Як зробити розрахунок виплат при звільненні внаслідок відмови від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці

Редакція ВД
Власне Діло Грудень, 2009/№ 23
В обраному У обране
Друк
Стаття

Як зробити розрахунок виплат при звільненні внаслідок відмови від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці

 

Ситуація

. Трудовий договір з працівницею підприємства розривається 17 листопада 2009 року на підставі пункту 6 статті 36 КЗпП (відмова від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці). Працівниця в серпні 2009 року перебувала в щорічній відпустці (з 10.08.2009 р. по 23.08.2009 р.), а з 01.10.2009 р. по 31.10.2009 р. — на лікарняному. Які виплати має бути здійснено працівниці при звільненні? Як розрахувати такі виплати?

Давайте розберемося.

Маргарита СМИРНОВА, консультант газети «Власне Діло»

 

Виплати при звільненні на підставі пункту 6 статті 36 КЗпП

При звільненні працівника внаслідок відмови від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці на підставі

пункту 6 статті 36 КЗпП йому має бути виплачено:

— заробітну плату за фактично відпрацьований час у місяці звільнення (у нашому випадку заробітна плата за відпрацьовані дні листопада 2009 року);

— компенсацію за невикористану відпустку

(стаття 83 КЗпП, стаття 24 Закону про відпустки);

— вихідну допомогу в розмірі не менше середнього місячного заробітку

(стаття 44 КЗпП).

 

Як розраховується компенсація за невикористану відпустку

Компенсація за невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки на дітей, а також вихідна допомога розраховуються відповідно до

Порядку № 100.

Компенсація за невикористані дні відпустки розраховується шляхом множення середньоденної заробітної плати на кількість невикористаних календарних днів відпустки.

У свою чергу, середня заробітна плата розраховується згідно з

пунктом 2 Порядку № 100 виходячи із сумарного заробітку за останні 12 календарних місяців роботи, що передували місяцю виплати компенсації.

Якщо працівник, звільнений у зв’язку зі зміною в організації виробництва та праці, пропрацював у підприємця менше року, середня заробітна плата обчислюється виходячи з

виплат за фактичний час роботи з 1-го числа місяця після оформлення на роботу до 1-го числа місяця, в якому виплачується компенсація за невикористану відпустку.

Середньоденна заробітна плата розраховується шляхом ділення заробітної плати за 12 календарних місяців або за інший розрахунковий період (якщо працівник пропрацював менше року) на кількість календарних днів за 12 місяців (інший розрахунковий період) без урахування святкових і неробочих днів, установлених

статтею 73 КЗпП, що припадає на розрахунковий період.

У цьому випадку розрахунковим періодом є листопад 2008 року — жовтень 2009 року.

Виплати, які включаються до розрахунку середньої заробітної плати, зазначено в

пункті 3 Порядку № 100. Виплати, які не беруть участі в розрахунку, зазначено в пункті 4 Порядку № 100.

У розрахунковому періоді працівниці було нараховано відпускні (за серпень 2009 року) і лікарняні (за жовтень 2009 року).

Відповідно до

абзацу четвертого пункту 3 Порядку № 100 і сума відпускних, і суми виплат у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю беруть участь у розрахунку середньої заробітної плати для визначення суми компенсації за невикористану відпустку.

На відміну від відпускних, лікарняні нараховуються в місяці надання листка непрацездатності. Оскільки в цьому випадку працівниця хворіла з 1 жовтня по 31 жовтня 2009 року, то, найімовірніше, листок непрацездатності за весь період хвороби вона надала в листопаді 2009 року, тобто в місяці звільнення. Відповідно оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та допомога по тимчасовій непрацездатності нараховується в листопаді 2009 року. Однак при розрахунку компенсації за невикористані дні щорічної відпустки суми виплат по тимчасовій непрацездатності розподіляються пропорційно часу, який припадає на дні хвороби у відповідному місяці, за які їх нараховано. Таким чином, уся сума лікарняних, нарахованих у листопаді 2009 року, але таких, що припадають на жовтень 2009 року, повинна брати участь у розрахунку компенсації за невикористану відпустку.

При визначенні кількості днів відпустки, не використаних працівником, слід ураховувати, що відповідно до

статті 6 Закону про відпустки щорічна основна відпустка тривалістю не менше 24 календарних днів надається за відпрацьований робочий рік, відлік якого починається з дня укладення трудового договору. Якщо працівник звільняється, відпрацювавши неповну кількість місяців, кількість днів, що підлягають компенсації за останній рік роботи, можна розрахувати за формулою, яка дозволяє врахувати кожний день:
Дкомп = Твідп х
Квідп - Свідп

Крік - Срік
,

де Дкомп — кількість днів невикористаної відпустки, за які надається компенсація;

Твідп — загальна тривалість відпустки, установлена на підприємстві;

Квідп — кількість календарних днів у поточному році до дня звільнення, за які не надавалася відпустка;

Свідп — кількість святкових і неробочих днів, установлених

статтею 73 КЗпП;

Крік — кількість календарних днів у поточному році;

Срік — кількість святкових і неробочих днів у поточному році, установлених

статтею 73 КЗпП.

 

Як розраховується вихідна допомога

Тепер розглянемо порядок розрахунку вихідної допомоги. Оскільки трудовий договір з працівницею припиняється на підставі

пункту 6 статті 36 КЗпП, відповідно до статті 44 КЗпП їй має бути виплачено вихідну допомогу в розмірі не менше середнього місячного заробітку. Згідно з абзацом другим пункту 8 Порядку № 100, якщо середня місячна заробітна плата визначена законодавством як розрахункова величина для нарахування виплат і допомог, вона обчислюється шляхом множення середньоденної заробітної плати на середньомісячне число робочих днів у розрахунковому періоді.

Розрахунковим періодом для розрахунку середньої місячної заробітної плати є

останні два календарних місяці роботи (з 1 до 1-го числа), які передували місяцю звільнення (абзац третій пункту 2 Порядку № 100). У разі якщо протягом останніх двох календарних місяців працівник не працював, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за попередні два місяці роботи. Розрахунковим періодом для розрахунку середнього місячного заробітку в цій ситуації буде вересень — жовтень 2009 року.

При обчисленні середньої заробітної плати враховуються виплати, зазначені в

пункті 3 Порядку № 100. Зауважимо, що квартальні премії, а також премії, нараховані за більш тривалий проміжок часу, при обчисленні середньої заробітної плати за останні два календарних місяці включаються до заробітку в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді. У разі якщо число робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьовано не повністю, премії, винагороди та інші заохочувальні виплати враховуються пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді.

Не беруть участі в розрахунку

середньої заробітної плати виплати, зазначені в пункті 4 Порядку № 100, а також виплати за час, протягом якого зберігається середній заробіток працівника (за час виконання державних громадських обов’язків, щорічної та додаткової відпусток, відрядження тощо) і допомога по тимчасовій непрацездатності (абзац другий пункту 4 Порядку № 100).

Таким чином, сума лікарняних, що припадає на жовтень 2009 року, не бере участі в розрахунку середньої заробітної плати. Отже, розрахунок здійснюватиметься виходячи із заробітної плати, нарахованої працівниці у вересні 2009 року.

Середньоденна заробітна плата розраховується шляхом ділення заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі дні (інший фактично відпрацьований період, що враховується) на число відпрацьованих за цей період робочих днів.

Середньомісячне число робочих днів розраховується діленням на 2 сумарного числа робочих днів за останні два календарних місяці відповідно до графіка роботи підприємства, установленого з дотриманням вимог законодавства.

Для зручності розрахунок середньомісячної заробітної плати для визначення розміру вихідної допомоги (ЗПср) наведемо у вигляді формули:

ЗПср = ЗПф : РДф х РДг : 2,

де ЗПф — заробітна плата за фактично відпрацьовані працівником робочі дні протягом двох місяців, що передували місяцю звільнення (фактично відпрацьованого періоду, що враховується);

РДф — кількість робочих днів, фактично відпрацьованих протягом двох місяців, що передували місяцю звільнення (фактично відпрацьованого періоду, що враховується);

РДг — кількість робочих днів за останні два календарних місяці згідно з графіком роботи підприємства, установленим відповідно до вимог законодавства.

Порядок розрахунку компенсації за невикористану відпустку та вихідної допомоги виходячи з даних, наведених у запитанні, розглянемо на конкретному прикладі.

 

Приклад

Трудовий договір з працівницею підприємства розривається 17 листопада 2009 року на підставі

пункту 6 статті 36 КЗпП (відмова від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці). Працівниця в серпні 2009 року перебувала в щорічній відпустці (з 10.08.2009 р. по 23.08.2009 р.), а з 01.10.2009 р. по 31.10.2009 р. — на лікарняному. Припустимо, що компенсацію за невикористану відпустку має бути виплачено працівниці за період з 16.04.2009 р. по 17.11.2009 р. Починаючи з листопада 2008 року оклад працівниці становив 1200 грн., в період з листопада 2008 року по вересень 2009 року вона працювала у звичайному режимі за графіком.

Дані, необхідні для розрахунку компенсації за невикористані дні відпустки та вихідної допомоги, наведемо в таблиці.

 

Місяці

Кількість робочих днів за графіком

Кількість робочих днів фактично

Заробітна плата, грн.

Відпускні, грн.

Лікарняні, грн.

Разом, грн.

Листопад 2008 р.

20

20

1200,00

1200,00

Грудень 2008 р.

23

23

1200,00

1200,00

Січень 2009 р.

20

20

1200,00

1200,00

Лютий 2009 р.

20

20

1200,00

1200,00

Березень 2009 р.

21

21

1200,00

1200,00

Квітень 2009 р.

21

21

1200,00

1200,00

Травень 2009 р.

18

18

1200,00

1200,00

Червень 2009 р.

20

20

1200,00

1200,00

Липень 2009 р.

23

23

1200,00

1200,00

Серпень 2009 р.

20

10

600,00

567,84

1167,84

Вересень 2009 р.

22

22

1200,00

 

1200,00

Жовтень 2009 р.

22

1273,58

1273,58

Усього

 

 

12600,00

567,84

1273,58

14441,42

 

Розраховуємо компенсацію за невикористану відпустку

Кількість календарних днів, що припадають на розрахунковий період (листопад 2008 року — жовтень 2009 року), без урахування святкових і неробочих днів становила 355 (365 к. д. - 10 к. д.).

Розрахуємо середньоденну заробітну плату для визначення суми компенсації за невикористану відпустку: 14441,42 грн. : 355 к. д. = 40,68 грн.

Кількість днів, що підлягають компенсації, становитиме: 24 х ((15 + 31 + 30 + 31 + 31 + 30 + 31 + 17) - 7) : (365 - 10) = 14 (к. д.).

Визначимо суму компенсації за невикористані дні щорічної відпустки: 40,68 грн. х 14 к. д. = 569,52 грн.

 

Розраховуємо суму вихідної допомоги

Розрахунковим періодом для обчислення середньомісячної заробітної плати є вересень — жовтень 2009 року.

Кількість фактично відпрацьованих днів у розрахунковому періоді становить: 22 роб. д. — у вересні 2009 року, 0 роб. д. — у жовтні 2009 року.

Визначимо середньоденну заробітну плату для нарахування вихідної допомоги:

1200 грн. : 22 = 54,55 грн.

У розрахунку середньої заробітної плати для нарахування вихідної допомоги відпускні не беруть участі.

Визначимо середньомісячну кількість робочих днів згідно з установленим на підприємстві режимом роботи:

(22 роб. д. + 22 роб. д.) : 2 = 22 роб. д.

Розрахуємо середньомісячну заробітну плату:

54,55 грн. х 22 роб. д. = 1200,10 грн.

Сума вихідної допомоги, що підлягає виплаті працівнику, становитиме 1200,10 грн.

Нагадаємо, що сума компенсації за невикористану відпустку обкладається в тому самому порядку, що й заробітна плата, тобто всіма внесками до соціальних фондів і податком з доходів (у місяці звільнення ПСП не застосовується).

Сума вихідної допомоги обкладається лише податком з доходів за ставкою 15 %. До бази для нарахування та утримання внесків до фондів соціального страхування сума вихідної допомоги не включається, оскільки згідно з

пунктом 3.8 Інструкції № 5 ця виплата не включається до фонду оплати праці.

Документи консультації

КЗпП

— Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Закон про відпустки

— Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Порядок № 100

— Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

Інструкція № 5 — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд