Теми статей
Обрати теми

Оренда автомобіля в підприємця, юридичної особи

Редакція ВД
Власне Діло Лютий, 2008/№ 4
Друк
Стаття

Оренда автомобіля в підприємця, юридичної особи

 

У попередньому номері газети (див. «ВД», 2008, № 3, с. 17) було опубліковано статтю, присвячену основним питанням автоорендних відносин. У ній основну увагу приділено особливостям оренди автомобіля у фізичної особи.

У цій статті ми розповімо про нюанси, які виникають у разі укладення договору оренди автомобіля із суб'єктом підприємництва, тобто коли приватний підприємець укладає договір з іншим підприємцем або юридичною особою.

Інеса МОКРОНІС, консультант газети «Власне Діло»

 

Укладаємо договір оренди

При складанні договору оренди автомобіля із суб'єктом підприємництва можна орієнтуватися на форму договору з фізичною особою, яку ми навели в попередній публікації.

Тепер з'ясуємо, чи

потребує такий договір нотаріального посвідчення ?

У

статті 799 ЦКУ документ 1 зазначено, що договір оренди транспортного засобу за участі фізичної особи підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню. Тривалий час питання щодо поширення цієї вимоги на фізичних осіб — підприємців залишалося спірним, а саме доти, поки не з'явилася постанова Вищого господарського суду, з якої випливає таке: нотаріально посвідчувати договір оренди, сторонами якого є підприємці або підприємець та юридична особа, не потрібно. Але тільки за умови, що договір укладено в межах підприємницької діяльності (постанова Вищого господарського суду України від 14.09.2006 р. у Справі № 41/102 — аргументи на користь такого рішення див. «ВД», 2007, № 15, с. 33).

На жаль, постанова суду не має сили законодавчого акта, тому стверджувати, що питання щодо нотаріального посвідчення договору оренди автомобіля остаточно вирішено, ми не можемо. Саме тому, тим, хто хоче стовідсотково підстрахуватися, можна порадити все ж таки посвідчувати договір нотаріально, якщо хоча б один з учасників договору оренди транспортного засобу є фізичною особою, навіть якщо така фізична особа діє як підприємець, а не як пересічний громадянин.

Якщо ж орендований автомобіль використовуватиметься не в підприємницькій діяльності, а для особистих потреб орендаря

, навіть якщо він і зареєстрований як підприємець, посвідчувати в нотаріуса договір оренди потрібно обов'язково.

 

Оренда з екіпажем

Орендуючи автомобіль у суб'єкта господарювання, підприємець може

разом із автомобілем узяти в оренду (користування) водія або інший обслуговуючий персонал (у цьому разі укладається договір оренди транспортного засобу з екіпажем).

У

статті 805 ЦКУ встановлено такі особливості оренди транспортного засобу з екіпажем, який його обслуговує:

1) управління та технічна експлуатація транспортного засобу провадяться його екіпажем;

2) екіпаж не припиняє трудових відносин з орендодавцем;

3) витрати на утримання екіпажу несе орендодавець;

4) екіпаж зобов'язаний відмовитися від виконання розпоряджень орендаря, якщо вони суперечать умовам договору оренди, умовам використання транспортного засобу, а також якщо вони можуть бути небезпечними для екіпажу, транспортного засобу, інших осіб.

Варіант оренди автомобіля з екіпажем зручний тим, що

екіпаж, виконуючи роботу для орендаря, залишається в трудових відносинах з власником автомобіля. Тому орендар не повинен ні укладати трудові договори, ні виплачувати зарплату, ні доплачувати 50 % єдиного податку (якщо він є єдиноподатником) за таких працівників.

У договорі оренди транспортного засобу доцільно навести повний склад членів екіпажу

(зазначивши їх реквізити); перелік робіт, що виконуються екіпажем; умови, за яких такі роботи виконуються (тривалість робочого часу, наявність відряджень, у тому числі закордонних, змінний режим роботи тощо); правила, яких має дотримуватись зазначений екіпаж (примірну форму договору оренди автомобіля з екіпажем наведено у «ВД», 2007, № 7, с. 36).

Зауважимо, що оренда з екіпажем (водієм) у зазначеному вище вигляді можлива в тому разі, якщо водій перебуває в трудових відносинах з орендодавцем транспортного засобу (за трудовим договором з роботодавцем-орендодавцем зобов'язаний керувати транспортом). Якщо ж водій — фізична особа ні з ким у трудових відносинах не перебуває, наприклад сам є власником транспорту, що надається в оренду, договірні відносини з ним уже повинні оформлятися інакше: крім договору оренди, уже необхідно укласти або трудовий договір, або цивільно-правовий договір із самим водієм.

І ще один момент. Щоб уникнути конфліктів з тими ж представниками ДАІ, водій повинен мати примірник договору оренди, з якого б чітко випливало, за яким правом він виконує завдання, видане йому підприємцем-орендарем (це на додаток до документів, необхідних при транспортуванні пасажирів і вантажів).

Тепер декілька слів про те,

як краще (вигідніше) домовитися про оплату за транспортний засіб, орендований з екіпажем.

Оскільки

зарплату екіпажу виплачує орендодавець, то він буде враховувати її при визначенні розміру орендних платежів. Орендаря ж цікавить тільки вартість оренди, яка може бути або фіксованою, або складатися з постійної та змінної частин.

Якщо планується

експлуатувати транспортний засіб інтенсивно, то для орендаря вигідною є фіксована орендна плата.

Якщо ж автомобіль іноді простоюватиме

, краще в договорі відразу передбачити сплату мінімальних орендних платежівнезалежно від наявності простоїв, і додаткових — залежно від інтенсивності експлуатації. Розмір додаткових платежів може встановлюватися, наприклад, як відсоток від мінімальних платежів залежно від пробігу або як ціна 1 км пробігу, збільшена на певний відсоток, якщо автомобіль використовувався в нічний або святковий час.

 

Порядок оподаткування орендної винагороди

Порядок оподаткування орендної винагороди залежить від статусу орендодавця.

Якщо автомобіль орендовано в юридичної особи

, виплата їй орендної винагороди для орендаря-підприємця не матиме жодних податкових наслідків, крім необхідності відобразити зобов'язання щодо ПДВ, якщо орендар є платником цього податку.

Практично така ж ситуація складається й у разі сплати орендних платежів орендодавцю-підприємцю. Однак існує нюанс щодо утримання податку з доходів.

Право не утримувати податок з доходів з орендодавця-підприємця

виникає за умови що орендодавець, який:

— працює на

загальній системі оподаткування, пред'явить орендарю своє Свідоцтво про держреєстрацію та платіжне доручення про сплату авансових внесків з податку з доходів за той квартал, в якому виплачується винагорода;

— працює на єдиному податку, пред'явить Свідоцтво про держреєстрацію, чинне Свідоцтво про сплату єдиного податку, а також платіжку про сплату єдиного податку за той місяць, в якому виплачується винагорода.

Але при цьому слід зауважити, що

у Свідоцтві про сплату єдиного податку має бути зазначено вид діяльності, який є предметом договору, тобто в нашому випадку — оренда. Інакше орендодавця слід розцінювати як громадянина.

Не можна не звернути увагу на

категоричні вимоги ДПАУ, яка наполягає на тому, що підприємець, який виплачує іншому підприємцю доходи, повинен мати ксерокопії зазначених вище документів. І хоча законодавство такої вимоги не містить, податківці в разі відсутності ксерокопій вимагають утримувати податок з доходів (листи ДПАУ від 13.03.2006 р. № 2241/6/17-0716, від 10.08.2007 р. № 3990/С/07115, 15947/7/17-0717).

Тому ми радимо все ж таки просити в орендодавця копії необхідних документів. Якщо ж він відмовиться їх надати (має право),

на наш погляд, достатньою підставою для неутримання податку з доходів буде зазначення в акті наданих послуг (та/або на розрахунковому документі, яким оформляється перерахування орендної плати) реквізитів відповідного Свідоцтва та платіжки.

Зауважимо, що суму орендної винагороди, виплаченої підприємцю — фізичній особі, слід зазначити у звіті

за формою № 1ДФ з ознакою доходу 42 «Дохід, виплачений самозайнятій особі», при цьому до граф 4а та 4 «Сума утриманого податку» вписати «0,00».

Вище ми наводили основні особливості договору оренди автомобіля із суб'єктом господарювання (підприємцем або юридичною особою). Щодо

порядку формування витрат, пов'язаних з орендою автомобіля, переліку необхідних документів, обов'язку сплати деяких податків, ліцензування, то все це було розглянуто в попередній публікації, де йшлося про оренду автомобіля у фізичної особи (див. «ВД», 2008, № 3, с. 17 ). Усі ці моменти залишаються актуальними і для випадку оренди автомобіля в суб'єкта підприємництва.

 

Висновки

Договір оренди автомобіля, укладений між підприємцями або підприємцем і юридичною особою, посвідчувати в нотаріуса не обов'язково.

Як варіант автоорендних відносин із суб'єктом господарювання можна використовувати договір оренди автомобіля з екіпажем. Орендований екіпаж залишається в трудових відносинах з орендодавцем, тому орендар не матиме жодних формальностей щодо оформлення таких працівників або виплати їм зарплати.

При оренді автомобіля в підприємця немає необхідності утримувати податок з доходів, якщо орендар має копії таких документів, надані орендодавцем (або хоча б їх реквізити, зазначені в акті наданих послуг з оренди):

— Свідоцтва про держреєстрацію та платіжного доручення на сплату авансових внесків з податку з доходів за той квартал, в якому виплачується винагорода (якщо орендодавець-підприємець перебуває на загальній системі оподаткування);

— Свідоцтва про держреєстрацію, чинного Свідоцтва про сплату єдиного податку, а також платіжки про сплату єдиного податку за той місяць, в якому виплачується дохід (якщо орендодавець є підприємцем, який перебуває на єдиному податку).


Розшифровка нормативних посилань (документ)

1

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі