Теми статей
Обрати теми

Працевлаштування осіб з інвалідністю: Звіт заповнюємо правильно, подаємо своєчасно

Біляєва Олена, експерт з питань оплати праці
Про річний звіт до Фонду соціального захисту інвалідів (далі — Фонд) ми розповідаємо на початку кожного року. І хоча за минулий рік мало що змінилося, до редакції продовжують надходити запитання від читачів. У цій статті відповімо на найактуальніші з них. Особливу увагу приділимо порядку заповнення Звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів за формою № 10-ПІ (далі — Звіт).

Таблиця 1. «Гарячі» запитання

Запитання

Відповідь

Хто подає Звіт?

Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, і фізичні особи, що використовують найману працю, у яких середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу (далі — СКШП) за рік становить 8 і більше осіб. Якщо СКШП за рік — 7 і менше осіб, то Звіт складати і подавати не потрібно

Куди подавати Звіт?

До відділення Фонду соціального захисту інвалідів (далі — Фонд) за місцем державної реєстрації роботодавця

У які строки потрібно подати Звіт?

Складають і подають Звіт щорічно до 1 березня року, наступного за звітним. Це означає, що Звіт за 2019 рік слід подати не пізніше за 28 лютого 2020 року (п’ятниця)

Чи можна подати Звіт в електронному вигляді?

Подання Звіту в електронному вигляді законодавством не передбачене (лист Фонду 15.09.2010 р. № 1/6-299/03-01).

Подати Звіт можна особисто або надіславши його поштою рекомендованим листом. Датою надходження Звіту вважається:

• дата подання згідно з відміткою Фонду на бланку — якщо Звіт подавався особисто;

• дата на поштовому штемпелі — якщо Звіт надіслано поштою

Які особливості подання Звіту представництвами іноземних компаній?

Представництва іноземних компаній, які не є юрособами, не підпадають під суб’єктний склад ст. 19 Закону № 875 і на них вимоги про дотримання «інвалідного» нормативу не поширюються

Порядок заповнення рядків Звіту

Порядок заповнення Звіту визначений Інструкцією № 42.

Із заповненням заголовної частини Звіту ви впораєтеся без особливих зусиль. Особливу увагу ми приділимо порядку заповнення його табличної частини (див. табл. 2).

Таблиця 2. Підказки щодо заповнення рядків Звіту

Код рядка

Пояснення щодо заповнення

01

Зазначаєте СКШП облікового складу за 2019 рік*. Розраховують цей показник відповідно до п. 3.2 Інструкції № 286

02

Зазначаєте СКШП осіб з інвалідністю за звітний (2019) рік*. Цей показник розраховують так само, як і СКШП усіх працівників, тільки враховують осіб з інвалідністю, для яких місце роботи у вашій установі є основним

03

Розраховуєте «інвалідний» норматив*. Тобто зазначаєте кількість осіб з інвалідністю — штатних працівників, які мають бути працевлаштовані у вашій установі за основним місцем роботи відповідно до нормативу:

• для роботодавців, у яких СКШП за 2019 рік становить від 8 до 25 осіб, — ряд. 03 = 1;

• для роботодавців, у яких СКШП за 2019 рік становить 25 осіб і більше, — ряд. 03 = ряд. 01 х 4 %

04

Відображаєте суму нарахованої за звітний рік зарплати штатних працівників, урахованих у ряд. 01 Звіту.

Інструкція № 42 не містить будь-яких вказівок щодо округлення показника цього рядка. Дані в ряд. 04 зазначайте в тис. грн. з одним знаком після коми

05

Показник цього рядка визначаєте за формулою: ряд. 05 = (ряд. 04 х 1000) : ряд. 01. Отриману величину записуєте в гривнях з двома знаками після коми

06

Якщо ви не виконали норматив (ряд. 02 < ряд. 03), тут проставляєте суму адміністративно-господарських санкцій (далі — АГС)**. Її розраховують так:

• для роботодавців, у яких працює від 8 до 15 осіб (якщо ряд. 02 не заповнений):

ряд. 06 = ряд. 05 : 2;

• для роботодавців, у яких працює 15 осіб (включно) і більше:

ряд. 06 = (ряд. 03 - ряд. 02) х ряд. 05.

Увага! Бюджетні установи не сплачують АГС. Тому цей рядок вони можуть не заповнювати

* Показники ряд. 01, 02, 03 відображаються в цілих одиницях. Якщо при розрахунках виникає дробове число, його округлюють до цілого за загальними правилами округлення (п. 3.4 Інструкції № 42).

** Роботодавець сплачує санкції до 15 квітня року, наступного за звітним (за 2019 рік граничний строк сплати — 14.04.2020 р.). У разі несвоєчасної сплати АГС нараховується пеня виходячи зі 120 % річних облікової ставки НБУ, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки за весь строк її існування (тобто за кожен календарний день прострочення) (ст. 20 Закону № 875).

Розрахунок СКШП (ряд. 01 Звіту)

В установі працівник оформлений за основним місцем роботи й отримує доплату в розмірі 0,5 ставки за внутрішнє сумісництво. Крім того, є особи, які працюють неповний робочий день. Чи слід включати таких осіб до СКШП (ряд. 01 Звіту)?

При обчисленні СКШП враховують усі категорії працівників облікового складу, перелічені в пп. 2.4 і 2.5 Інструкції № 286, крім працівників, які перебувають у відпустках (п.п. 3.2.2 Інструкції № 286):

• у зв’язку з вагітністю та пологами;

• для догляду за дитиною до досягнення нею відповідного віку.

Особи, зазначені в п. 2.6 Інструкції № 286, до розрахунку СКШП не включаються. Серед них особи, прийняті на роботу за сумісництвом з інших підприємств (п.п. 2.6.1 Інструкції № 286).

Внутрішніх сумісників враховуємо як одну особу.

Особи, які працюють неповний робочий день або неповний робочий тиждень, до розрахунку СКШП беруться за кожен календарний день як цілі одиниці (п.п. 2.4.3 Інструкції № 286).

Установу створено в жовтні 2019 року. За даними розрахунку СКШП у жовтні — 16 ос., у листопаді — 20 ос., у грудні — 26 ос. Чи існують якісь особливості розрахунку СКШП для новостворених роботодавців?

Так, існують.

СКШП розраховують на підставі щоденних даних про облікову кількість штатних працівників (за даними табеля обліку використання робочого часу), які повинні уточнюватися відповідно до наказів про прийняття, переведення на іншу роботу працівника і припинення трудового договору. Щоб розрахувати СКШП за рік, потрібно:

1) визначити СКШП за кожен місяць. Для цього підсумовують кількість штатних працівників облікового складу за кожен календарний день звітного місяця, тобто з 1 по 30 або 31 число (для лютого — по 28 або 29), включаючи вихідні, святкові та неробочі дні. Отриману суму ділять на число календарних днів звітного місяця (п.п. 3.2.1 Інструкції № 286);

2) підсумувати отримані показники СКШП за всі місяці роботи установи й отриману суму поділити на 12 (на кількість місяців у році). Якщо при розрахунку виходить дробове число, то його округлюють до цілого. Новостворені установи беруть у розрахунок показники тих місяців звітного року, у яких вони працювали, але отриманий результат усе одно ділять на 12 (п.п. 3.2.6 Інструкції № 286). У нашому випадку СКШП за 2019 рік становить:

(16 + 20 + 26) : 12 = 5,17 ≈ 5 (ос.).

Як бачимо, показник СКШП за 2019 рік у цій установі менше 8 осіб. Отже, Звіт за 2019 рік подавати не потрібно.

Розрахунок СКШП осіб з інвалідністю (ряд. 02 Звіту)

В установі із січня 2019 року працювали 22 штатних працівники. Чи обов’язково для дотримання нормативу, щоб кожен календарний місяць працював один працівник з інвалідністю? Чи можна прийняти особу з інвалідністю не з початку року? Зокрема, в установі два працівники з інвалідністю були прийняті на роботу 14 червня 2019 року, а звільнилися 2 грудня 2019 року (останній день роботи).

Для розрахунку нормативу використовують показник СКШП за рік. Тому за даними, зазначеними в запитанні (див. табл. 3 нижче), розрахуємо СКШП за 2019 рік (ряд. 01 Звіту) і СКШП осіб з інвалідністю (ряд. 02 Звіту).

Таблиця 3. Приклад розрахунку показника СКШП за 2019 рік

Місяць

СКШП за місяцями (ос.)

СКШП осіб з інвалідністю (ос.)

Січень

22

0

Лютий

22

0

Березень

22

0

Квітень

22

0

Травень

22

0

Червень

23*

1**

Липень

24

2

Серпень

24

2

Вересень

24

2

Жовтень

24

2

Листопад

24

2

Грудень

22

0

Разом за 2019 рік

23***

1****

* (22 ос. х 13 дн. + 24 ос. х 17 дн.) : 30 дн. = 23,13 ≈ 23 (ос.).

** (0 ос. х 13 дн. + 2 ос. х 17 дн.) : 30 дн. = 1,13 ≈ 1 (ос.).

*** (22 + 22 + 22 + 22 + 22 + 23 + 24 + 24 + 24 + 24 + 24 + 22) : 12 = 22,92 ≈ 23 (ос.).

**** (1 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2) : 12 = 0,92 ≈ 1 (ос.).

Кількість осіб з інвалідністю — штатних працівників, які мають бути працевлаштовані відповідно до нормативу робочих місць для роботодавців, у яких працює від 8 до 25 осіб, дорівнює 1 особі. Отже, за цією установою «інвалідний» норматив виконаний.

Напрошується цілком логічний висновок: особа з інвалідністю не обов’язково має бути працевлаштована на початку року. Достатньо, щоб один працівник з інвалідністю пропрацював в установі 6 місяців (6 : 12 = 0,5 ≈ 1).

Причому можливі різні комбінації. Наприклад, необхідні 6 місяців у сумі можуть дати і 3 особи з інвалідністю, які відпрацювали всього по 2 місяці кожна. Або ще ситуація: один працівник з інвалідністю в одній установі відпрацював 6 місяців і в іншій установі теж 6 місяців. У результаті «інвалідний» норматив буде виконаний відразу у двох установах.

Новації в порядку розрахунку нормативу

У 2019 році відбулися зміни в Порядку № 70. Ідеться про постанову КМУ від 05.06.2019 р. № 466, якою й були внесені поправки.

Прямого способу виконання нормативу — безпосереднього працевлаштування осіб з інвалідністю на основне місце роботи — ніхто не скасовував. Але є ще й непрямі способи — вони прописані в п. 3 Порядку № 70. Їх-то й підкоригували.

Отже, виконання нормативу можна забезпечити, виконавши одну з трьох умов:

1. Загальна чисельність працевлаштованих за основним місцем роботи осіб з інвалідністю на підприємствах, що входять до складу госпоб’єднання, має бути більшою або дорівнювати сумі нормативів для кожного із цих підприємств.

2. Кількість працюючих осіб з інвалідністю на підприємстві громадської організації осіб з інвалідністю за основним місцем роботи, що перевищує 50 % середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу, що входить до складу госпоб’єднання, повинна бути більшою, ніж кількість нестворених робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю на всіх інших підприємствах, які входять до складу відповідного госпоб’єднання, згідно з установленим нормативом таких робочих місць (ця умова була й раніше).

3. На підприємстві громадської організації осіб з інвалідністю, яке не входить до складу госпоб’єднання, або на підприємстві з чисельністю зайнятих осіб з інвалідністю за основним місцем роботи, що становить не менше 50 % середньооблікової чисельності штатних працівників, розміщене замовлення на придбання товарів (робіт, послуг), які безпосередньо виготовляються такими підприємствами. При цьому сума річних витрат на оплату праці осіб з інвалідністю на підприємстві, на якому розміщено замовлення, повинна перевищувати суму АГС, яку підприємство зобов’язане сплатити в разі невиконання нормативу.

Зверніть увагу: в останньому випадку роботодавцеві не обов’язково входити до складу госпоб’єднання. Достатньо розмістити замовлення в необхідній сумі на підприємстві громадської організації осіб з інвалідністю.

Таким чином, виконавши одну із зазначених умов, можна виконати норматив, не працевлаштовуючи осіб з інвалідністю, й уникнути санкцій.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Закон № 875Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.91 р. № 875-XII.

Інструкція № 42Інструкція щодо заповнення форми № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів», затверджена наказом Мінсоцполітики від 10.02.2007 р. № 42.

Інструкція № 286Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286.

Порядок № 70 — Порядок зарахування кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю до виконання нормативу таких робочих місць, визначеного статтею 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», затверджений постановою КМУ від 31.01.2007 р. № 70.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі