Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

На замітку. Індексуємо серпневу зарплату

Редакція ВД
Власне Діло Серпень, 2008/№ 15
Друк
Новини

На замітку

 

Зміни до порядку перевірок Держспоживстандарту

Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 24.04.2008 р. № 137 «Про внесення змін до наказу Держспоживстандарту від 25.10.2006 р. № 311»

 

Цим

наказом унесено зміни до Порядку проведення перевірок у суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, якості продукції, додержання обов'язкових вимог щодо безпеки продукції, а також додержання правил торгівлі та надання послуг, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 25.10.2006 р. № 311 (далі — Порядок). Необхідність таких змін викликано набуттям чинності Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 р. № 877-V (далі — Закон № 877). Річ у тім, що на перевірки органів Держспоживстандарту поширюється дія Закону № 877. І от тепер Порядок приведено у відповідність до цього Закону (докладніше про перевірочний Закон № 877 див. «ВД», 2008, № 6, с. 11; 2007, № 13, с. 31).

Так, у зміненому

Порядку значно розширено перелік підстав для проведення позапланових перевірок і тепер він відповідає статті 6 Закону № 877. Також розширено права суб'єктів господарювання та установлено випадки, коли суб'єкти господарювання мають право не допускати посадових осіб до перевірки.

Важливим моментом є те, що в

пункті 2.7 Порядку тепер передбачено обов'язок перевіряючих перед проведенням планової перевірки надіслати суб'єкту господарювання письмове повідомлення про проведення планової перевірки не пізніше ніж за 10 днів до її проведення. Продовження строку проведення перевірки не допускається.

Крім того, тепер

Порядком не передбачено можливість громадських організацій брати участь у перевірках. При цьому акт, що складається за результатами перевірки, підписується тільки посадовими особами, які здійснювали перевірку, і суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою (п. 3.8 Порядку).

Оновлений

Порядок тепер містить вимогу, згідно з якою органи у справах захисту прав споживачів, їх посадові особи та суб'єкти господарювання мають право фіксувати процес здійснення перевірок або кожну окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи проведенню такої перевірки.

Також цим

наказом викладена в новій редакції форма направлення на проведення перевірки. Тепер у направленні, крім іншого, зазначаються:

— номер і дата наказу, на виконання якого здійснюється перевірка;

— тип перевірки: планова/позапланова;

— строк проведення перевірки;

— підстава проведення перевірки;

— дата проведення попередньої перевірки (у разі проведення повторної перевірки).

Наказ

набув чинності 15.07.2008 р.

 

До уваги підприємців, які займаються будівельною діяльністю: новий документ — Перелік будівельних робіт, що підлягають ліцензуванню

Наказ Держархбудінспекції від 16.07.2008 р. № 112

 

Цим

наказом затверджено Примірний перелік робіт провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури (див. с. 38 цього номера). Як зазначено в самому документі, цей Перелік повинен застосовуватися з метою забезпечення єдиної деталізації видів робіт провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури у процесі ліцензування певних видів господарської діяльності в будівництві. Тобто, по суті, цим Переліком слід керуватися, відповідаючи на запитання, які саме види діяльності в будівництві підлягають ліцензуванню. Зазначимо також, що існує ще один документ, в якому наведено перелік будівельних робіт, що підлягають ліцензуванню, — це Перелік (кодифікатор) робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, затверджений наказом Держархбудінспекції від 19.02.2008 р. № 24. Цей документ не скасовано. Однак Перелік № 24 і новий Перелік № 112 ідентичні та фактично дублюють один одного.

 

Затверджено нове Положення про комісію із соціального страхування

Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України «Про затвердження Положення про комісію (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації» від 23.06.2008 р. № 25

 

Норми

Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III вимагають, щоб рішення про призначення матеріального забезпечення (лікарняних, декретних тощо) приймалося комісією (уповноваженим) із соціального страхування. Стосується ця вимога й приватних підприємців (докладніше про це ми писали у «ВД», 2008, № 4, с. 32; про це також ідеться в листі Фонду «тимчасової непрацездатності» від 04.07.2006 р. № 07-35-1439).

Постановою № 25

затверджено нове Положення про комісію (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації, що практично дублює свого попередника.

Серед важливих змін, на які слід звернути вагу комісії (уповноваженому) із соціального страхування, зазначимо такі:

1.

Пунктом 4.1 Положення № 25 установлено, що комісія проводить засідання не рідше двох разів на місяць. Нагадаємо, що попереднє Положення № 21 передбачало проводити такі засідання не рідше одного разу на місяць. Цей момент необхідно урахувати при затвердженні плану засідання комісії. Зверніть увагу, що така вимога стосується саме комісії із соціального страхування (комісія створюється, якщо число найманих працівників перевищує 15 осіб, якщо менше — замість комісії діє уповноважений із соціального страхування). Якщо в підприємця замість комісії діє уповноважений із соціального страхування, то він розглядає питання матеріального забезпечення та надання соціальних послуг застрахованим особам у міру надходження відповідних звернень і подання необхідних для їх вирішення документів і приймає відповідні рішення.

2. У Переліку повноважень комісії (уповноваженого) із соціального страхування вказано таке: комісія (уповноважений) із соціального страхування веде облік осіб, які часто або довго хворіють

(особи, які за останні 12 місяців були непрацездатними з приводу одного захворювання не менше трьох випадків із загальною кількістю днів непрацездатності 30 — 40 днів або з приводу різних захворювань не менше чотирьох випадків за останні 12 місяців із загальною кількістю днів непрацездатності 40 — 50 днів), інформує та вносить пропозиції з питань зниження рівня захворюваності роботодавцю та представнику застрахованих осіб.

3. Відповідно до нового

Положення комісія правомочна приймати рішення за наявності на засіданні більше половини її членів (раніше — 2/3 складу комісії) і представника від кожної сторони.

4. Уточнено, що рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування оформляються протоколом

у день їх прийняття.

До речі,

Положенням № 25 затверджено форму Протоколу засідання комісії із соціального страхування/рішення уповноваженого. Цю форму ми наводимо на с. 11 цього номера.

 

Особливості заповнення додатка 5 до декларації з ПДВ у роз'ясненнях ДПАУ

Лист ДПАУ від 14.06.2008 р. № 6912/5/6-1516

 

У цьому

листі ДПАУ приділила увагу особливостям заповнення Розшифровки податкових зобов'язань і податкового кредиту в розрізі контрагентів (додатка 5 до декларації з ПДВ). Наведемо їх у таблиці.

 

Запитання

Відповідь

1

2

1. Помилку з ПДВ, допущену за період раніше березня 2008 року, виправляють шляхом подання Уточнюючого розрахунку. Чи треба подавати з таким Уточнюючим розрахунком додаток 5?

Починаючи зі звітного періоду за березень 2008 року (за І квартал 2008 року) одночасно з оновленою декларацією з ПДВ платники податків зобов'язані подавати додатки за новими формами. Причому в разі подання Уточнюючих розрахунків, в яких проводиться коригування податкових зобов'язань та/або податкового кредиту, такі ж розшифровки подаються на суму уточнень. Отже:

якщо було допущено помилку в рядках 1, 10.1, 10.2, 14 і помилка виправляється шляхом подання Уточнюючого розрахунку, то до нього обов'язково слід додати додаток 5. Це стосується і виправлення помилок за період раніше березня 2008 року

Примітка. Аналогічну думку ДПАУ висловила у своєму листі від 19.05.2008 р. № 10061/7/16-1417 (див. «ВД», 2008, № 13, с. 4.).

2. Як заповнити колонку 2 розділу II «Податковий кредит» додатка 5 за відсутності в касовому чеку інформації про ІПН постачальника?

Нагадаємо, що згідно з п.п. 7.2.6 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР (далі — Закон про ПДВ) підставою для нарахування податкового кредиту без отримання податкової накладної, крім іншого, є касові чеки, які містять суму поставлених товарів (послуг), загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального номера, але без визначення податкового номера постачальника). При цьому загальна сума поставлених товарів (послуг) не може перевищувати 200 грн. на день (без урахування ПДВ). Так-от ДПАУ запропонувала всі обсяги придбання за такими касовими чеками включати до розділу II «Податковий кредит» додатка 5 одним рядком (за всіма постачальниками). У колонках 4 та 5 зазначати загальною сумою обсяги придбання товарів (послуг) та суми ПДВ. А в колонці 2 проставляти умовний індивідуальний податковий номер «100000000000»

Примітка. Аналогічну точку зору виклали фахівці ДПАУ в журналі «Вісник податкової служби України», 2008, № 22, с. 11. До речі, у цій самій консультації було зазначено, що для відображення в розділі II додатка 5 обсягів імпорту товарів та отримання від нерезидента на митній території України послуг, які не призначаються для їх використання в господарській діяльності, або з метою їх використання для постачання послуг за межами митної території України, місце постачання яких визначається відповідно до п. 6.5 Закону про ПДВ, слід використовувати умовний індивідуальний податковий номер «200000000000».

3. Чи можна заповнити колонки 4 та 5 розділу II «Податковий кредит» додатка 5 до Уточнюючого розрахунку зі знаком «-», якщо в декларації з ПДВ за новою формою було завищено суму податкового кредиту?

При поданні Уточнюючих розрахунків, в яких проводиться коригування податкового кредиту, розшифровки надаються на суму такого уточнення. При цьому

виправлення помилок у записах контрагентів у додатку 5 проводиться способом коригування, а вартісні показники Уточнюючого розрахунку відображаються з відповідним знаком «+» чи «-» (при зменшенні суми податкового кредиту відображаються суми уточнення в розрізі контрагентів зі знаком «-» як надміру задекларовані суми)

Примітка. Схоже, ДПАУ погодилася, що, виправляючи помилку щодо завищення податкового кредиту, слід у додатку 5 заповнити колонки 4 та 5 розділу II «Податковий кредит» зі знаком «-». Тільки не зашкодило б головному податковому органу закріпити такий механізм виправлення в самому Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженому наказом ДПАУ від 30.05.97 р. № 166. А з конкретними прикладами виправлення допущених помилок в додатку 5 можна ознайомитися в листі ДПАУ від 19.05.2008 р. № 10061/7/16-141, про який ішлося у «ВД», 2008, № 13, с. 4.

4. Який порядок зарахування від’ємного значення ПДВ попередніх періодів у погашення поточних позитивних нарахувань?

Процитувавши п. 5.11 Порядку № 166, ДПАУ справедливо зазначила: у разі якщо в попередньому звітному періоді заповнено ряд. 22.2 декларації з ПДВ, то в наступному податковому періоді цю суму буде зазначено вже в ряд. 23.1. При цьому, якщо в такому наступному податковому періоді різниця між сумою податкових зобов'язань і податкового кредиту має позитивне значення (заповнено ряд. 20 декларації з ПДВ), то від’ємне значення податку попереднього періоду зараховується в погашення поточного позитивного нарахування (незалежно від періоду, в якому воно виникло)

5. Імпортний ПДВ сплачується не постачальнику-нерезиденту, а до бюджету за посередництва митних органів. Чи бере він участь у розрахунку за бюджетним відшкодуванням?

ДПАУ дозволяє для розрахунку бюджетного відшкодування враховувати суми ПДВ, фактично сплачені до бюджету через митні органи, коли постачальником є нерезидент

Примітка. Аналогічну думку ДПАУ висловила в листах від 14.02.2006 р. № 2741/7/16-1517; від 18.04.2006 р. № 7251/7/16-1517; від 20.09.2006 р. № 20296/7/16-1417.

 

Перевірка розшифровок податкових зобов'язань і податкового кредиту з ПДВ по контрагентах

Лист ДПАУ від 13.06.2008 р. № 12171/7/16-1117

 

ДПАУ роз'яснила деякі питання застосування

Примірного порядку взаємодії органів ДПС при опрацюванні розшифровок податкових зобов'язань та податкового кредиту з ПДВ у розрізі контрагентів (наказ ДПАУ від 18.04.2008 р. № 266).

ДПАУ, зокрема, зазначила, що

при виявленні за результатами додаткового автоматизованого співставлення даних податкової звітності відхилень у показниках податкової звітності контрагентів, унаслідок чого податкових зобов'язань задекларовано менше, ніж податкового кредиту контрагентами:

1. Для платників, декларації по яких перевірено працівниками підрозділу оподаткування юридичних, фізичних осіб і:

— за результатами перевірки (із зазначенням можливих уточнених розрахунків) порушення відсутні, —

проводиться документальна невиїзна перевірка;

— за результатами камеральної та/або документальної невиїзної перевірки виявлено помилку, узгоджену з платником, і складено Акт, —

проводиться додаткова документальна невиїзна перевірка та за зазначених умов складається додатковий Акт або передаються матеріали до підрозділів податкового контролю та/або податкової міліції.

2. Для платників, декларації яких передано до підрозділів податкового контролю та/або податкової міліції, передаються і додатково отримані результати.

 

Розрахунковий документ в електронному вигляді надає право на податковий кредит з податку з доходів

Лист Державної податкової адміністрації України від 06.12.2007 р. № 12176/6/17-0716

 

Відповідно до

підпункту 5.2.1 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV до складу податкового кредиту включаються понесені витрати, підтверджені фіскальним або товарним чеком, касовим ордером або іншими розрахунковими документами, що ідентифікують продавця та визначають суму витрат.

У

листі ДПАУ зазначила, що згідно зі статтею 1087 Цивільного кодексу України розрахунки за участі фізичних осіб, не пов'язані із провадженням підприємницької діяльності, можуть здійснюватися за допомогою розрахункових документів як у паперовому, так і в електронному вигляді.

При цьому розрахунковий документ — це документ на переказ коштів, який використовується для ініціювання переказу з рахунка платника на рахунок отримувача

(п. 1.35 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 р. № 2346-III).

 

На оскарження рішення податкового органу є один рік

Лист Мін’юсту України від 06.06.2008 р. № 239-0-2-08-20

 

Питання про строки оскарження рішення податкових органів виникло після набуття чинності

Кодексом адміністративного судочинства України (далі — КАСУ), а саме після 01.09.2005 р. Причиною стала частина 2 статті 99 КАСУ, якою для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи було установлено строк в один рік.

З появою цієї норми виникла необхідність чітко визначити, про який строк — передбачений

частиною 2 статті 99 КАСУ або статтею 15 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (далі — Закон № 2181) — ідеться в підпункті 5.2.5 Закону № 2181, що закріплює за платниками податків право оскаржити до суду рішення контролюючого органу про нарахування відповідного податкового зобов'язання з урахуванням строків давності.

Саме використання словосполучення «строки давності» давало підстави стверджувати, що йдеться про строки, передбачені у

статті 15 Закону № 2181, яка, як зазначено в пункті 15.1, визначає строки давності та їх застосування. А в ній передбачений лише один строк — 1095 днів.

Поки не було

КАСУ, спір про строки оскарження рішень податкових органів теж виникав, але зводився він до питання щодо строку в 1095 днів або в три роки (як загальний строк позовної давності, який застосовувався через брак інших законодавчих положень), а тому відповідь на нього особливого практичного значення не мала.

Слід зазначити, що наявність у

КАСУ норми, яка встановлює строк для оскарження рішень державних органів до адміністративного суду, не виключає можливості застосування інших строків на оскарження: частина 3 статті 99 КАСУ прямо вказує, що іншими законами можуть установлюватися інші строки для звернення до адмінсуду. До переліку таких інших законів цілком міг увійти й Закон № 2181. Тому питання звелося до того, а чи встановлює взагалі Закон № 2181 строк для судового оскарження рішень податкових органів.

Річ у тім, що у

статті 15 Закону № 2181 названо випадки, для яких застосовується строк у 1095 днів. Це випадки:

— самостійного визначення податковим органом суми податкових зобов'язань платника податків;

— стягнення податкового боргу;

— подання заяв на повернення надміру сплачених або невідшкодованих податків і зборів (обов'язкових платежів).

У цьому

листі Мін'юст навів перелік випадків застосування 1095-денного строку. Перелік можна також доповнити застосуванням цього строку для подання уточнюючого розрахунку при самостійному виявленні помилок у показниках раніше поданої податкової декларації.

Відсутність прямої вказівки на те, що строки давності, установлені

статтею 15 Закону № 2181, застосовуються для судового оскарження рішень податкових органів, і надало підстави для висновку Мін'юсту про необхідність застосування строків, передбачених процесуальним законодавством. З листа випливає таке: подати адміністративний позов з вимогою скасувати повністю або частково рішення податкового органу потрібно протягом одного року з моменту, коли платник податків отримав можливість ознайомитися з цим рішенням.

 

Розміщення малих архітектурних форм — тільки після оформлення прав на земельну ділянку

Лист Держземінспекції України від 11.07.2008 р. № 6-8-2111

 

Лист

є відповіддю на запитання щодо перевірки законності розміщення надувних батутів. Однак цей лист зацікавить усіх суб'єктів підприємництва, які розміщують/планують розмістити малі архітектурні форми (МАФ).

З

листа випливає: щоб розмістити малу архітектурну форму (МАФ), суб'єкту підприємництва необхідно:

— отримати документ, що посвідчує право

на земельну ділянку (державний акт на право власності або договір оренди ділянки);

— провести державну реєстрацію отриманого документа;

— отримати

дозвіл на розміщення стаціонарної або пересувної МАФ. При цьому до заяви, зокрема, має додаватися правовстановлюючий документ на земельну ділянку.

Укладення договору оренди так званого твердого покриття (асфальт, тротуарна плитка тощо) для розміщення МАФ не звільняє від обов'язку укласти договір оренди земельної ділянки.

 

При продовженні строку дії дозволу на розміщення реклами повторно погоджувати документи не потрібно

Лист Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва від 12.11.2007 р. № 8528

 

Держкомпідприємництва нагадує, що розміщення зовнішньої реклами в населених пунктах здійснюється на підставі дозволів, які видаються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, у порядку, установленому цими органами, на підставі

Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою КМУ від 29.12.2003 р. № 2067 (далі — Правила). У пункті 3 Правил зазначено, що справляти плату за видачу зазначених дозволів виконавчими органами сільських, селищних, міських рад забороняється.

Щодо продовження строку дії дозволу на розміщення об'єктів зовнішньої реклами, то Держкомпідприємництва вважає, що в такому випадку робочий орган не має правових підстав вимагати від її розповсюджувача повторного погодження документів, які були погоджено відповідними органами при видачі зазначеного дозволу. Відповідно до

пункту 29 Правил строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, що подається до робочого органу розповсюджувачем зовнішньої реклами в довільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення дії дозволу.

 

Нюанси проведення індексації грошових доходів населення

Лист Департаменту стратегії соціального розвитку Мінпраці України від 04.07.2008 р. № 53/10/136-08

 

Лист

безпосередньо стосується індексації зарплати працівників бюджетної сфери, яким вона встановлюється на основі Єдиної тарифної сітки. Водночас його висновки зацікавлять і інших підприємців, які прив'язують заробітну плату працівників до мінімальної зарплати. Нагадаємо, що мінімальна зарплата цього року підвищувалася в січні (до 515 грн.) і у квітні (до 525 грн.).

Як відомо, для проведення індексації базовим місяцем вважаються, зокрема, місяці підвищення заробітної плати, у тому числі й у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати.

Однак, визначаючи базовий місяць, слід пам'ятати про

пункт 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (далі — Порядок № 1078). Відповідно до нього, якщо сума підвищення доходу менше суми індексації, нарахованої згідно з Порядком № 1078, подальша індексація провадиться за прикладом, наведеним в додатку 4 до цього Порядку. А приклад передбачає порівняння сум підвищення заробітної плати із сумами індексації: якщо сума індексації перевищує суму підвищення заробітної плати, то індексація провадиться в загальному порядку і місяць підвищення заробітної плати не вважається базовим. Інакше кажучи, сума підвищення доходу має перекрити суму необхідної індексації.

На цій підставі можна дійти висновку, що для працівників, яким виплачується зарплата в мінімальному розмірі, квітень (місяць останнього підвищення розміру мінзарплати) не може вважатися базовим.

А у цьому

листі Мінпраці доходить інших висновків: «У разі якщо в період між переглядом заробітної плати не відбулося право на індексацію, місяць чергового підвищення заробітної плати вважається базовим. Отже, якщо працівникам індексація не нараховувалася, а в січні та квітні п. р. було підвищено заробітну плату, то ці місяці вважаються базовими при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації. Право на індексацію настає в липні 2008 р. на індекс 1,3 % (індекс травня: 101,3 - 100).»

Не можна стверджувати, що такі висновки абсолютно позбавлено логіки. Однак погодитися з ними ми не можемо: причиною є уже зазначений раніше

пункт 5 Порядку № 1078 і додаток 4 до нього, які встановлюють зовсім інші правила.

 

Якщо в посвідченні про відрядження немає печатки приватного підприємця

Лист ДПАУ від 17.01.2008 р. № 383/6/17-0716

 

Працівника відряджено до приватного підприємця, який не має печатки. Відповідно в посвідченні про відрядження стоїть тільки підпис підприємця, без печатки.

У

листі зазначено, що витрати на відрядження може бути включено до складу валових тільки за наявності відміток (посвідчених печаткою) відряджаючої та приймаючої сторін (п.п. 5.4.8 Закону про податок на прибуток). Тому сума добових, виплачених працівнику за посвідченням про відрядження, в якому немає печатки приватного підприємця, не включається до складу валових витрат підприємства.

Крім того, додамо, що із суми таких добових необхідно

утримати податок з доходів за ставкою 15 % (п.п. «а» п.п. 9.10.1 Закону про податок з доходів).

 

Установлено додаткові вимоги щодо провадження діяльності з торгівлі ліками та діяльності з їх виробництва

Наказ Держкомпідприємництва та Міністерства охорони здоров’я України від 06.06.2008 р. № 69/307 «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами»

 

Відповідно до внесених змін, зокрема:

1. Установлено деякі додаткові вимоги щодо оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Ліцензіати, які здійснюють оптову або роздрібну торгівлю лікарськими засобами, зобов'язані зберігати не менше трьох років документи, що підтверджують факт купівлі (продажу) таких засобів із зазначенням дати, назви, кількості та серії отриманих і поставлених лікарських засобів, інформації про покупця (постачальника) і реквізитів його ліцензії.

2. Установлено конкретніші вимоги щодо аптечних складів (баз), аптек (структурних підрозділів). Зокрема:

аптечний склад (база) повинен мати виробниче приміщення (площі (зони) для приймання та зберігання лікарських засобів і їх відпуску, допоміжних матеріалів і тари) загальною площею не менше 250 кв. м;

загальна мінімальна площа аптеки має становити не менше 50 кв. м (площа торговельного залу повинна бути не менше 18 кв. м);

для аптек, розміщених у сільській місцевості, загальна площа, як і раніше, становить не менше 40 кв. м.

3.

Допускаються до провадження діяльності з виробництва, оптової або роздрібної торгівлі лікарськими засобами фахівці, які працюють не менше п’яти років за зазначеною у дипломі, сертифікаті (посвідченні) спеціальністю (раніше було три роки).

Фахівці, які працюють менше цього строку, допускаються

до зазначеної діяльності тільки після перепідготовки.

 

Унесено зміни до Правил дорожнього руху

Постанова КМУ від 09.07.2008 р. № 634 «Про внесення змін до Правил дорожнього руху»

 

Водії на великовагових та великогабаритних транспортних засобах, а також на тих, що перевозять небезпечні вантажі, повинні мати при собі документацію

відповідно до вимог спеціальних правил.

Транспортні засоби, що перевозять небезпечні вантажі, тепер

не зобов'язані рухатися з включеним проблисковим маячком жовтогарячого кольору.

З ДАІ тепер

не потрібно погоджувати, зокрема, правила та маршрути перевезення небезпечних вантажів, умови супроводу руху великогабаритних, великовагових і небезпечних вантажів, великовагових та великогабаритних транспортних засобів, а також тих, що перевозять небезпечні вантажі; рух транспортних засобів, розміри яких перевищують параметри, наведено в пункті 22.5 цих Правил.

 

Державний реєстр РРО викладено в новій редакції

Наказ ДПАУ від 01.07.2008 р. № 430 «Про затвердження Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій у новій редакції»

 

Викладено у новій редакції

Державний реєстр РРО (доповнено деякими новими моделями РРО, які дозволено для первинної реєстрації).

У зв'язку з появою оновленого

Реєстру слід ураховувати таке:

— якщо ви придбаваєте РРО, то обирати потрібно виключно на користь РРО, уключених до розділу I

Реєстру;

— якщо ж ви вже маєте РРО, то його можна продовжувати використовувати тільки в тому разі, якщо його включено в розділ I або II

Реєстру (інакше його експлуатацію заборонено).

 

Затверджено новий Довідник № 46 пільг

Лист ДПАУ від 01.07.2008 р. № 46

 

ДПАУ затвердила новий

Довідник № 46 пільг, наданих чинним законодавством по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів станом на 01.06.2008 р.

Довідником

слід керуватися при заповненні Звіту ф. № 1-ПП «Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності», затвердженого наказом від 23.07.2004 р. № 419/453. При його заповненні для пільг за кодами 14010067, 14010069, 14010073, 14010077, 14010231, 14010336 розрахунок суми пільги не провадиться. При цьому графи 5, 6, 9, 10 заповнюються нульовим значенням, а графи 1 — 4, 7 — 8 заповнюються згідно з пунктом 2 Інструкції щодо заповнення цього Звіту.

 

Червневий індекс — 100,8 %. Індексуємо серпневу зарплату

(Повідомлення Державного комітету статистики України // «Урядовий кур’єр» від 09.07.2008 р. № 123)

 

Відповідно до повідомлення Держкомстату України загальний індекс споживчих цін (індекс інфляції)

у червні становив 100,8 %. З урахуванням цього наведемо в таблиці індекси, які слід використовувати для індексації серпневої заробітної плати найманих працівників підприємця у 2008 році.

Алгоритм наших дій такий: дивимося, за який місяць працівнику востаннє підвищувалася заробітна плата (при цьому сума підвищення перевищувала суму індексації) або в якому місяці працівника було прийнято на роботу, якщо з моменту прийняття на роботу його заробітна плата не підвищувалася; беремо з наведеної далі таблиці індекс для відповідного місяця та індексуємо на нього заробітну плату за

серпень 2008 року (у межах прожиткового мінімуму — у серпні 649 грн.). Зверніть увагу: для індексації заробітної плати за інші місяці (не за серпень 2008 року) індекси з таблиці не може бути використано.

 

Місяць підвищення заробітної плати

Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації (%)

Не підвищувалася з лютого 2003 року

94,7

2003 рік

Березень

92,6

Квітень

91,3

Травень

91,3

Червень

91,1

Липень

91,3

Серпень

94,6

Вересень

93,4

Жовтень

90,9

Листопад

87,4

Грудень

84,6

2004 рік

Січень

82,1

Лютий

81,3

Березень

80,6

Квітень

79,4

Травень

78,1

Червень

76,9

Липень

76,9

Серпень

77,1

Вересень

74,8

Жовтень

71,0

Листопад

68,3

Грудень

64,4

2005 рік

Січень

61,6

Лютий

60,1

Березень

57,5

Квітень

56,5

Травень

55,5

Червень

54,6

Липень

54,2

Серпень

54,2

Вересень

53,5

Жовтень

52,2

Листопад

50,4

Грудень

49,0

2006 рік

Січень

47,3

Лютий

44,7

Березень

45,1

Квітень

45,7

Травень

45,0

Червень

44,8

Липень

43,5

Серпень

43,5

Вересень

40,7

Жовтень

37,2

Листопад

34,7

Грудень

33,5

2007 рік

Січень

32,9

Лютий

32,1

Березень

31,8

Квітень

31,8

Травень

31,0

Червень

28,2

Липень

26,5

Серпень

25,7

Вересень

23,0

Жовтень

19,5

Листопад

17,0

Грудень

14,6

2008 рік

Січень

11,3

Лютий

8,4

Березень

4,4

Квітень

1,3

Травень

Не індексується

Червень

Не індексується

Липень

Не індексується

Серпень

Не індексується

 

 

ПРОТОКОЛ № ___

засідання комісії із соціального страхування/рішення уповноваженого/

____________________________________________________________

(назва підприємства, установи, організації)

від «___» ____________ 20__ року

 

Присутні на засіданні:

 

П. І. Б.

Голова комісії/уповноважений/

 

Заступник голови

 

Члени комісії:

 

 

 

 

 

 

Розглянувши звернення та документи про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг застрахованим особам, комісія/уповноважений/із соціального страхування вирішила:

I. Призначити допомогу:

1. По тимчасовій непрацездатності

№ з/п

П. І. Б.

Табельний №

№ листка непрацездатності

Код захворювання (діагноз) (за наявності)

Період непрацездатності

Кількість днів, що підлягають оплаті

Розмір допомоги (%)

разом

в т. ч. за рахунок коштів Фонду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. По вагітності та пологах

№ з/п

П. І. Б.

Табельний №

№ листка непрацездатності

Період відпустки по вагітності та пологах

Кількість днів, що підлягають оплаті

Розмір допомоги (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

3. На поховання

№ з/п

П. І. Б.

Табельний №

Надані документи

Розмір допомоги

 

 

 

 

 

 

II. Відмовити в призначенні (припинити виплату) допомоги:

Вид допомоги

П. І. Б.

Табельний №

№ листка непрацездатності

Період непрацездатності

Кількість днів, що не підлягають оплаті

Дата, з якої припиняється виплата допомоги

Причини відмови в призначенні допомоги (припинення виплати)

1. По тимчасовій непрацездатності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. По вагітності та пологах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. На поховання

 

 

х

х

х

х

 

 

 

х

х

х

х

 

 

III. Виділити путівки до санаторіїв та санаторіїв-профілакторіїв застрахованим особам, членам їх сімей та студентам:

№ з/п

П. І. Б.

Табельний №, посада

Подані документи (заява та дата її подання, форма № 070/о та дата її видачі)

Рекомендований профіль санаторію для лікування (для санаторію-профілакторію — профіль лікування)

Інформація про виділену путівку

Розмір часткової оплати за путівку

Примітка

вартість

вид

номер та початок терміну дії

відсоток

сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. І. Б.

Підпис

Голова комісії/уповноважений/

 

 

Заступник голови

 

 

Члени комісії:

 

 

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць