Забарились із поданням декларації: адміністративний протокол та штраф

В обраному У обране
Друк
Мороз Оксана, юрист-аналітик "Видавничого будинку "Фактор"
Радник старости Грудень, 2018/№ 4
Шановні старости, в цій статті ми хотіли б звернути вашу увагу на таку важливу функцію старости як посадової особи ОМС та, відповідно, особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, — як то подання декларації. Як показує судова практика, досить часто посадові особи ОМС і старости в тому числі подають декларацію вже після встановлених законодавством України строків. Це, у свою чергу, призводить до складання уповноваженим органом адміністративного протоколу, розгляду справи судом та врешті-решт настання адміністративної відповідальності у вигляді штрафних санкцій. Тому далі будемо говорити про те, які є види декларацій, коли потрібно подавати кожну з них та які санкції можуть застосовуватись при несвоєчасному її поданні. До вашої уваги — одне із судових рішень за участю старости.

Про головне

Перш ніж говорити про декларування, зазначимо, що староста відповідно до ч. 1 ст. 141 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»1 є виборною посадовою особою місцевого самоврядування.

1 Далі за текстом – Закон № 280.

Староста як посадова особа місцевого самоврядування зобов’язаний щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції2 декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством (див. п.п. «в» п. 1 ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 45 Закону України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції»3.

2 Далі за текстом – Національне агентство, НАЗК.

3 Далі за текстом – Закон № 1700.

Аналогічна норма міститься і в Законі України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування»4.

4 Далі за текстом – Закон № 2493.

Так, відповідно до ст. 13 Закону № 2493 посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому Законом № 1700.

Таким чином, староста є суб’єктом декларування та на нього поширюються всі норми Закону № 1700 щодо подання всіх видів декларацій та строків їх подання. Разом із цим хочемо зазначити, що хоча раніше ми вже торкались питання щодо видів декларацій, але з огляду судової практики доходимо висновку, що суб’єкти декларування й досі подають декларації несвоєчасно. Старости не є винятком із цього правила. Беручи це до уваги, ми ще раз перерахуємо види декларацій та строки їх подання. Більше того, нагадуємо, що з 1 січня 2019 року стартує черговий етап електронного декларування в Україні.

Отже, суб’єкт декларування зобов’язаний подати такі декларації:

Щорічна декларація за минулий рік

Декларація за минулий рік передбачає період декларування з 1 січня по 31 грудня включно. Така декларація подається щороку у період із 00 годин 00 хвилин 1 січня до 00 годин 00 хвилин 1 квітня (тобто до 24 години 00 хвилин 31 березня)

Декларація, яка подається перед припиненням діяльності

Така декларація подається перед припиненням діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави та місцевого самоврядування. При цьому суб’єкту декларування в поточному році необхідно подати декларацію за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.

Примітка. Період, не охоплений раніше поданими деклараціями, включає в себе проміжок часу з 1 січня того року, в якому відбувається припинення діяльності, до останнього дня роботи особи. Наприклад:

1) якщо особа буде припиняти свою діяльність (наприклад, 18 січня 2019 року) до подання щорічної декларації за минулий рік, то вона має подати декларацію, яка охоплює період з 1 січня 2019 року до 17 січня 2019 року включно. І обов’язково суб’єкт декларування подає також щорічну декларацію за минулий рік;

2) якщо ж особа буде припиняти свою діяльність після подання щорічної декларації (наприклад, 19 квітня 2019 року), то подається декларація, що охоплює період з 1 січня 2019 року до 18 квітня 2019 року включно.

Ця декларація подається не пізніше дня припинення відповідної діяльності та має містити інформацію станом на останній день такого періоду. Останній день зазначеного періоду — це день, що передує дню подання декларації

Декларація, яка подається після припинення діяльності

Суб’єкт декларування зобов’язаний подати декларацію за попередній календарний рік до 1 квітня наступного року, у якому було припинено таку діяльність. Така декларація охоплює звітний рік (період з 1 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року.

Наприклад:

1) якщо особа звільниться з посади 31 грудня 2018 року, то вона зобов’язана до 1 квітня 2019 року подати декларацію;

2) якщо таке звільнення відбудеться вже 4 січня 2019 року, то особа до 1 квітня 2020 року подає декларацію за 2018 рік

Декларація, яка подається особою, що претендує на зайняття відповідної посади

Особи подають в установленому Законом № 1700 порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік у разі входження до складу конкурсної комісії, утвореної відповідно до Закону № 2493, — протягом 10 календарних днів після входження (включення, залучення, обрання, призначення) до складу відповідної конкурсної комісії

Увага! Декларацію заповнює та подає особисто суб’єкт декларування виключно на офіційному веб-сайті НАЗК через власний персональний електронний кабінет суб’єкта декларування у систему Єдиного державного реєстру декларацій осіб5, шляхом заповнення електронної форми.

5 Далі за текстом – ЄДРД.

Звертаємо вашу увагу, що декларація подається лише в електронній формі. Оскільки в судовій практиці є вже рішення6, згідно з яким письмова форма декларації «не визнається», оскільки чинне законодавство її не передбачає.

6 Див. «Місцеве самоврядування», № 9, вересень, 2018, с. 51.

Офіційний веб-сайт НАЗК має електронну адресу https://nazk.gov.ua

Форма декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверджена рішенням НАЗК від 10.06.2016 № 3 «Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»7.

7 Далі за текстом – рішення № 3.

Крім того, рішенням № 3 затверджений Порядок формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації ЄДРД, відповідно до якого суб’єкт декларування спочатку повинен зареєструватись у ЄДРД з використанням особистого ключа та посиленого сертифіката відкритого ключа електронного цифрового підпису8.

8 Далі за текстом – ЕЦП.

Нагадуємо, що ЕЦП можна отримати в одному з акредитованих центрів сертифікації ключів9.

9 Далі за текстом – АЦСК.

Зверніть увагу, що із переліком АЦСК ви можете ознайомитись на сторінці https://portal.nazk.gov.ua у полі: «АЦСК».

До того ж правовий статус ЕЦП, порядок його отримання і використання визначаються:

1

Законом України від 05.10.2017 № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги»10

2

постановою КМУ від 19.09.2018 № 749 «Про затвердження Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності»

10 Далі за текстом – Закон № 2155.

Увага! На офіційному сайті НАЗК містяться Рекомендації Національного агентства суб’єктам декларування щодо подання декларацій. НАЗК звертає увагу на те, що 07.11.2018 набрав чинності Закон № 2155, а Закон України від 22.05.2003 № 852-IV «Про електронний цифровий підпис» втратив чинність.

Тому слід враховувати це під час отримання послуг ЕЦП. Більш детально із Рекомендаціями Національного агентства ви зможете ознайомитись за цим посиланням: https://nazk.gov.ua/rekomendaciyi-do-chergovogo-etapu-elektronnogo-deklaruvannya

Відповідальність за несвоєчасне подання декларації

Одразу хочемо звернути вашу увагу на те, що ми в цій статті говоримо виключно про несвоєчасність подання декларації. Тобто суб’єкт декларування подав декларацію, але після визначених Законом № 1700 строків. Тому внаслідок цих дій особа несе відповідальність, передбачену Кодексом України про адміністративні правопорушення11:

11 Далі за текстом – КпАП.

Диспозиції ч. 1 і 3 ст. 1726 КпАП

Санкції ч. 1 і 3 ст. 1726 КпАП

Несвоєчасне подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян12 (від 850 до 1700 грн.)

Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення

тягнуть за собою накладення штрафу від 100 до 300 нмдг (від 1700 до 5100 грн.) з конфіскацією доходу чи винагороди та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на 1 рік

12 Далі за текстом – нмдг.

Крім цього, слід звернути увагу, що відповідно до ст. 255 КпАП НАЗК у разі виявлення вищезазначеного правопорушення, пов’язаного із корупцією, складає адміністративний протокол та направляє його до суду. Більш детально про судовий розгляд та відповідальність за порушення вимог фінансового контролю згідно із ст. 45 Закону № 1700 ми поговоримо в наступному розділі.

Судове рішення

Особа13 працює в. о. старости _______ старостинського округу ______ сільської ради, згідно зі ст.141 Закону № 280 є посадовою особою ОМС та має восьмий ранг у межах четвертої категорії посад. Тобто згідно з п.п.«в» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону № 1700 є суб’єктом відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією.

13 Далі за текстом – Особа 1, в. о. старости, суб’єкт декларування.

Так, суб’єкт декларування несвоєчасно подав без поважних причин шляхом заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік за формою, що визначається Національним агентством. Він подав вказану декларацію лише 25 вересня 2018 року, хоча повинен був це зробити в строк до 1 квітня 2018 року, чим порушив вимоги ч. 1 ст. 45 Закону № 1700.

В. о. старости в судовому засіданні винним себе у вчиненні зазначеного правопорушення визнав повністю і пояснив, що був обізнаний з порядком та строками подання щорічної декларації за 2017 рік до 1 квітня 2018 року, але несвоєчасно її подав через проблеми з роботою Інтернету та електронної пошти, після чого був заклопотаний робочими та домашніми питаннями і про неподану декларацію забув.

Особа 1 шкодував про скоєне і просив суворо не карати.

Прокурор у судовому засіданні підтримав викладене в протоколі про пов’язане з корупцією адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 1726 КпАП, та просив накласти на особу 1 адміністративне стягнення у вигляді штрафу в сумі 1700 грн.

Заслухавши пояснення особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, думку прокурора, дослідивши матеріали справи, суд дійшов такого висновку.

Так, адміністративна відповідальність за ч. 1 ст.1726 КпАП настає за несвоєчасне подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Згідно із ст. 1 Закону № 1700 передбачено, що правопорушення, пов’язане з корупцією, — це діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені Законом № 1700 вимоги, заборони й обмеження, вчинене особою.

Як було встановлено в судовому засіданні, згідно з рішенням 1-ї сесії 7-го скликання _________ сільської ради №___ від ________ на Особу 1 було покладено виконання обов’язків старости _________ старостинського округу ________ сільської ради.

Він відповідно до рішення 23-ї сесії 7-го скликання ______ сільської ради має 8-й ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах 4-ї категорії посад й зобов’язаний подати щорічну декларацію за 2017 рік особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, до 1 квітня 2018 року.

Отже, суд робить висновок, що відповідно до п.п. «в» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону № 1700 Особа 1 є суб’єктом відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, передбачене ч. 1 ст. 1726 КпАП.

У ході проведеного аналізу даних, які знаходяться у загальному доступі, а саме в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, встановлено, що в. о. старости подав зазначену щорічну декларацію за 2017 рік лише 25 вересня 2018 року.

Суд звертає увагу на те, що посилання Особи 1 на:

— виниклі проблеми з Інтернетом;

— проблеми з електронною поштою;

— заклопотаність робочими та домашніми питаннями, —

не заслуговують на увагу, оскільки ці питання він повинен був вирішити завчасно.

Крім того, відповідно до ст. 68 Конституції України кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України.

Суд наголошує, що незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Таким чином, враховуючи всі обставини справи, суд зробив висновок, що Особа 1, як особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (посадова особа місцевого самоврядування), і суб’єкт відповідальності згідно з п.п.«в» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону № 1700, не виконав вимоги ч. 1 ст. 45 цього Закону та без поважних причин несвоєчасно подав щорічну декларацію за 2017 рік, а тому в його діях міститься склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.1726 КпАП.

При накладенні стягнення суд з огляду на положення ст. 33 КпАП враховує:

1

характер та тривалість вчиненого правопорушення

2

особу порушника

3

його ставлення до скоєного ним діяння

4

майновий та сімейний стан

а тому з метою виховного впливу та запобігання вчиненню аналогічних правопорушень у подальшому до Особи 1 застосував адміністративне стягнення у вигляді штрафу в межах санкції ч. 1 ст. 1726 КпАП й наклав на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 75 нмдг, що становить 1275 грн.

Крім того, штраф повинен бути сплачений порушником не пізніш як через 15 днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу. У разі несплати правопорушником штрафу в зазначений строк у порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення він стягується в подвійному розмірі — 2550 грн.

Наостанок...

Як бачите, таке незначне, на перший погляд, порушення, як подання декларації не в той строк, що зазначений у Законі № 1700, тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 850 до 5100 грн. (за повторне порушення). Тим більше що це тягне за собою ще й судові засідання, за які потрібно додатково сплатити судовий збір, який ляже саме на ваші плечі. Крім того, на судових засіданнях потрібно обов’язково бути присутнім, а це, у свою чергу, втрата коштів на проїзд та, більше того, витрата вашого часу, який ви б могли ефективно та продуктивно використати для роботи.

Хочемо звернути вашу увагу на те, що ми навели лише одне з багатьох судових рішень за участю старост (в. о. старост). Таких рішень у судовій практиці є досить багато. Тому закликаємо вас бути максимально уважними щодо строків подання декларацій, аби уникнути всіх негативних для вас наслідків.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити