Теми статей
Обрати теми

Заповнюємо земельну звітність

Редакція ВД
Стаття

Заповнюємо земельну звітність

 

Специфіка земельного податку та орендної плати за землі державної і комунальної власності така, що на початку року щодо них подають звітність, а потім протягом року відбувається їх щомісячна сплата. Оскільки наближається час подання «земельної» звітності, у цій публікації ми й приділимо увагу різним нюансом її складання і сплати земельного податку.

Оксана ПІРОЖЕНКО, консультант газети «Власне Діло»

 

Документи статті

ЗКУ

Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III.

ЦКУ

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

Закон № 2535

Закон України «Про плату за землю» від 03.07.92 р. № 2535-XII.

Закон про оренду землі

— Закон України «Про оренду землі» від 06.10.98 р. № 161-XIV.

Закон № 2181

Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III.

Наказ № 434

наказ ДПАУ «Про затвердження форм Зведеного розрахунку суми земельного податку, Довідки до уточненого Розрахунку та Порядку їх подання до органу державної податкової служби» від 26.10.2001 р. № 434.

 

Загальні положення

Подавати звітність і здійснювати платежі, про які йтиметься в цій статті, повинні:

— власники земельних ділянок у вигляді

Податкового розрахунку земельного податку (далі — Податковий розрахунок);

— орендарі земельних ділянок державної та комунальної власності у вигляді

Податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності (далі — Декларація з орендної плати).

Обидві форми земельної звітності подаються до податкового органу за місцезнаходженням земельної ділянки на початку 2009 року —

до 1 лютого. Оскільки 1 лютого 2009 року припадає на неділю — вихідний день, останній день, коли можна подати земельну звітність — 30 січня (п’ятниця).

У формах земельної звітності зазначається річна сума податку за 2009 рік або орендної плати за 2009 рік з розбиттям рівними частинами за місяцями.

Платники податків також можуть за бажанням подавати щомісячно нову звітну податкову декларацію (крім обов’язкової річної) — протягом 20 календарних днів місяця, наступного за звітним. Але подання щомісячної звітності не звільняє від складання річної.

Незважаючи на те що звітують щодо земельних платежів підприємці вже протягом декількох років, щорічно у них виникають певні запитання. Розглянемо їх докладніше.

 

Чи передбачено спеціальні форми звітності для фізичних осіб — підприємців?

Форма

Податкового розрахунку до цього часу не зазнала змін та орієнтована виключно на юридичних осіб (форму затверджено наказом № 434). Проте звітувати підприємцям потрібно, і тому рекомендується заповнювати її таким чином.

У рядку 1 ставити позначку (Х) у комірці біля «Звітний розрахунок», а також цифри 09 («на 2009 рік») і позначку (Х) у комірці біля «На 20_ рік».

У рядку 2 зазначати П. І. Б. фізичної особи — підприємця.

У рядку 3 — ідентифікаційний номер з ДРФО.

У рядку 5 — дані підприємця (адресу, телефон тощо).

У рядках 6, 7 — найменування податкового органу та код органу місцевого самоврядування (за наявності).

У завершальній частині розрахунку, де ставиться підпис, слова «Керівник підприємства» потрібно замінювати на «Фізична особа — підприємець»

(лист ДПАУ від 13.05.2005 р. № 9179/7/17-2217).

Що стосується форми

Декларації з орендної плати, то вона є універсальною і передбачає внесення даних як про фізичних, так і юридичних осіб. Зазначимо, що підприємці-орендарі будь-яких ділянок, які не перебувають в державній або комунальній власності, Декларацію з орендної плати не подають і сплачують орендну плату на рахунок орендодавця, а не до бюджету.

 

Що робити зі звітністю, якщо підприємець придбаває (орендує) земельну ділянку протягом року?

У разі придбання права власності на земельну ділянку протягом року підприємець подає

Податковий розрахунок протягом місяця з дня виникнення такого права.

На практиці часто виникає запитання щодо моменту виникнення права власності. Керуючись

статтями 125 і 193 ЗКУ можна дійти висновку, що таким є момент отримання державного акта встановленої форми та його реєстрації в земельному кадастрі, тобто тільки після цього підприємець стає платником земельного податку.

Водночас якщо оформлення документів, що встановлюють право на землю, затягується, але при цьому підприємець починає раніше користуватися землею, то податківці при перевірці можуть донарахувати йому земельний податок за період між початком фактичного використання земельної ділянки і отриманням державного акта на таку земельну ділянку. У цьому випадку можна буде спробувати оспорити таке рішення в суді, але аналіз судової практики свідчить: щодо цього питання суди не мають єдиної думки. Тому не можна однозначно стверджувати, що підприємець суд виграє.

Тепер про оренду. Якщо підприємець укладає договори оренди землі державної або комунальної власності після 1 січня поточного року, то

Декларація з орендної плати за такими договорами подається протягом місяця з дня їх державної реєстрації.

 

Як визначати розмір земельного податку та орендної плати і сплачувати їх до бюджету?

Податкове зобов’язання щодо земельного податку, а також щодо орендної плати, визначене в податковій декларації (розрахунку) на поточний рік, сплачується щомісячно рівними частинами

протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця (стаття 17 Закону № 2535).

Розрахувати

земельний податок підприємцю потрібно самостійно, і лише щодо тих ділянок, які використовуються ним у господарській діяльності. При цьому слід ураховувати таке.

Підставою для нарахування земельного податку є дані із земельного кадастру. На механізм розрахунку земельного податку впливає той факт, проведено чи ні грошову оцінку землі (у цьому випадку нормативну). Зазвичай оцінка земельної ділянки — процедура платна, для отримання відповідної довідки підприємцю необхідно звертатися до місцевого органу земельних ресурсів. Якщо оцінка провадилася декілька років тому, то станом на 1 січня 2009 року вона повинна бути

уточнена на коефіцієнт індексації (інформація про нього публікується в офіційних виданнях у січні поточного року).

У разі придбання земельної ділянки на підставі цивільно-правової угоди розмір податку розраховується із суми, що дорівнює грошовій оцінці землі, але в будь-якому випадку сума, з якої розраховується розмір податку, не може бути меншою ціни земельної ділянки, зазначеної в угоді.

Крім того, існують ставки земельного податку і спеціальні коефіцієнти, розміри яких ми наведемо на с. 17 цього номера.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що знаходиться в користуванні декількох юридичних осіб або громадян

, земельний податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, яка знаходиться в їх користуванні (частина 4 статті 14 Закону № 2535).

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що знаходиться в спільній власності декількох юридичних осіб або громадян

, земельний податок нараховується кожному з них пропорційно їх частині у власності на будівлю (частина 5 статті 14 Закону № 2535).

Розмір

орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності не може перевищувати 12 % нормативної грошової оцінки цих ділянок (стаття 21 Закону про оренду землі). Виняток зроблений тільки для випадку, коли орендаря визначають на конкурсних засадах — у такому разі розмір орендної плати може бути більшим.

Проте, на відміну від земельного податку, розмір орендної плати самому підприємцю розраховувати не доведеться, у

Декларації з орендної плати він відображатиме суму, узяту з договору оренди (розподілено помісячно).

 

Підприємцю належить нерухомість, як у цьому випадку сплачувати за землю під нерухомістю?

Відповідно до

статті 377 ЦКУ і статті 120 ЗКУ під час переходу права власності на будівлю, споруду переходить право власності на земельну ділянку, на якій вони розташовані, без зміни її цільового призначення, у розмірах, установлених договором. Якщо договором про відчуження житлового будинку, будівлі або споруди розмір земельної ділянки не визначено, до набувача нерухомості переходить право власності на ту частину земельної ділянки, яка зайнята житловим будинком, будівлею або спорудою, і на частину земельної ділянки, потрібну для їх обслуговування.

Водночас, на думку представників податкових органів, з моменту переходу права власності на будівлю до нового власника, останній стає платником земельного податку з ділянки під будівлею. Проте не завжди можна точно визначити, яку частину земельної ділянки навколо будівлі слід вважати необхідною для її обслуговування. Тому

бажано в договорі відчуження будівлі зазначити конкретний розмір земельної ділянки під об’єктом, що придбавається.

Разом з тим право власності на частину земельної ділянки, що перейшла до нового власника разом з будівлею, зареєструвати в державному земельному кадастрі без виділення такій частини в натурі не вдасться, що у свою чергу ускладнює розрахунок земельного податку. Як вихід з ситуації можна спробувати звернутися до земельного кадастру за довідкою про грошову оцінку землі.

 

Єдиноподатник, у якого у власності є земельна ділянка, у середині року перейшов на загальну систему, коли починати сплачувати земельний податок?

Як відомо, підприємців-єдиноподатників звільнено від сплати земельного податку за земельні ділянки, що використовуються ними в господарській діяльності довідка 1. Таким чином, подавати

Податковий розрахунок і сплачувати податок у період сплати єдиного податку не потрібно.

Якщо ж підприємець-єдиноподатник перейде на загальну систему, то відповідно він за наявності земельних ділянок стане платником земельного податку. Коли починати сплачувати податок на землю та як подавати звітність у цьому випадку, чітко в нормативних документах ніде не зазначено. На нашу думку, у цьому випадку слід діяти так само, як і в разі придбання ділянки протягом року. Отже, протягом місяця після переходу на загальну систему подати

Податковий розрахунок. А сплатити податок на землю потрібно буде вперше протягом 30 календарних днів місяця, наступного за першим місяцем роботи на загальній системі.

 

Що робити із земельною звітністю, якщо підприємець протягом року переходить на єдиний податок?

Зауважимо, що підприємець на загальній системі, який використовує земельну ділянку, перейшовши в середині року на єдиний податок, не повинен сплачувати земельний податок. Отже, виходить, що сума, зазначена в

Податковому розрахунку, який подавався підприємцем, зміниться. У разі зміни суми земельного податку у звітному(их) місяці(ях) згідно з пунктом 5 наказу № 434 слід подати новий Податковий розрахунок за такий період(и). На наш погляд, саме так повинен діяти підприємець, який перейшов на єдиний податок (і, можливо, додати копію Свідоцтва єдиноподатника).

 

Як звітувати, якщо підприємець орендує декілька ділянок державної чи комунальної власності?

У разі якщо платник орендної плати за земельні ділянки держ- і комунальної власності орендує

декілька земельних ділянок на території однієї адміністративно-територіальної одиниці (код КОАТУУ однаковий), за якими окремо укладено договори оренди землі, то таким платником може подаватися до відповідного податкового органу одна узагальнююча декларація згідно з укладеними договорами.

При цьому окремо щодо кожної земельної ділянки складається

Додаток 1 відповідно до укладеної угоди оренди землі та подається разом з узагальнюючою декларацією. У верхньому правому куті додатка 1 в клітинці після слова «Додаток» проставляється арабськими цифрами 1, 2, 3 тощо кількість додатків, які складаються щодо кожної земельної ділянки окремо, а також переносяться дані із заголовної частини.

У самій декларації в завершальній інформації щодо кількості додатків до неї після слів «1 (відомості із договору оренди землі) на» записується сумарна кількість аркушів додатків 1.

Якщо платник

орендує дві ділянки в різних адміністративних районах, то він повинен подати окремо до податкового органу, що обслуговує першу адміністративно-територіальну одиницю, податкову декларацію разом з одним додатком за формою 1, що відповідає конкретному договору оренди, і окремо до іншої податкової інспекції — другу податкову декларацію з іще одним додатком за формою 1 (щодо другої ділянки).

 

Яку відповідальність передбачено за неподання «земельної» звітності?

У «земельній» звітності визначається сума податкових зобов’язань щодо земельного податку чи орендної плати. Вона має статус податкової декларації, тому порушення порядку її подання карається відповідно до

підпункту 17.1.1 Закону № 2181.

За кожне неподання в установлені строки

Податкового розрахунку або Декларації з орендної плати застосовується штраф у розмірі 170 грн. (10 нмдг).

Якщо розрахунок (декларацію) подати, а строки сплати пропустити, підприємець підпадає під штраф за

підпунктом 17.1.7 Закону № 2181. За несплату протягом установлених строків суми податку, зазначеної в поданій підприємцем податковій декларації, стягується штраф у розмірі:

10 % узгодженої суми земельного податку, орендної плати (при затримці до 30 календарних днів);

20 % (при затримці від 31 до 90 календарних днів включно);

50 % (при затримці понад 90 календарних днів).

Крім того, у разі порушення встановлених строків сплати податку (орендної плати) стягується

пеня з розрахунку 120 % річних облікової ставки НБУ за кожний день прострочення його сплати.

У разі якщо платник самостійно виявив недоплату земельного податку або орендної плати за земельні ділянки держ- або комунальної власності, то при самовиправленні йому доведеться сплатити лише п’ятивідсотковий штраф від суми недоплати.

 

Послідовність заповнення Податкового розрахунку земельного податку

Під заповненням звітності щодо земельного податку мається на увазі заповнення

Податкового розрахунку і деяких з шести додатків до нього, що розшифровують показники за окремими земельними ділянками кожної категорії земель. Для підприємців актуальним буде подання звітності щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення (Додаток 3) і населених пунктів (Додатки 4,5).

 

№ з/п

Частина (розділ) форми

Примітка

1

2

3

1

Інформаційна частина з реквізитами підприємця тощо

Про нюанси заповнення інформаційної частини Податкового розрахунку ми розповіли вище

2

Додаток 1

Є обов’язковим для всіх платників земельного податку. У ньому наводяться дані документів, що встановлюють право власності на кожну земельну ділянку підприємця

3

Додатки 3 — 6

Заповнюються залежно від того, землі якої категорії перебувають у власності чи користуванні платника податків

3.1

Додаток 3 «Розрахунок суми земельного податку на земельні ділянки сільськогосподарського призначення»

Для земель сільськогосподарського призначення встановлено ставки земельного податку в процентному відношенні до грошової оцінки з розрахунку на один гектар площі: — для ріллі, сіножатей і пасовищ — 0,1 %; — для багаторічних насаджень — 0,03 %. Ці ставки застосовуються незалежно від того, де розташовані угіддя: у межах чи за межами населених пунктів (звичайно, за умови, що вони надані в установленому порядку і використовуються за цільовим призначенням). Податок розраховується так: перемножуються грошова оцінка, площа ділянки і ставка податку. У Додатку 3 це виглядатиме так: сума нарахованого податку (гр. 10) = загальна площа ділянки (гр. 4) х середня грошова оцінка 1 га угідь (гр. 7) х коефіцієнт індексації грошової оцінки (гр. 8) х ставка податку (гр. 9)

3.2

Додаток 4 «Розрахунок суми земельного податку на земельні ділянки населених пунктів, яким установлено грошову оцінку»

Для земель населених пунктів, за деякими винятками, застосовується ставка земельного податку 1 % від їх грошової оцінки (уточненої або, інакше кажучи, проіндексованої). Множенням ставки податку на грошову оцінку землі отримуємо суму земельного податку за рік. Сума податку, нарахованого на загальних підставах (гр. 11) = площа, що підлягає оподаткуванню на загальних підставах (гр. 7) х грошова оцінка 1 кв. м ділянки на загальних підставах з урахуванням коефіцієнта індексації (гр. 9) х 0,01. Значення графи 11 переноситься до графи 14, оскільки підприємців позбавлено пільг. Що стосується винятків, то щодо них фактично до зазначеної вище ставки застосовується підвищуючий або понижуючий коефіцієнт. Переважно його передбачено для тих земельних ділянок, на яких розташовуються об’єкти, не пов’язані з їх цільовим використанням (див. таблицю 1 в кінці статті). Якщо наша земельна ділянка належить до наведених у табл. 1 (див. гр. 2 Додатка 4), то отримане значення земельного податку множиться на коефіцієнт, а потім заноситься до графи 11 Додатка 4

3.3

Додаток 5 «Розрахунок суми земельного податку на земельні ділянки населених пунктів, яким не встановлено грошову оцінку»

Якщо грошову оцінку ділянки не було проведено, то механізм розрахунку земельного податку буде таким. Береться ставка земельного податку, установлена для нашої земельної ділянки, виходячи із середньої ставки податку сільською, селищною, міською радами. Ця ставка множиться на площу ділянки і виходить сума земельного податку. На практиці свої ставки земельного податку сільські, селищні, міські ради не встановлюють, а просто встановлюють свій коефіцієнт (назвемо його місцевим). У такому разі ми спочатку

розраховуємо ставку податку згідно зі статтею 7 Закону № 2535 (див. табл. 2 у кінці статті), а потім «зверху» застосовуємо місцевий коефіцієнт. Його максимальна величина не може перевищувати 2, а взагалі залежить, як правило, від місцезнаходження та функціонального використання ділянки. Стаття 7 Закону № 2535 містить ставки та цілий ряд обов’язкових для застосування коефіцієнтів, а саме: 1. Береться ставка і коефіцієнт із другої частини статті 7 Закону № 2535 (залежно від чисельності населення міста). 2. Далі всі суб’єкти підприємництва застосовують коефіцієнт, що встановлюється Законом про держбюджет довідка 2. 3. Потім якщо наша ділянка потрапляє до винятків, зазначених у статті 7 Закону № 2535 (табл. 1), то тут також застосовуються відповідні підвищуючі або понижуючі коефіцієнти (до ставки з урахуванням коефіцієнта, що встановлено Законом про держбюджет). При цьому коефіцієнти, наведені в пунктах 3 і 4 табл. 1, зазначаються у графі 8 Додатка 5 (частина 7 або 8 статті 7 Закону № 2535), якщо такі застосовуються. 4. Якщо наша ділянка знаходиться в курортному населеному пункті, застосовуємо ще один коефіцієнт з частини 3 статті 7 Закону № 2535. 5. Потім, нарешті, застосовуємо коефіцієнт, установлений місцевими органами влади (сільською, селищною, міською радами), далі — місцевий коефіцієнт, який, нагадаємо, не може перевищувати 2. Місцеві коефіцієнти, що застосовуються до ставок земельного податку, установлюються і доводяться до відома населення рішеннями місцевих рад. Отже, перш ніж обчислювати податок і заповнювати Податковий розрахунок, необхідно з’ясувати ставки податку і відповідні місцеві коефіцієнти у відділі земельних ресурсів при органі місцевої влади. Таким чином, застосувавши до ставки коефіцієнт курортної зони (за необхідності) і місцевий коефіцієнт, заносимо дані до графи 7 Додатка 5 (якщо для нашої ділянки до графи 8 заноситься «поправочний» коефіцієнт, то у графі 7 показується ставка податку, не збільшена на нього). Після цього ми отримуємо суму земельного податку за рік: сума нарахованого податку (гр. 10) = загальна площа ділянки (гр. 4) х ставка податку (гр. 7) х коефіцієнт частини 7 або 8 статті 7 Закону № 2535 (гр. 8) х коефіцієнт індексації на поточний рік (гр. 9)

4

Розрахункова частина Податкового розрахунку

Розрахункова частина заповнюється на підставі даних додатків. Загальна сума податкових зобов’язань платника щодо земельного податку визначається підсумовуванням податку щодо всіх наявних категоріях земель і відображається в рядку 4 цієї частини Податкового розрахунку. Що стосується рядків 5 — 9, то вони використовуються для самостійного виправлення помилок, виявлених протягом звітного року. Важливо врахувати, що при розподіленні річної суми щомісячні суми при округленні можуть зменшуватися. Для того щоб їх сума за 12 місяців збігалася з розрахованою річною, необов’язково проставляти тільки рівні значення

Суми земельного податку слід проставляти в гривнях з копійками, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами. Причому графу 3 вже поділено (крапочками) на комірки, у кожній з яких відображається по цифрі. Дві крайніх праворуч комірки — для копійок. Звітність може бути заповнена від руки чорнильною або кульковою ручкою, друкарським способом (заповнення олівцем не допускається), без виправлень і помарок; у рядках, де відсутні дані для заповнення, має бути проставлено прокреслення

 

Послідовність заповнення Декларації з орендної плати

По суті, заповнення

Декларації з орендної плати нагадує складання Податкового розрахунку. Зупинимося на оформленні основних елементів цієї форми, беручи до уваги, в якій, окрім розрахункової частини, де зазначаються сума орендної плати і її розбиття за місяцями, передбачається також заповнення двох додатків. У Додатку 1 зазначаються відомості з договору оренди, тому він заповнюється в будь-якому разі. Додаток 2 заповнюється, тільки якщо виправляються помилки (уточнюються показники), допущені в раніше поданих деклараціях. Правила таких виправлень (уточнень) установлено Законом № 2181.

При поданні звітної річної декларації нас цікавитиме заповнення «верхньої» інформаційної частини, даних про розмір орендної плати («розрахункової» частини та

Додатка 1).

 

№ з/п

Частина (розділ) форми

Примітка

1

2

3

1

Інформаційна частина з реквізитами підприємця тощо

У ній наводяться дані фізичної особи — підприємця, а також її вигляд та за які періоди наведено показники (8 рядків). У рядку 1 зазначається вид декларації (звітна, нова звітна, за новоукладеними договорами, уточнююча). У Декларації з орендної плати, яка заповнюється за договорами оренди, що існують на 1 січня 2008 року, ставиться позначка (Х) поряд з полем «звітна». Далі за рядком 2 зазначаємо базовий податковий (звітний) період, за який подається Декларація з орендної плати. Якщо платником складається звітна річна декларація, то заповнюються перші дві порожні клітинки за рядком 2, що відповідають останнім двом цифрам поточного року, за який подається декларація (для 2009 року — 09), при цьому інші клітинки за зазначеним рядком не заповнюються. Далі підприємець заносить до форми дані про себе. У рядку 3 робиться позначка в клітинці поряд з «інша категорія платника». У верхній частині Декларації з орендної плати в рядках 3 — 6 зазначаються П. І. Б. підприємця, ідентифікаційний номер, місце проживання, адреса тощо. У рядку 7 — найменування органу державної податкової служби, до якого подається декларація. У рядку 8 — код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки за КОАТУУ (за наявності такого)

2

Розрахункова частина

Увесь розрахунок зводиться до розбиття річної суми орендної плати на 12 місяців. При заповненні звітної декларації в рядку 1 розрахункової частини декларації після слів: «Нараховано орендної плати на...» зазначається звітний рік (тобто 2009), а також за рядком 1 (1.1... 1.12) колонки 3 «Розмір орендної плати, грн. коп.» — річна сума орендної плати з розбиттям рівними частинами за місяцями. При цьому річна сума податкового зобов’язання (рядок 1 розрахункової частини декларації) має відповідати розміру річної орендної плати, зазначеної в додатку 1 «Відомості з договору оренди землі» до Декларації з орендної плати. Рядки 2 — 7 розрахункової частини декларації заповнюються на підставі даних перерахунку, що додається до декларації (Додаток 2). У випадку зі звітною декларацією вони не заповнюються та прокреслюються (уточнення не наводиться)

3

Додаток 1 «Відомості з договору оренди землі»

Заповнюється у будь-якому випадку при поданні Декларації з орендної плати. У ньому наводиться така інформація: — реквізити договору оренди (номер, дата та місце укладення, строк дії, найменування сторін договору); — номер та дата його державної реєстрації (саме з цього моменту у платника податків виникають зобов’язання щодо декларування і сплати орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності); — місцезнаходження та цільове призначення земельної ділянки; — її площа (у га або кв. м), а також нормативна грошова оцінка землі (у грн. з коп.), установлені договором. Зазначене застосування заповнюється та подається окремо за кожним договором оренди. Річна сума орендної плати, установлена всіма договорами оренди землі, що діють, складається та переноситься до рядка 1 Декларації з орендної плати, а потім щомісячна розбивається на рівні частини. Ураховуючи, що договір оренди землі може укладатися на декілька звітних податкових періодів (місяців) звітного року, то в рядку «Розмір орендної плати (грн. коп.)» Додатка 1 представники податкових органів рекомендують зазначати, на яку кількість звітних податкових періодів звітного року розбивається відповідна річна сума орендної плати, наприклад «з розбиттям на 12 періодів (з січня по грудень)» або «з розбиттям на вісім періодів (з березня по жовтень)» тощо

4

Додаток 2 «Перерахунок податкового зобов’язання орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності»

Додаток 2 буде потрібний тільки в разі виправлення показників уже поданих декларацій. Таке застосування складається окремо за кожний податковий (звітний) період або рік, що підлягає уточненню. Зазначимо, що не зважаючи на застереження, що міститься в самому Додатку 2, що подавати його потрібно тільки в разі уточнення показників тих періодів, за якими минув строк сплати орендної плати, податківці, схоже, вважають, що подавати його потрібно в разі будь-яких уточнень (це випливає з тих же Методичних рекомендацій щодо заповнення «орендної» декларації, наведених у листі ДПАУ від 01.02.2006 р. № 1833/7/15-0217)

Суми орендної плати слід проставляти в гривнях з копійками, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами. Причому графу 3 вже поділено (крапочками) на комірки, у кожній з яких відображається по цифрі. Дві крайніх праворуч комірки — для копійок. Звітність може бути заповнена від руки чорнильною або кульковою ручкою, друкарським способом (заповнення олівцем не допускається), без виправлень і помарок; у рядках, де відсутні дані для заповнення, має бути проставлено прокреслення.

 

Таблиця 1

 

Винятки

«Поправка» до ставки

1

Земельні ділянки, зайняті житловим фондом, кооперативними автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, гаражно-будівельними, дачно-будівельними кооперативами, індивідуальними гаражами і дачами громадян, а також земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, зайняті виробничими, культурно-побутовими та господарськими будівлями і спорудами

Земельний податок сплачується у розмірі 3 % від розрахованого

2

Ділянки, надані для потреб лісового господарства, за винятком ділянок, зайнятих виробничими, культурно-побутовими, житловими будинками та господарськими будівлями і спорудами

Податок сплачується як складова плати за використання лісових ресурсів

3

Земельні ділянки на територіях та об’єктах природоохоронного, оздоровчого та рекреаційного призначення, зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими будівлями і спорудами, які не пов’язані з функціональним призначенням цих об’єктів

Земельний податок сплачується у п’ятикратному розмірі розрахованого із застосуванням ставки 1 %

4

Земельні ділянки, зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими будівлями і спорудами, розташованими на територіях та об’єктах історико-культурного призначення, які не пов’язані з функціональним призначенням цих об’єктів

До земельного податку застосовуються коефіцієнти: — міжнародні (об’єкти історико-культурного призначення) — 7,5; — загальнодержавного значення — 3,75; — місцевого значення — 1,5

5

Водойми, надані для виробництва рибної продукції

Земельний податок сплачується в розмірі 25 % від розрахованого

 

Таблиця 2

Ставки земельного податку за земельні ділянки, грошову оцінку яких не проведено

довідка 3

Групи населених пунктів з чисельністю населення (тис. чол.)

Ставка податку (гривень за 1 кв. м)

Коефіцієнт, що застосовується в містах Києві, Сімферополі, Севастополі та містах обласного значення

до 0,2

0,075

 

від 0,2 до 1

0,105

 

від 1 до 3

0,135

 

від 3 до 10

0,15

 

від 10 до 20

0,24

 

від 20 до 50

0,375

1,2

від 50 до 100

0,45

1,4

від 100 до 250

0,525

1,6

від 250 до 500

0,6

2,0

від 500 до 1000

0,75

2,5

від 1000 і більше

1,05

3,0

 

Висновки

У 2009 році порядок подання земельної звітності не змінився.

Податковий розрахунок і Декларацію з орендної плати слід подати до 1 лютого 2009 року з розбиттям річної суми рівними частинами за місяцями.

Податкове зобов’язання щодо земельного податку, а також щодо орендної плати, визначене в податковій декларації (розрахунку) на поточний рік, сплачується щомісячно рівними частинами

протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Якщо у власності приватного підприємця протягом звітного року з’явиться нова земельна ділянка, то він протягом місяця з дня виникнення на неї права подає

Податковий розрахунок.

Якщо договором про відчуження житлового будинку, будівлі чи споруди розмір земельної ділянки не визначено, до набувача нерухомості переходить право власності на ту частину земельної ділянки, яку зайнято житловим будинком, будівлею чи спорудою, і на частину земельної ділянки, необхідну для їх обслуговування.

Підстава для нарахування земельного податку — дані із земельного кадастру. На механізм розрахунку земельного податку впливає той факт, проведено чи ні грошову оцінки землі (в цьому випадку нормативну). У разі придбання земельної ділянки на підставі цивільно-правової угоди розмір податку розраховується із суми, що дорівнює грошовій оцінці землі, але в будь-якому разі сума, з якої розраховується розмір податку, не може бути нижче ціни земельної ділянки, зазначеної в угоді.

Сума орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності береться з договору оренди.


Довідкова інформація (довідка)

1 Зазначимо, що від сплати орендної плати за землю єдиноподатників не звільнено, у тому числі й за земельні ділянки державної або комунальної власності.

2 У Законах про держбюджет на 2007 і 2008 рік було встановлено коефіцієнт 3,1, імовірно, цей же коефіцієнт з’явиться в Законі про держбюджет на 2009 рік (на момент підготовки номера Закон про держбюджет — 2009 ще не прийнято).

3

Можливо, Законом про держбюджет — 2009 ставки будуть змінені.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі