Присвоєння рангів: норми та нюанси

В обраному У обране
Друк
Мацокін Андрій, головний редактор журналу "Держслужбовець"
Радник старости Грудень, 2018/№ 4
У попередньому номері нашого видання1 ми коротко висвітлювали питання щодо присвоєння чергового рангу колишньому сільському голові, призначеному в. о. старости. У цій статті детально обговоримо відповідні норми та нюанси щодо присвоєння рангів старостам та в. о. старости.

1 Див. «Радник старости», № 3, вересень, 2018, с. 23.

Загальні норми

Питання присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування регулюється:

1

нормами Закону України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування»2

2

Положенням про ранги державних службовців, затвердженим постановою КМУ від 19.06.1996 № 6583

3

наказом Головдержслужби України від 28.03.2005 № 72 «Про присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування відповідно до статті 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»4

4

наказом Головдержслужби України від 31.03.2006 № 106 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо застосування постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 1996 р. № 658 «Про затвердження Положення про ранги державних службовців»5

2 Далі за текстом — Закон № 2493.

3 Далі за текстом — Положення № 658.

4 Далі за текстом — наказ № 72.

5 Далі за текстом — Методичні рекомендації № 106.

Відповідно до ст. 15 Закону № 2493 при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування присвоюються ранги у межах відповідної категорії посад.

Ранги, які відповідають посадам першої та другої категорій, а також ранги сільським, селищним, міським головам, головам районних, районних у містах рад, старостам присвоюються рішенням відповідної ради в межах відповідної категорії посад. Зауважте: про присвоєння рангів в. о. старости в Законі № 2493 не йдеться!

Ранги присвоюються одночасно з обранням (прийняттям) на службу в органи місцевого самоврядування або обранням (призначенням) на вищу посаду.

Особам, які призначаються на посади з випробувальним строком, ранги присвоюються після його закінчення, за результатами роботи. Особам, які призначені на посади і мають ранги посадових осіб місцевого самоврядування або ранги державного службовця, присвоєні за попереднім місцем роботи, надбавка за ранг у період випробувального строку виплачуться відповідно до цих рангів.

Ранги присвоюються в індивідуальному порядку відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації, результатів роботи.

Методичними рекомендаціями № 106 передбачено, що особам, які вперше обрані або призначені на посади в органи місцевого самоврядування, присвоюється, як правило, найнижчий ранг, передбачений для відповідних категорій посад.

Законом № 2493 визначено:

Якщо посадова особа місцевого самоврядування обрана чи призначена на посаду нижчої категорії або залишила службу в органі місцевого самоврядування, за нею зберігається присвоєний ранг.

Посадова особа місцевого самоврядування може бути позбавлена присвоєного відповідно до цього Закону рангу лише за вироком суду.

Нюанси присвоєння рангу в. о. старости або обраному старості

Нагадаємо! Посада старости віднесена до VI категорії,

і тому відповідно до ст. 15 Закону № 2493 особам, які займають посади, віднесені до VI категорії, може бути присвоєно 13-, 12- і 11-й ранги.

Отже, якщо особа до призначення або обрання мала раніше присвоєний відповідно до Закону № 2493 ранг, то:

ранг зберігається

якщо він вищий за ранги, встановлені для VI категорії посад

якщо він відповідає рангам, установленим для VI категорії посад*

встановлюється найнижчий ранг у межах VI категорії посад

якщо він є нижчим за ранги, встановлені для VI категорії посад

може бути встановлено вищий за попередній ранг, але у межах VI категорії посад

з урахуванням часу присвоєння попереднього рангу, якщо посадова особа успішно відпрацювала на займаній посаді та мала присвоєний у межах VI категорії посад ранг

* У разі залишення попереднього рангу наступний ранг може бути присвоєний з урахуванням часу присвоєння попереднього рангу.

Черговий, позачерговий ранг

Статтею 15 Закону № 2493 визначено, що черговий ранг присвоюється за умови, якщо посадова особа успішно відпрацювала на займаній посаді не менше ніж два роки.

Крім цього, за виконання особливо відповідальних завдань посадовій особі місцевого самоврядування може бути присвоєно черговий ранг достроково у межах відповідної категорії посад.

За сумлінну працю при виході на пенсію посадовій особі місцевого самоврядування може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад.

Пункт 3.8 Методичних рекомендацій № 106 визначає, що голова відповідної ради за поданням безпосереднього керівника розглядає питання щодо можливості присвоєння посадовій особі чергового рангу. Позитивне рішення приймається за умови успішної роботи посадової особи місцевого самоврядування.

Методичні рекомендації щодо присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування, затверджені наказом № 72, передбачають, що «через два роки після присвоєння посадовій особі органів місцевого самоврядування відповідного рангу керівник органу за поданням безпосереднього керівника розглядає питання щодо можливості присвоєння йому чергового рангу. Позитивне рішення приймається за умови успішної роботи».

З урахуванням зазначеного та норм ст. 15 Закону № 2493 про те, що ранги, які відповідають посадам третьої — сьомої категорій, присвоюються відповідно сільським, селищним, міським головою, виникає запитання: хто має присвоїти черговий чи позачерговий ранг старості чи в. о. старости?

На початку статті ми зазначали, що ранги старостам присвоюються рішенням відповідної ради (ч. 3 ст. 15 Закону № 2493).

З урахуванням цієї норми та того, що посада старости знаходиться у штатному розписі ради, особова справа у відділі кадрів (службі управління персоналом), а безпосереднього керівника у старости немає, алгоритм присвоєння чергового рангу старості, на нашу думку, має виглядати так:

1

відділ кадрів (служба управління персоналом): веде трудову книжку і особову справу старости; відстежує строк відпрацювання для присвоєння чергового рангу; у разі необхідності вносить пропозицію сільському, селищному, міському голові щодо присвоєння старості чергового рангу; готує відповідні документи і проект подання

2

голова: розглядає пропозицію і документи, дає доручення щодо винесення питання присвоєння чергового рангу старості на сесію ради

3

відповідна постійна комісія ради: розглядає подання, відповідні документи та приймає рішення щодо включення питання в порядок денний пленарного засідання ради, готує відповідний проект рішення

4

рада: розглядає подання голови щодо присвоєння старості чергового рангу, відповідні документи, приймає рішення про присвоєння

Звертаємо увагу, що ініціатива присвоєння чергового рангу достроково у межах відповідної категорії посад може виходити і від ради, оскільки такий ранг присвоюється за виконання особливо відповідальних завдань. Те ж саме можна сказати про ініціативу присвоєння чергового рангу поза межами відповідної категорії посад у зв’язку із виходом на пенсію.

При призначенні посадової особи місцевого самоврядування (старости) на більш високу за категорією посаду, їй присвоюється ранг у межах категорії посади, яку вона зайняла.

У разі коли посадова особа займає іншу посаду в межах однієї категорії посад, їй може бути залишений попередній або присвоєний більш високий ранг у межах цієї категорії посад з урахуванням професійної кваліфікації та результатів роботи.

У трудовій книжці робиться запис про присвоєння, зміну чи позбавлення (у разі наявності судового рішення) відповідного рангу.

Обмеження в присвоєнні рангів. Позбавлення рангу

Методичними рекомендаціями № 106 передбачено, що:

1

черговий ранг не може бути присвоєний посадовій особі місцевого самоврядування, до якої протягом останнього року застосовувалися дисциплінарні стягнення, а також у період проведення службового розслідування або перебування під слідством

2

затримка у присвоєнні чергового рангу до одного року може застосовуватися до посадової особи як захід дисциплінарного впливу

Ранг не може бути присвоєний особі, яка припинила службу в органах місцевого самоврядування.

Чи є староста суб’єктом дисциплінарної відповідальності, ми розглядали у газеті «Радник старости» № 2 за серпень 2017 року6 і детально зупинятись у цьому матеріалі не будемо.

6 Див. статтю «Дисциплінарна відповідальність старости: бути чи ні?».

З урахуванням висновків, зазначених у цій статті, затримку у присвоєнні чергового рангу ми не можемо розглядати як захід дисциплінарного впливу.

Виходячи з того, що староста не призначається на посаду сільським, селищним, міським головою, як деякі інші посадові особи ОМС, голова не може застосувати до нього заходи дисциплінарної відповідальності.

Єдиний вид відповідальності щодо старости, який на сьогодні чітко врегульований законодавством, — це дострокове припинення повноважень за рішенням сільської, селищної, міської ради і виключно у випадках, передбачених Законом України від 21.05.1997 № 280 «Про місцеве самоврядування в Україні».

Говорячи про відповідальність, треба зауважити, що прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень старости — виключна компетенція сільської, селищної, міської ради.

Ураховуючи викладене, черговий ранг старості може не присвоюватися, якщо:

1

щодо нього проводиться службове розслідування

2

він перебуває під слідством

3

він припинив службу в органах місцевого самоврядування

Отже, обов’язково візьміть зазначене до відома. Упевнені, що викладена інформація знадобиться в процесі роботи як старостам, так і в. о. старости.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити