Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Статзвітність з праці — 2020: хто, коли та як?

Бочкарьова Тетяна, заступник директора департаменту - начальник відділу статистики оплати праці Державної служби статистики України
Оплата праці Січень, 2020/№ 1
Друк
Багато хто скептично ставиться до обов’язку звітувати перед Держстатом. А дарма. Адже за порушення правил подання статистичної звітності посадових осіб підприємства можуть покарати адмінштрафом. Як дізнатися, яку звітність потрібно подавати до органів статистики? Як заповнити звіт і коли його подати? Відповіді на ці та інші запитання ви знайдете у нашій статті.

«Трудова» статзвітність

Альбом форм державних статистичних спостережень на 2020 рік ви можете знайти на офіційному вебсайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у розділі «Для респондентів».

Там же можна знайти бланки форм та методологічні документи щодо їх заповнення. У паперовому вигляді звітно-статистичну документацію можна отримати безпосередньо в територіальних органах Держстату.

Перелік форм статзвітності з праці, яку мають заповнювати та подавати респонденти протягом 2020 року, наведемо у табл. 1.

Таблиця 1. Статзвітність з праці, яку подаємо у 2020 році

Назва звіту

Чим затверджена форма звіту

Коли подаємо

Чим керуватися при заповненні

Форма № 1-ПВ (місячна)

«Звіт із праці»

Наказ Держстату від 10.06.2016 р. № 90

Щомісячно не пізніше 7-го числа після звітного місяця

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці», затверджена наказом Держкомстату від 26.10.2009 р. № 403(1),

роз’яснення Держстату від 13.07.2016 р. № 17.4-12/4

Форма № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці»

Наказ Держстату від 06.07.2018 р. № 134(2)

Щоквартально не пізніше 7-го числа після звітного періоду одночасно з формою № 1-ПВ (місячна)

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці», затверджена наказом Держкомстату від 26.10.2009 р. № 404(1), роз’яснення Держстату від 06.07.2018 р. № 17.4-12/11

Наказ Держстату від 31.07.2019 р. № 259(2)

Інструкція № 404, роз’яснення Держстату від 31.07.2019 р.

№ 19.1.2-12/31-19

Форма № 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) «Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці»

Наказ Держстату від 26.06.2017 р. № 150

Не пізніше 28 лютого

Роз’яснення Держстату від 08.07.2019 р. № 19.1.2-12/28-19

(1) Увага! Інструкції розроблялись під «старі» бланки звітів, які зараз не використовують. Однак їх положення можна використати як допоміжні матеріали при заповненні окремих рядків сучасних статистичних звітів з праці.

(2) Востаннє Звіт з праці за формою № 1-ПВ (квартальна) подаємо за старою формою за звітний період «IV квартал 2019 року». Починаючи зі звітного періоду «I квартал 2020 року» звітуємо за новою формою, затвердженою наказом Держстату від 31.07.2019 р. № 259.

Про необхідність подання тієї чи іншої форми державного статистичного спостереження респондентів повідомляють територіальні органи державної статистки.

Також на офіційному вебсайті Держстату у розділі «Для респондентів»/«Пошук за кодом ЄДРПОУ» (rsp.ukrstat.gov.ua/edrpou) респондент має змогу самостійно отримати інформацію про те, які саме форми державних статистичних спостережень він має подавати протягом поточного звітного року.

Коли?

Статистичні звіти з праці подають у строки, зазначені на бланках форм.

Проте якщо гранична дата подання звіту припадає на вихідний (святковий чи неробочий) день, то цей строк переноситься на наступний робочий день після такого вихідного (святкового, неробочого) дня.

Для зручності наведемо граничні строки подання статистичних звітів з праці для 2020 року (з урахуванням перенесення робочих днів) у табл. 2.

Таблиця 2. Граничні строки подання статистичних звітів з праці за 2020 рік

Назва звіту

Звітний період

Граничний строк подання

Форма № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці»

Січень 2020 року

07.02.2020 р.

Лютий 2020 року

10.03.2020 р.

Березень 2020 року

07.04.2020 р.

Квітень 2020 року

07.05.2020 р.

Травень 2020 року

09.06.2020 р.

Червень 2020 року

07.07.2020 р.

Липень 2020 року

07.08.2020 р.

Серпень 2020 року

07.09.2020 р.

Вересень 2020 року

07.10.2020 р.

Жовтень 2020 року

09.11.2020 р.

Листопад 2020 року

07.12.2020 р.

Грудень 2020 року

08.01.2021 р.

Форма № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці»

I квартал 2020 року

07.04.2020 р.

II квартал 2020 року

07.07.2020 р.

III квартал 2020 року

07.10.2020 р.

IV квартал 2020 року

08.01.2021 р.

Форма № 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) «Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці»

2019 рік

28.02.2020 р.

Як?

Традиційно звіти у паперовому вигляді подають особисто до територіального органу державної статистки. Ще один спосіб — надіслати звіт поштою. Але зробити це потрібно завчасно, щоб звіт потрапив до органу державної статистки не пізніше останнього дня подання.

Проте оптимальніше подавати статистичні звіти з праці в електронній формі. Цей спосіб значно спрощує процедуру звітування. Скориставшись такою системою, респондент може подати статзвітність у зручний для нього час у будь-якій з найпоширеніших бухгалтерських програм.

Звісно, якщо ви подали звіт в електронному вигляді та отримали квитанції про надходження та приймання звіту до оброблення, то не потрібно подавати відповідні форми на папері. Звіти в електронному вигляді подаються у строки, встановлені законодавством для подання відповідних звітів у паперовій формі.

Якщо ви бажаєте подати звіт в електронному вигляді, вам стане у пригоді офіційний вебсайт Держстату, а саме розділ «Для респондентів/ Електронна звітність».

Хто подає звіти за формою № 1-ПВ?

Респондентами для участі в державному статистичному спостереженні з праці можуть бути юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб (далі — підприємства). Перелік респондентів визначається Держстатом наприкінці календарного року.

Відбір підприємств для звітування за формами № 1-ПВ (місячна) та № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці» проводять відповідно до Методики формування сукупності для проведення обстеження підприємств із питань статистики праці, затвердженої наказом Держстату від 26.01.2016 р. № 14 (ср. ).

Відбір здійснюється за показником середньої кількості працівників. В обстеженні можуть брати участь підприємства із середньою кількістю працівників 10 і більше осіб (ураховуючи штатних працівників, сумісників та працюючих за цивільно-правовими договорами). При цьому великі та середні підприємства (кількість працюючих на яких становить 50 і більше осіб) обстежуються суцільно, а малі (від 10 до 49 осіб включно) — вибірково.

Звертаємо увагу, що до підприємств, які обстежуються суцільно, протягом звітного року можуть долучатися новостворені, які утворилися або розпочали діяльність наприкінці попереднього року або на початку звітного. Не впливають на необхідність подання звіту зміна ідентифікаційних або класифікаційних ознак уже відібраного підприємства або демографічні події, що відбуваються з ним у звітному році.

Важливо!

Правильно визначати показники кількості працівників допоможе Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286.

Зауважте: розділ ІІ форми № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» призначений для відображення заборгованості перед працівниками із зарплати та виплат із соціального страхування.

Отже, респонденти, які щомісячно звітують за розділом І форми № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці», у разі наявності заборгованості з виплати заробітної плати та соціальної допомоги також повинні заповнювати розділ ІІ цієї форми до повного погашення боргу.

Крім того, у разі наявності заборгованості дані за розділом ІІ форми № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» надають також інші державні, казенні та комунальні організації (установи, заклади) та їхні відокремлені підрозділи з кількістю працівників більше 9 осіб, а також підприємства інших організаційно-правових форм господарювання.

Також про наявність заборгованості з виплати заробітної плати звітують юридичні особи, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (підприємства-банкрути).

Подати звіт може безпосередньо підприємство (якщо воно перебуває у стадії розпорядження майном боржника) або арбітражні керуючі (керуючі санацією, ліквідатори).

Майте на увазі: якщо ваше підприємство повністю розрахувалося з працівниками по заробітній платі у звітному періоді, вам необхідно подати Звіт за формою № 1-ПВ (місячна) з незаповненим розділом ІІ.

Тим самим ви підтвердите відсутність боргу. У наступних періодах у разі відсутності заборгованості звітувати вже не обов’язково.

Водночас підприємства, у яких заборгованість утворилась протягом року, заповнюють форму згідно з положеннями відповідної інструкції до повного погашення боргу.

Хто подає форму № 1-ПВ (умови праці)?

У 2020 році проводиться державне статистичне спостереження «Умови праці на підприємствах».

У спостереженні можуть брати участь підприємства та відокремлені підрозділи підприємств видів економічної діяльності, технологічні процеси, використовуване обладнання, сировина та матеріали у яких є потенційними джерелами шкідливих умов праці та відповідно до результатів суцільного обстеження щодо кількісного та якісного складу і професійної підготовки працівників на виробництві за 2007 — 2014 роки сконцентровано більше 90 % працюючих на роботах зі шкідливими умовами праці, а саме: сільське господарство та надання пов’язаних із ним послуг, промисловість, будівництво, транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність, телекомунікації (електрозв’язок).

При відборі підприємств для участі в обстеженні враховується також основний вид економічної діяльності, який відповідає Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010).

Правильно заповнити дані у звітах з праці допоможуть відповідні роз’яснення, які розміщуються на офіційному вебсайті Держстату у розділі «Для респондентів/Альбом форм державних статистичних спостережень на 2020 рік» (див. табл. 1).

А що буде, якщо…

За неподання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень або подання їх недостовірними, не в повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, чи із запізненням передбачена адміністративна відповідальність згідно зі ст. 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X (далі — КпАП).

На посадових осіб підприємств-порушників, які обстежуються з питань статистики праці, накладається штраф від 170 до 255 грн.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, караються штрафом у більшому розмірі — від 255 до 425 грн.


Штрафи мають право накладати уповноважені особи органу Держстату (ст. 2443 КпАП).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі