Взаємодія старости з ОМС у межах звернень громадян

Мороз О., юрист-аналітик Видавничого будинку «Фактор»
Радник старости Березень, 2018/№ 1
В обраному У обране
Друк
Як ви знаєте, жителі об’єднаної територіальної громади часто-густо стикаються з необхідністю звертатись і до ОМС, і до старости з різних питань. Тому в цій статті ми поговоримо про те, яким чином староста та ОМС можуть взаємодіяти в межах звернень громадян. Детально розглянемо конкретні випадки такої взаємодії та напрацюємо рекомендації старостам з цього питання, оскільки всебічна допомога громадянину в його проблемі, викладеній у зверненні, оперативне вирішення та забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи є одними з пріоритетних завдань як ОМС у цілому, так і старости зокрема.

Трохи про загальне

Хочемо одразу зазначити, що в цій статті ми будемо більше уваги приділяти практичним аспектам роботи старости зі зверненнями громадян. А саме поговоримо про порядок його роботи та зупинимося на окремих моментах взаємодії старости з ОМС. Переконані, що вам ця інформація допоможе зрозуміти послідовність дій та більш чітко організувати роботу зі зверненнями громадян відповідно до вимог законодавства України.

Спершу зазначимо, які нормативно-правові акти регулюють взаємовідносини, предметом яких є звернення громадян:

1

Закон України від 02.10.96 р. № 393/96-ВР «Про звернення громадян»1

2

Указ Президента України від 07.02.08 р. № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»2

3

постанова КМУ від 14.04.97 р. № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, у засобах масової інформації»3

1 Далі за текстом — Закон № 393.

2 Далі за текстом — Указ № 109.

3 Далі за текстом — постанова № 348.

Отже, із нормативно-правовою базою ми визначились, тепер слід перейти до повноважень та обов’язків старости як посадової особи ОМС. Відповідно до ст. 541 Закону України від 21.05.97 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»4 та ст. 8 Закону України від 07.06.01 р. № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування»5 староста має:

4 Далі за текстом — Закон № 280.

5 Далі за текстом — Закон № 2493.

1

дотримуватись Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів, актів ОМС

2

додержуватись прав і свобод людини і громадянина

3

сумлінно ставитись до виконання службових обов’язків, виявляти ініціативність і творчість у роботі

4

сприяти жителям села, селища у підготовці документів, що подаються до ОМС

5

представляти інтереси жителів села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, міської ради

6

шанобливо ставитись до громадян та їх звернень до ОМС, турбуватися про високий рівень культури, спілкування і поведінки, авторитет органів та посадових осіб ОМС

7

не допускати дії чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави

Робота старости зі зверненнями громадян

Отже, вище ми визначили, якими повноваженнями наділений староста в частині розгляду звернень громадян. Крім того, ми окреслили спектр обов’язків старости як посадової особи. Тепер перейдемо до порядку роботи старости. Але спочатку нагадаємо, що звернення громадян буває трьох видів: пропозиція (зауваження), заява (клопотання) та скарга. Крім того, ст. 5 Закону № 393 передбачається, що звернення може бути подане індивідуально чи колективно, усно або письмово. У зв’язку з цим ми розглянемо порядок опрацювання усного звернення, а потім письмового.

1. Усне звернення. Зазначимо, що в основному усне звернення викладається на особистому прийомі. Ви як ніхто знаєте, що особисте спілкування не тільки займає велику частину роботи старости, а й викликає емоційне напруження. Тому для того, аби ви могли більш чітко виконувати свої обов’язки у цьому напрямі, нижче розіб’ємо на блоки порядок організації особистого прийому.

Графік прийому громадян

Графік прийому старости розміщується на інформаційних стендах, у приймальні старости та на веб-порталі відповідної ради. Стенди слід розміщувати у зручному для відвідувачів місці, на них має міститися вся необхідна інформація: нормативна база (яка регулює питання звернень громадян тощо), контактний телефон (старости, інших ОМС), графік прийому громадян та зразки заяв, пропозицій, скарг. Прийом громадян повинен проводитись регулярно, у встановлені дні та години. Записатися на прийом можна заздалегідь. Під час прийому (запису на прийом) з’ясовуються прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, місце роботи особи, соціальний стан, суть порушеного питання

Реєстрація звернень

Усі звернення, що надійшли, повинні прийматися та централізовано реєструватися у день їх надходження на реєстраційно-контрольній картці, придатній для обробки персональними комп’ютерами, та у журналі.

Облік особистого прийому громадян ведеться на картках, у журналах або за допомогою електронно-обчислювальної техніки. Майте на увазі, що журнальна форма допускається, якщо річний обсяг надходжень сягає 600 звернень відповідно до абз. 2 п. 2 постанови № 348

Прийом громадян

Зауважимо, що прийом громадян може відбуватися у двох формах: консультативний та по суті питання:

1) консультативний прийом передбачає попередній запис особи та проведення розмови з метою визначення суті питання;

2) прийом по суті питання — попереднє ознайомлення старости за контрольно-

реєстраційною карткою з прізвищем, ім’ям та по батькові заявника і суттю

питання, а також іншими матеріалами та документами.

В окремих випадках допускається одночасний прийом декількох заявників, якщо про це просять самі заявники. Під час прийому групи заявників староста вислуховує представника, уповноваженого від групи заявників, або кожного заявника окремо і приймає відповідне рішення.

Після розмови і ознайомлення з документами заявника староста приймає рішення про задоволення звернення або про відмову у задоволенні звернення.

Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається, крім:

1) представника заявника, повноваження якого повинно бути оформлене в установленому законом порядку;

2) осіб, які перебувають у родинних стосунках із заявником.

Письмові та усні пропозиції, заяви і скарги, подані на особистому прийомі, також підлягають централізованій реєстрації на реєстраційно-контрольних картках, придатних для оброблення персональними комп’ютерами, або в журналах (абз. 7 п. 2 постанови № 348).

Як уже було анонсовано, після розмови й ознайомлення з документами заявника староста може прийняти рішення про задоволення звернення (якщо, звісно, для цього є всі підстави та вистачає повноважень саме старости). Зауважуємо: якщо під час проведення особистого прийому староста вирішує питання, порушене заявником (заявниками) або надає усні роз’яснення, які його (їх) задовольняють, за бажанням громадянина письмова відповідь не надається, що підтверджується підписом заявника у журналі або картці.

Крім того, після розмови і ознайомлення з документами староста може дійти висновку про відмову в задоволенні звернення. При цьому заявнику повідомляються причини відмови, за необхідності — з посиланням на закон або інші правові акти, про що робиться відмітка у контрольно-реєстраційній картці.

Повторний розгляд звернення громадянина з питання, яке вже розглядалось, проводиться у разі, коли питання, порушене у першому обґрунтованому зверненні, не було вирішене по суті. У разі повторного звернення громадянина вивчаються архівні матеріали з порушеного питання, з’ясовуються причини, що його викликали, надаються необхідні роз’яснення і можлива допомога.

Майте на увазі, у разі, коли ви розумієте, що на особистому прийомі вирішити питання немає можливості через складність або необхідність додаткового вивчення, тоді ви зможете запропонувати особі викласти своє звернення у письмовій формі, про що ми і будемо говорити далі.

2. Письмове звернення. Відразу зазначимо, що письмові звернення можуть бути направлені двома способами: заявник може особисто передати його або направити поштою. Після отримання письмового звернення проводиться його попередня обробка. Що це означає? Перевіряється правильність надходження письмового звернення. Така перевірка правильності надходження має на меті виявлення тих звернень, які направлені не за призначенням. При цьому якщо ви виявите, що звернення направлене до вас помилково, ви особисто зобов’язані визначити, куди потрібно його спрямувати, та відправляєте його самостійно за належністю (у термін не більше 5 днів, як це передбачено ст. 7 Закону № 393).

Звертаємо вашу увагу на те, що анонімні звернення, звернення осіб, визнаних судом недієздатними, та повторне звернення, яке вже вирішене по суті, не розглядаються. Проте анонімні звернення реєструються у журналі з позначкою «БП».

Усі конверти, за винятком особистої кореспонденції, відкриваються. При цьому перевіряється цілісність конвертів та наявність у них документів. Якщо документи або додатки відсутні, необхідно повідомити про це відправника.

Увага! Документи з поміткою «особисто» передаються безпосередньо за призначенням.

Забороняється розголошувати відомості, які містяться у зверненнях, щодо особистого життя громадян без їх згоди чи такі, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, та іншу інформацію, якщо це ущемлює права і законні інтереси громадян (ст. 10 Закону № 393).

3. Оформлення документів та ведення справ щодо звернень громадян. На всіх вхідних документах має проставлятися реєстраційний індекс. Він складається з початкової літери прізвища заявника та порядкового номера пропозиції, заяви, скарги, що надійшла. Реєстраційний індекс може бути доповнений іншими позначеннями, що забезпечують систематизацію, пошук, аналіз і зберігання пропозиції, заяв і скарг.

Зазначимо, що кількість контрольно-реєстраційних карток залежить від кількості картотек (постанова № 348). При цьому вид картотек та їх кількість повинні відповідати потребам забезпечення обліку, довідкової роботи, контролю за виконанням доручень за пропозиціями, заявами і скаргами та їх аналізу.

У вашому варіанті, якщо звернення безпосередньо приймається вами, то й виконавцем питання, яке в ньому підіймається, звісно, будете ви. Водночас необхідно враховувати, що звернення можуть надходити і до ОМС, а вас може бути «призначено» їх виконавцем. На кожне звернення формується окрема справа, в якій зберігаються документи заявника. Справі надається реєстраційний номер звернення, при цьому за загальним правилом справа зберігається в архіві 5 років.

На кожного, хто відвідав особистий прийом, формуються аналогічні справи.

4. Строки розгляду звернень громадян.

до 5 днів

у випадку, якщо звернення надійшло до вас не за призначенням

до 5 днів

у разі, якщо звернення не містить даних для прийняття вами обґрунтованого рішення, наприклад викладена не повна інформація щодо описаного питання, — повертається особі

до 15 днів

у разі розгляду звернень, які не потребують додаткового вивчення

до 30 днів

цей термін є загальним для розгляду звернень громадян

до 45 днів

якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, може бути встановлено необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

Примітка. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

5. Відповідальність старости щодо звернень громадян. Зазначимо, що відповідальність настає в разі прийняття неправомірного рішення або недотримання встановлених законом строків відповідно до п. 1 Указу № 109.

Звертаємо вашу увагу на ту обставину, що відшкодуванню підлягають (ст. 25 Закону № 393):

1) завдані матеріальні збитки, пов’язані з поданням і розглядом звернень;

2) обґрунтовані витрати, понесені у зв’язку з виїздом для розгляду звернення на вашу вимогу;

3) витрачений за цей час заробіток;

4) на вимогу особи можуть бути відшкодовані і моральні збитки. Про те, в якому випадку вони відшкодовуються, та конкретний приклад із судової практики ми проаналізували в окремій статті цього номера.

Взаємодія старости з ОМС щодо звернень громадян

Взаємодія старости з ОМС може бути у двох випадках:

1) староста пересилає звернення за належністю, коли питання, викладені у зверненні, не входять до його компетенції (повноважень);

2) голова виконавчого комітету6 може направити звернення до виконання старості як члену виконкому.

6 Далі за текстом — виконком, виконавчий комітет.

Отже, далі ми проаналізуємо ці два випадки взаємодії.

1. Староста зобов’язаний переслати звернення громадян за належністю у тому разі, якщо питання, порушені у зверненні, не віднесені до компетенції (повноважень) старости.

Щоб це з’ясувати, достатньо звернутися до ст. 541 Закону № 280 та Положення про старосту, в якому можуть бути конкретизовані ваші повноваження. У зв’язку з цим при вирішенні питання, з яким звернувся до вас мешканець, потрібно виходити з того, чи належить вирішення такого питання до кола вашої компетенції.

2. Голова виконкому може направити вам звернення до виконання. Зазначимо, що звернення громадян, яке надійшло голові виконкому, але з питанням, яке належить до ваших повноважень, — направляється до вас на виконання. При цьому слід мати на увазі, що в разі прийняття такого звернення після виконання ви направляєте відповідь не заявнику, який безпосередньо звертався, а голові виконавчого комітету ради, оскільки відповідно до Закону № 393 відповіді громадянам за результатами розгляду звернень в обов’язковому порядку надаються тим органом, який отримав це звернення.

Насамкінець...

Варто відзначити, що робота старости зі зверненнями громадян має надважливе значення у декількох аспектах. По-перше, ви є опорою, лідером для своїх жителів, які покладають на вас великі надії при вирішенні їх проблем та питань. По-друге, інформація, що міститься у зверненнях громадян, має велике значення для поліпшення роботи старости. Яким чином, запитаєте ви?

Передусім тим, що у зверненнях ви зможете простежити проблеми, які існують у жителів, тенденцію їх змін та належним чином поліпшити свою роботу у різних напрямках, оскільки стан справ у громаді можна моніторити на основі аналізу великої кількості фактів, які містяться у зверненнях.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд