Виплати в. о. старости у разі неможливості працевлаштування після звільнення

В обраному У обране
Друк
Сербіна А., аналітик Видавничого будинку «Фактор», адвокат, Федченко Л., головний редактор газети «Місцеве самоврядування», юрист
Радник старости Квітень, 2017/№ 1
Депутатам місцевих рад (які працювали у раді на постійній основі) у зв’язку з виконанням обов’язків за виборною посадою передбачені додаткові гарантії після закінчення таких повноважень шляхом надання попередньої роботи (посади), а у разі її відсутності — іншої рівноцінної роботи. Також у разі неможливості працевлаштування після закінчення повноважень на виборній посаді особа може розраховувати на виплату середньомісячної заробітної плати протягом не більше шести місяців після звільнення. Чи може особа, яка виконувала обов’язки старости до проведення перших виборів старост розраховувати на таку виплату? На прикладі двох судових справ пропонуємо вам розібратися у цьому питанні.

Обставини справи № 1

З 23.04.02 р. заявник працював сільським головою Голенищівської сільської ради Летичівського району1, яка 15.08.15 р. прийняла рішення про об’єднання з іншими територіальними громадами, адміністративним центром об’єднаної територіальної громади визначено селище Летичів Летичівського району, обов’язки старости до обрання на перших виборах старости покладено на осіб, які здійснювали повноваження сільського голови відповідної територіальної громади.

1 Далі за текстом — колишній сільський голова, Особа 1.

Рішення аналогічного змісту щодо виконання обов’язків старости до перших виборів старост сільським головою було прийняте 13.11.15 р. Летичівською селищною радою Летичівського району.

Враховуючи вимоги п. 3 Прикінцевих положень Закону України від 05.02.15 р. № 157-VIII «Про добровільне об’єднання територіальних громад»2 сільський голова не був звільнений, та на нього як на сільського голову було покладено виконання обов’язків старости до обрання старости на перших виборах.

2 Далі за текстом — Закон № 157.

Посади як сільського голови, так і старости є виборними.

24.06.16 р. колишнього сільського голову було звільнено з посади виконуючого обов’язки старости у зв’язку із закінченням повноважень та проведенням перших виборів старост.

Після звільнення, у зв’язку із неможливістю працевлаштуватись, останній звернувся до Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області із заявою про виплату середньої заробітної плати за шість місяців відповідно до ст. 33 Закону України від 11.07.02 р. № 93-IV «Про статус депутатів місцевих рад»3, але у задоволенні його заяви 15.07.16 р. було відмовлено з посиланням на те, що після закінчення повноважень сільського голови йому надана інша рівноцінна робота (посада) в тій самій установі у зв’язку із чим втратив право на збереження середньої заробітної плати, яку одержував на виборній посаді сільського голови.

3 Далі за текстом — Закон № 93.

Із такою відповіддю колишній сільський голова не погодився, у зв’язку із чим звернувся до Летичівського районного суду Хмельницької області із позовною заявою про визнання дій протиправними та зобов’язання вчинити дії.

Колишній сільській голова обґрунтовував свої вимоги тим, що він перебував на виборній посаді сільського голови і в силу Закону № 157 під час перехідного періоду був зобов’язаний виконувати обов’язки старости, посада якого є також виборною, тому фактично перебував на виборній посаді до 24.06.16 р. У зв’язку з цим немає підстав стверджувати, що був звільнений та працевлаштований, оскільки працював та продовжував працювати. Звільненим з виборної посади може вважатись лише з 24.06.16 р., а оскільки на даний час він не працевлаштований, тому має право на виплату середньої заробітної плати відповідно до ч. 5 ст. 12 Закону України від 21.05.97 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»4, ч. 2 ст. 33 Закону № 93 з 25.06.16 р. по 25.12.16 р.

4 Далі за текстом — Закон № 280.

Колишній сільський голова просив суд:

1

визнати протиправними дії відповідача щодо відмови виплатити йому середню заробітну плату від 15 липня 2016 року

2

зобов’язати відповідача виплатити йому середню заробітну плату, яку одержував на виборній посаді, але не більше шести місяців за період з 25 червня 2016 року по 25 грудня 2016 року

3

стягнути з відповідача судові витрати

У судовому засіданні представник Летичівської селищної ради Летичівського району позов не визнав та вказав на правомірність дій відповідача, оскільки у зв’язку із припиненням юридичної особи Голенищівської сільської ради Летичівського району у зв’язку з реорганізацією шляхом приєднання до Летичівської селищної ради на підставі рішення Летичівської селищної ради від 15.12.15 р. повноваження сільського голови вказаної сільської ради були припинені.

Рішенням Летичівської селищної ради від 13.11.15 р. на Особу 1 було покладено виконання обов’язків старости у ряді сіл, де була розташована Голенищівська сільська рада на період до обрання старости.

Тобто після закінчення повноважень сільського голови позивачу була надана інша рівноцінна робота (посада) в тій самій установі, у зв’язку з чим він втратив право на збереження середньої заробітної плати, яку одержував на виборній посаді сільського голови. Покладення виконання обов’язків старости не є виборною посадою.

В Особи 1 було право під час проведення 13.11.15 р. першої сесії Летичівської селищної ради відмовитись від виконання обов’язків старости і тоді б йому відповідно до Закону № 93 виплачувалася середня заробітна плата, яку він одержував на виборній посаді у раді, але не більше шести місяців, проте він цього не зробив.

Обґрунтування рішення суду

Згідно з ч. 1, 2, 4 ст. 8 Закону № 157 об’єднана територіальна громада вважається утвореною за цим Законом з дня набрання чинності рішеннями всіх рад, що прийняли рішення про добровільне об’єднання територіальних громад, або з моменту набрання чинності рішенням про підтримку добровільного об’єднання територіальних громад на місцевому референдумі та за умови відповідності таких рішень висновку, передбаченому ч. 4 ст. 7 цього Закону. Повноваження сільських, селищних, міських рад, сільських, селищних, міських голів, обраних територіальними громадами, що об’єдналися, завершуються в день набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною об’єднаною територіальною громадою. З дня набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною об’єднаною територіальною громадою, у порядку, визначеному цим Законом, здійснюється реорганізація відповідних юридичних осіб — сільських, селищних, міських рад, обраних територіальними громадами, що об’єдналися, та розміщених поза адміністративним центром об’єднаної територіальної громади, шляхом їх приєднання до юридичної особи — сільської, селищної, міської ради, розміщеної в адміністративному центрі об’єднаної територіальної громади. Після завершення реорганізації відповідні юридичні особи — сільські, селищні, міські ради припиняються у порядку, визначеному цим Законом.

У п. 3 Прикінцевих положень Закону № 157 вказано, що у селах, селищах, в яких знаходилися органи місцевого самоврядування територіальних громад, що об’єдналися, обов’язки старости до обрання на перших виборах старости виконує особа, яка здійснювала повноваження сільського, селищного голови відповідної територіальної громади до об’єднання.

Відповідно до ст. 141 Закону № 280 у селах, селищах, визначених за рішенням місцевої ради об’єднаної територіальної громади, утвореної відповідно до Закону № 157, за винятком її адміністративного центру, обирається староста на строк повноважень місцевої ради.

Згідно з ч. 1 ст. 42 Закону № 280 повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання. Повноваження сільського, селищного, міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до ч. 1 та 2 ст. 79 цього Закону.

Так, рішенням № 1 Летичівської селищної ради Летичівського району «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 04.08.15 р. вирішено: об’єднатися з рядом територіальних громад, в тому числі сіл Голенищівської сільської ради; адміністративним центром об’єднаної територіальної громади визначити селище Летичів та її найменування Летичівська селищна територіальна громада; повноваження селищної, сільських рад та селищного, сільських голів припинити з моменту набуття повноважень новообраним органом місцевого самоврядування, селищним головою територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об’єднання — Летичівської селищної територіальної громади; у селах, зокрема, й у Голенищево, в яких знаходилися органи місцевого самоврядування територіальних громад, що об’єдналися, обов’язки старости до обрання на перших виборах старости покласти на осіб, які здійснювали повноваження сільського голови відповідної територіальної громади.

Голенищівською сільською радою Летичівського району 05.08.15 р. прийняте рішення № 1-36/2015 «Про добровільне об’єднання територіальних громад», що є аналогічним рішенню Летичівської селищної ради від 04.08.15 р.

Згідно із записом № 18 від 13.11.15 р. у трудовій книжці Особи 1 повноваження Голенищівського сільського голови закінчилися на підставі ч. 1 ст. 42 Закону № 280 та ч. 2 ст. 8 Закону № 157 (ср. 025069200).

Рішеннями № 28-1/2015 від 13.11.15 р., № 4-2/2015 від 19.11.15 р. Летичівської селищної ради Летичівського району «Про покладення обов’язків старости» вирішено, що у селах, де була Голенищівська сільська рада, що об’єдналася, обов’язки старости, до обрання на перших виборах старости, виконує Особа 1, який здійснював повноваження сільського голови до об’єднання.

Відповідно до запису № 22 в трудовій книжці Особи 1 (у трудовій книжці вказано, що записи № 19 і № 20 вважати недійсними) від 13.11.15 р. згідно з рішенням Летичівської селищної ради № 28-1/2015 від 13.11.15 р. покладено виконання обов’язків старости на території сіл Голенищево, Буцни, Майдан, Майдан-Голенищівський, Нова-Гута, Прилужне до проведення перших виборів старост на території Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади.

Розпорядженням селищного голови Летичівської селищної ради Летичівського району № 123 від 24.06.16 р. звільнено виконуючого обов’язки старости на території сіл Голенищево, Буцни, Майдан, Майдан-Голенищівський, Нова-Гута, Прилужне Особу 1 з займаної посади у зв’язку із закінченням повноважень та проведенням перших виборів старост на території Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади на підставі п. 3 Прикінцевих положень Закону № 157 за ч. 2 ст. 36 КЗпП України з 24.06.16 р.

Про звільнення Особи 1 з посади виконуючого обов’язки старости свідчить й запис у його трудовій книжці за № 23 від 24.06.16 р.

15.07.16 р. Летичівська селищна рада Летичівського району оскаржуваною відповіддю № 1302 повідомила Особу 1, що у зв’язку з припиненням юридичної особи Голенищівської сільської ради у зв’язку з реорганізацією шляхом приєднання до Летичівської селищної ради на підставі рішення Летичівської селищної ради № 8-4/2015 його повноваження сільського голови Голенищівської сільської ради були припинені. Рішенням Летичівської селищної ради № 28-1/2015 від 13.11.15 р. на нього були покладені обов’язки старости у с. Голенищево, с. Буцни, с. Майдан, с. Майдан-Голенищівський, с. Нова Гута, с. Прилужне, де знаходилась Голенищівська сільська рада, що об’єдналася. Тобто після закінчення повноважень сільського голови йому була надана інша рівноцінна робота (посада) в тій самій установі, у зв’язку з чим позивач втратив право на збереження середньої заробітної плати, яку одержував на виборній посаді сільського голови. У зв’язку з цим Летичівська селищна рада не має підстав для надання позивачу допомоги протягом 6 місяців у вигляді середньої заробітної плати згідно зі ст. 33 Закону № 93.

У судовому засіданні позивач Особа 1 визнав, що перебуває на обліку в центрі зайнятості і отримує допомогу по безробіттю після звільнення 24.06.16 р. в розмірі 70 % його заробітної плати, яку отримував до 13.11.15 р.

Відповідно до ч. 2 ст. 33 Закону № 93 депутату місцевої ради, який працював у раді на постійній основі, після закінчення таких повноважень надається попередня робота (посада), а за її відсутності — інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за згодою депутата, на іншому підприємстві, в установі, організації. У разі неможливості надання відповідної роботи (посади) на період працевлаштування за колишнім депутатом місцевої ради зберігається, але не більше шести місяців, середня заробітна плата, яку він одержував на виборній посаді у раді, що виплачується з відповідного місцевого бюджету. У разі якщо колишній депутат місцевої ради має право на пенсійне забезпечення або йому призначена пенсія за віком, по інвалідності, у зв’язку із втратою годувальника, за вислугу років відповідно до закону, за ним не зберігається середня заробітна плата, яку він одержував на виборній посаді в раді. Аналогічна норма міститься і в ст. 118 Кодексу законів про працю України.

З довідок про доходи за 2015 рік за період з січня по травень 2016 року вбачається, що Особа 1 отримував заробітну плату за роботу сільським головою та виконуючим обов’язки старости.

Сторони в судовому засіданні не заперечували, що із вказаних у довідках про доходи сум заробітку позивача за 2015 рік, за 2016 рік були сплачені усі податки, страхові внески та інші обов’язкові платежі.

З урахуванням досліджених у судовому засіданні доказів, усних пояснень як позивача, так і представника відповідача, судом встановлено, що позивач, будучи обраним 24.11.10 р. (запис № 16 у трудовій книжці) Голенищівським сільським головою, припинив здійснювати свої повноваження як сільський голова 13.11.15 р. відповідно до ч. 1 ст. 42 Закону № 280. Цього ж дня на нього рішенням Летичівської селищної ради покладено виконання обов’язків старости і ці обов’язки Особа 1 виконував до 24.06.16 р.

З часу виконання обов’язків старости і до моменту звільнення Летичівська селищна рада виплачувала позивачу заробітну плату.

У судовому засіданні позивач вказав, що виконувана робота старости фактично не відрізнялась від тієї, яку виконував, перебуваючи на посаді сільського голови.

На думку суду позивач, підписуючи 05.08.15 р. рішення Голенищівської сільської ради № 1-36/2015, усвідомлював, що його обов’язки як сільського голови будуть припиненими з моменту набуття повноважень новообраним органом місцевого самоврядування селищним головою територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об’єднання Летичівської селищної територіальної громади.

13.11.15 р. колишній сільський голова міг відмовитись від покладення на нього Летичівською селищною радою виконання обов’язків старости, однак цього не зробив, а фактично приступив до виконання цих обов’язків та їх виконував до моменту звільнення, за це отримував дохід у вигляді заробітної плати.

За вказаних обставин суд погодився з доводами відповідача, що позивачу була надана рівноцінна робота в селищній раді на посаді виконуючого обов’язки старости, однак вказана посада не є виборною, позивач добровільно погодився на її виконання, отримував за свою роботу заробітну плату, у зв’язку з чим підстав для виплати йому середньої заробітної плати, яку він одержував на виборній посаді, на підставі ч. 2 ст. 33 Закону № 93, немає.

Рішення суду

20.12.16 р. Летичівський районний суд Хмельницької області у справі № 678/43/16-а ухвалив таке рішення: у задоволенні адміністративного позову Особи 1 до Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області про визнання дій протиправними та зобов’язання вчинити дії відмовити.

Думка редакції

1. Щодо висловлювання «...на нього як на сільського голову було покладено...». Вважаємо таке висловлювання некоректним, адже з дня завершення повноважень сільського голови, що відповідно до ч. 2 ст. 8 Закону № 157 за часом збігається з днем набуття повноважень селищною радою, обраною об’єднаною територіальною громадою, особа втратила статус сільського голови.

2. Щодо виборності посад. Дійсно, посади і сільського голови, і старости є виборними. Однак, на нашу думку, помилково вважати роботою на виборній посаді період виконання особою обов’язків старости у визначений Законом № 157 термін. Цей термін починається з дня покладення виконання цих обов’язків та закінчується обранням старости на перших виборах. На нашу думку, у цьому випадку має місце строковий трудовий договір, на роботу за яким особа може як дати свою згоду, так і відмовитись від неї. Відмовившись від запропонованої роботи, особа має бути звільнена з посади сільського голови у зв’язку із завершенням повноважень відповідно до ч. 2 ст. 8 Закону № 157 у день набуття повноважень селищною радою, обраною об’єднаною територіальною громадою.

3. Щодо вирішення питання про виплату середньомісячного заробітку. На нашу думку, для вирішення у цьому випадку питання виплати середньомісячного заробітку як передбаченої ст. 33 Закону № 93 гарантії колишньому депутату (яка, у свою чергу, поширюється й на сільських, селищних, міських голів) недостатньо факту завершення особою повноважень селищного голови — разом із цим необхідно мати на увазі підстави звільнення особи з попереднього місця роботи, до обрання її на виборну посаду.

Так, підставою припинення трудового договору у разі переходу працівника на виборну посаду є п. 5 ч. 1 ст. 36 Кодексу законів про працю України. У разі звільнення працівника з цих підстав за ним на період роботи на виборній посаді зберігається робоче місце, а з працівником, прийнятим на цю посаду, укладається строковий трудовий договір. Тож у разі закінчення повноважень на виборній посаді особа повертається на попереднє місце роботи, а працівник, прийнятий на його місце на умовах строкового трудового договору, звільняється з роботи на підставі п. 2 ч. 1 ст. 36 Кодексу законів про працю України (закінчення строку трудового договору). У разі ж неможливості надання особі, яка була звільнена у зв’язку з переходом на виборну посаду, попередньої роботи — особа може звернутися до відповідної ради, у якій вона працювала на виборній посаді на постійній основі, з проханням виплати їй середнього заробітку, який вона отримувала на виборній посаді, протягом не більше 6 місяців.

Альтернативний погляд

У справі № 682/2817/16-а Славутський міськрайонний суд Хмельницької області при аналогічних обставинах справи виніс зовсім протилежне рішення, яким визнав протиправною відмову колишньому виконуючому обов’язки старости щодо виплати середньої заробітної плати після звільнення та зобов’язав Берездівську сільську раду Славутського району Хмельницької області виплатити йому середню заробітну плату, яку він одержував на виборній посаді на момент звільнення 06.04.16 р., на період працевлаштування з 06.04.16 р., але не більше шести місяців відповідно до ст. 33 Закону № 93.

Такого висновку суд дійшов з огляду на положення ч. 5 ст. 12 Закону № 280, згідно з якою на сільських, селищних, міських голів поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені Законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом. Далі суд застосував аналогію закону: «За аналогією закону повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені Законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом, поширюються також на старосту, який обирається на строк повноважень місцевої ради і є посадовою особою місцевого самоврядування».

Разом з тим із таким висновком суду важко погодитись, оскільки, на наш погляд, суд підмінив поняття старости та тимчасово виконуючого обов’язки старости та не розібрався в природі останнього, оскільки до перших виборів на посаду старости особи, які виконують вказані обов’язки, не обираються, а призначаються. Більше того, застосування аналогії закону має певні межі та може здійснюватися за чітко встановленими правилами.

Відповідно до п. 4 листа Міністерства юстиції України від 30.01.09 р. № Н-35267-18 «Щодо порядку застосування нормативно-правових актів у разі існування неузгодженості між підзаконними актами» визначено різні способи дій правозастосовного органу у випадку наявності у змісті нормативно-правового акта прогалин.

Аналогія закону — рішення справи або окремого юридичного питання на основі правової норми, розрахованої на схожі випадки. Застосування аналогії забороняється, якщо вона прямо заборонена законом чи якщо закон пов’язує настання юридичних наслідків з наявністю конкретних норм.

При вирішенні справи за аналогією закону обов’язковим є дотримання таких умов:

1

аналогія допустима лише у випадку повної чи часткової відсутності правових норм

2

суспільні відносини, до яких застосовується аналогія, повинні перебувати у сфері правового регулювання

3

повинна бути схожість між обставинами справи і наявною нормою за суттєвими юридичними ознаками

4

пошук норми, що регулює аналогічний випадок, повинен здійснюватися спочатку в актах тієї ж галузі права, у випадку відсутності — в іншій галузі права і у законодавстві в цілому

5

винесене у процесі використання аналогії правове рішення не повинно суперечити нормам закону, його меті

6

обов’язково повинно бути мотивоване пояснення причин застосування рішення по аналогії до конкретного випадку

Пункт третій під час застосування аналогії закону у вказаному випадку дотримано не було.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити