навчально-виробничий процес і тому не вимагають укладення з такими особами строкових трудових договорів.

Держпраці також підтримала позицію Мінсоцполітики, зазначивши в листі від 19.05.2017 р. № 5783/4.1/4.1-ДП-17, що

ВАЖЛИВО!

Оскільки трудові відносини з учнями під час виробничої практики не виникають, то подавати Повідомлення про прийняття на роботу не потрібно.

Морочитися з трудовими книжками також не доведеться.

Водночас база практики (підприємство) зобов’язана сплатити працю учнів-практикантів згідно зі встановленими системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок за фактично виконаний обсяг робіт (п. 17 Порядку № 992, п. 3.10 Положення № 419).

Подальша доля цих сум має бути врегульована в договорі про навчально-виробничу практику між підприємством і навчальним закладом. І тут можливі два варіанти перебігу подій (абзац другий п. 17 Порядку № 992).

img 1Зароблені практикантами суми підприємство повністю перераховує закладу профтехосвіти.

Далі такий заклад самостійно розподіляє отримані суми (50 % сум виплачує учням, 50 % використовує для здійснення своєї статутної діяльності — див. п. 18 Порядку № 992, п. 3.10 Положення № 419).

img 2Зароблені практикантами суми підприємство саме розподіляє так (ч. 9 ст. 50 Закону про профтехосвіти, п. 18 Порядку № 992):

• 50 % суми перераховує закладу профтехосвіти;

• інші 50 % виплачує безпосередньо практикантам.

Зазначені кошти підприємство перераховує (виплачує) не пізніше 5 днів після виплати заробітної плати своїм працівникам.

Зауважимо, що на сьогодні склалася практика, при якій підприємства приймають учнів на період практики до штату (укладають строкові трудові договори). Якщо ваше підприємство — прибічник такого підходу, то врахуйте таке.

Якщо ваші практиканти не досягли 18 років, трудові договори укладайте у письмовій формі.

Обов’язково подайте Повідомлення про укладення трудового договору перед допуском працівника до роботи.

Також вам треба буде дотриматися трудових і зарплатних гарантій, встановлених КЗпП для такої категорії працівників.

І ще один нюанс, який виникає у разі укладення трудового договору, — відрахування з доходу працівника коштів для перерахування закладу профтехосвіти (за загальним правилом — 50 %).

Щоб не порушити вимоги ст. 127 і 128 КЗпП, рекомендуємо вам попросити учня написати заяву з проханням перераховувати 50 % нарахованої заробітної плати практиканта на рахунок навчального закладу.

Здавалося б, усе просто. Але залишилося ще одне питання — оподаткування коштів, зароблених практикантами.

Питання оподаткування

Тут танцюватимемо від варіанта оформлення відносин.

img 3Робочі місця для проходження практики надані згідно з угодою про навчально-виробничу практику, укладеного із закладом освіти (окремі трудові договори з учнями не укладалися).

Як ми вже говорили вище, можливі два варіанти виплати винагороди за виконану практикантом-учнем роботу: 100 % навчальному закладу або 50 % х 50 %.

На наш погляд, логічно було б взагалі не розглядати як дохід учня суми, які йдуть безпосередньо закладу профтехосвіти. Але в податківців із цього приводу абсолютно інша думка (див. листи ДФСУ від 13.10.2015 р. № 21700/6/99-99-17-03-03-15, від 05.02.2018 р. № 456/6/99-99-13-02-03-15/ІПК, 103.02 і 301.01 БЗ). Вони наполягають на тому, що незалежно від варіанта розрахунків уся сума (100 %), зароблена практикантом за виконану в процесі практики роботу, є його доходом.

Не готові сперечатися з ними? Тоді із загальної суми (100 %), нарахованої за роботу учневі-практиканту, підприємство як податковий агент зобов’язане утримати ПДФО за ставкою 18 % і ВЗ — 1,5 % (підкатегорія 103.02 ЗІР).

Якщо говорити про вид доходу, то, на наш погляд, такий заробіток можна віднести до інших оподатковуваних доходів (див. п.п. 164.2.20 ПКУ). Відповідно податкову соціальну пільгу до такої виплати не застосовуємо.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ відображаємо загальну суму доходу, заробленого практикантом (тобто 100 %), — ознака доходу «127».

Що стосується ЄСВ, то тут податківці не дотримуються позиції Пенсійного фонду, який раніше адміністрував ЄСВ. На відміну від пенсійників, вони наполягають на необхідності включення такої виплати до бази нарахування ЄСВ (301.03 БЗ).

Якщо дотримуватися позиції податкової, то всю суму (100 %) доходу за виконану практикантом роботу слід включити до бази нарахування ЄСВ.

Правильно відобразити таку виплату у Звіті за формою № Д4 вам допоможе роз’яснення фахівця Пенсійного фонду в статті «Практикант у Звіті з ЄСВ» цього номера.

А чи потрібно за практикантами дотримуватися вимоги про ЄСВ з мінімалки?

Скажемо чесно: якоїсь єдиної позиції із цього приводу податківці не виробили (див. листи ДФСУ від 05.02.2018 р. № 456/6/99-99-13-02-03-15/ІПК і від 13.10.2015 р. № 21700/6/99-99-17-03-03-15).

На наш погляд, якщо підприємство нараховує виплати згідно з угодою про навчально-виробничу практику практикантам, які не перебувають з підприємством у трудових відносинах, то вимогу про сплату ЄСВ з мінімалки виконувати не потрібно.

Підстава — таке підприємство не є основним місцем роботи практикантів.

Тому ЄСВ нараховуємо на фактичну базу нарахування внеску.

img 4На період практики укладені трудові договори із студентами, учнями.

Застосовуємо загальні правила оподаткування заробітної плати: утримуємо ПДФО за ставкою 18 % і ВЗ — 1,5 %.

У частині ЄСВ також усе стандартно.

І не забуваємо про вимогу про сплату ЄСВ з мінзарплаті, якщо місце роботи на вашому підприємстві є для працівника-студента основним місцем роботи.

Як бачите, виробнича практика студентів і учнів — це ще та задачка із зірочкою. Вирішити її вам допоможе наша стаття.

ВИСНОВКИ

• Практика є невід’ємним елементом навчального процесу студентів ВНЗ і учнів закладів профтехосвіти.

• Усі витрати, пов’язані з проведенням практики студентів, підприємствам — базам практики відшкодовує ВНЗ.

• Витрати на проведення виробничої практики учнів закладів профтехосвіти підприємство здійснює за свій рахунок.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі