Теми статей
Обрати теми

Медогляди працівників: хто зобов’язаний?

Біляєва Олена, експерт з питань оплати праці
Медогляд ― один із способів моніторингу здоров’я персоналу. Причому в деяких випадках вибору ― проводити медогляд працівників чи ні ― роботодавець не має. Які працівники підлягають обов’язковим медоглядам і чи можна відмовитися від медоглядів у період карантину, розповімо в цій статті.

Які працівники підлягають обов’язковим медоглядам

Законодавство не байдуже до здоров’я трудящих. Тому воно зобов’язує роботодавців проводити медогляди окремих категорій працівників (ст. 169 КЗпП, ст. 17 Закону про охорону праці*).

* Закон України «Про охорону праці» від 14.10.92 № 2694-XII.

Інформацію про види медоглядів і працівників, які зобов’язані їх проходити, узагальнимо в таблиці.

Працівники, що підлягають обов’язковим медоглядам

Категорія працівників

Вид медогляду

Періодичність проведення

Нормативно-правовий акт

Трудові медогляди

Працівники, зайняті на роботах:

• важких;

• із шкідливими або небезпечними умовами праці;

• де існує необхідність у професійному доборі

Попередній

До прийняття на роботу

Перелік шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язкові попередній (періодичні) медогляд працівників (додаток 4 до Порядку № 246);

Перелік робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медогляд працівників (додаток 5 до Порядку № 246);

Перелік № 263/1212

Періодичні

Визначається, зокрема, додатками 4 і 5 до Порядку № 2461

Позачерговий

У випадку якщо працівник вважає, що погіршення стану здоров’я пов’язане з умовами праці або, на думку роботодавця, стан здоров’я працівника не дозволяє йому виконувати свої трудові обов’язки (ч. 3 ст. 17 Закону про охорону праці)

Водії транспортних засобів

Попередній

Для отримання права керувати транспортним засобом

Положення № 65/80

Періодичні

Визначається Положенням № 65/803

Щозмінний передрейсовий і післярейсовий

Позачерговий

Особи молодше 18 років

Попередній

До прийняття на роботу

Ст. 169, 191 КЗпП, ст. 17 Закону про охорону праці, Порядок № 246

Працівники віком до 21 року

Періодичні

Щорічно

Профілактичний медогляд

Працівники, чия професійна або інша діяльність пов’язана з обслуговуванням населення і може спричинити поширення інфекційних захворювань та/або виникнення харчових отруєнь (за Переліком, затвердженим постановою КМУ від 23.05.2001 № 559)

Попередній

До прийняття на роботу

Ст. 26 Закону № 40044;

ст. 21 Закону № 16455;

Порядок № 5596;

Правила № 2807

Періодичні

Визначається Переліком необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов’язкових медоглядів, та періодичністю їх проведення, затвердженим наказом МОЗ від 23.07.2002 № 280

Позачерговий

• за бажанням працівника в разі погіршення стану здоров’я;

• у разі виявлення інфекційних хвороб та/або бактеріоносійства;

• у разі погіршення епідемічної ситуації

Психіатричний медогляд

Перелік таких працівників визначається «профільним» законодавством і Переліком № 14658

Попередній

До прийняття на роботу

Постанова КМУ від 27.09.2000 № 1465

Періодичні

Визначена Переліком № 1465

Наркологічний медогляд

Перелік таких працівників затверджений постановою КМУ від 06.11.97 № 1238

Первинний

До прийняття на роботу

Постанова КМУ від 06.11.97 № 1238

Періодичні

Визначена Порядком № 12389

1 Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом МОЗ від 21.05.2007 № 246.

2 Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, затверджений спільним наказом МОЗ і Держнаглядохоронпраці від 23.09.94 № 263/121.

3 Положення про медогляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затверджене спільним наказом МОЗ і МВС від 31.01.2013 № 65/80.

4 Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.94 № 4004-XII.

5 Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 № 1645-III.

6 Порядок проведення обов’язкових профілактичних медоглядів та видачі особистих медичних книжок, затверджений постановою КМУ від 23.05.2001 № 559.

7 Правила проведення обов’язкових профілактичних медоглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, затверджені наказом МОЗ від 23.07.2002 № 280.

8 Перелік медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих, затверджений постановою КМУ від 27.09.2000 № 1465.

9 Порядок проведення обов’язкового профілактичного наркологічного огляду громадян, затверджений постановою КМУ від 06.11.97 № 1238.

Чи може працівник відмовитися від медогляду?

Ні, не може. Якщо ми звернемося до КЗпП, то побачимо, що:

1) роботодавець зобов’язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медоглядів певних категорій працівників (ст. 169 КЗпП);

2) працівник зобов’язаний проходити в установленому порядку попередні і періодичні медогляди (ст. 159 КЗпП).

Про обов’язкові профілактичні медогляди працівників деяких професій, виробництв і організацій йде мова в ст. 21 Закону № 1645.

Таким чином, трудові і профілактичні медогляди ― обов’язкова законодавча умова, дотримання якої надає право:

• роботодавцю ― допустити працівників до виконання їх трудових обов’язків;

• працівникам ― виконувати свою роботу.

Тож відповідь однозначна: без медогляду ніяк не обійтися.

Якщо працівник відмовляється проходити медогляд, у роботодавця з’являються підстави для відсторонення його від роботи без збереження зарплати і притягнення до дисциплінарної відповідальності (ст. 46 КЗпП, ч. 5 ст. 26 Закону № 4004, ч. 2 ст. 17 Закону про охорону праці, ч. 7 ст. 21 Закону № 1645, п. 3.9 Порядку № 246).

Працівник один, а медоглядів два: чи можливо?

Так, можливо, відповідає Держпраці в листі від 25.01.2021 № 448/3.1/4.5-21. У ньому розглянута ситуація, коли в закладі освіти працює педагогічний працівник віком до 21 року.

З одного боку, цей працівник зобов’язаний проходити щорічний медогляд як особа віком до 21 року. Цього вимагають ст. 169 КЗпП і ст. 17 Закону про охорону праці. Основний орієнтир при проведенні такого медогляду ― Порядок № 246.

З іншого боку, будучи педпрацівником, цей співробітник зобов’язаний проходити профілактичний медогляд відповідно до ст. 21 Закону № 1645. І тут діє вже інший підзаконний нормативно-правовий акт ― постанова КМУ від 23.05.2001 № 559.

Таким чином, педагогічний працівник віком до 21 року підпадає під два медогляди, які регулюються різними законодавчими нормами, передбачають різну процедуру їх проведення і залучення різних фахівців.

Зокрема, як зазначає Держпраці, при профілактичному огляді відповідно до Порядку № 559 не вивчається вплив факторів виробничого середовища і не приймається рішення про можливість працівника продовжувати роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу.

Тоді як рішення про необхідність проведення медоглядів відповідно до Порядку № 246 приймається з урахуванням результатів лабораторних досліджень умов праці на робочих місцях.

З вищевикладеного можна зробити висновок, що вказані законодавчі норми не дублюються і мають різну практичну мету для підприємства. І якщо працівник «потрапив» під два медогляди, то він повинен пройти їх обидва.

Медогляди в період карантину

До 20.09.2021 на період дії карантину тимчасово дозволялося залучати до роботи без проходження попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медоглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або роботах, де є необхідність у професійному доборі, робота яких пов’язана із забезпеченням безпеки руху і обслуговуванням залізничного транспорту, підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту, працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення, визначених у Переліку, затвердженому постановою КМУ від 23.05.2001 № 559. Ця звільняюча норма була передбачена в п.п. 4 п. 24 постанови КМУ від 09.12.2020 № 1236, а до цього ― у п.п. 3 п. 37 постанови КМУ від 22.07.2020 № 641 (ср. ).

Це звільнення не поширювалося на працівників молодше 18 років (вони повинні проходити попередній медогляд при прийнятті на роботу) і молодше за 21 рік (вони проходять щорічно періодичний медогляд), а також на водіїв.

Із 20.09.2021 зазначена норма виключена з «карантинної» постанови КМУ від 09.12.2020 № 1236. Відповідно із цієї дати усі вимоги до проведення усіх видів обов’язкових медоглядів діють повною мірою.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі