Староста як відповідач в адміністративному судочинстві

В обраному У обране
Друк
Сербіна Анастасія, головний редактор спецвипуску "Юридичні практики", адвокат
Радник старости Грудень, 2018/№ 4
Згідно з Кодексом адміністративного судочинства України1 відповідачем є суб’єкт владних повноважень, а у випадках, визначених законом, й інші особи, до яких звернена вимога позивача. У попередньому номері нашого видання2 ми розглядали можливість старости бути позивачем в адміністративній справі, сьогодні ж пропонуємо розібратися, а чи може староста бути відповідачем.

1 Далі за текстом — КАС України.

2 Див. «Радник старости» за вересень 2018, № 3, с. 24.

Належний відповідач

Відповідно до принципу диспозитивності адміністративного судочинства, закріпленому в ст. 9 КАС України, позивач при пред’явленні позову самостійно визначає особу, до якої адресовані його вимоги, тобто визначає відповідача.

Кожна особа має право в порядку, встановленому КАС України, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси.

Разом із тим не у кожному такому випадку староста буде визнаний належним відповідачем, тобто тією особою, яка може відповідати за прийняте рішення, вчинену дію чи бездіяльність. Залежно від правильності обраної особи відповідача залежить і вірогідність задоволення позовних вимог.

Можливість нести відповідальність за свою діяльність чи бездіяльність напряму пов’язана із наданими повноваженнями такій особі. З урахуванням повноважень старости, які в ст. 541 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»3, наведені у невиключному переліку, можна дійти висновку, що староста буде належним відповідачем лише у чітко визначених випадках, коли він безпосередньо здійснює дію чи бездіяльність або приймає рішення. Більше того, з огляду на ті ж повноваження, не завжди староста є єдиною відповідальною особою, бо, як правило, він розподіляє свою відповідальність із іншими особами, наприклад, іншими членами виконавчого комітету ради.

3 Далі за текстом — Закон № 280.

Нагадаю, згідно ч. 2 ст. 541 Закону № 280 при здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед жителями відповідного села, селища, відповідальним — перед сільською, селищною, міською радою.

Тому на запитання «Чи може староста бути визначений як відповідач у конкретному адміністративному провадженні?», відповідь однозначна — так.

Також одразу хотілося б звернути увагу на той факт, що й особа позивача може бути різною залежно від предмета оскарження.

Задля ефективного захисту проти пред’явлених вимог староста має розбиратися в таких питаннях:

— хто може подати позов до нього?

— що може бути оскаржено?

— чи староста є єдиним відповідачем у справі?

— чи староста є належним відповідачем у справі?

— чи може рішення суду вплинути на права, свободи чи інтереси інших осіб, окрім позивача та відповідача?

Підсумовуючи викладене вище, можна навести таку таблицю належних підстав для позову проти старости із можливими позивачами та співвідповідачами:

Повноваження

Предмет оскарження

Можливі позивачі

Можливість залучення як співвідповідачі

представляє інтереси жителів відповідного села, селища у виконавчих органах ради

— бездіяльність (відсутність представництва);

— якість представництва (неналежне представництво)

— будь-який член відповідної територіальної громади;

— виконавчі органи ради*

бере участь у пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради та засіданнях її постійних комісій

— бездіяльність (не участь, там де вона є обов’язковою);

— діяльність (якість участі)

— будь-який член відповідної територіальної громади;

— відповідна рада*

— інші посадові особи ради;

— депутати ради;

— інші члени постійних комісій

має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях відповідної ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного села, селища

Особиста думка автора — оскільки зазначене повноваження прописано як «має право», то жодна особа не може зобов’язати старосту реалізувати своє право, а тим паче, оскаржити не використання права, адже права особи реалізуються за їх власним розсудом й ініціативою

сприяє жителям відповідного села, селища у підготовці документів, що подаються до ОМС

— рішення (усна або письмова відмова у такому сприянні);

— бездіяльність (несприяння);

— діяльність (неналежне сприяння)

— конкретний житель, який звертався за такою допомогою

бере участь в організації виконання рішень ради, її виконавчого комітету, розпоряджень відповідного голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням

— рішення (усна або письмова відмова в організації виконання);

— бездіяльність (не участь в організації виконання чи здійсненні контролю);

— діяльність (неналежна участь в організації виконання чи контролю)

— будь-який член відповідної територіальної громади;

— відповідна рада;

— виконавчий комітет;

— відповідний голова

— інші особи, які нарівні зі старостою беруть участь в організації виконання чи контролю за їх виконанням

бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу

— бездіяльність (відсутність участі);

— діяльність (якість такої участі)

— будь-який член відповідної територіальної громади;

— виконавчий орган ради*;

— виконавчий орган ради

вносить пропозиції до виконавчого комітету ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб

— бездіяльність (невнесення пропозиції);

— діяльність (якість внесеної пропозиції)

— будь-який член територіальної громади;

— виконавчий орган ради, якого стосується пропозиція;

— підприємство, установа, організація комунальної власності, діяльності якої стосується пропозиція;

— посадова особа такої юридичної особи

бере участь у підготовці проектів рішень ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу

— бездіяльність (неучасть);

— діяльність (неналежна участь)

— будь-який член територіальної громади;

— відповідна рада;

— інша особа, яка має відношення до такого майна (наприклад, орендар, який не є членом відповідної територіальної громади)

— відповідна рада

бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу

— бездіяльність (неучасть);

— діяльність (неналежна участь)

— будь-який член територіальної громади;

— відповідна рада;

— виконавчий орган ради

— інші особи, які нарівні зі старостою беруть участь у здійсненні контролю

бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного села, селища та інформує голову, виконавчі органи ради про його результати

— бездіяльність (неучасть, відсутність інформування);

— діяльність (неналежна участь, неналежне чи несвоєчасне інформування)

— будь-який член територіальної громади;

— відповідна рада;

— виконавчий орган ради;

– відповідний голова

– інші особи, які нарівні зі старостою беруть участь у здійсненні контролю

отримує від виконавчих органів ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень

Особиста думка автора — зазначене повноваження прописано швидше як право старости, а не як його обов’язок, а тому не можна оскаржити не використання права

сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному селі, селищі

— бездіяльність (відсутність сприяння);

— діяльність (неналежне сприяння)

— будь-який член територіальної громади;

— орган самоорганізації населення;

— відповідна рада

здійснює інші повноваження, визначені цим та іншими законами

— рішення (усне чи письмове);

— дія;

— бездіяльність

залежить від того, на кого впливає зазначене повноваження та тих, хто поруч із старостою залучений до реалізації такого повноваження

* У ціій таблиці як імовірні позивачі наведені у тому числі виконавчі органи або рада, які, з огляду на принцип диспозитивності, можуть в судовому порядку звернутись до старости із позовною вимогою про визнання його бездіяльності протиправною та зобов’язати вчинити конкретні дії. Звісно, що отримання позовної заяви від них буде малоймовірним, однак кожна особа користується своїми правами на власний розсуд, відносна самостійність старости від ОМС через виборність посади не означає неможливість застосування інших заходів впливу на старосту, окрім дисциплінарних.

Інформація, наведена у табличці, може допомогти старості розібратись із питаннями його участі у конкретному судовому провадженні; зорієнтуватись із питаннями належності позивача (тобто відповісти на запитання, чи може саме ця особа оскаржувати такі дії/бездіяльність старости); вирішити питання про залучення співвідповідачів у справі (щоб підсилити свою позицію або зменшити відповідальність); визначитись із можливістю старости відповідати по заявленим вимогам (бути відповідачем у цій справі).

Далі йтиметься про тактику захисту від заявленого позову.

Відзив відповідача

Після отримання копії ухвали про відкриття провадження у адміністративній справі, разом із копією позовної заяви та додатками до неї, слід ретельно вивчити ці документи.

Перше: працюємо із ухвалою суду: у ній звертаємо увагу на резолютивну частину, тобто все, що написано після слова «УХВАЛИВ.

Як правило, там буде написано таке:

1. Відкрити провадження у справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про визнання протиправною дії, зобов’язання вчинити певні дії.

2. Встановити відповідачу п’ятнадцятиденний строк з дня вручення даної ухвали для подання відзиву на позовну заяву. У зазначений строк відповідач має право надіслати суду відзив на позовну заяву, який повинен відповідати вимогам ст. 162 КАС України.

3. Зобов’язати відповідача надати: (перелік документів).

4. Встановити строк до ДАТА для подання позивачем відповіді на відзив, а відповідачем — заперечень.

Отже, ми звертаємо увагу на встановлені судом строки для надання відзиву. У відзиві відповідач викладає заперечення проти позову. Вимоги до відзиву встановлені ст. 162 КАС України.

Відповідач має право визнати позов повністю або частково подати відзив на позовну заяву.

Далі працюємо із позовом та додатками до нього. Якщо ви бачите, що зазначений позивач не може оскаржити ваше рішення, дію чи бездіяльність або предмет оскарження не стосується виконання наданих вам повноважень — про це слід вказати у відзиві із посиланням на відповідну норму закону, зазначивши про неналежність позивача або відповідача, що може бути судом визнано як підстава для відмови у задоволенні позову.

Відповідно до ч. 2 ст. 77 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Отже, саме ви будете доводити суду правомірність прийнятого вами рішення, вчинення дії чи бездіяльності. Єдиним обов’язком в процесі доказування, який покладається на позивача, є доведення яким саме чином оскаржуване рішення, дія чи бездіяльність порушила права свободи або інтереси позивача.

У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Усі ваші доводи та міркування мають бути підкріплені належними (тобто такими, які містять інформацію щодо предмета доказування) та допустимими (тобто такими, які одержані відповідно до порядку, встановленого законом) доказами, які мають бути подані разом із відзивом не пізніше строку, який установлений в ухвалі суду. Якщо учасник справи без поважних причин не надасть докази на пропозицію суду для підтвердження обставин, на які він посилається, суд вирішує справу на підставі наявних доказів.

Копії доказів мають бути належним чином засвідчені шляхом зазначення такої інформації: «Копія вірна / з оригіналом згідно; дата; прізвище та ініціали старости; особистий підпис».

Копія відзиву та доданих до нього документів повинна бути надіслана (надана) іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду. Суду ж ви маєте подати документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи.

Права відповідача

Права відповідача як учасника справи зазначені в ст. 44 КАС України, до них належать:

1

ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень

2

подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам

3

подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб

4

ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти

5

оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках

6

користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами

Вдале користування своїми правами, виконання покладених обов’язків, вміння працювати із нормативною базою та викладання своїх міркувань у процесуальних документах може стати запорукою виграшного судового процесу для відповідача. Бажаємо успіху!

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити