Теми статей
Обрати теми

Щорічна додаткова відпустка за держстаж

Біляєва Олена, експерт з питань оплати праці
Продовжуємо розмову про відпустки держслужбовців, яку ми розпочали в попередньому номері*. У цій статті розберемо особливості додаткової відпустки за стаж держслужби.

* Див. статтю «Відпустки держслужбовцям на період карантину» // Спецвипуск «Оплата праці + Кадровик», 2020, № 8/1.

Тривалість додаткової відпустки

Цей вид відпустки держслужбовцеві у прямому розумінні потрібно «заслужити», оскільки надають її після досягнення відповідного стажу держслужби.

Тривалість щорічної основної відпустки за держстаж визначена ст. 58 Закону про держслужбу**, а механізм її надання — Порядком № 270***.

** Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII.

*** Порядок надання держслужбовцям додаткових оплачуваних відпусток, затверджений постановою КМУ від 06.04.2016 р. № 270.

Наведемо тривалість щорічної додаткової відпустки за держстаж у табл. 1.

Таблиця 1. Тривалість щорічної додаткової відпустки за стаж держслужби

Стаж

держслужби

Тривалість щорічної додаткової відпустки за держстаж

Більше 5 років

1 календарний день

Більше 6 років

2 календарних дні

Більше 7 років

3 календарних дні

Більше 8 років

4 календарних дні

Більше 9 років

5 календарних днів

Більше 10 років

6 календарних днів

Більше 11 років

7 календарних днів

Більше 12 років

8 календарних днів

Більше 13 років

9 календарних днів

Більше 14 років

10 календарних днів

Більше 15 років

11 календарних днів

Більше 16 років

12 календарних днів

Більше 17 років

13 календарних днів

Більше 18 років

14 календарних днів

Більше 19 років і далі

15 календарних днів

Як бачимо, право на щорічну додаткову відпустку за держстаж держслужбовець отримує після досягнення 5-річного держстажу. Починаючи з досягнення стажу держслужби більше 6 років ця відпустка збільшується на 1 календарний день за кожен наступний рік, але не більше 15 календарних днів.

Особливості надання додаткової відпустки

Далі ми в зручній і наочній формі (див. табл. 2) акцентуємо вашу увагу на основних моментах, які треба враховувати кадровику при наданні щорічної додаткової відпустки за стаж держслужби.

Таблиця 2. Нюанси надання додаткової відпустки за стаж держслужби

№ з/п

Нюанси надання додаткової відпустки за держстаж

Пояснення & уточнення

1

Стаж для надання додаткової відпустки = стаж держслужби

Надання додаткової відпустки держслужбовцям безпосередньо залежить від відповідного стажу. При цьому окремо саме для цього виду відпустки підраховувати його не треба. Достатньо скористатися загальними підходами для визначення стажу держслужби, викладеними в ч. 2 ст. 46 Закону про держслужбу та Порядку № 229*.

Щоб розрахувати стаж держслужби, треба передусім визначити дату його відліку. Це буде дата вступу на держслужбу.

Зверніть увагу: особа, яка вступає на посаду держслужби уперше, отримує статус держслужбовця з дня публічного складення нею Присяги держслужбовця (про що роблять запис у трудовій книжці), а особа, яка призначається на посаду держслужби повторно, — з дня призначення на посаду (ч. 3 ст. 21 Закону про держслужбу).

Якщо особа раніше не працювала на посадах, віднесених до відповідної категорії посад держслужбовців, або на посадах, періоди роботи (служби) на яких зараховуються до стажу держслужби, то дата призначення цієї особи на посаду держслужбовця буде для неї одночасно й датою початку (відліку) її стажу держслужби.

У разі коли особа раніше працювала на посаді, віднесеній до відповідної категорії посад держслужбовців, а потім повторно отримала статус держслужбовця і відтоді продовжує обіймати посаду держслужби, держстаж визначають за два періоди держслужби сумарно. Тобто враховується увесь наявний стаж держслужби, у тому числі отриманий в інших держорганах

2

«Вимушені» неоплачувані відпустки (п. 9 Прикінцевих положень Закону № 76**) не приведуть до зменшення тривалості додаткової відпустки за стаж

Ми вже з’ясували, що при визначенні стажу держслужби для надання додаткової відпустки держслужбовцям орієнтуємося на Порядок № 229 (ср. ). Так-от, у ньому сказано: до стажу держслужби зараховують період, коли держслужбовець не працював з поважних причин, але залишався в трудових відносинах з держорганом.

Період відпустки без збереження зарплати згідно із Законом № 76 саме із цієї категорії. Міркуйте самі: з держслужбовцем не переривають трудових відносин і при цьому він не перебуває на службі на законодавчо прописаних підставах. Вердикт: період «вимушеної» відпустки потрапить до стажу держслужби. Тому він ніяк не вплине на тривалість додаткової відпустки за стаж

3

Право на додаткову відпустку за держстаж прив’язане до дати отримання відповідного стажу

Згідно з Порядком № 270 тривалість додаткової відпустки безпосередньо залежить від наявного стажу держслужби. Держслужбовець може скористатися цією додатковою відпусткою відразу після дати отримання відповідного стажу (при дотриманні усіх необхідних для цього умов).

Зауважте: у перший рік держслужби в держоргані держслужбовцеві, який має стаж такої служби більше 5 років, додаткова відпустка надається після закінчення 6 місяців безперервної служби в цьому органі, якщо інше не передбачено законодавством (п. 4 Порядку № 270)

Приклад 1. Держслужбовець призначений на посаду 09.08.2017 р. (раніше на посадах держслужби він не працював). Уперше право на щорічну додаткову відпустку тривалістю 1 к. дн. він отримає з 09.08.2022 р. Право на цю відпустку тривалістю 2 к. дн. держслужбовець отримає з 09.08.2023 р., тривалістю 3 к. дн. — з 09.08.2024 р. і т. д.

4

Додаткова відпустка за держстаж — щорічна

Серед видів щорічних відпусток виокремлюють інші додаткові відпустки, передбачені законодавством (ст. 4 Закону про відпустки). Додаткова відпустка згідно з Порядком № 270 якраз належить до цієї категорії: вона додаткова і передбачена законодавством. Статус «щорічної» автоматично наділяє додаткову відпустку за стаж усіма властивостями, характерними для щорічної відпустки. Вони прописані в КЗпП і Законі про відпустки

5

Додаткову відпустку за держстаж можна поділити на частини

Оскільки додаткова відпустка за стаж — щорічна (див. п. 4), її можна ділити (брати хоча б по 1 календарному дню) (п. 6 Порядку № 270). Головна умова: мінімальна тривалість «неділимої» частини щорічної* відпустки повинна становити не менше 14 календарних днів (ч. 1 ст. 12 Закону про відпустки). Причому ця частина не обов’язково має бути використана в першу чергу.

Пам’ятайте! Період щорічної відпустки обов’язково узгоджується з роботодавцем. Ба більше, роботодавець може відмовити працівникові в поділі щорічної відпустки і запропонувати свій варіант її використання

* У підрахунку беруть участь 30-денна основна відпустка + дні додаткової відпустки за стаж.

Приклад 2. Держслужбовець має право на щорічну відпустку тривалістю 30 к. дн. + додаткову відпустку за стаж тривалістю 5 к. дн. Як використати таку відпустку?

Комбінацій — безліч. Держслужбовець може відразу використати всі 35 к. дн. своєї щорічної відпустки. Також він, наприклад, може спочатку використати частину 30-денної відпустки — 10 к. дн., а згодом — 14 к. дн. Потім 6 к. дн. (залишок 30-денної відпустки) узяти разом з 1 к. дн. додаткової відпустки за стаж, а через деякий час оформити 4 к. дн. додаткової відпустки за стаж.

Можливі й інші варіанти.

6

Додаткова відпустка за попередній і поточний періоди може бути надана одночасно

Ця норма закріплена в п. 6 Порядку № 270: «За згодою між державним службовцем і керівником державної служби в державному органі додаткові відпустки за попередній і поточний періоди можуть бути надані одночасно».

Цією ж нормою передбачено, що невикористана додаткова відпустка або її частина надається держслужбовцеві у будь-який час відповідного року або приєднується до відпустки наступного року

7

Період відпустки для догляду за дитиною до 3 (6) років зараховують до стажу держслужби, але працівник не зможе скористатися днями додаткового відпочинку за період «декретної» відпустки

Строк відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3 (6) років зараховують до стажу держслужби (ч. 2 ст. 46 Закону про держслужбу, п. 4 Порядку № 229), тобто й до стажу для надання додаткової відпустки. Проте оскільки додаткова відпустка за стаж є щорічною, вона не надається за період перебування у відпустках для догляду за дитиною (ч. 2 ст. 181 КЗпП, пп. 3 і 4 ч. 1 ст. 9 Закону про відпустки). Причина: період відпустки для догляду за дитиною не зараховують до стажу роботи, що надає право на щорічну відпустку (див. також лист Мінсоцполітики від 25.07.2018 р. № 1319/0/101-18/28с)

Приклад 3. Працівниця перебуває у відпустці для догляду за дитиною з 16.05.2017 р. по 14.02.2020 р. При цьому 20.12.2019 р. її стаж на держслужбі досяг 10 років. На яку тривалість додаткової відпустки за стаж вона має право після виходу на роботу із соцвідпустки?

Після виходу із соцвідпустки для догляду за дитиною працівниця може скористатися додатковою відпусткою згідно з Порядком № 270 тривалістю 4 к. дн. за 8 років стажу держслужби, право на яку вона отримала 21.12.2017 р.

Додаткова відпустка за 9- та 10-річний стаж держслужби тривалістю 5 к. дн. і 6 к. дн. відповідно вона не отримає, оскільки перебувала в соцвідпустці для догляду за дитиною***.

8

Держслужбовець за своїм бажанням може отримати грошову компенсацію за невикористані дні додаткової відпустки за стаж (без звільнення)

У п. 10 Порядку № 270 прямо прописано: «За бажанням державного службовця додаткова відпустка або її частина може бути замінена грошовою компенсацією».

Ця норма цілком узгоджується з ч. 4 ст. 24 Закону про відпустки: «За бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні».

Ну а оскільки тривалість щорічної основної відпустки для держслужбовців становить 30 календарних днів, невикористані дні додаткової відпустки за стаж цілком можуть бути компенсовані без звільнення держслужбовця

9

При звільненні держслужбовцеві компенсують усі невикористані дні додаткової відпустки за стаж

Невикористані дні щорічної відпустки апріорі компенсують при розірванні трудових відносин (ч. 1 ст. 24 Закону про відпустки). Якщо працівник звільняється посеред робочого року, то за загальним правилом кількість днів щорічної відпустки, що підлягають компенсації, розраховують пропорційно відпрацьованому часу в робочому році. Але це не стосується додаткової відпустки за стаж. Якщо держслужбовець має право на додаткову відпустку за стаж, то її невикористані дні компенсують у повному обсязі без проведення будь-яких пропорційних розрахунків.

Підтвердження — п. 9 Порядку № 270: «Під час звільнення державного службовця йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні додаткової відпустки»

Приклад 4. Держслужбовець звільняється 20.05.2020 р. При цьому він не скористався 10 к. дн. додаткової відпустки за стаж, право на які отримав з 09.04.2020 р. Скільки днів такої відпустки компенсувати при звільненні?

У цьому випадку необхідно виплатити грошову компенсацію за всі 10 невикористаних днів додаткової відпустки. Проводити будь-які додаткові розрахунки не треба.

Приклад 5. Трудові відносини з держслужбовцем припиняються 29.05.2020 р. Він скористався додатковою відпусткою за 15-річний стаж держслужби тривалістю 11 к. дн. у повному обсязі. Право на цю відпустку настало у нього 13.01.2020 р. Чи компенсувати дні додаткової відпустки за стаж при звільненні?

Ні, у цьому випадку виплачувати компенсацію не треба.

За період 13.01.2019 р. — 12.01.2020 р. держслужбовець скористався правом на додаткову відпустку в повному обсязі.

Наступного разу право на додаткову відпустку за стаж держслужбовець отримав би 13.01.2021 р., але він звільнився.

10

Щорічною відпусткою та додатковою відпусткою за стаж держслужбовцям компенсують інші несприятливі чинники умов праці — робота за комп’ютером, ненормований робочий день

Згідно з ч. 4 ст. 56 Закону про держслужбу для виконання невідкладних або непередбачуваних завдань держслужбовці, для яких не передбачені обмеження по роботі, на підставі наказу (розпорядження) керівника держслужби (про яке повідомляється виборний орган первинної профспілкової організації — за наявності), зобов’язані з’явитися на службу та працювати понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові і неробочі дні, у нічний час. При цьому за роботу у такі дні (час) держслужбовцям надається грошова компенсація в розмірі і порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами держслужбовців.

Таким чином, Закон про держслужбу встановлює власні приписи щодо компенсації держслужбовцеві роботи в умовах «ненормованості» і, як бачимо, ними не передбачено надання щорічної додаткової відпустки за ненормований робочий день.

Аналогічна ситуація і з «комп’ютерною» відпусткою.

Виходить, що триваліша (порівняно з деякими категоріями працівників) щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів і додаткова відпустка за держстаж покривають комп’ютерно-ненормовані несприятливі чинники.

Як наслідок, держслужбовці не мають права на щорічну додаткову відпустку за роботу за комп’ютером і за ненормований робочий день

11

При наданні додаткової відпустки за стаж допомогу на оздоровлення не виплачують

Такий категоричний висновок базується на нормі ст. 57 Закону про держслужбу. У ній сказано, що допомогу на оздоровлення виплачують тільки при наданні щорічної основної оплачуваної відпустки тривалістю 30 календарних днів.

Статтею 58 Закону про держслужбу, яка регламентує порядок надання додаткової відпустки за держстаж, виплата допомоги на оздоровлення не передбачена

* Порядок обчислення стажу державної служби, затверджений постановою КМУ від 25.03.2016 р. № 229.

** Закон України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 р. № 76-VIII.

*** Детальніше читайте в статті «Держслужбовець після «декрету»: розбираємося з днями додаткової відпустки за держстаж» // «ОП», 2019, № 16, с. 26.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі