Теми статей
Обрати теми

Як співпрацювати з приватним підприємцем

Редакція ВД
Власне Діло Лютий, 2008/№ 4
Друк
Стаття

Як співпрацювати з приватним підприємцем

 

Тема сьогоднішньої розмови зацікавить усіх: як фізичних осіб — підприємців, так і юридичних осіб, оскільки в процесі своєї діяльності вони нерідко (якщо не постійно) мають справу з приватними підприємцями.

Довідатися про те, як же правильно в такій ситуації організувати свою роботу, щоб уникнути претензій податківців, вам допоможуть деякі корисні поради, наведені в цій публікації.

Людмила БАЛА, консультант газети «Власне Діло»

 

Ключові моменти

Приватний підприємець може виступати або нашим боржником, або кредитором. Ситуація, коли

підприємець-боржник виплачує нам дохід, особливими нюансами не відрізняється. Важливо тільки своєчасно (у момент отримання готівкових коштів) оформити та видати розрахунковий документ установленої чи довільної форми довідка 1 , а підприємцям потрібно ще й відобразити отриману виручку (як готівкову, так і безготівкову) у Книзі ф. № 10.

А які особливості виникають, якщо

контрагенту-підприємцю дохід виплачуємо ми, наприклад, коли він виступає продавцем, підрядником, орендодавцем тощо?

По-перше, нам потрібно підтвердити своє право на витрати

(валові витрати), що виникли у зв'язку з виплатою винагороди підприємцю. Тут усе відбувається в загальному порядку — достатньо мати документи, що свідчать про зв'язок витрат з госпдіяльністю: договір купівлі-продажу, робіт, послуг, оренди тощо, а також розрахунковий документ, що підтверджує факт оплати.

По-друге, необхідно убезпечити себе від претензій податківців, які можуть заявити, що з такого підприємця потрібно було утримати податок з доходів

.

Існують і деякі нюанси: не забути про форму № 1ДФ та максимальне обмеження готівкових розрахунків. Тепер про все це докладніше.

 

Податок з доходів, якщо дохід виплачується підприємцю

Є запитання:

потрібно чи ні утримувати податок з доходів фізичних осіб, якщо дохід ми виплачуємо непересічній фізичній особі — громадянину, а підприємцю? Відповідаючи на це запитання, можна орієнтуватися на Податкове роз'яснення № 633 документ 1, де зазначено: «…особа, яка є джерелом виплати доходу (виручки) на користь суб'єкта підприємницької діяльності, не має правових підстав визначати об'єкт оподаткування — оподатковуваний дохід під час здійснення виплати такого доходу (виручки), оскільки це призведе до подвійного оподаткування такого доходу…». Інакше кажучи, утримувати податок з доходів з підприємця в загальному випадку не потрібно.

Крім того, виходячи з цієї цитати, отримуючи дохід, підприємець навіть не зобов'язаний підтверджувати свій статус якимись документами. Щоправда, далі за текстом

Роз'яснення є згадка (що прямо не стосується цієї проблеми) про те, що підприємець, якому ми виплачуємо дохід, повинен мати (і, зрозуміло, пред'явити в оригіналі) Свідоцтво про сплату єдиного податку, фікспатент або податкове повідомлення про сплату авансового платежу з податку з доходів. Зауважимо, що надавати копії зазначених документів особі, яка виплачує дохід, він зовсім не зобов'язаний (немає такої норми в законодавстві).

Що ж відбувається на практиці?

А на практиці ДПАУ (лист від 13.03.2006 р. № 2241/6/17-0716) категорично наполягає на такому: суб'єкт підприємництва, який виплачує дохід підприємцю, зобов'язаний мати копії документів, що підтверджують:

— підприємницький статус особи, яка отримала дохід;

— сплату ним податку

(єдиного, фіксованого або податку з доходів — залежно від застосовуваної системи оподаткування).

Податкова вважає: якщо ксерокопій немає, слід утримати податок з доходів.

І хоча в більш пізньому листі від 10.08.2007 р. № 3990/С/07115 ДПАУ висловилася дещо м'якше (немає фрази про необхідність вимагати копії зазначених документів), проте сперечатися з податківцями на місцях захоче не кожний. Тому наведемо правила роботи з приватними підприємцями для обережних платників податків з урахуванням вимог представників податкових органів, які мають місце на практиці.

 

Правила роботи з приватним підприємцем

Правило 1

. Укладаючи договір з підприємцем, насамперед слід переконатися, що він виступає саме як суб'єкт підприємництва, а не як громадянин. Основна ознака того, що договір укладено від імені громадянина, така: у договорі зазначено тільки прізвище, ім'я, по батькові особи та його паспортні дані і не згадується про те, що особа зареєстрована як суб'єкт підприємництва.

Правило 2. Якщо за договором особа виступає громадянином

, діємо так:

обов'язково утримуємо податок з доходів у розмірі 15 % від суми винагороди, передбаченої в договорі (підряду, купівлі-продажу, оренди тощо), тобто на руки громадянин отримає не всю суму, зазначену в договорі, а менше на 15 %;

внесок до Пенсійного фонду нараховується та утримується тільки в тому разі, якщо особа виконувала нам роботи за цивільно-правовим договором (тобто тільки при укладенні договору на виконання робіт довідка 2). При цьому утримується 2 % із суми винагороди (сплачується за рахунок підприємця, який отримав дохід) і нараховується 33,2 % на суму винагороди (сплачується за рахунок того суб'єкта, який виплатив дохід).

За договорами іншими, ніж договори на виконання робіт, сплачувати внесок до Пенсійного фонду не потрібно.

Правило 3.

Якщо за договором особа виступає підприємцем, податок з доходів і пенсійні внески утримувати не потрібно. Однак перед укладенням правочину слід з'ясувати, яку систему оподаткування застосовує контрагент-підприємець, і залежно від цього попросити у нього копії таких документів:

у підприємця на загальній системі — копії

:

свідоцтва про державну реєстрацію;

платіжного доручення про сплату авансових внесків з податку з доходів за той квартал, в якому виплачується дохід (платіжного доручення про внесення плати за торговий патент, якщо підприємець не сплачує аванси з тієї причини, що вони повністю перекриваються платою за торговий патент);

у єдиноподатника — копії

:

Свідоцтва про державну реєстрацію;

— діючого

Свідоцтва про сплату єдиного податку;

платіжки про сплату єдиного податку за той місяць, в якому виплачується дохід.

Але при цьому слід звернути увагу на таку важливу обставину:

якщо у Свідоцтві про сплату єдиного податку не зазначено вид діяльності, який є предметом нашого з ним договору (наприклад, у ньому зазначено «торгівля», а він уклав з нами договір оренди), ми розцінюємо його як громадянина (і застосовуємо правило 2). Це пояснюється тим, що спрощену систему оподаткування не можна поєднувати із загальною або фікспатентом, тому доходи, отримані від неєдиноподатної діяльності, оподатковуються як доходи фізичної особи — громадянина;

у фікспатентника — копії

:

Свідоцтва про державну реєстрацію;

— діючого «фікспатента».

Правило 4.

Якщо контрагент відмовляється надавати копії (має право), а ми не бажаємо (або не можемо) знайти щось інше, можна спробувати убезпечити себе хоча б так: реквізити перелічених документів зазначити в договорі та/або розрахунковому документі, яким оформляється виплата винагороди підприємцю-контрагенту.

Правило 5.

Суму виплаченого фізичним особам, у тому числі й підприємцям, доходу потрібно відобразити у звіті за формою № 1ДФ:

— якщо дохід виплачено

громадянину (або підприємцю, який виступав як громадянин, у тому числі й єдиноподатнику, щодо діяльності, не зазначеній у Свідоцтві) — з ознакою доходу згідно з договором (наприклад, підряду (послуг), за договором оренди рухомого майна — «01», оренди нерухомості — «08», купівлі-продажу нерухомості — «06» тощо);

— якщо дохід виплачено суб'єкту, який виступає як

підприємець — з ознакою «42». При цьому у графах 4 і 4а проставляємо «0,00», оскільки такий дохід не підлягає оподаткуванню.

Правило 6

. Якщо з підприємцем розраховуємося готівкою довідка 3, не можна протягом одного дня передати йому суму, що перевищує 10000 грн.

 

Відповідальність

Якщо суб'єкт підприємництва порушить будь-яке із зазначених правил, контролюючі органи мають право накласти на нього штрафні санкції. Інформацію про суми штрафів за такі порушення наведемо в таблиці.

 

Порушення

Сума штрафу

Нормативний акт

Неутримання податку з доходів з контрагента-підприємця або громадянина

1) подвійний розмір від суми несплаченого податку з доходів; 2) попередження або адмінштраф від 2 до 3 нмдг (від 34 до 51 грн)

Підпункт 17.1.9 Закону № 2181 документ 2, стаття 1634 КпАП документ 3

Несплата (несвоєчасна сплата) пенсійних внесків (утримань і нарахувань)

1) фінансові санкції: — при затримці сплати у строк до 30 к. дн. включно — 10 % своєчасно несплаченої суми; — при затримці сплати в строк до 90 к. дн. включно — 20 %; — при затримці сплати понад 90 к. дн.50 %; 2) штраф у розмірі 5 % донарахованих сум за кожний повний або неповний місяць, за який донараховано ці суми; 3) пеня — 0,1 % від суми недоплати за кожний день прострочення платежу; 4) адмінштраф — від 8 до 15 нмдг (від 136 до 255 грн.) довідка 4

Частина 9 статті 106 Закону № 1058 документ 4, стаття 1651 КпАП

Невідображення в формі № 1ДФ суми виплаченого фізичним особам, у тому числі і підприємцям, доходу

Попередження або адмінштраф від 2 до 3 нмдг (від 34 до 51 грн)

Стаття 1634 КпАП

Перевищення 10-тисячного обмеження щодо готівкових розрахунків

Адмінштраф від 8 до 15 нмдг (від 136 до 255 грн.)

Стаття 1642 КпАП(справи про адмінпорушення розглядають органи КРУ)

 

Висновки

Виплачуючи дохід приватному підприємцю

, необхідно:

переконатися, що за договором він виступає як суб'єкт підприємництва;

попросити в нього копії: Свідоцтва про держреєстрацію та платіжки про сплату авансового платежу з податку з доходів за відповідний квартал; у єдиноподатникаСвідоцтва про держреєстрацію, Свідоцтва про сплату єдиного податку (у якому має бути зазначено той вид діяльності, у межах якого укладено договір) і платіжки про сплату єдиного податку за відповідний місяць; у фікспатентника — свідоцтва про держреєстрацію та фікспатента;

якщо підприємець відмовиться надати копії, зазначити реквізити цих документів у договорі та/або платіжному документі на виплату йому винагороди;

податок з доходів і пенсійний внесок утримувати та сплачувати в такому випадку не потрібно;

у формі № 1ДФ суму виплаченого доходу відобразити з ознакою «42»;

— якщо розраховуємося з підприємцем

готівкою, протягом одного дня не можна виплатити йому суму, що перевищує 10000 грн.

Розшифровка нормативних посилань (документ)

1

Податкове роз'яснення щодо застосування положень пункту 1.8 статті 1, пункту 9.12 статті 9 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб», затверджене наказом ДПАУ від 29.12.2003 р. № 633.

2

Закон України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III.

3

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

4

Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003р. № 1058-IV.

5

Наказ ДПАУ «Про затвердження нормативно-правових актів до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 01.12.2000 р. № 614.

 

Довідкова інформація (довідка)

1 Якщо застосовується

РРО, слід видати фіскальний чек, якщо використовується Книга обліку розрахункових операцій (КОРО) і РК (розрахункова книжка з розрахунковими квитанціями) — розрахункову квитанцію; якщо ж ні РРО, ні КОРО з РК не використовуються — розрахунковий документ довільної форми. Щоправда, ДПАУ у своїх консультаціях наполягає на тому, щоб він містив реквізити, установлені наказом № 614 документ 5 . Однак ми вважаємо таку вимогу не правомірною: адже якщо суб'єкт підприємництва має право не використовувати РРО або КОРО з РК, то з якої речі йому керуватися відповідними законодавчими актами (докладніше про це див. «ВД», 2007 р., № 19, с. 27).

2

За договорами послуг внески до Пенсійного фонду не сплачуються — підтвердження можна знайти в листі Пенсійного фонду України від 01.09.2006 р. № 11127/03-02.

3

До готівкових належать не тільки розрахунки через каси суб'єктів підприємництва, але й платіж через касу банку (для платника коштів — це готівкові розрахунки, а для отримувача — безготівкові) і поштові перекази.

4 Такий адмінштраф застосовується

тільки щодо посадових осіб, тобто на підприємця в разі порушення такий штраф не може бути накладено.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі