Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Ще раз про виконання суспільно корисних робіт

Кравченко Тетяна, аналітик ТОВ «ФАКТОР-МЕДІА», адвокат
Радник старости Березень, 2020/№ 1
Друк
Чимало статей нашого видання були присвячені питанням виконання «неплатниками» аліментів адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт. Але до цих пір при реалізації положень Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт, виправних робіт та суспільно корисних робіт, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19.03.2013 № 474/51, виникають проблеми та неясності. Тож пропоную поговорити про те, в яких випадках староста має контролювати порушника при виконанні суспільно корисних робіт, на яких саме об’єктах та як діяти в разі ухилення порушника від відбування робіт.

1 Далі за текстом — Порядок № 474.

Роль старости у виконанні робіт

Відповідно до пунктів 11.1, 11.2 Порядку № 474 суспільно корисні роботи виконуються шляхом залучення порушників до суспільно корисної праці, вид якої та перелік об’єктів, на яких порушники повинні виконувати ці роботи, визначається відповідним ОМС.

При цьому в Порядку № 474 перелік об’єктів, на яких порушники повинні виконувати суспільно корисні роботи, відсутній.

Відбуття порушником суспільно корисних робіт оформлюється власником підприємства, куди направляється останній уповноваженим органом з питань пробації, шляхом видання наказу або розпорядження про початок відбування порушником суспільно корисних робіт. У наказі (розпорядженні) зазначаються відомості про закріплення за порушником відповідальної особи, ознайомлення порушника із правилами техніки безпеки при виконанні робіт. На строк суспільно корисних робіт власник підприємства складає графік виходу на роботу особи, до якої застосовано адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, у якому зазначаються час та місце відбування цих робіт (п. 13.16 Порядку № 474).

На власника підприємства за місцем відбування порушником суспільно корисних робіт покладаються, зокрема, обов’язки щодо погодження з уповноваженим органом з питань пробації переліку об’єктів, на яких порушники відбувають суспільно корисні роботи, та видів робіт, що можуть ними виконуватись; здійснення контролю за виконанням порушниками призначених їм робіт; своєчасне повідомлення уповноваженого органу з питань пробації про ухилення порушника від відбування суспільно корисних робіт; ведення обліку та інформування уповноваженого органу з питань пробації про кількість відпрацьованих порушником годин (п. 14.1 Порядку № 474).

З чого можна припустити, що до об’єктів, на яких порушники мають відбувати суспільно корисні роботи, належать підприємства будь-якої форми власності.

На практиці у разі неможливості залучити підприємства приватної або державної форми власності до переліку об’єктів, на яких порушники будуть відбувати суспільно корисні роботи або ж відсутності комунальних підприємств місцевої ради, безпосереднім місцем виконання суспільно корисних робіт для порушника може стати орган місцевого самоврядування.

У такому випадку старосту може бути призначено відповідальною особою за порушником, який буде відбувати такі роботи в органі місцевого самоврядування, і саме він здійснюватиме контроль за виконанням порушником суспільно корисних робіт. Тому має бути обізнаним, як діяти в ситуації, коли направлений для відбування суспільно корисних робіт порушник за станом здоров’я не може повноцінно їх виконувати або ухиляється від їх відбування.

Як діяти в разі хвороби порушника

Відповідно до ст. 3253 Кодексу України про адміністративні правопорушення2, пунктів 12.1, 14.2 Порядку № 474 на власника підприємства за місцем відбування порушником суспільно корисних робіт покладається, зокрема, контроль за виконанням порушниками призначених їм робіт, своєчасне повідомлення уповноваженого органу з питань пробації про ухилення порушника від відбування суспільно корисних робіт.

2 Далі за текстом — КпАП.

Відповідно до п. 13.14 Порядку № 474 усі питання, пов’язані з виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення, відповідно до ст. 304 КпАП вирішуються судом, який виніс постанову.

Відповідно до п. 12.2 Порядку № 474 уповноважений орган з питань пробації вносить до суду подання для вирішення питань, пов’язаних з виконанням постанов суду про накладення адміністративних стягнень стосовно порушників, які визнані особами з інвалідністю І або ІІ групи, вагітних жінок, жінок старше 55 років та чоловіків старше 60 років.

Слід зазначити, що не кожна втрата працездатності та погіршення стану здоров’я порушника можуть призвести до неможливості виконання суспільно корисних робіт. Фактично законодавцем передбачено можливість звільнення від подальшого відбування суспільно корисних робіт за хворобою тільки порушників, які визнані особами з інвалідністю І або ІІ групи.

У разі повідомлення порушником старості про неможливість виконання суспільно корисних робіт за станом здоров’я або надання рішення МСЕК (довідки до акта огляду МСЕК) про встановлення групи інвалідності єдиний обов’язок старости — повідомити про це голову відповідної ради, який виступає власником підприємства, де порушник відбуває суспільно корисні роботи, і за його дорученням — письмово повідомити уповноважений орган з питань пробації про те, що порушник не приступив до відбування суспільно корисних робіт за станом здоров’я.

Направляти порушника для проходження медичного огляду для визначення стану його здоров’я, звільняти його від виконання робіт староста не має права, бо вирішення питань, пов’язаних зі зняттям порушників з обліку не входить до його повноважень.

Уповноважений орган з питань пробації у зв’язку із неможливістю порушника приступити до виконання суспільно корисних робіт за станом здоров’я залежно від ситуації вирішуватиме його подальшу долю.

Так, за наявності рішення МСЕК (довідки до акта огляду МСЕК) про встановлення групи інвалідності I або ІІ групи відносно порушника уповноважений орган звертатиметься до суду з поданням про вирішення питання, пов’язаного з виконанням постанови суду.

Якщо ж порушник тільки розпочав процедуру отримання статусу особи з інвалідністю, уповноважений орган з питань пробації надасть йому необхідний час для збору відповідних документів.

Якщо ж порушник не надасть документів на підтвердження того, що він є особою з I або ІІ групою інвалідності, або ж буде встановлено часткову втрату працездатності, відбувати суспільно корисні роботи йому доведеться, але з урахуванням рекомендацій лікарсько-консультативної комісії щодо придатності порушника до виконання певних робіт.

Давайте на прикладі із практики розглянемо, як судами вирішуються питання, пов’язані з виконанням постанов про накладення адміністративних стягнень.

Ізюмський міськрайонний відділ філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області звернувся до суду з поданням про вирішення питання, пов’язаного з виконанням постанови суду.

За матеріалами справи, постановою Ізюмського міськрайонного суду Харківської області громадянина було притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 1831 КпАП у вигляді 120 годин суспільно корисних робіт.

Матеріали стосовно порушника надійшли на виконання до Ізюмського МРВ філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області.

Порушник надав центру письмове пояснення про те, що відбувати стягнення за постановою Ізюмського міськрайонного суду Харківської області у вигляді суспільно корисних робіт він не може за станом здоров’я, про що надав відповідні документи. Розпочав збір документів, необхідних для отримання групи по інвалідності. Протягом наступних трьох місяців неодноразово надавав документи з лікувальних закладів про перебіг хвороби та лікування.

Згодом порушник надав до Ізюмського МРВ філії ДУ «Центр пробації» в Харківській області повідомлення лікувально-профілактичного закладу про рішення МСЕК.

Суд звільнив порушника від відбування стягнення за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 1831 КпАП, у вигляді суспільно корисних робіт (постанова судді Ізюмського міськрайонного суду Харківської області від 14.09.2018 у справі № 623/638/18).

Розглянемо приклад із судової практики з розгляду подання уповноваженого органу з питань пробації про вирішення питання про подальше виконання постанови в частині відбування адміністративного стягнення.

Валківський районний сектор філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області звернувся до суду з поданням про вирішення питання про подальше виконання постанови Валківського районного суду Харківської області в частині відбування адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт строком на 140 годин з урахуванням стану здоров’я порушника та втрати 20 % працездатності.

За матеріалами справи, порушник був поставлений на облік Валківського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області, ознайомлений з порядком та умовами відбування адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт строком 140 годин та попереджений про ухилення від відбування покарання. Надав довідку МСЕК про ступінь втрати професійної працездатності 20 % через захворювання внаслідок виробничої травми та відповідні медичні довідки. Повідомив орган з питань пробації про те, що отримав травму на виробництві, а саме гвинтоподібний перелом зі зміщенням малої та великої гомілкової кістки з втратою її фрагмента. Рішенням МСЕК та районних лікарів йому надана довідка про втрату працездатності на 20 %, що автоматично підтверджує можливість виконання лише легкої праці.

Незважаючи на це, порушнику було вручено направлення до Черемушнянської сільської ради з вимогою приступити до відбування суспільно корисних робіт.

Отримавши направлення органу з питань пробації, сільська рада повідомила про відсутність легкої праці на прилеглих територіях, не звернула увагу на наявність медичної документації, яка унеможливлює відпрацювання суспільно корисних робіт в повній мірі, надала порушнику роботу з розчищення снігу, яку він відмовився виконувати, посилаючись на стан здоров’я, що, на думку сільського голови, свідчило про те, що останній не збирається приступати до роботи, тому пакет документів повернуто до органу з питань пробації.

Відповідно до довідки ЛКК КЗОЗ «ВЦРЛ» порушник має діагноз: закритий перелом правої великої гомілкової кістки, що зрісся після МОС пластиною н/з (2014 рік), травма виробнича. Післятравматична контрактура правого гомілкового суглоба. Больовий синдром ПФС І — ІІ ст. За висновком комісії, йому протипоказана тяжка фізична праця, довготривала хода.

За повідомленням КЗОЗ «ВЦРЛ», наданий органом з питань пробації перелік суспільно корисних робіт, встановлений рішенням Черемушнянської сільської ради, не містить інформації стосовного жодного із законодавчо визначених шкідливих виробничих факторів, тож визначити за ним ступінь важкості праці неможливо.

З роз’яснень сільської ради щодо видів суспільно корисних оплачуваних робіт на 2019 рік: ліквідація стихійних сміттєзвалищ (протягом року збирати в мішки сміття), благоустрій територій (взимку — прибирання снігу, в решту пів року — прибирання листя, сміття в парку та біля братських могил), прибирання кладовищ, видалення порослі дерев та чагарників (розчищення снігу, збір сміття, вирубка порослі дерев та чагарників, косовиця бур’янів (літо-осінь — викіс бур’янів мотокосою), допоміжні підсобні роботи на об’єктах комунальної власності (ремонтні роботи в клубі, прибирання), пиляння та коління дров в установах ради (наразі потреба відсутня).

Перевіривши наданий перелік робіт, КЗОЗ «ВЦРЛ» повідомив, що конкретизувати характер можливої роботи (тобто конкретне фізичне навантаження) згідно з наданим переліком та враховуючи затверджені державні санітарні норми і правила може Головне управління Держпраці у Харківській області, до компетенції якого належать ці питання.

За повідомленням ГУ Держпраці в Харківській області, для вирішення цього питання необхідно проведення гігієнічної оцінки умов праці за важкістю трудового процесу та надання даних до комісії лікувально-профілактичного закладу, який здійснює попередній медичний огляд працівників, що зайняті на роботах у Валківському районному секторі філії ДУ «Центр пробації» в Харківській області, для отримання об’єктивного висновку щодо придатності порушника до виконання зазначених робіт.

Згідно з відповіддю Харківської МСТ МСЕК порушнику встановлено 20 % втрати професійної працездатності. Інвалідом він не визнаний. У такому випадку обмеження в роботі встановлюється ЛКК поліклініки за місцем проживання.

Відповідно до інформації КЗОЗ «Валківська ЦРЛ» рішенням ЛКК визначено, що порушник потребує обмеження по тяжкій фізичній праці.

Згідно з п. 11.1 наказу МОЗ України від 08.04.2014 № 248 «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» важкість та напруженість трудового процесу визначаються та оцінюються за показниками, що наведені в додатках 15, 16, 17 до цієї Гігієнічної класифікації праці. У додатку 15 перелічений вичерпний перелік показників важкості трудового процесу, за якими вона класифікується на: легку, середньої важкості, шкідливу (тяжку). Серед цих показників — загальна енергозатратність організму, зовнішнє фізичне динамічне навантаження, стереотипні робочі рухи, вага вантажу, що постійно переміщується, та інше.

Із наданого переліку суспільно корисних робіт можливо долучати порушника до виконання робіт по ліквідації стихійних сміттєзвалищ, допоміжних підсобних робіт на об’єктах комунальної власності сільської ради за умови, що маса вантажу, яка постійно підіймається та переміщується вручну, не перевищує 30 — 35 кг; статичне навантаження за зміну при утриманні вантажу, докладанні зусиль за участю м’язів тулуба та ніг — не більше 200000 кг/с; періодичне перебування в незручній та/або фіксованій позі — не більше 50 % робочого часу; перебування у вимушеній позі (на колінах, навпочіпки) — не більше 25 % зміни; в позі стоячи — не більше 80 % часу зміни; переміщення у просторі (переходи протягом зміни) по горизонталі — не більше 8 — 12 км.

Оскільки визначений графік виконання робіт не відповідав висновку ЛКК, порушник до виконання робіт не приступив.

За що відносно нього було складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 1832 КпАП.

Постановою Валківського районного суду Харківської області провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності закрито у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 1832 КпАП.

При цьому судом звернуто увагу, що органом з питань пробації не вирішувалося питання щодо можливості відбування останнім покарання з урахуванням звільнення його від тяжкої праці в передбаченому законом порядку.

Висновок суду.

Стаття 303 КпАП передбачає, що не підлягає виконанню постанова про накладення адміністративного стягнення, якщо її не було звернуто до виконання протягом трьох місяців з дня винесення.

Постанова суду пред’явлена до виконання протягом трьох місяців з дня винесення, порушник не ухилявся від виконання адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, але сільська рада не могла надати йому роботу, яка б відповідала його стану здоров’я.

Орган пробації в розумінні ст. 3254 КпАП може звернутися з відповідним поданням у разі ухилення від відбування покарання в межах строку, передбаченого для виконання постанови.

Наразі строк сплинув, тому з урахуванням положень ст. 303 КпАП виконання постанови судом було припинено (постанова Валківського районного суду Харківської області від 13.11.2019 у справі № 615/1703/18).

Що ж має робити староста в разі ухилення порушника від відбування адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт?

Якщо порушник проігнорує графік виходу на роботу, з’явиться до місця виконання суспільно корисних робіт із запізненням, відмовиться виконувати визначені органом місцевого самоврядування види робіт, старості, безперечно, спочатку необхідно з’ясувати причини такої поведінки порушника. І якщо вони виявляться поважними, допущене запізнення/невихід будуть одноразовими, провести профілактичну бесіду з порушником задля недопущення у подальшому таких порушень. Продовження ж порушником у подальшому ігнорування умов відбування суспільно корисних робіт, в тому числі поява за місцем відбування суспільно корисних робіт у стані алкогольного/наркотичного сп’яніння, має розцінюватись як ухилення/злісне ухилення від їх відбування, про що в обов’язковому порядку староста повинен повідомити голову відповідної ради та орган пробації.

Статтею 3892 Кримінального кодексу України встановлена кримінальна відповідальність за злісне ухилення особи від відбування адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт.

Під злісним ухиленням особи від відбування адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт слід розуміти продовження ухилення від відбування суспільно корисних робіт особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності на підставі ст. 1832 КпАП, тобто неприбуття до місця виконання суспільно корисних робіт (підприємства, установи, організації) протягом двох днів з дати, визначеної у направленні уповноваженою посадовою особою уповноваженого органу з питань пробації без поважних причин, невихід на суспільно корисні роботи або відмова від виконання роботи, вид якої визначений підприємством, установою, організацією, більше двох разів протягом місяця без поважних причин, а також поява на робочому місці у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння.

Поважними причинами є хвороба та інші документально підтверджені обставини, що фактично позбавляють можливості порушника прибути для відпрацювання суспільно корисних робіт.

Увага! У разі притягнення порушника до кримінальної відповідальності за злісне ухилення від відбування адміністративного стягнення староста, як відповідальна особа, буде допитуватись як свідок про обставини ухилення порушника від відбування суспільно корисних робіт.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі