Теми статей
Обрати теми

Квотники: доповідаємо про працевлаштування

Біляєва Олена, експерт з питань оплати праці
З минулого року в порядку подання Звіту з «трудової» квоти жодних змін не відбулося. Тому коротко пробіжимося основними «трудоквотними» питаннями.

Таблиця 1. Експрес-відповіді на запитання щодо «трудової» квоти

Запитання

Відповідь

Хто зобов’язаний розраховувати «трудову» квоту?

Квота встановлена для підприємств, установ і організацій із чисельністю штатних працівників 8 осіб і більше. Якщо їх менше — квоту не розраховують і звітність з неї не подають

Чи повинні розраховувати «трудову» квоту ФОП?

Ні, не повинні. Вони не зазначені в ч. 2 ст. 14 Закону № 5067* серед тих, для кого така квота встановлена. Мінсоцполітики погоджується (у листах від 16.11.2017 № 718/0/126-17/241 та від 08.06.2016 № 158/021/150-16)

* Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI.

Як розрахувати чисельність працівників?

За добре вам знайомим показником середньооблікової кількості штатних працівників (далі — СКШП) за звітний (2021) рік. Якщо це значення 8 і більше, то ви — квотник, 7 і менше — ви щасливчик і далі нашу статтю можете не читати.

Нагадаємо, що показник СКШП для цілей виконання «трудової» квоти розраховують за тим же принципом, що й для виконання «інвалідного» нормативу — у порядку, передбаченому п. 3.2 Інструкції № 286*

* Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату від 28.09.2005 № 286.

Чому дорівнює квота?

«Трудова» квота — це норматив працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню на роботу. Вона становить для юросіб із чисельністю штатних працівників:

21 особа і більше5 % СКШП за календарний рік, що передує звітному;

від 8 (включно) до 20 осіб (включно)не менше 1 особи, якій до настання права на пенсію за віком відповідно до ст. 26 Закону № 1058* залишилося 10 років і менше.

Зверніть увагу: щоб «вичислити» передпенсіонера, знати вік особи недостатньо. Вам ще знадобляться відомості про її страховий стаж**.

За період до 01.01.2011 страховий стаж визначають на підставі записів у трудовій книжці працівника. З 01.01.2011 підтвердити страховий стаж допоможе довідка за формою ОК-5 або ОК-7, додаток 9 до Положення, затвердженого постановою правління ПФУ від 18.06.2014 № 10-1

* Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV.

** Вам можуть бути цікавими статті «Страховий стаж для лікарняних: як визначити» // «ОП», 2020, № 16, с. 12; «Страховий стаж: від загального до деталей» // Спецвипуск «ОП», 2019, № 20/1, с. 16.

Кого включати в рахунок виконання «трудової» квоти?

Тих працівників, які:

1) мають додаткові гарантії у працевлаштуванні (детальніше про них говоритимемо нижче). Наявність таких гарантій треба підтвердити документально. Перелік документів, які підтверджують приналежність тієї або іншої особи до неконкурентоздатних, наведений у п. 3.2 Порядку № 271*;

2) працюють у вашій установі на умовах повної зайнятості за основним місцем роботи. Ґрунтуючись на нормах КЗпП, у квоту зараховуємо осіб, які працюють на умовах нормальної тривалості робочого часу (40 годин на тиждень) або меншої його норми (ст. 50 КЗпП), а також тих, кому встановлена скорочена тривалість робочого часу (ст. 51 КЗпП).

Сумісники і працівники, яким установлений неповний робочий час (ст. 56 КЗпП), «пролітають» мимо

* Порядок надання роботодавцями державній службі зайнятості інформації.., затверджений наказом Мінсоцполітики від 16.05.2013 № 271.

Де подивитися перелік осіб, що входять у квоту?

Він наведений у ст. 14 Закону № 5067 (окрім осіб, зазначених у пп. 6 і 9 ч. 1 ст. 14 Закону № 5067). Для вашої зручності перелік квотників ми навели нижче в табл. 2

Як працевлаштувати квотника?

Тут два варіанти: або шукайте осіб з додатковими гарантіями самостійно, або звертайтеся в центр зайнятості. Для цього треба подати форму № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» не пізніше ніж через 3 робочих дні з дати відкриття вакансії

Як відзвітувати з «трудової» квоти?

Форма звітності «Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню» (ми її традиційно називаємо Звітом з «трудової» квоти) наведена в додатку до Порядку № 271

Яким способом можна подати Звіт?

Способи подання Звіту Порядок № 271 не конкретизує.

Для Звіту з «трудової» квоти електронної форми поки немає. Тому подаємо його на папері особисто або відправляємо поштою

Куди звітувати?

У будь-який найближчий центр зайнятості незалежно від місцезнаходження підприємства

Який строк подання?

Не пізніше 1 лютого 2022 року

Чи є штраф за неподання (несвоєчасне подання) Звіту?

Відповідальність за такі порушення не передбачена. Підприємство можуть покарати за необґрунтовану відмову у працевлаштуванні неконкурентоздатних громадян у межах невиконаної квоти, зокрема якщо громадянина направив центр зайнятості. Штраф становить 2 мінзарплати, установлені на момент виявлення порушення, за кожну таку відмову (ч. 2 ст. 53 Закону № 5067)

Таблиця 2. Громадяни, що мають додаткові гарантії у працевлаштуванні

№ з/п

Категорії осіб

Документи, що підтверджують статус працівника

1

Один з батьків або особа, яка їх замінює і:

1.1

має на утриманні дитину (дітей) віком до 6 років

1. Копія свідоцтва про народження дитини.

2. Копія рішення місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування про встановлення опіки або піклування над дитиною або рішення суду — для особи, яка замінює одного з батьків

У рахунок квоти можна врахувати тільки одного з батьків дитини. Кого саме — батьки вирішують самостійно. Підтверджувати документально, що другого не враховано, не треба

1.2

виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю (до досягнення дитиною з інвалідністю 18 років)

1. Копія свідоцтва про народження дитини.

2. Копія рішення про встановлення опіки або піклування над дитиною або рішення суду — для особи, що замінює одного з батьків.

3. Копія пенсійного посвідчення із записом про інвалідність* — для підтвердження інвалідності дитини.

4. Довідка про отримання (неотримання) допомоги за формою, наведеною в додатку 11 до Інструкції, затвердженої наказом Мінпраці від 19.09.2006 № 345, — для одинокої матері (батька)

1.3

утримує без одного з подружжя особу з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) та/або особу з інвалідністю I групи (незалежно від причини інвалідності)

1. Копія рішення про встановлення опіки або піклування над дитиною або рішення суду — для особи, що замінює одного з батьків.

2. Копія пенсійного посвідчення із записом про інвалідність*.

3. Довідка про отримання (неотримання) допомоги за формою, наведеною в додатку 11 до Інструкції, затвердженої наказом Мінпраці від 19.09.2006 № 345, — для одинокої матері (батька)

Зараховуємо до досягнення батьками пенсійного віку згідно зі ст. 26 Закону № 1058

* Якщо пенсійного посвідчення немає, підійде один із таких документів:

копія посвідчення особи, що одержує соцдопомогу особам з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю за формою, наведеною в додатку 3 до Порядку, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 11.01.2019 № 35;

копія форми № 080/о, затвердженої наказом МОЗ від 04.12.2001 № 482;

копія форми № 157-1/о, затвердженої наказом МОЗ від 30.07.2012 № 577.

2

Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування (до досягнення ними 18 років)

Копія з електронної обліково-статистичної картки дитини за формою, затвердженою наказом Мінсоцполітики від 28.12.2015 № 1256

3

Особи, яким виповнилося 15 років, прийняті на роботу з відома одного з батьків або особи, що їх замінює

Копія свідоцтва про народження дитини

Зараховуємо у квоту протягом 3 років із дня прийняття таких осіб на роботу

4

Особи, звільнені після відбування покарання або примусового лікування

Копія довідки про звільнення за формою, наведеною в додатку 13 до Інструкції, затвердженої наказом Мін’юсту від 08.06.2012 № 847/5

У квоту включаємо осіб, які після звільнення не перебували у трудових відносинах. Зараховуємо їх до припинення трудових відносин

5

Молодь віком до 35 років, яка:

5.1

закінчила або припинила навчання в закладах середньої, професійної (професійно-технічної), спеціальної передвищої і вищої освіти

Копія диплома або іншого документа про освіту

Зараховуємо у квоту, якщо такі працівники були вперше прийняті на роботу протягом 6 місяців після завершення або припинення навчання. Зараховувати цих працівників у квоту можна протягом 3 років із дня прийняття на роботу

5.2

звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби, військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період

Копія військового квитка

Зараховуємо у квоту, якщо такі працівники вперше прийняті на роботу протягом 6 місяців після завершення або припинення служби. Зараховувати у квоту цих працівників дозволено протягом 3 років із дня укладення першого трудового договору після звільнення зі служби

6

Особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до ст. 26 Закону № 1058 залишилося 10 і менше років

1. Копія паспорта.

2. Інформація, що підтверджує (засвідчує) пенсійний страховий стаж працівника

Зараховуємо у квоту до досягнення працівником права на пенсію за віком.

Якщо працівник став особою передпенсійного віку в другій половині року, враховуємо його при розрахунку квоти (лист Мінсоцполітики від 09.11.2018 № 21833/0/2-18/53)

7

Учасники бойових дій, зазначені в пп. 19 — 21 ч. 1 ст. 6 Закону України від 22.10.93 № 3551-XII

Копія посвідчення учасника бойових дій за формою, наведеною в додатку 2 до постанови КМУ від 12.05.94 № 302

Зараховуємо у квоту до припинення трудових відносин із роботодавцем, що прийняв їх на роботу

Зверніть увагу на непрацюючих працездатних осіб, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям; осіб з інвалідністю, що не досягли пенсійного віку, установленого ст. 26 Закону № 1058 (ср. ). Під час розрахунку «трудової» квоти ми їх не враховуємо через пряме застереження про це в ч. 2 ст. 14 Закону № 5067.

Таблиця 3. Заповнення Звіту

Код рядка

Як заповнюємо

Рядки 01, 02, 03 і 06 — для юросіб із СКШП за 2021 рік 21 і більше осіб

01

Зазначаєте СКШП за 2020 рік.

Ще раз нагадуємо: показник СКШП розраховують відповідно до Інструкції № 286

02

Зазначаєте СКШП за 2021 рік щодо працівників, які мали додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (окрім осіб з інвалідністю і непрацюючих працездатних осіб, що одержують державну соцдопомогу малозабезпеченим сім’ям). Пам’ятайте: квотовані особи мають бути працевлаштовані на умовах повної зайнятості.

СКШП за квотниками розраховуйте за аналогією із СКШП усіх працівників, тільки враховуйте кількість саме квотованих працівників, які працюють у вас повний робочий час.

Сумісники і працівники з неповним робочим часом у розрахунку участі не беруть!

03

Показник СКШП за 2020 рік (ряд. 01) помножте на 5 %. Отриманий результат округліть до цілих за загальними арифметичними правилами (п. 3.3 Порядку № 271)

Рядки 04, 05 і 06 заповнюють юрособи із СКШП за 2021 рік від 8 (включно) до 20 (включно)

04

Фіксуємо СКШП за звітний 2021 рік

05

Зазначаємо СКШП передпенсіонерів за звітний 2021 рік. Розраховуємо цей показник за аналогією із СКШП усіх працівників, але враховуємо тільки кількість працевлаштованих на умовах повної зайнятості передпенсіонерів.

Сумісників і працівників, яким установлений неповний робочий час, не враховуємо

Рядок 06 — спільний для всіх (його заповнюють усі юрособи із СКШП за 2021 рік 8 осіб і більше)

06

Цей рядок заповнюють, якщо квота не виконана або якщо хочуть працевлаштувати неконкурентоздатних громадян понад квоту. У цьому випадку зазначають кількість громадян, яких установа планує працевлаштувати в рахунок квоти в поточному 2022 році.

Наприклад, установа із СКШП за 2021 рік від 8 до 20 (включно) в ряд. 06 зазначає: «0» — якщо в ряд. 05 стоїть «1» або «1» — якщо в ряд. 05 стоїть «0».

Для установ із СКШП за 2021 рік 21 і більше рядок 06 = рядок 03 - рядок 02. При цьому якщо отриманий показник від’ємний або дорівнює нулю, в рядку 06 ставимо «0»

Приклад. СКШП за 2020 рік становить 153 особи. СКШП працівників, працевлаштованих на умовах повної зайнятості в рахунок квоти, за 2021 рік — 5. Заповнимо Звіт за 2021 рік.

img 1

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі