Нормативний акт Цивільний кодекс України

Книга п’ята. Зобов’язальне право (ст. 509–1215)

Розділ I. Загальні положення про зобов’язання. Глава 47. Поняття зобов’язання. Сторони у зобов’язанні. Стаття 509. Поняття зобов’язання та підстави його виникнення Стаття 510. Сторони у зобов’язанні Стаття 511. Третя особа у зобов’язанні Стаття 512. Підстави заміни кредитора у зобов’язанні Стаття 513. Форма правочину щодо заміни кредитора у зобов’язанні Стаття 514. Обсяг прав, що переходять до нового кредитора у зобов’язанні Стаття 515. Зобов’язання, в яких заміна кредитора не допускається Стаття 516. Порядок заміни кредитора у зобов’язанні Стаття 517. Докази прав нового кредитора у зобов’язанні Стаття 518. Заперечення боржника проти вимоги нового кредитора у зобов’язанні Стаття 519. Відповідальність первісного кредитора у зобов’язанні Стаття 520. Заміна боржника у зобов’язанні Стаття 521. Форма правочину щодо заміни боржника у зобов’язанні Стаття 522. Заперечення нового боржника у зобов’язанні проти вимоги кредитора Стаття 523. Правові наслідки заміни боржника у зобов’язанні, забезпеченому порукою або заставою Стаття 524. Валюта зобов’язання Стаття 525. Недопустимість односторонньої відмови від зобов’язання Глава 48. Виконання зобов’язання. Стаття 526. Загальні умови виконання зобов’язання Стаття 527. Виконання зобов’язання належними сторонами Стаття 528. Виконання обов’язку боржника іншою особою Стаття 529. Виконання зобов’язання частинами Стаття 530. Строк (термін) виконання зобов’язання Стаття 531. Дострокове виконання зобов’язання Стаття 532. Місце виконання зобов’язання Стаття 533. Валюта виконання грошового зобов’язання Стаття 534. Черговість погашення вимог за грошовим зобов’язанням Стаття 535. Збільшення суми, що виплачується фізичній особі за грошовим зобов’язанням Стаття 536. Проценти Стаття 537. Виконання зобов’язання внесенням боргу в депозит нотаріуса, нотаріальної контори або на рахунок ескроу Стаття 538. Зустрічне виконання зобов’язання Стаття 539. Виконання альтернативного зобов’язання Стаття 540. Виконання зобов’язання, в якому беруть участь кілька кредиторів або кілька боржників Стаття 541. Солідарне зобов’язання Стаття 542. Солідарна вимога кредиторів Стаття 543. Солідарний обов’язок боржників Стаття 544. Право боржника, який виконав солідарний обов’язок, на зворотну вимогу Стаття 545. Підтвердження виконання зобов’язання Глава 49. Забезпечення виконання зобов’язання. § 1. Загальні положення про забезпечення виконання зобов’язання. Стаття 546. Види забезпечення виконання зобов’язання Стаття 547. Форма правочину щодо забезпечення виконання зобов’язання Стаття 548. Загальні умови забезпечення виконання зобов’язання § 2. Неустойка. Стаття 549. Поняття неустойки Стаття 550. Підстави виникнення права на неустойку Стаття 551. Предмет неустойки Стаття 552. Правові наслідки сплати (передання) неустойки § 3. Порука. Стаття 553. Договір поруки Стаття 554. Правові наслідки порушення зобов’язання, забезпеченого порукою Стаття 555. Права та обов’язки поручителя у разі пред’явлення до нього вимоги Стаття 556. Права поручителя, який виконав зобов’язання Стаття 557. Повідомлення поручителя про виконання зобов’язання боржником Стаття 558. Оплата послуг поручителя Стаття 559. Припинення поруки § 4. Гарантія. Стаття 560. Поняття гарантії Стаття 561. Строк дії гарантії Стаття 562. Незалежність гарантії від основного зобов’язання Стаття 563. Правові наслідки порушення боржником зобов’язання, забезпеченого гарантією Стаття 564. Обов’язки гаранта під час розгляду вимоги кредитора Стаття 565. Право гаранта на відмову в задоволенні вимоги кредитора Стаття 566. Обов’язок гаранта Стаття 567. Оплата послуг гаранта Стаття 568. Припинення гарантії Стаття 569. Право гаранта на зворотну вимогу до боржника § 5. Завдаток. Стаття 570. Поняття завдатку Стаття 571. Правові наслідки порушення або припинення зобов’язання, забезпеченого завдатком § 6. Застава. Стаття 572. Поняття застави Стаття 573. Забезпечення майбутньої вимоги Стаття 574. Підстави виникнення застави Стаття 575. Окремі види застав Стаття 576. Предмет застави Стаття 577. Нотаріальне посвідчення договору застави та реєстрація застави Стаття 578. Застава майна, що є у спільній власності Стаття 579. Заміна предмета застави Стаття 580. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета застави Стаття 581. Страхування предмета застави Стаття 582. Оцінка предмета застави Стаття 583. Сторони у договорі застави Стаття 584. Зміст договору застави Стаття 585. Момент виникнення права застави Стаття 586. Користування та розпоряджання предметом застави Стаття 587. Обов’язки володільця предмета застави Стаття 588. Наступна застава Стаття 589. Правові наслідки невиконання зобов’язання, забезпеченого заставою Стаття 590. Звернення стягнення на предмет застави Стаття 591. Реалізація предмета застави Стаття 592. Дострокове виконання зобов’язання, забезпеченого заставою Стаття 593. Припинення права застави § 7. Притримання. Стаття 594. Право притримання Стаття 595. Обов’язки кредитора, який притримує річ у себе Стаття 596. Розпорядження річчю, яку притримує кредитор Стаття 597. Задоволення вимог за рахунок речі, яку притримує кредитор § 8. Довірча власність. Стаття 597-1. Право довірчої власності як спосіб забезпечення виконання зобов’язання за кредитним договором Стаття 597-2. Об’єкт довірчої власності Стаття 597-3. Виникнення довірчої власності Стаття 597-4. Користування об’єктом довірчої власності Стаття 597-5. Обов’язки користувача Стаття 597-6. Правові наслідки порушення зобов’язання боржником Стаття 597-7. Обов’язкове звернення стягнення на об’єкт довірчої власності Стаття 597-8. Порядок звернення стягнення на об’єкт довірчої власності Стаття 597-9. Особливості звернення стягнення на житлові приміщення Стаття 597-10. Звернення стягнення на об’єкт довірчої власності на вимогу третіх осіб Стаття 597-11. Припинення довірчої власності Стаття 597-12. Відступлення прав довірчого власника Стаття 597-13. Придбання майна у довірчу власність в інтересах іншої особи Глава 50. Припинення зобов’язання. Стаття 598. Підстави припинення зобов’язання Стаття 599. Припинення зобов’язання виконанням Стаття 600. Припинення зобов’язання переданням відступного Стаття 601. Припинення зобов’язання зарахуванням Стаття 602. Недопустимість зарахування зустрічних вимог Стаття 603. Зарахування у разі заміни кредитора Стаття 604. Припинення зобов’язання за домовленістю сторін Стаття 605. Припинення зобов’язання прощенням боргу Стаття 606. Припинення зобов’язання поєднанням боржника і кредитора в одній особі Стаття 607. Припинення зобов’язання неможливістю його виконання Стаття 608. Припинення зобов’язання смертю фізичної особи Стаття 609. Припинення зобов’язання ліквідацією юридичної особи Глава 51. Правові наслідки порушення зобов’язання. Відповідальність за порушення зобов’язання. Стаття 610. Порушення зобов’язання Стаття 611. Правові наслідки порушення зобов’язання Стаття 612. Прострочення боржника Стаття 613. Прострочення кредитора Стаття 614. Вина як підстава відповідальності за порушення зобов’язання Стаття 615. Одностороння відмова від зобов’язання Стаття 616. Правові наслідки порушення зобов’язання з вини кредитора Стаття 617. Підстави звільнення від відповідальності за порушення зобов’язання Стаття 618. Відповідальність боржника за дії інших осіб Стаття 619. Субсидіарна відповідальність Стаття 620. Правові наслідки невиконання обов’язку передати річ, визначену індивідуальними ознаками Стаття 621. Виконання зобов’язання за рахунок боржника Стаття 622. Відповідальність і виконання зобов’язання в натурі Стаття 623. Відшкодування збитків, завданих порушенням зобов’язання Стаття 624. Збитки і неустойка Стаття 625. Відповідальність за порушення грошового зобов’язання Розділ II. Загальні положення про договір. Глава 52. Поняття та умови договору. Стаття 626. Поняття та види договору Стаття 627. Свобода договору Стаття 628. Зміст договору Стаття 629. Обов’язковість договору Стаття 630. Типові умови договору Стаття 631. Строк договору Стаття 632. Ціна Стаття 633. Публічний договір Стаття 634. Договір приєднання Стаття 635. Попередній договір Стаття 636. Договір на користь третьої особи Стаття 637. Тлумачення умов договору Глава 53. Укладення, зміна і розірвання договору. Стаття 638. Укладення договору Стаття 639. Форма договору Стаття 640. Момент укладення договору Стаття 641. Пропозиція укласти договір Стаття 642. Прийняття пропозиції Стаття 643. Укладення договору за пропозицією, в якій вказаний строк для відповіді Стаття 644. Укладення договору за пропозицією, в якій не вказаний строк для відповіді Стаття 645. Відповідь про прийняття пропозиції, яка одержана із запізненням Стаття 646. Відповідь про згоду укласти договір на інших умовах Стаття 647. Місце укладення договору Стаття 648. Договір та правові акти органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування Стаття 649. Вирішення переддоговірних спорів Стаття 650. Укладення договорів на організованих ринках капіталу та організованих товарних ринках, аукціонах (публічних торгах), конкурсах Стаття 650-1. Запевнення щодо договору Стаття 651. Підстави для зміни або розірвання договору Стаття 652. Зміна або розірвання договору у зв’язку з істотною зміною обставин Стаття 653. Правові наслідки зміни або розірвання договору Стаття 654. Форма зміни або розірвання договору Розділ III. Окремі види зобов’язань. Підрозділ 1. Договірні зобов’язання. Глава 54. Купівля-продаж. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж. Стаття 655. Договір купівлі-продажу Стаття 656. Предмет договору купівлі-продажу Стаття 657. Форма окремих видів договорів купівлі-продажу Стаття 658. Право продажу товару Стаття 658-1. Придбання права на одностороннє розірвання договору Стаття 659. Обов’язок продавця попередити покупця про права третіх осіб на товар Стаття 660. Обов’язки покупця і продавця у разі пред’явлення третьою особою позову про витребування товару Стаття 661. Відповідальність продавця у разі відсудження товару у покупця Стаття 662. Обов’язок продавця передати товар покупцеві Стаття 663. Строк виконання обов’язку передати товар Стаття 664. Момент виконання обов’язку продавця передати товар Стаття 665. Правові наслідки відмови продавця передати товар Стаття 666. Правові наслідки невиконання продавцем обов’язку передати приналежності товару та документи, що стосуються товару Стаття 667. Обов’язок продавця зберігати проданий товар Стаття 668. Перехід ризику випадкового знищення або випадкового пошкодження товару Стаття 669. Кількість товару Стаття 670. Правові наслідки порушення умови договору щодо кількості товару Стаття 671. Асортимент товару Стаття 672. Правові наслідки порушення умови договору щодо асортименту товару Стаття 673. Якість товару Стаття 674. Підтвердження відповідності товару вимогам законодавства Стаття 675. Гарантії якості товару Стаття 676. Обчислення гарантійного строку Стаття 677. Строк придатності товару Стаття 678. Правові наслідки передання товару неналежної якості Стаття 679. Недоліки товару, за які відповідає продавець Стаття 680. Строки виявлення недоліків і пред’явлення вимоги у зв’язку з недоліками проданого товару Стаття 681. Позовна давність, що застосовується до вимог у зв’язку з недоліками проданого товару Стаття 681-1. Правові наслідки відкликання товару у покупця Стаття 682. Комплектність товару Стаття 683. Комплект товару Стаття 684. Правові наслідки передання некомплектного товару Стаття 685. Тара та упаковка за договором купівлі-продажу Стаття 686. Правові наслідки передання товару з порушенням вимоги про тару та (або) упаковку Стаття 687. Перевірка додержання продавцем умов договору купівлі-продажу Стаття 688. Повідомлення продавця про порушення умов договору купівлі-продажу Стаття 689. Обов’язок покупця прийняти товар Стаття 690. Зберігання товару, не прийнятого покупцем Стаття 691. Ціна товару Стаття 692. Оплата товару Стаття 693. Попередня оплата товару Стаття 694. Продаж товару в кредит Стаття 695. Особливості оплати товару з розстроченням платежу Стаття 696. Страхування товару Стаття 697. Збереження права власності за продавцем § 2. Роздрібна купівля-продаж. Стаття 698. Договір роздрібної купівлі-продажу Стаття 699. Публічна пропозиція укласти договір купівлі-продажу Стаття 700. Надання покупцеві інформації про товар Стаття 701. Договір з умовою про прийняття покупцем товару у встановлений строк Стаття 702. Продаж товару за зразками Стаття 703. Продаж товарів з використанням автоматів Стаття 704. Договір з умовою про доставку товару покупцеві Стаття 705. Договір найму-продажу Стаття 706. Ціна та оплата товару Стаття 707. Обмін товару Стаття 708. Права покупця у разі продажу йому товару неналежної якості Стаття 709. Порядок і строки задоволення вимог покупця про заміну товару або усунення недоліків Стаття 710. Відшкодування різниці в ціні у разі заміни товару, зменшення ціни і повернення товару неналежної якості Стаття 711. Відповідальність за шкоду, завдану внаслідок недоліків товару § 3. Поставка. Стаття 712. Договір поставки § 4. Контрактація сільськогосподарської продукції. Стаття 713. Договір контрактації сільськогосподарської продукції § 5. Постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу. Стаття 714. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу § 6. Міна. Стаття 715. Договір міни Стаття 716. Правове регулювання міни Глава 55. Дарування. Стаття 717. Договір дарування Стаття 718. Предмет договору дарування Стаття 720. Сторони у договорі дарування Стаття 719. Форма договору дарування Стаття 722. Прийняття дарунка Стаття 721. Обов’язки дарувальника Стаття 723. Договір дарування з обов’язком передати дарунок у майбутньому Стаття 724. Одностороння відмова від договору дарування з обов’язком передати дарунок у майбутньому Стаття 725. Обов’язок обдаровуваного на користь третьої особи Стаття 726. Правові наслідки порушення обдаровуваним обов’язку на користь третьої особи Стаття 727. Розірвання договору дарування на вимогу дарувальника Стаття 728. Позовна давність, що застосовується до вимог про розірвання договору дарування Стаття 729. Пожертва Стаття 730. Права пожертвувача Глава 56. Рента. Стаття 731. Договір ренти Стаття 732. Форма договору ренти Стаття 733. Сторони у договорі ренти Стаття 734. Передання майна під виплату ренти Стаття 735. Забезпечення виплати ренти Стаття 736. Відповідальність за прострочення виплати ренти Стаття 737. Форма і розмір ренти Стаття 738. Строк виплати ренти Стаття 739. Право платника безстрокової ренти на відмову від договору ренти Стаття 740. Право одержувача безстрокової ренти на розірвання договору ренти Стаття 741. Розрахунки між сторонами у разі розірвання договору ренти Стаття 742. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого під виплату безстрокової ренти Стаття 743. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого під виплату ренти на певний строк Глава 57. Довічне утримання (догляд). Стаття 744. Поняття договору довічного утримання (догляду) Стаття 745. Форма договору довічного утримання (догляду) Стаття 746. Сторони в договорі довічного утримання (догляду) Стаття 747. Особливості укладення договору довічного утримання (догляду) щодо майна, що є у спільній сумісній власності Стаття 748. Момент виникнення у набувача права власності на майно, передане за договором довічного утримання (догляду) Стаття 749. Обов’язки набувача за договором довічного утримання (догляду) Стаття 750. Обов’язок набувача забезпечити відчужувача житлом Стаття 751. Грошова оцінка матеріального забезпечення відчужувача Стаття 752. Заміна набувача за договором довічного утримання (догляду) Стаття 753. Заміна майна, яке було передане набувачеві за договором довічного утримання (догляду) Стаття 754. Забезпечення виконання договору довічного утримання (догляду) Стаття 755. Припинення договору довічного утримання (догляду) Стаття 756. Правові наслідки розірвання договору довічного утримання (догляду) Стаття 757. Правові наслідки смерті набувача Стаття 758. Правові наслідки припинення юридичної особи — набувача Глава 58. Найм (оренда). § 1. Загальні положення про найм (оренду). Стаття 759. Договір найму Стаття 760. Предмет договору найму Стаття 761. Право передання майна у найм Стаття 762. Плата за найм (оренду) майна Стаття 763. Строк договору найму Стаття 764. Правові наслідки продовження володіння та/або користування майном після закінчення строку договору найму Стаття 765. Передання майна наймачеві Стаття 766. Правові наслідки непередання майна наймачеві Стаття 767. Якість речі, переданої у найм Стаття 768. Гарантія якості речі, переданої у найм Стаття 769. Права третіх осіб на річ, передану у найм Стаття 770. Правонаступництво у разі зміни власника речі, переданої у найм Стаття 771. Страхування речі, переданої у найм Стаття 772. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження речі Стаття 773. Володіння та/або користування річчю, переданою у найм Стаття 774. Піднайм Стаття 775. Право власності на плоди, продукцію, доходи, одержані від користування річчю, переданою у найм Стаття 776. Ремонт речі, переданої у найм Стаття 777. Переважні права наймача Стаття 778. Поліпшення наймачем речі, переданої у найм Стаття 779. Наслідки погіршення речі, переданої у найм Стаття 780. Відповідальність за шкоду, що завдана у зв’язку з володінням та/або користуванням річчю, переданою у найм Стаття 781. Припинення договору найму Стаття 782. Право наймодавця відмовитися від договору найму Стаття 783. Розірвання договору найму на вимогу наймодавця Стаття 784. Розірвання договору найму на вимогу наймача Стаття 785. Обов’язки наймача у разі припинення договору найму Стаття 786. Позовна давність, що застосовується до вимог, які випливають із договору найму § 2. Прокат. Стаття 787. Договір прокату Стаття 788. Предмет договору прокату Стаття 789. Плата за прокат речі Стаття 790. Право наймача на відмову від договору прокату Стаття 791. Особливості договору прокату § 3. Найм (оренда) земельної ділянки. Стаття 792. Договір найму земельної ділянки § 4. Найм будівлі або іншої капітальної споруди. Стаття 793. Форма договору найму будівлі або іншої капітальної споруди Стаття 794. Державна реєстрація права користування нерухомим майном, яке виникає на підставі договору найму будівлі або іншої капітальної споруди Стаття 795. Передання будівлі або іншої капітальної споруди у найм Стаття 796. Надання наймачеві права користування земельною ділянкою Стаття 797. Плата за користування § 5. Найм (оренда) транспортного засобу. Стаття 798. Предмет договору найму Стаття 799. Форма договору найму транспортного засобу Стаття 800. Діяльність наймача транспортного засобу Стаття 801. Витрати, пов’язані з використанням транспортного засобу Стаття 802. Страхування транспортного засобу Стаття 803. Правові наслідки пошкодження транспортного засобу Стаття 804. Правові наслідки завдання шкоди іншій особі у зв’язку з використанням транспортного засобу Стаття 805. Особливості найму транспортного засобу з екіпажем, який його обслуговує § 6. Лізинг. Стаття 806. Договір лізингу Стаття 807. Предмет договору лізингу Стаття 808. Відповідальність продавця (постачальника) предмета договору лізингу Стаття 809-1. Наслідки визнання договору лізингу недійсним Стаття 809. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета договору лізингу Глава 59. Найм (оренда) житла. Стаття 810. Договір найму житла Стаття 810-1. Оренда житла з викупом Стаття 811. Форма договору найму житла Стаття 812. Предмет договору найму житла Стаття 813. Сторони у договорі найму житла Стаття 815. Обов’язки наймача житла Стаття 814. Правонаступництво у разі зміни власника житла, переданого у найм Стаття 816. Наймач та особи, які постійно проживають разом з ним Стаття 817. Право наймача та осіб, які постійно проживають разом з ним, на вселення інших осіб у житло Стаття 818. Тимчасові мешканці Стаття 819. Ремонт житла, переданого у найм Стаття 820. Плата за найм житла Стаття 821. Строк договору найму житла Стаття 823. Договір піднайму житла Стаття 822. Переважні права наймача житла Стаття 825. Розірвання договору найму житла Стаття 824. Заміна наймача у договорі найму житла Стаття 826. Правові наслідки розірвання договору найму житла Глава 60. Позичка. Стаття 827. Договір позички Стаття 828. Форма договору позички Стаття 829. Позичкодавець Стаття 830. Правові наслідки невиконання обов’язку передати річ у користування Стаття 831. Строк договору позички Стаття 832. Право позичкодавця на відчуження речі Стаття 833. Обов’язки користувача Стаття 834. Розірвання договору позички Стаття 835. Припинення договору позички Стаття 836. Правові наслідки неповернення речі після закінчення строку користування нею Глава 61. Підряд. § 1. Загальні положення про підряд. Стаття 837. Договір підряду Стаття 838. Генеральний підрядник і субпідрядник Стаття 839. Виконання роботи з матеріалу підрядника та його засобами Стаття 840. Виконання роботи з матеріалу замовника Стаття 841. Обов’язок підрядника зберігати надане йому майно Стаття 842. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження матеріалу Стаття 843. Ціна роботи Стаття 844. Кошторис Стаття 845. Ощадливість підрядника Стаття 846. Строки виконання роботи Стаття 847. Обставини, про які підрядник зобов’язаний попередити замовника Стаття 848. Правові наслідки невиконання замовником вимог підрядника Стаття 849. Права замовника під час виконання роботи Стаття 850. Сприяння замовника Стаття 851. Невиконання замовником обов’язків за договором підряду Стаття 852. Права замовника у разі порушення підрядником договору підряду Стаття 853. Обов’язок замовника прийняти роботу, виконану підрядником Стаття 854. Порядок оплати роботи Стаття 855. Розрахунки між сторонами у разі випадкового знищення предмета договору підряду або неможливості закінчення роботи Стаття 856. Право підрядника на притримування Стаття 857. Якість роботи Стаття 858. Відповідальність підрядника за неналежну якість роботи Стаття 859. Гарантія якості роботи Стаття 860. Порядок обчислення гарантійного строку Стаття 861. Обов’язок підрядника передати інформацію замовникові Стаття 862. Конфіденційність одержаної сторонами інформації Стаття 863. Позовна давність, що застосовується до вимог щодо неналежної якості роботи Стаття 864. Початок перебігу позовної давності в окремих випадках § 2. Побутовий підряд. Стаття 865. Договір побутового підряду Стаття 866. Форма договору побутового підряду Стаття 867. Гарантії прав замовника Стаття 868. Надання замовникові інформації про роботу Стаття 869. Публічна пропозиція роботи Стаття 870. Виконання роботи за договором побутового підряду з матеріалу підрядника Стаття 871. Виконання роботи за договором побутового підряду з матеріалу замовника Стаття 872. Права замовника у разі істотного порушення підрядником договору побутового підряду Стаття 873. Розмір плати за договором побутового підряду Стаття 874. Правові наслідки нез’явлення замовника за одержанням роботи § 3. Будівельний підряд. Стаття 875. Договір будівельного підряду Стаття 876. Право власності на об’єкт будівництва Стаття 877. Проектно-кошторисна документація Стаття 878. Внесення змін до проектно-кошторисної документації Стаття 879. Забезпечення будівництва та оплата робіт Стаття 880. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження об’єкта Стаття 881. Страхування об’єкта будівництва Стаття 882. Передання та прийняття робіт Стаття 883. Відповідальність підрядника Стаття 884. Гарантії якості у договорі будівельного підряду Стаття 885. Усунення недоліків за рахунок замовника Стаття 886. Відповідальність замовника § 4. Підряд на проектні та пошукові роботи. Стаття 887. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт Стаття 888. Вихідні дані для проведення проектних та пошукових робіт Стаття 889. Обов’язки замовника Стаття 890. Обов’язки підрядника Стаття 891. Відповідальність підрядника за недоліки документації та робіт Глава 62. Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт. Стаття 892. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт Стаття 893. Виконання робіт Стаття 894. Передання, прийняття та оплата робіт Стаття 895. Конфіденційність відомостей про договір Стаття 896. Права сторін на результати робіт Стаття 897. Обов’язки виконавця Стаття 898. Обов’язки замовника Стаття 899. Наслідки неможливості досягнення результату Стаття 900. Відповідальність виконавця за порушення договору Глава 63. Послуги. Загальні положення. Стаття 901. Договір про надання послуг Стаття 902. Виконання договору про надання послуг Стаття 903. Плата за договором про надання послуг Стаття 904. Відшкодування виконавцеві фактичних витрат за договором про безоплатне надання послуг Стаття 905. Строк договору про надання послуг Стаття 906. Відповідальність виконавця за порушення договору про надання послуг Стаття 907. Розірвання договору про надання послуг Глава 64. Перевезення. Стаття 908. Загальні положення про перевезення Стаття 909. Договір перевезення вантажу Стаття 910. Договір перевезення пасажира та багажу Стаття 911. Права пасажира Стаття 912. Договір чартеру (фрахтування) Стаття 913. Мультимодальні перевезення Стаття 914. Довгостроковий договір Стаття 915. Перевезення транспортом загального користування Стаття 916. Провізна плата Стаття 917. Надання транспортних засобів і пред’явлення вантажу до перевезення Стаття 918. Завантаження та вивантаження вантажу Стаття 919. Строк доставки вантажу, пасажира, багажу, пошти Стаття 920. Відповідальність за зобов’язаннями, що випливають із договору перевезення Стаття 921. Відповідальність перевізника за ненадання транспортного засобу і відповідальність відправника за невикористання наданого транспортного засобу Стаття 922. Відповідальність перевізника за затримку відправлення пасажира та порушення строку доставлення пасажира до пункту призначення Стаття 923. Відповідальність перевізника за прострочення доставки вантажу Стаття 924. Відповідальність перевізника за втрату, нестачу, псування або пошкодження вантажу, багажу, пошти Стаття 925. Пред’явлення претензій і позовів, що випливають із договору перевезення Стаття 926. Позови щодо перевезення у закордонному сполученні Стаття 927. Страхування вантажів, пасажирів і багажу Стаття 928. Відповідальність перевізника за шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю пасажира Глава 65. Транспортне експедирування. Стаття 929. Договір транспортного експедирування Стаття 931. Плата за договором транспортного експедирування Стаття 930. Форма договору транспортного експедирування Стаття 932. Виконання договору транспортного експедирування Стаття 933. Документи та інша інформація, що надаються експедиторові Стаття 934. Відповідальність експедитора за договором транспортного експедирування Стаття 935. Відмова від договору транспортного експедирування Глава 66. Зберігання. § 1. Загальні положення про зберігання. Стаття 936. Договір зберігання Стаття 937. Форма договору зберігання Стаття 938. Строк зберігання Стаття 939. Правові наслідки відмови поклажодавця від передання речі на зберігання Стаття 940. Обов’язок прийняти річ на зберігання Стаття 941. Зберігання речей, визначених родовими ознаками Стаття 942. Обов’язок зберігача щодо забезпечення схоронності речі Стаття 943. Виконання договору зберігання Стаття 944. Користування річчю, переданою на зберігання Стаття 945. Зміна умов зберігання Стаття 946. Плата за зберігання Стаття 947. Відшкодування витрат на зберігання Стаття 948. Обов’язок поклажодавця забрати річ після закінчення строку зберігання Стаття 949. Обов’язок зберігача повернути річ Стаття 950. Відповідальність зберігача за втрату (нестачу) або пошкодження речі Стаття 951. Відшкодування збитків, завданих поклажодавцеві Стаття 952. Відшкодування збитків, завданих зберігачеві Стаття 953. Повернення речі на вимогу поклажодавця Стаття 954. Зберігання за законом Стаття 955. Застосування загальних положень про зберігання до окремих його видів § 2. Зберігання на товарному складі. Стаття 956. Поняття товарного складу Стаття 957. Договір складського зберігання Стаття 958. Зберігання речей, визначених родовими ознаками, з правом розпоряджання ними Стаття 959. Огляд товару Стаття 960. Зміна умов зберігання та стан товару Стаття 961. Складські документи Стаття 962. Подвійне складське свідоцтво Стаття 963. Права володільця складського та заставного свідоцтва Стаття 964. Передання складського та заставного свідоцтва Стаття 965. Просте складське свідоцтво Стаття 966. Видача товару за подвійним складським свідоцтвом § 3. Спеціальні види зберігання. Стаття 967. Зберігання речі у ломбарді Стаття 968. Продаж речі, яку поклажодавець не забрав з ломбарду Стаття 969. Зберігання цінностей у банку Стаття 970. Договір про надання індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком Стаття 971. Договір про надання індивідуального банківського сейфа, що не охороняється банком Стаття 972. Зберігання речей у камерах схову організацій, підприємств транспорту Стаття 973. Зберігання речей у гардеробі організації Стаття 974. Зберігання речей пасажира під час його перевезення Стаття 975. Зберігання речей у готелі Стаття 976. Зберігання речей, що є предметом спору Стаття 977. Зберігання автотранспортних засобів Стаття 978. Договір охорони Глава 67. Страхування. Стаття 979. Договір страхування Стаття 980. Предмет договору страхування Стаття 981. Форма договору страхування Стаття 982. Істотні умови договору страхування Стаття 983. Момент набрання чинності договором страхування Стаття 984. Сторони у договорі страхування Стаття 985. Укладення договору страхування на користь третьої особи Стаття 986. Співстрахування Стаття 987. Договір перестрахування Стаття 988. Обов’язки страховика Стаття 989. Обов’язки страхувальника Стаття 990. Умови та порядок здійснення страхової виплати Стаття 991. Відмова від здійснення страхової виплати Стаття 992. Відповідальність страховика Стаття 993. Перехід до страховика прав страхувальника щодо особи, відповідальної за завдані збитки Стаття 994. Зміна страхувальника — фізичної особи у договорі страхування Стаття 995. Наслідки припинення юридичної особи — страхувальника Стаття 996. Наслідки визнання страхувальника — фізичної особи недієздатною або обмеження її цивільної дієздатності Стаття 997. Припинення договору страхування Стаття 998. Недійсність договору страхування Стаття 999. Обов’язкове страхування Глава 68. Доручення. Стаття 1000. Договір доручення Стаття 1001. Строк договору доручення Стаття 1002. Право повіреного на плату Стаття 1003. Зміст доручення Стаття 1004. Виконання доручення Стаття 1005. Особисте виконання договору доручення Стаття 1006. Обов’язки повіреного Стаття 1007. Обов’язки довірителя Стаття 1008. Припинення договору доручення Стаття 1009. Наслідки припинення договору доручення Стаття 1010. Обов’язки спадкоємця повіреного та ліквідатора юридичної особи — повіреного Глава 69. Комісія. Стаття 1011. Договір комісії Стаття 1012. Умови договору комісії Стаття 1013. Комісійна плата Стаття 1014. Виконання договору комісії Стаття 1015. Субкомісія Стаття 1016. Виконання договору, укладеного комісіонером з третьою особою Стаття 1017. Відступ від вказівок комітента Стаття 1018. Право власності комітента Стаття 1019. Право комісіонера на притримання речі Стаття 1020. Право комісіонера на відрахування з грошових коштів, що належать комітентові Стаття 1021. Обов’язок комісіонера зберігати майно комітента Стаття 1022. Звіт комісіонера Стаття 1023. Прийняття комітентом виконання за договором комісії Стаття 1024. Право комісіонера на відшкодування витрат, зроблених ним у зв’язку з виконанням договору комісії Стаття 1025. Право комітента на відмову від договору комісії Стаття 1026. Право комісіонера на відмову від договору комісії Стаття 1027. Наслідки смерті фізичної особи або припинення юридичної особи — комісіонера Стаття 1028. Особливості окремих видів комісії Глава 70. Управління майном. Стаття 1029. Договір управління майном Стаття 1030. Предмет договору управління майном Стаття 1031. Форма договору управління майном Стаття 1032. Установник управління Стаття 1033. Управитель Стаття 1034. Особа, яка набуває вигоди від майна, що передане в управління Стаття 1035. Істотні умови договору управління майном Стаття 1036. Строк договору управління майном Стаття 1037. Права та обов’язки управителя Стаття 1038. Здійснення управління майном Стаття 1039. Передання в управління майна, що є предметом договору застави Стаття 1040. Звернення стягнення на майно, передане в управління, за вимогою кредитора установника управління Стаття 1041. Передання права управління майном іншій особі Стаття 1042. Право управителя на плату Стаття 1043. Відповідальність управителя Стаття 1044. Припинення договору управління майном Стаття 1045. Особливості управління цінними паперами Глава 71. Позика. Кредит. Банківський вклад. § 1. Позика. Стаття 1046. Договір позики Стаття 1047. Форма договору позики Стаття 1048. Проценти за договором позики Стаття 1049. Обов’язок позичальника повернути позику Стаття 1050. Наслідки порушення договору позичальником Стаття 1051. Оспорювання договору позики Стаття 1052. Забезпечення виконання зобов’язання позичальником Стаття 1053. Новація боргу у позикове зобов’язання § 2. Кредит. Стаття 1054. Кредитний договір Стаття 1055. Форма кредитного договору Стаття 1056. Відмова від надання або одержання кредиту Стаття 1056-1. Проценти за кредитним договором Стаття 1057. Комерційний кредит Стаття 1057-1. Правові наслідки недійсності кредитного договору § 3. Банківський вклад. Стаття 1058. Договір банківського вкладу Стаття 1059. Форма договору банківського вкладу Стаття 1060. Види банківських вкладів Стаття 1061. Проценти на банківський вклад Стаття 1062. Внесення грошових коштів на рахунок вкладника іншою особою Стаття 1063. Договір банківського вкладу на користь третьої особи Стаття 1064. Ощадна книжка Стаття 1065. Ощадний (депозитний) сертифікат Глава 72. Банківський рахунок. § 1. Загальні положення про банківський рахунок. Стаття 1066. Договір банківського рахунка Стаття 1067. Укладення договору банківського рахунка Стаття 1068. Операції за рахунком, що виконуються банком Стаття 1069. Кредитування рахунка Стаття 1070. Проценти за користування коштами, що знаходяться на рахунку Стаття 1071. Підстави списання грошових коштів з рахунка Стаття 1072. Черговість списання грошових коштів з рахунка Стаття 1073. Правові наслідки неналежного виконання банком операцій за рахунком клієнта Стаття 1074. Обмеження права розпоряджання рахунком Стаття 1075. Розірвання договору банківського рахунка Стаття 1075-1. Внесення змін до договору банківського рахунка, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження Стаття 1076. Банківська таємниця § 2. Рахунок умовного зберігання (ескроу). Стаття 1076-1. Договір рахунка умовного зберігання (ескроу) Стаття 1076-2. Операції за рахунком умовного зберігання (ескроу) Стаття 1076-3. Перевірка підстав для перерахування коштів з рахунка умовного зберігання (ескроу) Стаття 1076-4. Обмеження щодо розпоряджання коштами на рахунку умовного зберігання (ескроу) Стаття 1076-5. Винагорода банку за договором рахунка умовного зберігання (ескроу) Стаття 1076-6. Статус грошових коштів на рахунку умовного зберігання (ескроу) Стаття 1076-7. Внесення змін до договору рахунка умовного зберігання (ескроу) Стаття 1076-8. Припинення договору рахунка умовного зберігання (ескроу) та закриття рахунка умовного зберігання (ескроу) § 3. Платіжний рахунок. Стаття 1076-9. Договір платіжного рахунку Стаття 1076-10. Операції за платіжним рахунком, що виконуються небанківським надавачем платіжних послуг Глава 73. Факторинг. Стаття 1077. Поняття договору факторингу Стаття 1078. Предмет договору факторингу Стаття 1079. Сторони у договорі факторингу Стаття 1080. Недійсність заборони відступлення права грошової вимоги Стаття 1081. Відповідальність клієнта перед фактором Стаття 1082. Виконання боржником грошової вимоги факторові Стаття 1083. Наступне відступлення права грошової вимоги Стаття 1084. Права фактора Стаття 1085. Зустрічні вимоги боржника Стаття 1086. Захист прав боржника Глава 74. Розрахунки. § 1. Загальні положення про розрахунки. Стаття 1087. Форми розрахунків Стаття 1088. Види безготівкових розрахунків § 2. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень Стаття 1089. Загальні положення про розрахунки із застосуванням платіжних доручень Стаття 1090. Умови виконання банком платіжного доручення Стаття 1091. Виконання платіжного доручення Стаття 1092. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання платіжного доручення § 3. Розрахунки за акредитивом. Стаття 1093. Акредитив Стаття 1094. Відкличний акредитив Стаття 1095. Безвідкличний акредитив Стаття 1096. Виконання акредитива Стаття 1097. Відповідальність банку, що виконує акредитив Стаття 1098. Закриття акредитива § 4. Розрахунки за інкасовими дорученнями Стаття 1099. Загальні положення про розрахунки за інкасовими дорученнями Стаття 1100. Виконання інкасового доручення Стаття 1101. Повідомлення про проведені операції § 5. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків. Стаття 1102. Загальні положення про розрахунки із застосуванням розрахункових чеків Стаття 1103. Оплата чека Стаття 1104. Інкасування чека Стаття 1105. Повідомлення про несплату чека Стаття 1106. Наслідки несплати чека Глава 75. Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Стаття 1107. Види правочинів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності Стаття 1108. Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності Стаття 1109. Ліцензійний договір Стаття 1110. Строк ліцензійного договору Стаття 1111. Типовий ліцензійний договір Стаття 1112. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності Стаття 1113. Договір про передання майнових прав інтелектуальної власності Стаття 1114. Державна реєстрація договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності Глава 76. Комерційна концесія. Стаття 1115. Договір комерційної концесії Стаття 1116. Предмет договору комерційної концесії Стаття 1117. Сторони в договорі комерційної концесії Стаття 1118. Форма договору комерційної концесії Стаття 1119. Договір комерційної субконцесії Стаття 1120. Обов’язки правоволодільця Стаття 1121. Обов’язки користувача Стаття 1122. Особливі умови договору комерційної концесії Стаття 1123. Відповідальність правоволодільця за вимогами, що пред’являються до користувача Стаття 1124. Право користувача на укладення договору комерційної концесії на новий строк Стаття 1125. Зміна договору комерційної концесії Стаття 1126. Припинення договору комерційної концесії Стаття 1127. Збереження чинності договору комерційної концесії у разі зміни сторін Стаття 1128. Наслідки зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця Стаття 1129. Наслідки припинення права, користування яким надано за договором комерційної концесії Глава 77. Спільна діяльність. § 1. Загальні положення про спільну діяльність. Стаття 1130. Договір про спільну діяльність Стаття 1131. Форма та умови договору про спільну діяльність § 2. Просте товариство. Стаття 1132. Договір простого товариства Стаття 1133. Вклади учасників Стаття 1134. Спільне майно учасників Стаття 1135. Ведення спільних справ учасників Стаття 1136. Право учасника на інформацію Стаття 1137. Спільні витрати та збитки учасників Стаття 1138. Відповідальність учасників за спільними зобов’язаннями Стаття 1139. Розподіл прибутку Стаття 1140. Виділ частки учасника на вимогу його кредитора Стаття 1141. Припинення договору простого товариства Стаття 1142. Відмова учасника від подальшої участі в договорі простого товариства та розірвання договору Стаття 1143. Відповідальність учасника, щодо якого договір простого товариства припинений Підрозділ 2. Недоговірні зобов’язання. Глава 78. Публічна обіцянка винагороди. § 1. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу. Стаття 1144. Право на публічну обіцянку винагороди без оголошення конкурсу Стаття 1145. Зміст завдання Стаття 1146. Строк (термін) виконання завдання Стаття 1147. Зміна умов публічної обіцянки винагороди Стаття 1148. Правові наслідки виконання завдання Стаття 1149. Припинення зобов’язання у зв’язку з публічною обіцянкою винагороди § 2. Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу. Стаття 1150. Право на оголошення конкурсу Стаття 1151. Умови конкурсу Стаття 1152. Зміна умов конкурсу Стаття 1153. Відмова від проведення конкурсу Стаття 1154. Переможець конкурсу Стаття 1155. Особливості оцінювання результатів інтелектуальної, творчої діяльності, які подані на конкурс Стаття 1156. Права переможця конкурсу Стаття 1157. Повернення учаснику конкурсу речі, поданої на конкурс Глава 79. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення. Стаття 1158. Право на вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення Стаття 1159. Надання звіту про вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення Стаття 1160. Відшкодування витрат, понесених особою у зв’язку із вчиненням нею дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення Глава 80. Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи. Стаття 1161. Зобов’язання, що виникають внаслідок рятування здоров’я та життя фізичної особи Стаття 1162. Зобов’язання, що виникають у зв’язку з рятуванням майна іншої особи Глава 81. Створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи. Стаття 1163. Усунення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи Стаття 1164. Наслідки неусунення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи Стаття 1165. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок неусунення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи Глава 82. Відшкодування шкоди. § 1. Загальні положення про відшкодування шкоди. Стаття 1166. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду Стаття 1167. Підстави відповідальності за завдану моральну шкоду Стаття 1168. Відшкодування моральної шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи Стаття 1169. Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права на самозахист Стаття 1170. Відшкодування шкоди, завданої прийняттям закону про припинення права власності на певне майно Стаття 1171. Відшкодування шкоди, завданої у стані крайньої необхідності Стаття 1172. Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданої їхнім працівником чи іншою особою Стаття 1173. Відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування Стаття 1174. Відшкодування шкоди, завданої посадовою або службовою особою органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування Стаття 1175. Відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування у сфері нормотворчої діяльності Стаття 1176. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду Стаття 1177. Відшкодування (компенсація) шкоди фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення Стаття 1178. Відшкодування шкоди, завданої малолітньою особою Стаття 1179. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою Стаття 1180. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою після набуття нею повної цивільної дієздатності Стаття 1181. Відшкодування шкоди, завданої кількома малолітніми особами Стаття 1182. Відшкодування шкоди, завданої кількома неповнолітніми особами Стаття 1183. Відшкодування шкоди батьками, позбавленими батьківських прав Стаття 1184. Відшкодування шкоди, завданої недієздатною фізичною особою Стаття 1185. Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена Стаття 1186. Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними Стаття 1187. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки Стаття 1188. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок взаємодії кількох джерел підвищеної небезпеки Стаття 1189. Відшкодування ядерної шкоди Стаття 1190. Відшкодування шкоди, завданої спільно кількома особами Стаття 1191. Право зворотної вимоги до винної особи Стаття 1192. Способи відшкодування шкоди, завданої майну потерпілого Стаття 1193. Урахування вини потерпілого і матеріального становища фізичної особи, яка завдала шкоди Стаття 1194. Відшкодування шкоди особою, яка застрахувала свою цивільну відповідальність § 2. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю. Стаття 1195. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я Стаття 1196. Відшкодування шкоди, завданої фізичній особі під час виконання нею договірних зобов’язань Стаття 1197. Визначення заробітку (доходу), втраченого внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров’я фізичної особи, яка працювала за трудовим договором Стаття 1198. Визначення доходу, втраченого внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров’я фізичної особи — підприємця Стаття 1199. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я малолітньої або неповнолітньої особи Стаття 1200. Відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого Стаття 1201. Відшкодування витрат на поховання Стаття 1202. Порядок відшкодування шкоди Стаття 1203. Збільшення розміру відшкодування шкоди на вимогу потерпілого у разі зміни стану його працездатності Стаття 1204. Зменшення розміру відшкодування шкоди на вимогу особи, яка завдала шкоди Стаття 1205. Відшкодування шкоди у разі припинення юридичної особи, зобов’язаної відшкодувати шкоду Стаття 1206. Відшкодування витрат на лікування особи, яка потерпіла від кримінального правопорушення Стаття 1207. Обов’язок держави відшкодувати шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю внаслідок кримінального правопорушення Стаття 1208. Збільшення розміру відшкодування шкоди у зв’язку з підвищенням вартості життя і збільшенням розміру мінімальної заробітної плати § 3. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг). Стаття 1209. Підстави відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товару, робіт (послуг) Стаття 1210. Особи, зобов’язані відшкодовувати шкоду, завдану внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) Стаття 1211. Строки відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товару, робіт (послуг) Стаття 1211-1. Особливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товару, що є рухомим майном Глава 83. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави. Стаття 1212. Загальні положення про зобов’язання у зв’язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави Стаття 1213. Повернення в натурі безпідставно набутого майна Стаття 1214. Відшкодування доходів від безпідставно набутого майна і витрат на його утримання Стаття 1215. Безпідставно набуте майно, що не підлягає поверненню
Реклама
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі