Теми статей
Обрати теми

Юридичні нюанси проведення спільних заходів для суміжних територіальних громад: ярмарки, змагання, свята

Сербіна Анастасія, головний редактор спецвипуску «Юридичні практики», адвокат
Проведення спільних заходів для членів територіальних громад суміжних районів є прикладом гарної взаємоорганізації та можливості залучення якомога більшої кількості населення до важливих подій. Різного роду ярмарки, змагання, конкурси, суботники можуть допомогти зібрати кошти на певні соціальні потреби, зняти напругу, виконати ту чи іншу програму (наприклад, правової освіти чи залучення молоді тощо).

Трошки теорії

Староста як представник громади свого старостинського округу та як особа, яка знаходиться «ближче до людей», знає безпосередньо потреби своєї території, можливості як з точки зору локації, ресурсного забезпечення, так і з точку зору зручності та актуальності.

Проведення спільних заходів суміжними територіальними громадами має відбуватись у формі, що відповідає закону та враховувати інтереси суміжних територіальних громад.

За для того, щоб форма відповідала встановленим законодавством вимогам, слід ознайомитись із Законом України від 17.06.2014 № 1508-VII «Про співробітництво територіальних громад»1, який визначає організаційно-правові засади співробітництва територіальних громад, принципи, форми, механізми такого співробітництва, його стимулювання, фінансування та контролю.

1 Далі за текстом — Закон про співробітництво.

Міжмуніципальне співробітництво2 — це системна співпраця ОМС базового рівня (громад, муніципалітетів тощо) на суміжних територіях для вирішення спільних проблем задля покращення якості надання послуг населенню та підвищення конкурентоспроможності місцевої економіки. Саме місцева влада є найбільш компетентною у можливостях, справах і проблемах регіону, вона володіє найбільш докладною інформацією про потреби місцевої спільноти і тому здатна узагальнювати та артикулювати її інтереси. До ММС залучаються не лише органи місцевої влади, а й представники приватного сектору, громади, науки та інші зацікавлені сторони.

2 Далі за текстом — ММС.

ММС передбачає об’єднання громадами зусиль та ресурсів (фінансових, кадрових, земельних, інформаційних тощо) з метою отримання обопільної користі.

ММС вимагає компромісів, консультацій, оцінювання, стратегічного планування та визначення цілей. Це оптимізує використання знань і ноу-хау партнерських громад, допомагає усуненню дублювання зусиль та розвиває культуру організаційної співпраці. У широкому розумінні поняття «міжмуніципальне співробітництво» характеризує взаємовідносини між громадами, засновані на принципах взаєморозуміння, взаємовигоди та довіри.

Для кількох учасників ММС робить доступним та ефективним те, що ніколи не було б доступним та ефективним для одного.

Відповідно до визначення, наданого в п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону про співробітництво, співробітництво територіальних громад – відносини між двома або більше територіальними громадами, що здійснюються на договірних засадах у визначених цим Законом формах з метою забезпечення соціально-економічного, культурного розвитку територій, підвищення якості надання послуг населенню на основі спільних інтересів та цілей, ефективного виконання ОМС визначених законом повноважень.

Договір про співробітництво – договір про умови співробітництва територіальних громад, що визначає форму співробітництва, зобов’язання та відповідальність сторін – суб’єктів співробітництва, джерела та обсяги його фінансування.

Ті форми співробітництва, про які йдеться (ярмарки, змагання тощо) можуть бути реалізовані двома або більше територіальними громади шляхом реалізації спільного проекту, адже Закон про співробітництво визначає ще інші чотири форми, які за своєю суттю та етапами реалізації є набагато складнішими та вимагають обов’язкової переддоговірної роботи, у тому числі і отримання згоди громади на конкретний вид співробітництва.

Спільний проект — комплекс спільних заходів, що здійснюються ОМС суб’єктів співробітництва за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших не заборонених законодавством джерел і спрямовані на соціально-економічний, культурний розвиток територій.

Договір є основною підставою виникнення зобов’язально-правових відносин (зобов’язань), що встановлює певні суб’єктивні права і суб’єктивні обов’язки для сторін, які його уклали.

Договір вважається дійсним за дотримання таких умов:

— законності дії;

— волевиявлення сторін;

— дотримання встановленої законом форми договору;

— права та дієздатності сторін.

Головним елементом кожного договору є воля сторін, спрямована на досягнення певної мети, яка не суперечить закону. Змістом будь-якого договору є права та обов’язки сторін, установлені ним. Крім того, зміст будь-якого договору характеризується його умовами.

Форма договору про співробітницво у форматі реалізації спільного проекту визначена наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України3 від 27.08.2014 № 233 «Про затвердження Примірних форм договорів про співробітництво територіальних громад».

3 Далі за текстом — Мінрегіон.

Слід зазначити, що загальний порядок здійснення ММС включає в себе декілька етапів:

1

ініціювання співробітництва

2

вирішення питання щодо надання чи ненадання згоди на організацію співробітництва

3

розгляд отриманої пропозиції від ініціатора співробітництва про початок переговорів

4

утворення комісії та підготовка проекту договору про співробітництво

5

громадське обговорення проекту договору про співробітництво

6

схвалення проекту договору про співробітництво

7

укладення договору про співробітництво

З огляду на те, що суб’єктами співробітництва є територіальні громади сіл, селищ, міст, а територіальні громади здійснюють співробітництво через сільські, селищні та міські ради, відповідно староста не може виступати стороною договору про співробітництво.

Увага! Саме він може бути зазначений у такому договорі як відповідальна за організацію та проведення заходу особа, або його може бути долучено до проведення спільного заходу на підставі окремого рішення.

Чому ж ми говоримо про старосту як суб’єкта, який може провести спільні заходи? Тому що Закон про співробітництво тільки для цієї форми ММС передбачає можливість уникнути (опустити, не проходити) зазначені у таблиці вище етапи, а одразу укласти договір про співробітництво між двома або більше радами, який буде стосуватися конкретних старостинських округів суміжних територіальних громад та реалізовуватиметься під пильним «оком» та безпосередньо завдяки зусиллям конкретних старост.

Нам слід пам’ятати про те, що будь-яке співробітництво має будуватись на таких принципах:

1. законності

2. добровільності

3. взаємної вигоди

4. прозорості та відкритості

5. рівноправності учасників

6. взаємної відповідальності суб’єктів співробітництва за його результати.

Від теорії до практики

Що ж конкретно може зробити староста задля досягнення соціального, культурного чи економічного результату для членів територіальної громади свого старостинського округу:

по-перше

вивчити потреби власної території, які можуть бути задоволені шляхом залучення зусиль суміжних територій (наприклад, на вашій території здійснюють свою діяльність фермерські господарства, які виробляють власну продукцію (молочну продукцію, продукти бджолярства), або у вас розвинене ремісництво, народна творчість, проте відсутній ринок збуту, а у сусідній громаді територія дозволяє провести масовий захід і власне населення охоче б узяло у ньому участь.

Відповідно вам «приписано» провести «Ярмарок», який можна приурочити до релігійного чи історичного свята (наприклад, до Спасу), або у зв’язку із завершенням польових робіт, закриття сезону тощо. Іншим видом спільної діяльності може стати проведення міжрегіонального спортивного змагання аби долучити молодь до спорту, показати привабливість здорового способу життя та надихнути дітей до нових звершень

по-друге

розробити приблизний сценарій такого заходу (визначитися, коли, де і як), визначити осіб (юридичних, представників громадського руху, ініціативних людей), які б могли вам допомогти організувати захід.

Наприклад, подумати про культурну програму: залучення місцевих гуртків, творчих особистостей, вироблення концепту запланованого заходу

по-третє

запропонувати розглянути можливість проведення такого заходу вашій раді, яка в подальшому може виступити з ініціативою до суміжної громади як особисто, так і шляхом уповноваження вас на таке представництво.

На цій стадії раді треба показати значимість цього заходу для всієї громади, можливість проведення такого заходу та реальну здатність організувати й належним чином втілити у життя запланований сценарій на підставі наявної ресурсної бази (тобто показати переваги в цифрах: ціна-якість-результат

по-четверте

на стадії підписання договору про співробітництво взяти активну участь у формулюванні предмета договору, строку його виконання та відповідальних осіб

по-п’яте

провести широку агітаційну роботу: розмістити оголошення, запропонувати людям згуртуватись навколо гарної ідеї, долучитися до спільної реалізації поставленої задачі

по-шосте

гарно виконати поставлену задачу, задовольнити потреби власного населення та відзвітувати про якісно проведений захід

І врешті-решт — будувати плани на майбутнє.

Декілька нюансів щодо договору

І хоча ви безпосередньо не будете писати текст договору, все ж таки на його зміст слід звернути увагу як на стадії написання, так і на стадії виконання.

Пропоную на прикладі витягу з типової форми звернути увагу на окремі пункти.

img 1

img 2

Умовами договору також обов’язково мають бути передбачені підстави для його припинення, у тому числі у зв’язку із невиконанням взятих на себе зобов’язань. Тож звертайте увагу на підстави для відмови від подальшого виконання умов договору, аби вчасно реагувати на неналежну поведінку суб’єкта співробітництва та вчасно припиняти умови невигідного для територіальної громади договору.

Наостанок...

ММС має великий потенціал, який може бути дуже корисним для забезпечення сталого розвитку усіх без винятку (великих та малих) громад. Досвід багатьох країн засвідчує, що ОМС (територіальні громади базового рівня) не завжди самотужки можуть вирішити глобальні питання, щонайменше зробити це швидко. Водночас, як вже показує досвід нашої держави, у багатьох громад виникають схожі проблемні питання (забезпечення населення якісними комунальними послугами тощо). У зв’язку з цим ММС є актуальною та інноваційною формою діяльності багатьох громад.

Кінцева мета такого співробітництва – підвищення якості життя громад.

Старостинські округи, які беруть участь у ММС, можуть очікувати конкретних переваг, а саме:

1

можуть об’єднувати свої ресурси, якщо це допомагає їм покращити ефективність своєї роботи. Разом з іншими громадами можуть зробити те, чого вони ніколи не змогли б досягнути поодинці

2

більший за кількістю споживачів «ринок» сприяє зменшенню витрат; партнерські ОМС можуть обмінюватись знаннями та досвідом

3

покращується здатність залучати приватні інвестиції та брати участь у проектах публічно приватного партнерства; стає можливим укладання більш вигідних контрактів з приватними компаніями

Реалізація спільних проектів має важливе значення для розвитку партисипативної демократії, реалізації заходів соціальної мобілізації, більш активного залучення громадян до вирішення питань місцевого значення, а також посилення взаємодії між владою та громадою, підвищення контролю громадян над діяльністю органів влади та підвищення прозорості їх діяльності.

Досвід багатьох громад показує ефективність проведення спільних заходів із суміжними громадами. Не бійтеся виступати ініціаторами реальних змін у житті громади, творити добрі справи та залучати населення до активних дій.

Із прикладами успішних проектів можна ознайомитись на сайті Мінрегіону. Разом із тим ви не обмежені вже створеною практикою: вигадуйте, мрійте, не бійтеся вийти за рамки звичного і дозволеного. Ви не обмежені планом розвитку всієї об’єднаної територіальної громади, саме ви можете стати новатором та людиною, яка буде змінювати «сіре», стале життя.

З юридичної точки зору для реалізації спільного проекту потрібен лише вірно складений договір, який підписується головами відповідних рад та бюджетна можливість (яка досить часто зводиться до мінімальних витрат). Сама ж суть та барви вашого заходу залежать лише від ваших ідей та здатності об’єднувати членів громади вашого старостинського округу та долучати їх до активного життя.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі