Що потрібно знати старості: обмеження щодо одержання подарунка

В обраному У обране
Друк
Мороз Оксана, юрист-аналітик "Видавничого будинку "Фактор"
Радник старости Червень, 2018/№ 2
Відповідно до ст. 141 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»1 староста є виборною посадовою особою місцевого самоврядування. Отже, згідно з ч. 2 ст. 12 Закону України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» на старост як посадових осіб поширюються вимоги та обмеження Закону України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції»2. Відповідна норма міститься і в самому Законі № 1700 (п. 1 ч. 1 ст. 3), яка старосту як посадову особу місцевого самоврядування відносить до суб’єктів, на яких поширюється дія цього законодавчого акта. Зазначимо, що одним із правопорушень, пов’язаних із корупцією, є порушення встановлених Законом № 1700 обмежень щодо одержання подарунків. Таким чином, в цій статті ми будемо говорити про обмеження щодо одержання подарунка старостою у зв’язку із здійсненням його діяльності. Ми розглянемо як нюанси такого обмеження, так і випадки, коли староста все-таки має право отримувати подарунок.

1 Далі за текстом — Закон № 280.

2 Далі за текстом — Закон № 1700.

Коротко про подарунок

Перш ніж говорити про обмеження щодо одержання подарунка старостою, слід спочатку визначитись із поняттям подарунка.

Подарунок — це грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової.

(ч. 1 ст. 1 Закону № 1700)

Тепер пропонуємо звернутися до положень Цивільного кодексу України3, аби краще зрозуміти правову природу подарунка та власне договору дарування. Поняття подарунка (дарунка), а також інші положення щодо дарування традиційно є цивільно-правовими поняттями і детально визначені у ст. 717 — 730 ЦК.

3 Далі за текстом — ЦК.

Відповідно до ст. 718 ЦК дарунком можуть бути рухомі речі, у тому числі гроші, цінні папери, нерухомі речі, майнові права, якими дарувальник володіє або які можуть виникнути у нього в майбутньому.

Як відомо, договір дарування предметів особистого користування та побутового призначення може бути укладено усно. Закон встановлює обов’язкову форму договору для окремих предметів. У письмовій формі укладається договір дарування:

1

нерухомої речі, валютних цінностей на суму, яка перевищує 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян4, — і підлягає нотаріальному посвідченню.

Примітка. Порушення встановленої законом форми укладання договору робить його нікчемним (ч. 1 ст. 220 ЦК)

2

майнового права та договір дарування з обов’язком передати дарунок у майбутньому.

Примітка. В разі недодержання письмової форми ці договори є нікчемними

3

рухомих речей, які мають особливу цінність.

Примітка. Передання такої речі за усним договором є правомірним, якщо суд не встановить, що обдаровуваний заволодів нею незаконно

4 Далі за текстом — нмдг.

Звертаємо вашу увагу на те, що пожертва є різновидом подарунка. Відповідно до ст. 729 ЦК пожертвою є дарування нерухомих та рухомих речей, зокрема грошей та цінних паперів, фізичним особам, юридичним особам, державі Україна, АРК, територіальній громаді для досягнення ними певної, насамперед обумовленої мети; до договору про пожертву застосовуються положення про договір дарування, якщо інше не встановлено законом.

Крім цього, підтвердження того, що пожертва є різновидом подарунка, міститься і в Кодексі України про адміністративні правопорушення.5 Так, відповідно до ч. 2 ст. 1725 КпАП (Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків) згадується не тільки про конфіскацію подарунка, а й про конфіскацію пожертви як санкцію відповідної статті.

5 Далі за тектом — КпАП.

Про обмеження щодо одержання подарунка

Підкреслимо, що ч. 1 ст. 23 Закону № 1700 місить положення про обмеження щодо одержання подарунка. Нижче в таблиці ми визначимо, які заборони існують для старости в одержанні подарунка та винятки з таких заборон.

Заборонено

Умови

Винятки

Вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб

У зв’язку зі здійсненням діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядуванням

Не заборонено отримувати подарунки як подарунки

— державі Україна;

— АРК;

— територіальним громадам;

— державним або комунальним підприємствам, установам чи організаціям

Приймати подарунки

1) якщо подарунок не відповідає загальновизнаним уявленням про гостинність;

2) якщо вартість подарунка дорівнює або перевищує:

— один прожитковий мінімум, встановлений на день прийняття подарунка — одноразово;

— два прожиткових мінімуми, встановлені для працездатної особи на 1 січня року, в якому прийнято подарунки, — щодо сукупної вартості подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року

Обмеження щодо вартості не поширюється на:

1) подарунки, які даруються близькими особами;

2) загальнодоступні знижки на товари чи послуги;

3) загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси

Таким чином, можна дійти висновку, що староста може отримати подарунок виключно у разі:

1) якщо подарунок дарується близькою особою незалежно від його вартості;

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону № 1700 близькі особи — це особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також — незалежно від зазначених умов — чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням.

2) якщо подарунок дарується одноразово не близькою особою, то його вартість не має перевищувати один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка;

Зазначимо, що станом на 01.05.2018 р. прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 1762 грн. (з 01.07.2018 р. по 01.11.2018 р. — 1841 грн., а з 01.12.2018 р. — 1921 грн.)

3) якщо подарунки дарують неодноразово не близькою особою, то їх сукупна вартість не повинна перевищувати двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки;

Підкреслимо, що станом на 01.01.2018 р. прожитковий мінімум для працездатних осіб становив теж 1762 грн., тому сукупна вартість подарунків протягом 2018 року не повинна перевищувати 3524 грн.

4) якщо подарунок відповідає загальновизнаним уявленням про гостинність, яке є оціночним поняттям;

У Тлумачному словнику гостинність визначається як готовність, бажання приймати гостей і пригощати їх. Відмітимо, що в Науково-практичному коментарі до Закону № 1700 від 2018 року зазначається, що подарунком, який відповідає загальновизнаним уявленням про гостинність, зазвичай, є сувенір. Його дарувальник вручає дійсно за власною волею, щоб зробити отримувачу приємне, часто у зв’язку з нагодою — подією, звичаєм, святом. Крім того, відповідно до 3-го раунду моніторингу в рамках Стамбульського плану дій по боротьбі з корупцією від 2015 року вказано, що виходячи із встановленої Законом № 1700 заборони отримувати подарунки, особа у разі прийняття подарунка зобов’язана пересвідчитись, що він насправді є виявом гостинності, а не підкупом чи винагородою. За щонайменшої підозри підкупу чи винагороди особа, bona fide6, керуючись відповідними правилами поведінки, про які ми зазначимо нижче в таблиці, повинна відмовитись від подарунка.

Для того, аби старості було легше прийняти рішення, ч. 5 ст. 24 Закону № 1700 передбачила можливість отримання письмової консультації від територіального органу Національного агентства з питань запобігання корупції7. При цьому слід мати на увазі, що сам факт звернення старости для отримання консультації не звільняє його від своєчасного виконання обов’язків згідно зі ст. 23 і 24 Закону № 1700.

6 Bona fide — той, хто діє добросовісно (лат).

7 Далі за текстом — НАЗК, Національне агентство.

5) якщо подарунок надається у вигляді загальнодоступних знижок на товари чи послуги;

Відповідно до Тлумачного словника, знижка може бути — бонусна, ділерська, кількісна, сезонна, спеціальна, торговельна, функціональна, цінова тощо.

6) якщо подарунок надається у вигляді загальнодоступних виграшів, призів, премій бонусів.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України від 06.09.2012 р. № 5204-VI «Про державні лотереї в Україні» приз (виграш) — кошти, майно, майнові чи немайнові права, які підлягають виплаті (видачі) гравцю у разі його виграшу в державну лотерею відповідно до оприлюднених умов її проведення.

Слід мати на увазі, що обмеження щодо вартості подарунка, передбачені ч. 2 ст. 23 Закону № 1700, не поширюються на подарунки у вигляді знижки, виграшу, призу, премії чи бонусу. Єдине, на що необхідно звернути увагу: такі подарунки повинні бути виключно загальнодоступними, а не індивідуальними.

Йдемо далі. Стаття 24 Закону № 1700 передбачає способи запобігання неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними, тому тут доцільно визначити поняття неправомірної вигоди, оскільки поряд із подарунком далі буде йти мова і про неправомірну вигоду.

Так, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону № 1700 неправомірна вигода — це грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.

У таблиці ми розглянемо дії, які потрібно вчинити старості у разі:

— надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка;

— виявлення старостою у своєму службовому приміщенні чи отримання майна, що може бути неправомірною вигодою чи подарунком;

— отримання подарунка як подарунка державі, АРК, територіальній громадян, державному або комунальному підприємству, установі чи організації.

Дії, які потрібно вчинити старості

Умови

Винятки

1. У разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, староста зобов’язаний:

Ці обов’язки не поширюються на випадки:

1) якщо подарунок відповідає загальновизнаним уявленням про гостинність;

2) якщо вартість подарунка не перевищує:

— один прожитковий мінімум, установлений на день прийняття подарунка, — одноразово;

— два прожиткових мінімуми, встановлені для працездатної особи на 1 січня року, в якому прийнято подарунки, — щодо сукупної вартості подарунків,

отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року;

а) відмовитись від пропозиції

Безумовний обов’язок (ч. 1 ст. 24 Закону № 1700)

б) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію

За можливості

в) залучити свідків, якщо це можливо

За можливості

г) письмово повідомити про пропозицію голову відповідної ради (керівника відповідного органу) та НАЗК (спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції)

Безумовний обов’язок (ч. 1 ст. 24 Закону № 1700)

Увага! Тут потрібно більш детально пояснити.

1. Зазначимо, що староста повинен повідомити про пропозицію голову відповідної ради як керівника органу, а не голову виконкому, як безпосереднього керівника. Оскільки, незважаючи на те, що хоча староста і є членом виконкому за посадою, але безпосереднього керівника він не має. Більше того, староста непідконтрольний і непідзвітний раді, є виборною особою.

Теза про те, що староста повідомляє голову ради про пропозицію щодо неправомірної вигоди чи подарунка, підтверджується тим, що староста представляє інтереси своїх жителів у раді, керівником якої є голова відповідної ради (наприклад, відповідно до пп. 2, 3 ч. 1 ст. 541 Закону № 280 староста бере участь у пленарних засіданнях відповідної ради та має право на гарантований виступ на пленарному засіданні відповідної ради, що стосуються жителів села, селища).

2. Староста повідомляє НАЗК як спеціально уповноважений орган, оскільки саме НАЗК надає роз’яснення, методичну та консультаційну допомогу щодо питань застосування запобігання та врегулювання конфлікту інтересів відповідно до п.п. 15 п. 1 ч. 1 ст. 11 Закону № 1700. Крім того, Національне агентство здійснює співпрацю з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень

3) подарунки, які даруються близькими особами;

4) загальнодоступні знижки на товари чи послуги;

5) загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси

2. У разі виявлення старостою у своєму службовому приміщенні чи отримання майна, яке може бути неправомірною вигодою чи подарунком, — невідкладно повідомити керівника органу — голову відповідної ради

Безумовний обов’язок

(ч. 2 ст. 24 Закону № 1700)

3. У разі отримання подарунка як подарунка державі, АРК, територіальній громаді, державному або комунальному підприємству, установі чи організації — передати його відповідному органу, установі чи організації

Безумовний обов’язок

(ч. 3 ст. 23 Закону № 1700)

Відповідальність за незаконне одержання подарунка

Слід відмітити, що порушення встановлених Законом № 1700 обмежень щодо одержання подарунка старостою тягне за собою не лише адміністративну, а й кримінальну відповідальність. Давайте із цим далі розбиратись.

Зміст порушення

Відповідальність

1) прийняття подарунка, який не відповідає загальновизнаним уявленням про гостинність;

2) якщо вартість подарунка перевищує:

— один прожитковий мінімум, установлений на день прийняття подарунка, — одноразово (станом на 01.01.2018 р. він становить 1762 грн);

— два прожиткових мінімуми, встановлені для працездатної особи на 1 січня року, в якому прийнято подарунки, — щодо сукупної вартості подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року (сукупна вартість подарунків протягом 2018 року є більшою ніж 3524 грн.);

— подарунок є індивідуальною знижкою на товари чи послуги;

— подарунок є індивідуальним виграшем, призом, премією, бонусом;

— непередання подарунка державі, АРК, територіальній громаді, державному або комунальному підприємству, установі чи організації

Частина 1 ст. 1725 КпАП (Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків) передбачає накладення штрафу від ста до двохсот нмдг з конфіскацією такого подарунка (станом на сьогодні це від 1700 до 3400 грн.)

Невиконання обов’язку, встановленого ч. 3 ст. 23 Закону № 1700 (непередання подарунка державі, АРК, територіальній громаді, державному або комунальному підприємству, установі чи організації) із заволодінням подарунком або передачею його іншій особі

Стаття 191 Кримінального кодексу України8 (Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні) — карається:

— штрафом до п’ятдесяти нмдг ( 850 грн.);

— або виправними роботами на строк до двох років;

— або обмеженням волі на строк до чотирьох років; — або позбавленням волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого

Порушення заборони, встановленої у ч. 1 ст. 23 Закону № 1700, — вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких осіб від юридичних або фізичних осіб у зв’язку із здійсненням діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. Подарунок виступає у вигляді грошових коштів або іншого майна, якщо його вартість перевищує 17000 грн.

Стаття 3682 КК (Незаконне збагачення) — набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, —

караються позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Увага! Під активами у значному розмірі у цій статті розуміються грошові кошти або інше майно, якщо їх розмір (вартість) перевищує одну тисячу нмдг

(17000 грн.)

Невиконання обов’язку, встановленого ч. 1 і 2 ст. 24 Закону № 1700 (отримання пропозиції неправомірної вигоди, отримання майна, що може бути неправомірною вигодою)

Стаття 368 КК (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди), зокрема її ч. 1 передбачає, що прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення чи не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища — карається штрафом від однієї тисячі до тисячі п’ятисот нмдг (від 17000 до 25500 грн.) або арештом на строк від трьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років

8 Далі за текстом — КК.

Наостанок...

Отже, як бачите, законодавство детально регламентує обмеження щодо одержання подарунка та відповідальність за їх недотримання. Більше того, державна політика в напрямку протидії корупційним правопорушенням останніми роками зросла шляхом створення спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції та продовжується шляхом створенням нових законодавчих актів.

Проте зміни у суспільстві розпочнуться та закріпляться лише зі зміною кожної посадової особи, її правової культури. Саме тоді, коли кожна посадова особа усвідомить необхідність діяти виключно за буквою закону, тоді ми отримаємо реальні зміни як у суспільстві, так і у державі в цілому.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити