Теми статей
Обрати теми

Порядок встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору

Редакція ВД
Постанова від 01.03.1999 р. № 303

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 р. № 303

 

Порядок встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору

(

із змінами і доповненнями, останні з яких унесено постановою КМУ від 3 грудня 2008 р. № 1050)

 

1. Цей Порядок визначає єдині на території України правила встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища, а також його стягнення.

2. Збір за забруднення навколишнього природного середовища (далі — збір) справляється за:

викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин (далі — викиди) стаціонарними та пересувними джерелами забруднення;

скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти (далі — скиди);

розміщення відходів.

Територіальні органи Мінприроди подають до органів державної податкової служби перелік підприємств, установ, організацій, громадян — суб’єктів підприємницької діяльності, яким в установленому порядку видано дозволи на викиди, спеціальне водокористування та розміщення відходів.

Невключення підприємств, установ, організацій, громадян — суб’єктів підприємницької діяльності до зазначеного переліку не звільняє їх від сплати збору.

3. Нормативи збору за викиди стаціонарними джерелами забруднення та скиди, а також нормативи збору за розміщення відходів встановлюються відповідно до виду забруднюючих речовин та класу небезпеки відходів, наведених у таблицях 1.1, 1.7 і 1.9 додатка 1.

Враховуючи місцеві умови, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради за поданням територіальних органів Мінприроди можуть збільшувати перелік видів забруднюючих речовин, на які встановлюється збір за викиди і скиди. Нормативи збору за викиди і скиди цих забруднюючих речовин встановлюються за критеріями та відповідно до ставок, наведених у таблицях 1.2, 1.3, 1.8 додатка 1*.

* Додатки не публікуються. — Прим. ред.

4. Суми збору, який справляється за викиди стаціонарними джерелами забруднення, скиди і розміщення відходів, обчислюються платниками збору самостійно щокварталу наростаючим підсумком з початку звітного року на підставі затверджених лімітів (щодо скидів і розміщення відходів) виходячи з фактичних обсягів викидів, скидів і розміщення відходів, нормативів збору та визначених за місцем знаходження цих джерел коригуючих коефіцієнтів, наведених відповідно в таблицях додатків 1 і 2.

Суми збору, який справляється за викиди пересувними джерелами забруднення, обчислюються платниками збору самостійно щокварталу наростаючим підсумком з початку звітного року на підставі нормативів збору за ці викиди виходячи з кількості фактично використаного пального та його виду відповідно до таблиць 1.4 — 1.6 додатка 1 і визначених за місцем перебування платників збору на податковому обліку коригуючих коефіцієнтів, наведених у таблицях 2.1, 2.2 додатка 2.

5. Пункт 5 виключено

6. Абзац перший пункту 6 виключено

Ліміти скидів у водні об’єкти державного значення для первинних водокористувачів визначаються у дозволах на спеціальне водокористування, які видають територіальні органи Мінприроди.

Ліміти скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти місцевого значення для первинних водокористувачів визначаються у дозволах на спеціальне водокористування, які видаються місцевими державними адміністраціями, а в містах обласного значення — виконавчими органами рад за поданням територіальних органів Мінприроди.

Ліміти розміщення відходів визначаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

7. Обсяги скидів, пов’язаних з проведенням планового ремонту каналізаційних мереж і споруд, включаються до загального ліміту скидів. Обсяги та умови проведення таких скидів погоджуються з територіальними органами Мінприроди. Збір, який справляється за ці скиди, нараховується як за скиди, що проводяться в межах установлених лімітів.

У разі перевищення погодженого обсягу скидів та порушення умов їх проведення, пов’язаних з плановим ремонтом каналізаційних мереж і споруд, плата обчислюється як за понадлімітні скиди, а збитки, заподіяні навколишньому природному середовищу, відшкодовуються в установленому законодавством порядку.

8. У разі відсутності у платника збору затверджених у встановленому порядку лімітів скидів та розміщення відходів чи допущення понадлімітних обсягів скидів та розміщення відходів збір обчислюється в установленому порядку у десятикратному розмірі.

9. Базовий податковий (звітний) період збору дорівнює календарному кварталу.

Платники збору складають податкові розрахунки за формою, затвердженою центральним органом державної податкової служби, наростаючим підсумком за квартал, півріччя, дев’ять місяців та рік і подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до органів державної податкової служби:

1) за місцем знаходження стаціонарних джерел забруднення — у разі здійснення викидів стаціонарними джерелами забруднення та скидів;

2) за місцем знаходження спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів — у разі розміщення відходів;

3) за місцем перебування платника збору на податковому обліку — у разі здійснення викидів пересувними джерелами забруднення.

Якщо місце подання податкових розрахунків не збігається з місцем перебування на податковому обліку підприємства, установи, організації, громадянина — суб’єкта підприємницької діяльності, яким в установленому порядку видано дозвіл на викиди, спеціальне водокористування та розміщення відходів, до органу державної податкової служби, в якому такі підприємство, установа, організація, громадянин перебувають на обліку, подаються протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, копії відповідних податкових розрахунків.

10. Платники збору протягом десяти календарних днів, що настають після граничного строку подання податкового розрахунку, сплачують збір:

1) за місцем знаходження стаціонарних джерел забруднення — у разі здійснення викидів стаціонарними джерелами забруднення та скидів;

2) за місцем знаходження спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів — у разі розміщення відходів;

3) за місцем перебування платника збору на податковому обліку — у разі здійснення викидів пересувними джерелами забруднення

.

11. Платники перераховують суми збору одним платіжним дорученням на рахунки, відкриті в територіальних органах Державного казначейства, які здійснюють розподіл цих коштів у співвідношенні, визначеному законом.

12. Збір, який справляється за скиди та розміщення відходів у межах лімітів, відноситься на валові витрати виробництва та обігу, а за перевищення цих лімітів — справляється за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні юридичних осіб. Фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності включають збір до складу витрат виробництва (обігу).

Збір, який справляється за викиди стаціонарними та пересувними джерелами забруднення, відноситься на валові витрати виробництва та обігу.

Для бюджетних організацій збір за забруднення навколишнього природного середовища відноситься на видатки і передбачається в кошторисі доходів і видатків.

13. Платники несуть відповідальність за правильність обчислення та своєчасну сплату збору згідно із законодавством.

Не внесені своєчасно кошти збору стягуються з платників у встановленому законодавством порядку.

Сплата збору не звільняє юридичних і фізичних осіб від відшкодування збитків, завданих порушенням природоохоронного законодавства.

14. Контроль за дотриманням лімітів скидів та розміщення відходів здійснюється Держекоінспекцією, органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, спеціальними підрозділами Мінприроди.

15. Контроль за своєчасністю та повнотою сплати збору здійснюється органами державної податкової служби, які згідно з планом перевірок залучають за попереднім погодженням працівників органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим та спеціальних підрозділів Мінприроди для перевірки правильності визначення платниками збору фактичних обсягів викидів стаціонарними джерелами забруднення, скидів та розміщення відходів.коментар редакції

Постановою № 1050

Кабмін уніс зміни до Порядку № 303. Зміни набули чинності з 01.01.2009 року, перелічимо найістотніші з них:

1. Суб’єкти підприємництва, яким

не встановлено ліміти скидів та розміщення відходів, або ті, які здійснюють понадлімітні обсяги скидів та розміщення відходів, розмір збору за забруднення навколишнього середовища (екозбору) повинні обчислювати в десятикратному розмірі. Раніше такі суб’єкти підприємництва сплачували екозбір у п’ятикратному розмірі.

2. Якщо раніше сплата екозбору і подання податкового розрахунку здійснювалися за місцем податкової реєстрації, то тепер у

Порядку № 303 чітко прописано, куди і в яких ситуаціях слід сплачувати екозбір та подавати розрахунок за ним.

Так,

для стаціонарних джерел забруднення у разі здійснення ними викидів і скидів розрахунок потрібно буде подавати до органів податкової служби за місцем знаходження таких джерел.

У разі

розміщення відходів Звіт подається до органів ДПС за місцем знаходження спеціально відведених для розміщення відходів місць (об’єктів).

У разі здійснення викидів

пересувними джерелами забруднення (при використанні транспортних засобів) екозбір сплачується за місцем знаходження платника збору на податковому обліку.

Зауважимо, що раніше подання розрахунків і сплата екозбору відбувалися за місцем податкової реєстрації платника за місцем перебування на податковому обліку в органах ДПС. Тепер же платнику для того, щоб виконати вимоги оновленого

Порядку № 303, потрібно стати на облік як платник окремих податків за місцезнаходженням своїх джерел забруднення навколишнього природного середовища, розташованих на територіях інших територіальних громад (не за місцем своєї реєстрації в податковому органі).

При цьому потрібно враховувати такий важливий момент: згідно з унесеними змінами до

Порядку № 303 тим платникам екозбору, у яких місце подання податкового розрахунку не збігається з місцем перебування на податковому обліку платника екозбору, потрібно подати копії відповідних податкових розрахунків до органу ДПС, у якому вони перебувають на обліку. Зробити це потрібно протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем податкового (звітного) кварталу.

До зазначеного додамо, що

постановою № 1050 розширено перелік органів, контролюючих дотримання лімітів скидів та розміщення відходів. Тепер це будуть не тільки спеціалізовані органи Мінприроди, а й Держекоінспекція, а також орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища АР Крим.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі