Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Декларація з ПДВ: як її заповнювати (частина 2)

Редакція ВД
Власне Діло Липень, 2009/№ 13
Друк
Стаття

Декларація з ПДВ: як її заповнювати (частина 2)

 

Тему заповнення та подання декларації з ПДВ ми почали у «ВД», 2009, № 12, с. 22. У цьому номері видання ми продовжимо висвітлювати принципи заповнення декларації з ПДВ з урахуванням останніх змін.

Для зручності читачів наведемо в табличній формі інформацію про те, що має міститися в кожному рядку декларації.

Оксана ПІРОЖЕНКО, Людмила СОЛОШЕНКО, консультанти газети «Власне Діло»

 

Документи консультації

Закон про ПДВ

— Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.

Закон про держбюджет на 2009 рік

— Закон України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» від 26.12.2008 р. № 835-VI.

Порядок № 166

— Порядок заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість, затверджений наказом ДПАУ від 30.05.97 р. № 166.

Методрекомендації № 25595

— Методичні рекомендації про порядок адміністрування видачі та погашення податкових векселів, доведені листом ДПАУ від 22.12.2005 р. № 25595/7/16-1517.

 

Вступна частина

У вступній частині декларації зазначаються дані про тип декларації та період, за який вона подається, а також наводяться відомості про платника податків.

 

Вступна частина декларації з ПДВ

Рядок
декларації з ПДВ

Пункт Порядку № 166

Що зазначається в рядку

1

2

3

Рядки 011, 012

П. 5.1

Спеціальне поле для позначок про тип декларації. Перша колонка містить код (011, 012) типу декларації, третя — назву типу декларації («Звітна», «Звітна нова»).
У другій колонці зазначається позначка (Х) у рядку спеціального поля, що відповідає типові декларації. При поданні декларації з ПДВ за звітний період позначка (Х) проставляється в рядку 011 «Звітна» декларації. А ось якщо після подання декларації за звітний період, однак до закінчення граничного строку подання декларації за цей же період, платник податків подає нову декларацію з виправленими показниками (без сплати при цьому штрафу), то позначка (Х) проставляється в рядку 012 «Звітна нова» спеціального поля

Рядок 02

Зазначається, за який податковий (звітний) період (місяць або квартал) року подається декларація

Рядок 03

Зазначається, за який податковий (звітний) період (місяць або квартал) подається податкова декларація з виправленими показниками. Цей рядок заповнюватиметься лише в тому разі, якщо помилка виправляється в поточній декларації (заповнено рядок 8.1 або 16.1 поточної декларації). Якщо помилки цього податкового періоду вже виправлялися раніше, про це зазначається в довідці до цієї декларації

Рядок 04 (042)

Фізичні особи в рядку 04 зазначають прізвище, ім'я, по батькові.
У рядку 042 фізична особа зазначає ідентифікаційний номер платника податків згідно з ДРФО

Примітка. Рядки 041, 043, 044 фізичні особи — підприємці не заповнюють.

Рядок 05

У цьому рядку зазначаються: індивідуальний податковий номер платника податків і номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ

Рядок 06

У цьому рядку зазначаються:
— місцезнаходження платника податків (зазначається адреса, що фігурує у свідоцтві);
— поштовий індекс;
— телефон;
— факс;
— електронна адреса платника податків

Далі наводиться найменування податкового органу, до якого подається декларація.

Рядок 07

У цьому рядку проставляється позначка (Х) у разі заповнення рядка 21 декларації з ПДВ

Примітка. Про інформацію, яку несе в собі позначка «Х» у цьому рядку, можна говорити як про довідкову, і її відсутність у декларації з ПДВ не повинна бути підставою для визнання декларації неподаною та надсилання на адресу платника податків податкових повідомлень. Цей висновок можна застосувати і щодо рядків 08 — 10 декларації з ПДВ.

Рядок 08

У цьому рядку проставляється позначка (Х) у разі заповнення рядка 25 декларації з ПДВ

Примітка. Рядки 09, 10 підприємці не заповнюють.

 

Рядок декларації з ПДВ

Опис

Які дані Реєстру використовуються для заповнення рядка декларації

Пункт
Порядку № 166

1

2

3

4

Розділ I «ПОДАТКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ»

1

Операції на митній території України, що оподатковуються за ставкою 20 відсотків, крім імпорту товарів

У цьому рядку відображаються оподатковувані за ставкою 20 % обсяги поставки, що здійснюються на митній території України.
Також до цього рядка потрапляють інші, визначені Законом про ПДВ, оподатковувані за зазначеною ставкою обсяги поставки у зв'язку зі здійсненням, зокрема, таких операцій:
надання нерезиденту послуг з місцем їх поставки на митній території України згідно з п. 6.5 Закону про ПДВ;
безоплатної передачі товарів (послуг), яка згідно з п. 1.4 Закону про ПДВ класифікується як поставка;
ліквідації основних фондів, за винятком випадків, коли об'єкт основних фондів ліквідується у зв'язку з його знищенням або зруйнуванням унаслідок дії обставин непереборної сили; така ліквідація здійснюється без згоди платника податків, у тому числі в разі викрадення основних фондів; платник податку надає податковому органу відповідний документ про знищення, розбирання або перетворення об'єкта основних фондів іншими способами, унаслідок чого такий об'єкт не може використовуватися в майбутньому за первісним призначенням. Візьміть до відома: податківці вимагають від платників податків подавати документи, що підтверджують знищення (перетворення) основних фондів до податкової інспекції разом із декларацією з ПДВ за період, в якому об'єкт основних фондів ліквідовано. Однак цей висновок є досить спірним, адже Закон про ПДВ подібних вимог не висуває;
переведення основних фондів до складу невиробничих;

використання товарів (послуг), придбаних для операцій, що обкладаються ПДВ, у неоподатковуваних або звільнених від обкладення ПДВ операціях (див. листи ДПАУ від 26.05.2006 р. № 173/2/15-0310 та ДПА в м. Києві від 23.06.2006 р. № 471/10/31-106);
визнання при анулюванні реєстрації платника ПДВ умовного продажу за товарними залишками та основними фондами, щодо яких було відображено податковий кредит, згідно з вимогою останнього абзацу п. 9.8 Закону про ПДВ;
здійснення операцій на підставі договорів комісії, доручення або посередницьких договорів згідно з п. 4.7 Закону про ПДВ;
перевищення звичайної ціни над фактичною (договірною) ціною

Дані графи 7 розділу II Реєстру (для колонки А);
дані графи 8 розділу II Реєстру (для колонки Б)

 

П.п. 5.3.2

 

2

Операції, що оподатковуються за нульовою ставкою

У цьому рядку відображаються обсяги поставки, що обкладаються ПДВ за нульовою ставкою:
— окремо експортні операції (рядок 2.1);
— окремо інші операції (рядок 2.2).
При цьому платник податків заповнює тільки колонку А рядка 2 декларації

П.п. 5.3.3

2.1

експортні операції

Тут відображаються обсяги експортних операцій, що обкладаються ПДВ за ставкою 0 %. Незважаючи на те що цей рядок називається «Експортні операції», він не включає експорт послуг, що оподатковуються за ставкою 0%, оскільки в Законі про ПДВ такі операції розглядаються як послуги, що надані нерезиденту. У зв'язку з цим такі операції має бути відображено в рядку 2.2, а не в рядку 2.1 декларації.
Тобто в рядок 2.1 слід записувати операції, пов'язані з експортом товарів (супутніх послуг). Сюди ж потрапляють і обсяги поставки товарів (супутніх послуг) за ЗЕД-бартером.
Нагадаємо: застосування нульової ставки ПДВ можливе тільки у випадку, якщо експорт товарів підтверджено оформленою відповідним чином ВМД. Правило першої події в такій ситуації «не працює». Це випливає з п.п. 7.3.8 Закону про ПДВ, згідно з яким попередня оплата, що надходить від нерезидента в рахунок оплати товарів, не змінює податкових зобов'язань платника податків. При експорті податкові зобов’язання з ПДВ за ставкою 0 % виникають тільки на дату здійснення фактичного вивезення товарів. При визначенні бази оподаткування необхідно виходити з курсу НБУ, що діяв на дату виникнення зобов'язань з ПДВ, тобто на дату оформлення ВМД з відміткою митного органу про вивезення товару.
У рядку 2.1 не фіксується експорт товарів, які пільгуються згідно з пп. 5.1 і 5.2 Закону про ПДВ (для них передбачено рядок 4 декларації).

Виняток становлять операції з експорту:
— періодичних видань, зошитів, підручників та навчальних посібників українського виробництва, словників українсько-іноземної та іноземно-української мови (п.п. 5.1.2 Закону про ПДВ);
лікарських засобів і виробів медичного призначення (п.п. 5.1.7 Закону про ПДВ).
Це пов'язано з тим, що відповідно до п. 6.3 Закону про ПДВ пільга при експорті зазначених товарів не зберігається, а діє нульова ставка ПДВ.
Пам'ятайте: при заповненні цього рядка обов'язковим є подання разом із декларацією оригіналів п'ятих основних аркушів ВМД (оригіналів аркушів ВМД нової форми МД-2 із позначкою «3/8»)

Дані графи 11 розділу II Реєстру

П.п. 5.3.3

2.2

інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою

Тут відображаються інші операції, оподатковувані за нульовою ставкою.
Цей рядок призначено також для відображення послуг, що надані нерезиденту та обкладаються ПДВ за ставкою 0 % (див. примітки до рядка 2.1 декларації).
До цього рядка потрапляють, зокрема:
— послуги, що складаються з робіт з тимчасово ввезеним рухомим майном (п.п. 6.2.1 Закону про ПДВ). Це, наприклад, послуги з переробки давальницької сировини; послуги з модернізації та ремонту тимчасово ввезених товарів;

— транспортні послуги (за межами митної території України) (п.п. 6.2.4 Закону про ПДВ).
Щодо інших послуг зауважимо:
— послуги, надані нерезиденту з місцем їх поставки на митній території України (тобто, що обкладаються ПДВ за ставкою 20 %), повинні відображатися в рядку 1 декларації як операції, що обкладаються 20 % ПДВ;
— послуги, надані нерезиденту з місцем їх поставки за межами митної території України, що не підпадають під об’єкт оподаткування відповідно до п. 6.5 Закону про ПДВ, довідково зазначатимуться в рядку 91 декларації

Дані графи 9 розділу II Реєстру

 

П.п. 5.3.3

 

3

Операції, що не є об’єктом оподаткування (п. 3.2 ст. 3 Закону)

Цей рядок заповнюється в разі, якщо платник здійснює операції, які не є об'єктом оподаткування відповідно до п. 3.2 Закону про ПДВ, як частину в загальному обсязі поставки.
Майте на увазі: у цьому рядку відображаються не всі операції, зазначені в п. 3.2 Закону про ПДВ, а тільки ті, що відповідають поняттю «поставка» (відображення саме обсягів поставки вимагає колонка А декларації, а також пп. 5.3.1, 5.3.4 Порядку № 166).
Тому, наприклад, операції з передачі майна на відповідальне зберігання або в оперативний лізинг хоча і не є об'єктом обкладення ПДВ згідно з п.п. 3.2.2 Закону про ПДВ, у рядку 3 декларації не відображатимуться, оскільки не є поставкою. Податкова накладна при цьому не виписується.
При заповненні рядка 3 потрібно до декларації додати довідку довільної форми, посвідчену підписом платника ПДВ — фізичної особи (печаткою) із зазначенням виду операції та пункту Закону про ПДВ, відповідно до якого така операція не є об'єктом оподаткування

Дані графи 10 розділу II Реєстру (вибірково)

П.п 5.3.4

4

Операції, які звільнені від оподаткування (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти)

У цьому рядку зазначається обсяг операцій, звільнених від оподаткування відповідно до ст. 5 Закону про ПДВ та тимчасово звільнених від оподаткування відповідно до ст. 11 Закону чи інших нормативно-правових актів.
Це, зокрема, операції з поставки:
— вітчизняних продуктів дитячого харчування (за переліком, затвердженим постановою КМУ від 08.09.97 р. № 996);
— товарів спеціального призначення для інвалідів (за переліком, затвердженим постановою КМУ від 01.09.97 р. № 982);
— лікарських засобів і виробів медичного призначення за переліком, який щорічно встановлюється КМУ тощо.
У рядку 4 також відображатиметься експорт пільгованих товарів, адже згідно з п. 6.3 Закону про ПДВ при такому експорті нульова ставка не застосовується, а зберігається пільга. Виняток становить експорт періодичних видань, зошитів, підручників та навчальних посібників українського виробництва, словників українсько-іноземної та іноземно-української мови (п.п. 5.1.2 Закону про ПДВ); лікарських засобів і виробів медичного призначення (п.п. 5.1.7 Закону про ПДВ), щодо якого діє нульова ставка ПДВ. Такі експортні операції відображаються в рядку 2.1 декларації (див. коментар до рядка 2.1).
При заповненні рядка 4 до декларації з ПДВ додається довідка довільної форми, посвідчена підписом платника — фізичної особи (печаткою), із зазначенням виду операції та пункту Закону про ПДВ або іншого нормативно-правового акта, згідно з яким таку операцію звільнено від оподаткування.
До речі, зауважимо: виходячи з п. 11.4 Закону про ПДВ застосування пільг з ПДВ на підставі інших нормативно-правових актів, крім Закону про ПДВ та міжнародних договорів, є досить проблематичним.
Виняток становить Закон України «Про звільнення від оподаткування грошових коштів, спрямованих на проведення новорічно-різдвяних свят для дітей та на придбання дитячих святкових подарунків» від 30.11.2000 р. № 2117-III

Дані графи 10 розділу II Реєстру (вибірково)

П.п. 5.3.5

5

Загальний обсяг поставки (сума значень з 1-го до 4-го рядка колонки А)

Цей рядок має довідковий характер. У ньому зазначається загальний обсяг оподатковуваних та неоподатковуваних операцій. Заповненню підлягає колонка А рядка 5. Значення, що відображається в цьому рядку, визначається згідно з алгоритмом, наведеним у його назві

П.п. 5.3.6

5.1

з рядка 5 — загальний обсяг оподатковуваних операцій звітного періоду
(р. 1 + р. 2.1 + р. 2.2 + р. 4) колонки А

Цей рядок має довідковий характер. У ньому відображається обсяг оподатковуваних операцій, який визначається відповідно до алгоритму, наведеного в його назві. Заповненню підлягають колонки А і Б рядка 5.1.
Значення цього рядка визначається як сума рядків декларації:
1 + 2.1 + 2.2 + 4.
Зауважимо: при розрахунку обсягу оподатковуваних операцій ДПАУ, як і раніше, незаконно вимагає включати до нього у тому числі й операції, звільнені від оподаткування (що відображаються в рядку 4 декларації). Таку позицію і закріплено у формі декларації. Також на це звертається увага в листі ДПАУ від 30.04.2005 р. № 8533/7/15-2417.
Однак при розподілі податкового кредиту відповідно до п.п. 7.4.3 Закону про ПДВ операції, звільнені від оподаткування, до частки оподатковуваних операцій (у чисельник дробу) включатися не повинні

П.п. 5.3.6

6

Імпорт товарів протягом звітного періоду, сплату ПДВ за які було відстрочено шляхом оформлення податкового векселя (п. 11.5 ст. 11 Закону)

Термін погашення податкового векселя (указати дату, додати перелік)

Тут зазначаються обсяг імпорту товарів (у колонці А) протягом звітного (податкового) періоду, при імпорті яких сплату ПДВ було відстрочено шляхом видачі податкового векселя згідно з п. 11.5 Закону про ПДВ, та термін погашення векселя.
Проте у 2009 році сплату ПДВ шляхом пред'явлення податкових векселів заборонено ст. 62 Закону про держбюджет на 2009 рік. На це звертає увагу ДПАУ в листі від 10.01.2009 р. № 135/7/16-1517-22.
Проте, оскільки п. 11.5 Закону про ПДВ не скасовано, ми висвітлимо нюанси заповнення рядка 6 у разі скасування заборони.
У колонці Б цього рядка зазначається сума ПДВ. Таким чином, рядок 6 декларації заповнюється завжди в періоді видачі податкового векселя митниці.
Якщо платник у звітному періоді видав більше одного такого векселя, то до декларації він додає довідку (перелік) довільної форми, посвідчену підписом платника — фізичної особи, в якій зазначаються суми податку та терміни погашення кожного векселя.
У разі дострокового погашення податкового векселя грошовими коштами рядок 6 декларації заповнюватиметься разом з рядком 19.1 декларації за поточний період (див. коментар до рядка 19.1).
Детально порядок видачі, погашення податкових векселів, а також правила їх відображення в декларації з ПДВ викладено в Методичних рекомендаціях щодо порядку адміністрування видачі та погашення податкових векселів, доведених листом ДПАУ від 22.12.2005 р. № 25595/7/16-1517.
Майте на увазі: суми векселів, виданих при ввезенні давальницької сировини, у декларації з ПДВ не відображаються

У Реєстрі видача податкових векселів не відображається, тому джерелом для заповнення рядка 6 декларації є дані аналітичного обліку

П. 5.4

7

Послуги, отримані від нерезидента на митній території України

У цьому рядку зазначаються обсяги послуг, отриманих від нерезидента на митній території України. Місце поставки послуг (зокрема наданих і нерезидентом) визначається відповідно до п. 6.5 Закону про ПДВ.
Зокрема, у рядку 7 декларації знайдуть відображення послуги від нерезидента в разі, коли згідно з п. 6.5 Закону про ПДВ місцем надання послуг вважатиметься місце фактичного розташування покупця (тобто митна територія України). У такому разі покупець, який отримав зазначені послуги, матиме статус податкового агента нерезидента, а отже, має нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ від вартості таких послуг (за першою з подій — датою підписання акта або оплатою), на підтвердження яких виписати податкову накладну.
При цьому базу оподаткування визначають так:
— якщо перша подія — підписання акта виконаних робіт, то податкові зобов’язання згідно з абзацом другим п. 4.3 Закону про ПДВ визначаються виходячи з курсу НБУ, що діяв на день, який передував дню підписання такого акта;
— якщо перша подія — оплата послуг, то податкові зобов’язання у платника податків виникають на день списання коштів. Остаточне визначення суми податкових зобов’язань провадиться з урахуванням курсу НБУ на день, що передує дню, в якому було складено акт, що посвідчує факт отримання послуг (див. абзац другий п. 4.3 Закону про ПДВ). Оскільки дата визначення податкових зобов’язань і дата, на яку обчислюється валютний (обмінний) курс НБУ для перерахунку бази оподаткування можуть не збігатися, при отриманні акта (тобто на дату другої події) необхідно провести перерахунок податкових зобов’язань. Результат такого перерахунку знайде своє відображення в рядку 8.4 декларації з ПДВ (зі знаком «плюс» або «мінус» залежно від зміни курсу валюти). Такі рекомендації викладено в листі ДПАУ від 27.05.2005 р. № 4804/6/15-2315.
Датою сплати податкового зобов’язання вважатиметься дата подання декларації до податкового органу (див. лист ДПАУ від 17.10.2005 р. № 20667/7/16-1517-26).
При цьому п.п. 7.5.2 Закону про ПДВ дозволяє платнику податків на дату сплати податку за податковими зобов’язаннями включити сплачену суму до складу свого податкового кредиту як пов’язану з госпдіяльністю. Отже, датою виникнення права на податковий кредит буде наступний за відображенням податкових зобов’язань податковий період. Суму податкового кредиту платник податків відобразить в рядку 12.4 декларації. Результат перерахунку податкового кредиту у зв’язку з перерахунком податкових зобов’язань відображається в рядку 16.4 декларації зі знаком «плюс» або «мінус»

Дані граф 7, 9, 10 розділу II Реєстру (для колонки А декларації), дані графи 8 розділу II Реєстру (для колонки Б)

 

П. 5.5

 

8

Коригування податкових зобов’язань (+ чи -)
(у разі заповнення цього рядка обов’язковим є подання додатка 1 до декларації):

У цьому рядку відображається коригування податкових зобов'язань з ПДВ на підставі попередніх звітних періодів. У рядку 8 слід зазначати суму ПДВ у колонці Б з відповідним знаком («+» чи «-») і обсяг поставки без урахування ПДВ у колонці А. Збільшення податкових зобов'язань показують зі знаком «+», а зменшення — зі знаком «-».
При заповненні рядка 8 обов'язковим є подання додатка 1 до декларації «Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість», який заповнюється в розрізі контрагентів та податкових накладних. Джерелом для заповнення рядка 8 є рядки 8.1 — 8.4 декларації

П. 5.6

8.1

самостійне виправлення помилки, що міститься в раніше поданій податковій декларації

У рядку 8.1 відображається сума податку, яка збільшує або зменшує суму податкового зобов'язання в результаті самостійного виправлення платником помилки, що міститься в раніше поданій податковій декларації. Нагадаємо: у поточній декларації може бути виправлено помилки тільки однієї раніше поданої декларації (п. 4.4 Порядку № 166). Якщо помилка призвела до недоплати податку до бюджету, обов'язковим є нарахування «самоштрафу» у розмірі 5 % суми такої недоплати, який показують у рядку 28 декларації.

Майте на увазі: виправити помилку, яка спричинила завищення податкового зобов’язання, можна в податковій декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого цю помилку було самостійно виявлено, тобто коли завгодно, але з урахуванням строків давності. А от помилку, що спричинила заниження податкового зобов’язання, може бути виправлено через поточну декларацію тільки в одному випадку — якщо її допущено безпосередньо в декларації за попередній податковий період.

На такій позиції наполягає ДПАУ в Методичних рекомендаціях щодо виправлення платниками помилок, самостійно виявлених в податковій декларації з податку на додану вартість (додаток до листа ДПАУ від 15.12.2003 р. № 19470/7/11-1217).
Заповнюючи цей рядок, не забудьте зазначити в рядку 03 вступної частини декларації, за який період виправляється помилка. Альтернативою такого варіанта виправлення помилок є уточнюючий розрахунок

Дані з графи 7 (для колонки А) та 8 (для колонки Б) розділу II Реєстру беруться лише в тому випадку, якщо помилку було допущено і в Реєстрі. Якщо помилилися тільки в декларації, рядок 8.1 заповнюється на підставі даних довідки з поясненнями

 

П. 5.6

 

8.2

нецільове використання товарів, ввезених у пільговому режимі

У рядку 8.2 платники податків, які скористалися пільгами, наприклад, згідно з пп. 5.13, 5.17, 5.18, 11.23, 11.37 Закону про ПДВ, відображають суми збільшення податкових зобов'язань, що виникають у зв'язку з нецільовим використанням товарів, увезених у пільговому режимі. Сума пені, що повинна бути нарахована в установлених випадках, у декларації не відображається, а безпосередньо перераховується до бюджету.
Дані рядка 8.2 переносяться до рядка 12.5 декларації наступного звітного (податкового) періоду (див. коментар до рядка 12.5)

П. 5.6

8.3

згідно з п. 4.5 ст. 4 Закону

 

 

У рядку 8.3 відображається збільшення або зменшення податкових зобов'язань, що здійснюється згідно з п. 4.5 Закону про ПДВ, тобто в тих випадках, коли після поставки товарів (послуг) відбулася будь-яка зміна суми компенсації їх вартості.
Зауважимо: необхідність коригування податкових зобов'язань за п. 4.5 Закону про ПДВ у продавця товарів (послуг) може виникнути як у бік збільшення, так і в бік зменшення.
Якщо після поставки товарів (послуг) відбувається будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, уключаючи наступний за поставкою перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів особі, яка їх надала, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню.
Якщо в результаті такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку — постачальника, то постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов'язань за результатами податкового періоду, протягом якого було проведено такий перерахунок, і надсилає отримувачу розрахунок відкоригованого значення податку.
Якщо в результаті такого перерахунку відбувається збільшення суми компенсації на користь платника податку — постачальника, то постачальник відповідно збільшує суму податкових зобов'язань за результатами податкового періоду, протягом якого було проведено такий перерахунок, і надсилає отримувачу розрахунок відкоригованого значення податку.
Зменшення суми податкових зобов'язань платника податку — постачальника при зміні компенсації вартості товарів (послуг), наданих особам, які не були платниками цього податку на момент такої поставки, дозволяється лише:
а) при поверненні раніше поставлених товарів у власність постачальника з наданням отримувачу повної грошової компенсації їх вартості;
б) при перегляді цін, пов'язаних з гарантійними замінами товарів.
Згідно з п. 20 Порядку заповнення податкової накладної в разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань відповідно до п. 4.5 Закону про ПДВ постачальник товарів (послуг) виписує розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної за формою додатка 2 до податкової накладної. Зауважимо: п. 4.5 Закону про ПДВ передбачає можливість проведення відповідних коригувань після того, як уже відбулася поставка товарів. В інших випадках (рядки 8.1, 8.2 і 8.4 декларації) розрахунок коригування не виписується, а відповідне коригування податкових зобов'язань з ПДВ відображається безпосередньо в додатку 1 «Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість» до декларації.

Звертаємо увагу, що сьогодні немає однозначної думки щодо відображення платниками коригувань, якщо зміни відбулися в одному періоді. Якщо керуватися роз’ясненнями податківців, наведеними у листі ДПАУ від 05.06.2008 р. № 5658/6/16-1515-20, якщо відвантаження товару та його повернення покупцем відбуваються в одному звітному (податковому) періоді та при цьому на дату першої події виписується податкова накладна, а на дату другої — розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, то в такому разі в декларації з ПДВ відображаються підсумкові показники операцій з поставки (придбання) товарів за звітний період. Інакше кажучи, у цій ситуації постачальник не повинен заповнювати рядок 8.3, а відображає загальний обсяг поставки (за мінусом вартості повернених товарів) у рядку 1 декларації, а покупець, не заповнюючи рядок 16.2, загальну суму придбань показує в рядку 10 декларації.
Проте цей лист було видано до «декларативних» змін цього року (див. «ВД», 2009, № 4, с. 2; № 12, с. 22), тому, ураховуючи нове формулювання рядка 8, платників можуть зобов’язати коригування одного періоду показувати розгорнуто і в рядку 1 (10), і в рядку 8 (16)

 

П. 5.6

 

8.4

інші випадки

У рядку 8.4 відображаються інші випадки коригування (збільшення/зменшення) податкових зобов'язань з ПДВ.
Зокрема, до таких інших випадків, що відображаються в цьому рядку, можна віднести:
— коригування податкових зобов'язань з ПДВ у ситуації, коли продавець повертає покупцю раніше отриману від нього суму авансу;
— уточнення податкових зобов'язань (донарахування або зменшення податкових зобов'язань) з ПДВ щодо послуг, наданих нерезидентом на території України. Нагадаємо: нарахування податкових зобов'язань у цьому випадку здійснюється за першою з подій — оплатою або підписанням акта. Разом з тим п. 4.3 Закону про ПДВ одночасно передбачено: за послугами, які надаються нерезидентом, базу оподаткування має бути перераховано за курсом НБУ на кінець операційного дня, що передує дню складання акта, який посвідчує факт отримання послуг. А отже, у ситуації, наприклад, коли після передоплати (за якою було відображено податкові зобов'язання з ПДВ) курс на дату, що передує дню підписання акта, відрізняється від курсу на день передоплати, необхідно провести відповідне уточнення суми податкових зобов'язань (або в бік збільшення, або в бік зменшення залежно від того, як змінився курс) (див. коментар до рядка 7);
— відображення покупцем у складі своїх податкових зобов'язань з ПДВ вартості зворотної тари, не поверненої постачальнику протягом одного року з моменту її отримання. Така вимога міститься в п. 4.6 Закону про ПДВ. Податкові зобов'язання в цьому випадку відображаються в декларації звітного періоду, на який припадає закінчення 12 календарних місяців з дня отримання тари. Користуватися рядком 8 для відображення «тарних» податкових зобов'язань рекомендували в ДПАУ (див. лист від 01.02.98 р. № 1592/10/16-1101). Із поправкою на змінену форму декларації можна припустити, що сьогодні це рядок 8.4;
— списання безнадійної кредиторської заборгованості щодо отриманої передоплати за невідвантажені товари (послуги). В інших випадках щодо безнадійної заборгованості раніше відображені податкові зобов'язання коригуванню не підлягають

П. 5.6

9

Усього податкових зобов’язань
(сума значень рядків (1 + 6 + 7 + 8 (- чи +)) колонки Б)

Значення цього рядка визначається відповідно до алгоритму, наведеного в його назві.
У колонці Б рядка 9 декларації відображається загальна сума податкових зобов'язань з ПДВ за звітний період

91

Крім того, поставка послуг за межами митної території України або послуг, місце поставки яких визначено відповідно до п. 6.5 ст. 6 Закону за межами митної території України

У цьому рядку в колонці А довідково зазначається обсяг поставки послуг за межами митної території України без урахування ПДВ, оскільки вони не є об'єктом обкладення ПДВ (п. 3.1 Закону про ПДВ). При цьому місце поставки послуг визначається відповідно до п. 6.5 Закону про ПДВ (див. із цього приводу лист ДПАУ від 30.12.2005 р. № 681/4/16-1510).
Підставою для заповнення цього рядка декларації є дані з графи 10 розділу II Реєстру. Зауважимо: хоча такі операції і не є об'єктом оподаткування, їх слід відобразити у графі 10 розділу II Реєстру (без виписування при цьому податкової накладної)

Дані графи 10 розділу II Реєстру

Розділ II «ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ»

10

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження) з податком на додану вартість на митній території України товарів (послуг) та основних фондів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які:

Цей рядок уключає обсяги придбаних з ПДВ на митній території України товарів (послуг) та основних фондів з метою використання їх у господарській діяльності

П. 5.7

10.1

підлягають оподаткуванню за ставкою 20 відсотків та нульовою ставкою, у тому числі

У цьому рядку декларації відображається та частина придбаних з ПДВ на митній території України товарів (послуг) та основних фондів, яку буде використано в операціях, що підлягають обкладенню ПДВ за ставками 20 % і 0 %. Причому право на податковий кредит виникає незалежно від того, чи почали товари та основні фонди використовуватися в господарській діяльності платника податків у звітному періоді, а також від того, чи здійснював такий платник податків у звітному періоді операції, що обкладаються ПДВ.
У цьому рядку платник податків має право показати суми податкового кредиту, не підтверджені податковою накладною, або якщо податкову накладну було виписано з порушенням установленого порядку. Для цього до декларації додається заява зі скаргою на постачальника-порушника і копії товарних чеків та інших розрахункових документів, що підтверджують факт сплати ПДВ унаслідок придбання таких товарів (послуг). Заяву зі скаргою може бути подано не пізніше граничного строку подання декларації за звітний період, в якому виписано податкову накладну.
Тут же відображаються суми податкового кредиту за податковими накладними, отриманими із запізненням (див. листи ДПАУ від 10.08.2006 р. № 8799/6/16-1515-10 і від 18.04.2008 р. № 8109/7/16-1117).
До речі, у цій ситуації, що розглядається, зовсім не важливий «вік» отриманої із запізненням податкової накладної. У своїх листах та консультаціях працівники податкової служби досить часто зазначають, що податковим накладним, раніше не включеним до податкового кредиту, має бути не більше 3 років. На наш погляд, ця позиція неправильна і не відповідає нормам податкового законодавства.
А от коли справа стосується податкових накладних, які своєчасно отримані (і цей факт зафіксовано в Реєстрі), але «загубилися» в попередніх податкових періодах і виявлені набагато пізніше, то в такому разі рядком 10.1 поточної декларації скористатися не можна. Вихід один — уточнюючий розрахунок або коригувальний рядок 16 поточної декларації. З таким порядком ознайомила платників податків ДПАУ в листі від 19.12.2005 р. № 25233/7/16-1517-26.

До рядка 10.1 уключаються і суми податкового кредиту, підставою для нарахування якого, зокрема, можуть бути касові чеки без отримання податкової накладної, що містять суму поставлених товарів (послуг), загальну суму нарахованого податку (із визначенням фіскального номера, але без визначення податкового номера постачальника).

При цьому з метою такого нарахування загальна сума поставлених товарів (послуг) не може перевищувати 200 грн. на день (без урахування ПДВ). Якщо ж сумарно за день величина «вхідного» ПДВ за такими чеками виявиться більше 40 грн., то суму перевищення до податкового кредиту платник податків включити не зможе. Для відображення суми, що перевищила таку межу, у декларації рядків не передбачено. Разом з тим вважаємо, що платнику податків з цією метою можна використовувати рядок 14, про що варто письмово повідомити податковий орган

Дані графи 7 розділу I Реєстру (для колонки А), дані графи 8 розділу I Реєстру (для колонки Б) (вибірково)

 

П. 5.7

 

10.2

не підлягають оподаткуванню (п. 3.2 ст. 3 Закону) або/та звільнені від оподаткування
(статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти)

У цьому рядку відображається частина придбаних на митній території України з ПДВ товарів (послуг) та основних фондів, яку буде використано для здійснення операцій, що не підлягають оподаткуванню (відповідно до п. 3.2 Закону про ПДВ), та/або операцій, звільнених від обкладення ПДВ (згідно зі ст. 5, 11 Закону про ПДВ та іншими нормативно-правовими актами). При цьому заповненню підлягає тільки колонка А рядка 10.2 декларації

Дані графи 9 розділу I Реєстру (для колонки А)

П. 5.7

11

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження) без податку на додану вартість на митній території України товарів (послуг) та основних фондів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які:

У цьому рядку відображаються обсяги придбаних без ПДВ на митній території України товарів (послуг) і основних фондів з метою використання їх у господарській діяльності

П. 5.7

11.1

підлягають оподаткуванню за ставкою 20 відсотків та нульовою ставкою

У цьому рядку (у колонці А) відображається частина придбаних на митній території України без ПДВ товарів (послуг) і основних фондів, яку буде використано в оподатковуваних операціях за ставками 20 % і 0 %.
Тут, зокрема, наводяться:
— вартість отриманих послуг з транспортування вантажів за межами митної території України (ставка 0 %);
— вартість придбання в неплатників ПДВ та осіб, які користуються ПДВ-пільгами;
— суми, сплачені банку за надані ним послуги (зокрема, за послуги з розрахунково-касового обслуговування, інкасації тощо)

Дані графи 7 розділу I Реєстру (для колонки А) за тими рядками, в яких у графі 8 (сума ПДВ) проставлено знак «Х» (не заповнено) або нуль

П. 5.7

11.2

не підлягають оподаткуванню (п. 3.2 ст. 3 Закону) або/та звільнені від оподаткування
(статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти)

У цьому рядку (у колонці А) відображається частина придбаних на митній території України без ПДВ товарів (послуг) та основних фондів, яку буде використано в операціях, що не підлягають оподаткуванню (згідно з п. 3.2 Закону про ПДВ) та/або звільнені від оподаткування (згідно зі ст. 5, 11 Закону про ПДВ та іншими нормативно-правовими актами), якщо платник податків користується ПДВ-пільгами

Дані графи 9 розділу I Реєстру (для колонки А) за тими рядками, в яких у графі 10 (сума ПДВ) проставлено знак «Х» (не заповнено) або нуль

 

12

Імпортовані товари та отримані від нерезидента на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які оподатковуються за ставкою 20 відсотків та нульовою ставкою:

Цей рядок призначено для відображення обсягів імпортованих товарів і отриманих на території України від нерезидентів послуг з метою використання їх у межах господарської діяльності платника податків для здійснення операцій, що обкладаються ПДВ за ставками 20 % і 0 %

П. 5.7

12.1

ПДВ, сплачений митним органам

Цей рядок заповнюється у випадку, якщо ПДВ під час митного оформлення імпортованих товарів було сплачено митним органам грошовими коштами. Отже, тут наводиться сума ПДВ, що включається до податкового кредиту на підставі ввізних ВМД.
Зауважимо: податкові зобов'язання щодо ПДВ, сплаченого на митниці при ввезенні імпортних товарів, не відображаються в декларації з ПДВ. При цьому датою виникнення податкових зобов'язань є дата подання ВМД із зазначенням у ній суми податку, що підлягає сплаті (п.п. 7.3.6 Закону про ПДВ).
Датою виникнення права на податковий кредит при імпорті товарів є дата фактичної сплати податку при їх розмитненні, що підтверджується відповідно оформленою ВМД (див. п.п. 7.5.2 Закону про ПДВ). Це означає, що податкове зобов'язання та податковий кредит при імпорті товарів відображаються в тому самому періоді.
Звертаємо увагу: у ситуації, коли фактурна вартість товару, що імпортується, виявляється нижче митної вартості і при цьому «вхідний» ПДВ сплачено виходячи з митної вартості товару, до податкового кредиту включається вся сума «ввізного» ПДВ, сплаченого при імпорті, тобто розрахованого виходячи з митної вартості та зазначеного у ВМД. З цим згодні й у ДПАУ (див. листи від 04.05.2007 р. № 8991/7/16-1517 та від 23.05.2007 р. № 216/4/16-1510).
Тому до колонки А рядка 12.1 потрапляє вартість, виходячи з якої було сформовано податковий кредит, тобто митна вартість, а до колонки Б — сума сплаченого при імпорті ПДВ, що відображений у ВМД та включається до податкового кредиту

Дані графи 7 розділу I Реєстру (для колонки А);
дані графи 8 розділу I Реєстру (для колонки Б) (вибірково)

П. 5.7

12.2

погашені податкові векселі, що дають право на збільшення податкового кредиту в поточному звітному періоді

У цьому рядку відображається сума ПДВ за погашеними податковими векселями, яку платник податків має право включити до податкового кредиту у звітному періоді (див. п. 11.5 Закону про ПДВ). Нагадаємо, що у 2009 році сплату ПДВ шляхом пред'явлення податкових векселів заборонено. Однак для повноти інформації все ж наведемо деякі нюанси:
якщо строк сплати зобов'язань за податковим векселем виникає до закінчення строку подання декларації за звітний період (податковий вексель
І категорії), податковий кредит виникає у звітному періоді, в якому відбулася така сплата. При оплаті податкового векселя у платіжному дорученні необхідно вказати код оплати «109» і номер податкового векселя;
— якщо строк сплати зобов'язань за податковим векселем виникає після закінчення строку подання декларації за звітний період (податковий вексель ІІ категорії), податковий кредит (у сумі зобов'язань за векселем) виникає в наступному податковому періоді за умови погашення суми зобов'язань за податковою декларацією шляхом перерахування коштів до бюджету. Зауважимо: ДПАУ в листі від 11.05.2006 р. № 8880/7/16-1517 визнала право на податковий кредит за податковим векселем II категорії і у випадку, якщо у звітному періоді видачі векселя в розділі III декларації «Розрахунки з бюджетом за звітний період» визначено суму до відшкодування з бюджету або розрахунки з бюджетом за підсумками звітного періоду не здійснюються (немає ні сплати до бюджету, ні відшкодування з бюджету).
При цьому заслуговує на увагу лист ДПАУ від 28.07.2006 р. № 14340/7/16-11517, в якому роз'яснюється, що право на включення достроково сплаченого грошовими коштами податкового векселя до складу податкового кредиту надається платникові податків у тому звітному періоді, в якому відбулася фактична оплата такого векселя. Якщо податковий вексель оплачується грошовими коштами частково протягом декількох днів, датою погашення вважається дата, на яку податковий вексель оплачено повністю. На цю ж дату визначається і звітний період, в якому платник податків отримує право на включення податкового векселя до складу податкового кредиту

У Реєстрі операції з погашення податкових векселів не відображаються, тому джерелом для заповнення рядка 12.2 декларації є дані аналітичного обліку

П. 5.7

12.3

звільнені від ПДВ (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти)

У колонці А рядка 12.3 відображається обсяг імпортованих товарів (послуг), звільнених від обкладення ПДВ згідно зі ст. 5 і 11 Закону про ПДВ та іншими нормативно-правовими актами та призначених для здійснення операцій, оподатковуваних за ставками 20 % і 0 %

Дані графи 7 розділу I Реєстру
(вибірково)

П. 5.7

12.4

послуги, отримані від нерезидента

Рядок 12.4 призначено для відображення сум ПДВ, за якими у платника виникло право на податковий кредит у зв'язку зі здійсненням операції з отримання послуг від нерезидента.
Згідно з п.п. 7.5.2 Закону про ПДВ право на податковий кредит щодо послуг, отриманих від нерезидента на митній території України, виникає на дату сплати податку за податковими зобов'язаннями відповідно до п.п. 7.3.6 Закону про ПДВ. Така дата, як правило, припадає на наступний податковий період після того, в якому було відображено податкові зобов'язання.
Зауважимо: якщо підприємство права на податковий кредит за такими послугами не має, то їх вартість (без ПДВ) відображатиметься в рядку 13.3 або в рядку 14 декларації

Дані графи 7 розділу I Реєстру (для колонки А); дані графи 8 розділу I Реєстру (для колонки Б)

П. 5.7

12.5

товари, імпортовані у пільговому режимі та використані не за цільовим призначенням

До цього рядка платник податків записує податковий кредит (звісно, за умови дотримання законодавчих норм, що стосуються віднесення сум ПДВ до податкового кредиту) щодо товарів, імпортованих у пільговому режимі та використаних не за цільовим призначенням.
Зауважимо: за такими імпортними товарами платник податків насамперед мав нарахувати податкові зобов'язання та відобразити їх у рядку 8.2 декларації в періоді їх нецільового використання. Тому, ураховуючи вимоги п.п. 7.5.2 Закону про ПДВ, право на податковий кредит у платника податків з'явиться в періоді сплати податку щодо задекларованих таким чином податкових зобов'язань, тобто, як правило, у наступному податковому періоді (див. коментар до рядка 12.4), а отже, і рядок 12.5 декларації платник податків заповнить у цьому наступному періоді.
Таким чином, у рядку 12.5, як правило, відображаються дані колонки Б рядка 8.2 попередньої декларації. Принаймні до такого порядку їх відображення підштовхує форма декларації.
Підставою для відображення податкового кредиту в цьому випадку є виписана платником податків самому собі податкова накладна, яка одночасно є підставою для нарахування податкових зобов'язань (рядок 8.2 декларації)

П. 5.7

13

Імпортовані товари та отримані від нерезидента на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які не підлягають оподаткуванню (п. 3.2 ст. 3 Закону) або/та звільнені від оподаткування
(статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти):

Рядок 13 призначено для відображення обсягів імпортованих товарів (послуг) з метою їх використання в господарській діяльності і призначених як для здійснення операцій, що не підлягають оподаткуванню (згідно з п. 3.2 Закону про ПДВ), так і звільнених від оподаткування (відповідно до ст. 5, 11 Закону про ПДВ та інших нормативно-правових актів)

П. 5.7

13.1

ПДВ, сплачений митним органам

Колонка А цього рядка заповнюється у випадку, якщо ПДВ під час митного оформлення було сплачено грошовими коштами.
Якщо платник податків здійснює одночасно операції, які обкладаються
та не обкладаються ПДВ, йому необхідно розподілити податковий кредит (див. коментар до рядка 10.2)

Дані графи 9 розділу I Реєстру
(вибірково)

П. 5.7

13.2

звільнені від ПДВ (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти)

Зазначається сума, сплачена за імпортовані товари та отримані від нерезидента послуги, з метою використання їх в господарській діяльності в операціях, звільнених від ПДВ

Дані графи 9 розділу I Реєстру (вибірково)

П. 5.7

13.3

послуги, отримані від нерезидента

У цьому рядку відображається вартість послуг, отриманих від нерезидента, які призначено для використання в господарській діяльності підприємства в операціях, що не підлягають обкладенню ПДВ.
Цей рядок заповнюється тільки у випадку, якщо функції податкового агента виконує сам платник ПДВ — отримувач послуг. При виписуванні податкової накладної представництвом нерезидента вартість таких послуг, призначених для використання в операціях, що не обкладаються ПДВ, відображається в загальному порядку в рядку 10.2 декларації

Дані графи 9 розділу I Реєстру (вибірково)

П. 5.7

14

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження) з податком на додану вартість вітчизняних товарів (послуг) та основних фондів, імпорт товарів та отримання від нерезидента на митній території України послуг, які не призначаються для їх використання у господарській діяльності, або з метою їх використання для поставки послуг за межами митної території України, місце поставки яких визначається відповідно до п. 6.5 ст. 6 Закону

У колонці А рядка 14 відображаються обсяги придбання з ПДВ вітчизняних та імпортованих товарів (послуг) і основних фондів, що не підлягають використанню в господарській діяльності платника ПДВ, тобто які:
— або первісно не призначалися для використання в госпдіяльності («негосподарські» подарунки, предмети соціального призначення тощо);
— або підлягають використанню в операціях з поставки послуг з місцем поставки за межами митної території України. Нагадаємо: такі послуги не є об'єктом обкладення ПДВ, але при цьому і права на податковий кредит платник податків не має.
Сюди ж, на нашу думку, можна включити суму, що перевищила 200 грн. на день (без урахування ПДВ), за касовими чеками без отримання податкової накладної, що містять суму поставлених товарів (послуг), загальну суму нарахованого податку (із визначенням фіскального номера, але без визначення податкового номера постачальника)
(див. коментар до рядка 10.1).
Рядок 14 найбільше підходить і для відображення в ньому операції, пов'язаної з придбанням легкового авто для власних господарських потреб. Сума коштів, сплачених за легковий автомобіль без ПДВ, записується до колонки А цього рядка. Інші ж рядки декларації для цієї мети не підходять, оскільки мають інше призначення

Дані граф 11 і 13 розділу I Реєстру

П. 5.7

15

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження) без податку на додану вартість вітчизняних товарів (послуг) та основних фондів, імпорт товарів та отримання від нерезидента на митній території України послуг, які не призначаються для їх використання у господарській діяльності, або з метою їх використання для поставки послуг за межами митної території України, місце поставки яких визначається відповідно до п. 6.5 ст. 6 Закону

Цей рядок аналогічний рядку 14 декларації з тією лише різницею, що в ньому наводиться обсяг придбаних без ПДВ товарів (послуг) і основних фондів, імпорт товарів та отримання від нерезидента на митній території послуг, які не призначалися для використання в госпдіяльності платника податків, або з метою їх використання для поставки послуг за межами митної території України, місце поставки яких визначається відповідно до п. 6.5 Закону про ПДВ

Дані граф 11 і 13 розділу I Реєстру

П. 5.7

16

Коригування податкового кредиту (сума значень рядків (16.1 (+ чи -) + 16.2 (+ чи -) + 16.3 +
+ 16.4 (+ чи -) + 16.5) колонки Б) (у разі заповнення цього рядка (крім рядка 16.5)
є обов'язковим подання додатка 1 до декларації):

Цей рядок декларації призначений для коригування податкового кредиту з ПДВ. При цьому в рядку 16 декларації з ПДВ, а також у рядках 16.1 — 16.4, слід зазначати не лише суму ПДВ (колонка Б) зі знаком «+» або «-», але і обсяг поставки (придбання) без урахування ПДВ (колонка А). Це не стосується рядка 16.5, у ньому відображається лише сума ПДВ (колонка Б).
Збільшення податкового кредиту показують зі знаком «+», а зменшення —
зі знаком «-».
При заповненні рядка 16 (крім рядка 16.5) обов'язковим є подання додатка 1 до декларації «Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість», який заповнюється в розрізі контрагентів і податкових накладних до податкової декларації.
Джерелом для заповнення цього рядка є дані рядків 16.1 — 16.5 декларації

П. 5.8

16.1

самостійне виправлення платником помилки, що міститься в раніше поданій податковій
декларації

У цьому рядку відображається самостійне виправлення платником податків помилки, що міститься в раніше поданій декларації. Нагадаємо: у поточній декларації може бути виправлено помилки тільки однієї раніше поданої
декларації (п. 4.4 Порядку № 166). При цьому в поточній декларації можна виправити декілька помилок, але тільки якщо їх допущено в одному звітному періоді.
Якщо в результаті виправлення помилки виникла недоплата податку до бюджету, необхідно нарахувати «самоштраф» у розмірі 5 % суми такої недоплати та показати його в рядку 28 декларації.
Заповнюючи цей рядок, не забудьте зазначити в рядку 03 вступної частини декларації, за який період виправляється помилка.
Альтернативою зазначеного варіанта виправлення помилок є уточнюючий розрахунок. Також див. коментар до рядка 8.1

Дані з графи 7 (для колонки А) і графи 8 (для колонки Б) розділу I Реєстру беруться лише у випадку, якщо помилку було допущено і в Реєстрі. Якщо помилилися тільки в декларації, рядок 16.1 заповнюється на підставі даних довідки довільної форми

П. 5.8

16.2

згідно з п. 4.5 ст. 4 Закону

У цьому рядку відображають суму коригування податкового кредиту відповідно до п. 4.5 Закону про ПДВ. Необхідність такого коригування в покупця може виникнути як у бік збільшення, так і в бік зменшення.
Так, якщо після поставки товарів (послуг) здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, уключаючи наступний за поставкою перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів особі, яка їх надала, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню.
Якщо в результаті такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку — постачальника, то отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення коригування та також збільшив податковий кредит у зв'язку з отриманням таких товарів (послуг).
Якщо в результаті проведеного перерахунку відбувається збільшення суми компенсації на користь платника податку — постачальника, то отримувач відповідно збільшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення перерахунку.
Крім звичайних випадків повернення або перегляду сторонами цін, під дію п. 4.5 Закону про ПДВ підпадають, зокрема, випадки коригування сум ПДВ при виконанні продавцем своїх гарантійних зобов'язань.
У цьому рядку не відображаються дані виписаних продавцем розрахунків
коригувань кількісних і вартісних показників до податкових накладних
(додаток 2 до податкової накладної) у разі повернення платнику податків передоплати (поставки товарів не було).

Звертаємо увагу, що сьогодні немає однозначної думки про відображення платниками коригувань, якщо зміни сталися в одному періоді. Якщо керуватися роз’ясненнями податківців, наданими в листі ДПАУ від 05.06.2008 р. № 5658/6/16-1515-20, то якщо відвантаження товару і його повернення покупцем відбуваються в одному звітному (податковому) періоді та при цьому на дату першої події виписується податкова накладна, а на дату другої — розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, то в такому разі в декларації з ПДВ відображаються підсумкові показники операцій по постачанню (придбанню) товарів за звітний період.

Інакше кажучи, у цій ситуації постачальник не повинен заповнювати рядок 8.3, а загальний обсяг поставки (за мінусом вартості повернених товарів) він відображає в рядку 1 декларації, а покупець, не заповнюючи рядок 16.2, загальну суму придбання показує в рядку 10 декларації.

Однак цей лист було видано до «декларативних» змін цього року (див. «ВД», 2009, № 4, с. 2; № 12, с. 22), тому, ураховуючи нове формулювання рядка 8 платників можуть зобов’язати коригування одного періоду показувати розгорнуто і в рядку 1 (10), і в рядку 8 (16)

Дані граф 7 і 8 розділу I Реєстру за рядками, в яких відображено коригування до податкових накладних (незалежно від того, коли було виписано розрахунок коригування до податкової накладної — у звітному періоді чи в попередніх періодах)

 

П. 5.8

 

16.3

часткове використання в операціях сільськогосподарського або переробного виробництва (-)

Цей рядок заповнюють лише ті платники ПДВ, які складають і подають скорочену декларацію з ПДВ, або переробні підприємства. Отже, підприємцями — платниками ПДВ вона не заповнюється

П. 5.8

16.4

інші випадки

У цьому рядку відображаються інші випадки збільшення (зменшення)

податкового кредиту, які не потрапили до рядків 16.1 і 16.2 декларації.

Це, зокрема:
повернення передоплати, раніше перерахованої продавцю. Як зазначалося в коментарі до рядка 16.2, ця ситуація не підпадає під дію п. 4.5 Закону про ПДВ, оскільки не було поставки товару, але вимагає коригування податкових зобов'язань та податкового кредиту в контрагентів, оскільки немає об'єкта обкладення ПДВ. Про це йдеться в листі ДПАУ від 08.12.2006 р. № 23025/7/16-1517-05;
псування та нестача товару понад норми природного убутку. Коригування податкового кредиту в цьому випадку зумовлено тим, що цей товар не використано в господарській діяльності. Щодо нестачі (псування) товару в межах норм природного убутку, то сторнувати податковий кредит у такій ситуації, на наш погляд, не потрібно, оскільки такі витрати є нормальними і відповідають критеріям госпдіяльності;
списання безнадійної дебіторської заборгованості у зв'язку з перерахуванням продавцю оплати та неотриманням товарів (послуг). При списанні такої заборгованості поставки товарів (послуг) так і не відбулося, тобто об'єкт оподаткування відсутній. Отже, раніше відображений податковий кредит має бути відкориговано. Якщо списується безнадійна заборгованість щодо отриманих та неоплачених товарів (послуг), то зменшувати податковий кредит не потрібно, оскільки п. 4.5 Закону про ПДВ на цю ситуацію не поширюється;
перерахунок податкового кредиту у зв'язку з перерахунком податкових зобов'язань за передплаченими нерезидентськими послугами на митній території України (див. коментар до рядка 7 та до рядка 8.4)

Дані графи 8 розділу I Реєстру (вибірково). Підтверджуючими документами є коригування до податкових накладних, довідки

П. 5.8

16.5

для здійснення експортних операцій (переноситься з р. 16.5 скороченої декларації)

Цей рядок заповнюють лише ті платники ПДВ, які складають і подають скорочену декларацію з ПДВ. Отже, підприємцями — платниками ПДВ вона не заповнюється

 

П. 5.8

17

Усього податкового кредиту (сума значень рядків (10.1 + 12.1 + 12.2 + 12.4 + 12.5 + 16
(- чи +)) колонки Б)

У цьому рядку (у колонці Б) відображається сума податкового кредиту звітного періоду. Колонка А при цьому не заповнюється, оскільки в ній проставлено знак «Х».
Значення рядка визначається розрахунково як сума значень рядків декларації 10.1 + 12.1 + 12.2 + 12.4 + 16 («-» чи «+»), відображених у колонці Б

 

Розділ III декларації з ПДВ

Рядок декларації з ПДВ

Опис

Пункт (розділ) Порядку № 166

1

2

3

III. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

Цей розділ включає підсумкові рядки декларації, деякі показники яких відображаються за особовим рахунком платника податків. Розділ заповнюється розрахунково на підставі даних розділів I і II. Ураховуючи «переносний» характер рядків 22.2 і 26, розділ III може містити показники навіть у ситуації, коли показники розділів I і II декларації при цьому відсутні

 

18

Різниця між сумою податкового зобов'язання та сумою
податкового кредиту з ПДВ поточного звітного (податкового)
періоду (рядок 9 - рядок 17):

У цьому рядку відображається різниця між сумою податкових зобов'язань та податкового кредиту з ПДВ поточного звітного періоду. Для цього із значення рядка 9 декларації віднімається значення рядка 17 декларації і залежно від отриманого результату заповнюється один
із рядків: або рядок 18.1, або рядок 18.2

 

18.1

позитивне значення (+)

Рядок 18.1 заповнюється, якщо в результаті такого віднімання отримано позитивне значення (сума податкових зобов'язань перевищує суму податкового кредиту, тобто рядок 9 > рядка 17)

 

18.2

від'ємне значення (-)

Рядок 18.2 заповнюється, якщо в результаті віднімання отримано від’ємне значення (сума податкового кредиту перевищує суму податкових зобов'язань, тобто рядок 9 < рядка 17)

 

19

Коригування платежів з урахуванням положень про вексельну
форму відстрочення сплати податку на додану вартість при імпорті товарів (п. 11.5 ст. 11 Закону):

Рядок 19 (19.1 та/або 19.2) заповнюють платники податків, які при імпорті товарів на митну територію України видавали податковий вексель.
Нагадаємо: згідно з п. 11.5 Закону про ПДВ платник податків, який імпортує товари на митну територію України, має право відстрочити сплату податкових зобов'язань при здійсненні таких операцій шляхом використання податкового векселя, що видається на суму ввізного (імпортного) ПДВ. Податковий вексель видається на строк 30 днів (уключаючи дату його видачі).
Проте ще раз звертаємо увагу: у 2009 році використання податкових векселів, що видаються на сплату імпортного ПДВ, припинено на підставі ст. 62 Закону про держбюджет на 2009 рік.
Разом з тим, зважаючи на збереження рядків 19.1 і 19.2 у сьогоднішній формі декларації, а також можливого відновлення (чого також не можна відкидати) «ходіння» податкових векселів у майбутньому нагадаємо механізм заповнення цих рядків.

Рядок 19 призначено для коригування платежів з урахуванням положень про вексельну форму сплати ПДВ при імпорті. При цьому в декларації (залежно від способу погашення податкового векселя) може бути
заповнено як тільки рядок 19.1, так і відразу обидва рядки 19.1 і 19.2.
Порядок видачі та погашення податкових векселів визначено Методрекомендаціями № 25595, якими податкові векселі (ПВ) умовно (залежно від строків оплати та способу погашення) розподілено на три категорії: ПВ I категорії, ПВ II категорії, ПВ 0 категорії:

 

 

Податкові векселі

 

 

 

Категорія ПВ (залежно від строку оплати та способу погашення НВ)

Податкові наслідки погашення ПВ

ПЗ

ПК

ПВ I категорії: строк сплати зобов'язань за ПВ виникає до закінчення строку подання декларації за звітний (податковий) період, в якому відбулася поставка ПВ митниці

Сума зобов'язань за векселем не включається до складу ПЗ, а погашається шляхом перерахування грошових коштів до бюджету

ПК (у сумі сплачених зобов'язань за векселем) виникає у звітному періоді оплати векселя

У декларації з ПДВ:

у періоді поставки ПВ митниці на суму зобов'язань за векселем заповнюються одночасно:
— рядок 6 (зі знаком «+»);
— рядок 19.1 (зі знаком «-»)
(шляхом такого сумісного заповнення двох рядків і відбувається коригування та невключення вексельної суми до складу ПЗ).
При цьому в рядку 19.2 декларації такий вексель ні в періоді видачі, ні в подальших періодах не відображається

у періоді оплати векселя (на суму сплачених за векселем зобов'язань) заповнюється:
рядок 12.2
(при частковій оплаті векселя протягом декількох днів датою його погашення вважається дата, на яку вексель повністю оплачено. За цією датою і визначається період, в якому виникає право на податковий кредит, лист ДПАУ від 28.07.2006 р. № 14340/7/16-1517)

ПВ II категорії: строк сплати зобов'язань за ПВ виникає після закінчення строку подання декларації за звітний (податковий) період, в якому відбулася поставка ПВ митниці

Сума зобов'язань за векселем окремо до бюджету грошовими
коштами не сплачується, а включається до складу ПЗ у звітному (податковому) періоді, в якому відбулася поставка векселя митниці. При цьому таке включення векселя до складу ПЗ за декларацією і вважається погашенням векселя

ПК (у сумі ПЗ за векселем) виникає в наступному податковому періоді за умови погашення суми податкових зобов'язань за податковою декларацією (в якій вексель було включено до складу ПЗ) шляхом перерахування коштів до бюджету
(лист ДПАУ від 11.05.2006 р. № 8880/7/16-1517)

У декларації з ПДВ:

у періоді поставки ПВ митниці на суму зобов'язань за векселем заповнюються одночасно:
рядок 6 (зі знаком «+»);
рядок 19.1 (зі знаком «-»);
рядок 19.2 (зі знаком «+»)
(шляхом такого сумісного заповнення цих трьох рядків відбувається коригування та включення вексельної суми до складу ПЗ)

у наступному податковому періоді (після включення вексельної суми до складу ПЗ) заповнюється:
рядок 12.2

ПВ 0 категорії*: до 0 категорії може бути віднесено ПВ як I, так і II категорії, за умови, що на дату поставка ПВ митниці платник податків має підтверджену суму БВ (бюджетного відшкодування), що дорівнює або перевищує суму зобов'язань за таким ПВ

Варіант 1. Платник податків може скористатися правом, наданим йому абзацом сьомим п. 11.5 Закону про ПДВ (повідомивши про це шляхом подання до податкового органу заяви не пізніше дати погашення векселя) та включити суму зобов'язань за векселем до складу ПЗ у періоді поставки векселя митниці. У такому разі ПВ вважається погашеним шляхом його включення до ПЗ через декларацію, і платник податків має право на включення вексельної суми до складу ПК у наступному періоді. При цьому

у декларації з ПДВ:

у періоді поставки ПВ митниці на суму зобов'язань за векселем заповнюються одночасно:
рядок 6 (зі знаком «+»);
рядок 19.1 (зі знаком «-»);
рядок 19.2 (зі знаком «+»)

у наступному податковому періоді (після включення вексельної суми до складу ПЗ) заповнюється:
рядок 12.2

Варіант 2. Якщо платник податків не скористався правом, визначеним абзацом сьомим п. 11.5 Закону про ПДВ (тобто правом уключити суму зобов'язань за векселем до складу ПЗ), а вирішив спрямувати в рахунок погашення векселя суму БВ (подавши при цьому до податкового органу до настання строку погашення ПВ заяву про зарахування суми бюджетного відшкодування в рахунок вексельної суми), унаслідок чого вексель було достроково (до настання строку платежу) погашено сумою БВ, то при цьому

у декларації з ПДВ:

у періоді поставки ПВ митниці на суму зобов'язань за векселем заповнюються одночасно:
рядок 6 (зі знаком «+»);
рядок 19.1 (зі знаком «-»)

ПК виникає у звітному періоді, наступному за тим, в якому в рахунок оплати ПВ було зараховано суму БВ.
Тобто в наступному за погашенням ПВ сумою БВ періоді (на суму сплачених за векселем зобов'язань) заповнюється:
рядок 12.2

* Обов'язкові умови переведення ПВ (категорії I чи II) до 0 категорії зазначено в Методрекомендаціях № 25595. Їх п'ять:

1) на дату поставки ПВ органу митного контролю платник має суму бюджетного відшкодування, що дорівнює або перевищує суму зобов'язання за таким ПВ;

2) у будь-який день з дати видачі ПВ до дати настання строку платежу за ПВ платник податків подав до органу ДПС заяву про зарахування такої суми бюджетного відшкодування в рахунок погашення таких векселів;

3) на дату подання заяви таку суму бюджетного відшкодування повністю чи частково не відшкодовано платнику (невідшкодований залишок дорівнює або перевищує суму ПВ);

4) на дату подання заяви таку суму бюджетного відшкодування повністю чи частково не включено до висновку на проведення бюджетного відшкодування, що подається до Держказначейства (залишок суми бюджетного відшкодування не менше суми ПВ);

5) на дату подання заяви така сума бюджетного відшкодування не є предметом кримінальної справи, судового чи апеляційного розгляду; не знаходиться в адміністративному оскарженні.

Тільки при дотриманні всіх цих умов одночасно (а не однієї або двох з них окремо) можна претендувати на погашення ПВ 0 категорії.

19.1

до зменшення (-):
суми податку на додану вартість, що не підлягають включенню до складу податкових зобов'язань у поточному звітному (податковому) періоді (податкові векселі, видані в поточному звітному (податковому) періоді) (рядок 6 податкової декларації)

Рядок 19.1 заповнюється разом з рядком 6 у періоді видачі ПВ митниці

 

19.2

до збільшення (+):
суми податку на додану вартість, що підлягають включенню до складу податкових зобов'язань у поточному звітному (податковому) періоді (податкові векселі, сума зобов'язань за якими включається до складу податкових зобов'язань платника у звітному (податковому) періоді) (додати перелік)

Рядок 19.2 (зі знаком «+») заповнюється (разом з рядком 6 (зі знаком «+») і рядком 19.1 (зі знаком «-»)) у періоді видачі ПВ митниці, якщо сума зобов'язань за векселем погашається шляхом уключення до складу податкових зобов'язань через декларацію (наприклад, якщо строк сплати зобов'язань за векселем виникає після закінчення строку подання декларації за період, в якому відбулася видача векселя митниці). Тим самим її заповнення дозволяє скоригувати вексельні наслідки так, щоб вексельна сума в результаті потрапила до складу податкових зобов'язань поточного періоду.
У разі заповнення рядка 19 до декларації додаються:
— копії погашених у звітному періоді податкових векселів (про що проставляється відповідна відмітка в заключній частині декларації);
— довідки з переліками векселів, посвідчені підписом підприємця (печаткою) (із зазначенням номерів, сум ПВ, строків та способів їх погашення). Як зазначається в Методрекомендаціях № 25595, такі довідки складаються окремо за ПВ:
— уключеним до рядків 6 (зі знаком «+») та 19.1 (зі знаком «-»);
— уключеним до рядка 19.2 (зі знаком «+»);
— не включеним до рядка 19.2

 

За рядком 19 у декларації йдуть рядки 20 і 21. У декларації може бути заповнено тільки один із цих рядків (або рядок 20, або рядок 21) залежно від того, яке (позитивне чи від’ємне) значення буде отримано в результаті підсумовування показників рядків 18 і 19. Причому в такому розрахунку беруть участь обидва значення рядка 19 (19.1 і 19.2) з відповідним знаком

20

Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (позитивне значення суми рядків 18 і 19)

Рядок 20 заповнюється, якщо в результаті підсумовування рядків 18 і 19 отримано позитивне значення.
Якщо за рядком 20 декларації отримано позитивне значення, а в рядках 21 — 26 при цьому стоять прокреслення, значення з рядка 20 переноситься до рядка 27 декларації

П.п. 5.9.1

21

Від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (від'ємне значення суми рядків 18 і 19)

Рядок 21 заповнюється в тому разі, якщо в результаті підсумовування рядків 18 і 19 отримано від’ємне значення.
У разі заповнення рядка 21 декларації платник податків проставляє позначку «Х» у вступній частині декларації в полі 07 «Ознака визначення від’ємного значення»

П.п. 5.9.2

22

Зарахування від'ємного значення різниці поточного звітного
(податкового) періоду:

Рядок 22 призначено для подальшого обліку отриманого за підсумками поточного податкового періоду за рядком 21 від’ємного значення.
Нагадаємо: згідно з п.п. 7.7.1 Закону про ПДВ отримане платником податків за результатами поточного звітного (податкового) періоду від’ємне значення рядка 21 ураховується:
— у зменшення суми податкового боргу з ПДВ за попередні звітні
(податкові) періоди (відповідно у такому разі заповнюється рядок 22.1 декларації), а за його відсутності:

— до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (він відображається в рядку 22.2 податкової декларації поточного звітного (податкового) періоду і згодом перейде до рядка 23.1 податкової декларації наступного звітного (податкового) періоду.
Відповідно врахувати від’ємне значення саме таким чином і допомагає рядок 22 декларації з ПДВ

П. 5.11

 

22.1

у зменшення суми податкового боргу з ПДВ

Рядок заповнюється, якщо від’ємне значення за рядком 21 декларації зараховується у зменшення податкового боргу, який має підприємство. Як зазначалося в Методрекомендаціях № 15655, від’ємне значення зараховується у зменшення суми податкового боргу з ПДВ (у розрізі складових) у такій послідовності:
— за основним платежем;
— штрафними санкціями (за їх наявності);
— пенею;
— процентами за користування кредитом.
Значення цього рядка проводиться за особовим рахунком

П. 5.11

22.2

до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 21 - рядок 22.1)
(значення цього рядка переноситися до рядка 23.1 податкової
декларації наступного звітного періоду*)

Рядок 22.2 заповнюється, якщо підприємство не має податкового боргу або його сума менше від’ємного ПДВ, відображеного за рядком 21.
Значення цього рядка перейде до рядка 23.1 декларації наступного звітного періоду

П. 5.11

23

Залишок від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 23.1 + рядок 23.2 + рядок 23.3 + рядок 23.4):

Рядок призначено для відображення залишку від’ємного значення минулого (минулих) звітних періодів. Значення рядка визначається як сума показників рядків 23.1, 23.2, 23.3, 23.4 поточної декларації

 

23.1

значення рядка 22.2 податкової декларації попереднього звітного періоду*

До цього рядка потрапляє значення рядка 22.2 з попередньої декларації (тобто від’ємне значення минулого періоду, що зараховується
до складу податкового кредиту поточного періоду)

П. 5.11

23.2

значення рядка 26 податкової декларації попереднього звітного
періоду

До рядка 23.2 переноситься значення рядка 26 декларації попереднього періоду (тобто залишок від’ємного значення минулого періоду, який ще не взяв участі в розрахунку бюджетного відшкодування)

П.п. 5.12.4

23.3

значення рядків 8.5 та 8.6 додатка 5 (до Порядку заповнення та подання декларації) попереднього звітного (податкового) періоду*

Рядок 23.3 заповнює платник податків, який у попередньому періоді самостійно виправляв (уточнюючим розрахунком) помилки, що вплинули на величину бюджетного відшкодування, пов'язані зі збільшенням/зменшенням податкового кредиту наступного звітного періоду.
До цього рядка переноситься значення рядків 8.5 (зі знаком «+») і 8.6 (зі знаком «-») з такого уточнюючого розрахунку (складеного за формою додатка 5 до Порядку № 166 — саме ця форма уточнюючого розрахунку сьогодні і використовується для виправлення помилок)

 

23.4

зменшено/збільшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки податкового органу

Рядок 23.4 заповнюється, якщо за результатами перевірки (камеральної або документальної), проведеної податковим органом, було зафіксовано факт заниження або завищення залишку від’ємного значення, що включається після бюджетного відшкодування до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 26). Отже, цей рядок заповнюється у разі виявлення перевіряючими помилок у показнику рядка 26 декларації.
Причому зменшення рядка 26 відбувається в разі, коли за результатами перевірки встановлено завищення задекларованої платником суми податкового та/або заниження податкового зобов’язання. Така сума зменшення рядка 26 відображається зі знаком «-» в рядку 23.4 податкової декларації наступного звітного періоду.
Збільшення виникає в результаті встановлення за результатами перевірки заниження задекларованої суми податкового кредиту та/або завищення податкового зобов’язання. Визначена сума збільшення рядка 26 відображається із знаком «+» в рядку 23.4 податкової декларації наступного звітного періоду.
Зверніть увагу: зазначений вище механізм працює, коли занижено або завищено показник рядка 24, але при цьому помилка не чіпає бюджетне відшкодування.
Але можлива ситуація, коли рядок 24 заповнено правильно, а помилку допущено в розподілі від’ємного значення (показника рядка 24) між рядками 25 і 26. Виходить, що залишок від’ємного значення платником податків визначений правильно, але частину цього залишку помилково включено або не включено до бюджетного відшкодування (до рядка 25). У цьому випадку податківці фіксують помилку в сумі заявленого бюджетного відшкодування та проводять її за особовим рахунком платника податків. Виникає резонне запитання: чи потрібно помилку, виявлену в сумі бюджетного відшкодування, відображати в рядку 23.4 декларації з ПДВ, оскільки за особовим рахунком її вже проведено?
Нагадаємо: при виявленні суми заниження бюджетного відшкодування вважається, що платник ПДВ добровільно відмовився від отримання такої суми заниження бюджетного відшкодування (така сума не може надалі бути відображена ні в рядку 25.1, ні в рядку 25.2). Її можна врахувати лише у зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних податкових періодів на підставі податкового повідомлення. Це означає, що за декларацією платник податків має право сплатити до бюджету менше ніж показник рядка 27 на суму такої виявленої помилки, а в бюджетному відшкодуванні ця сума не бере участі.
Алгоритм коригування рядків декларації у разі виявлення перевіряючими суми заниження бюджетного відшкодування такий: платник податків на підставі податкового повідомлення про занижену суму бюджетного відшкодування зобов'язаний:
1) суму виявленої помилки врахувати при сплаті податкових зобов'язань наступних податкових періодів;
2) зменшити на таку суму значення рядка 26 у наступному звітному періоді (після періоду перевірки), відобразивши її зі знаком «-» у рядку 23.4

П.п. 5.12.5
П.п. 5.12.6

24

Залишок від'ємного значення попереднього податкового періоду за вирахуванням суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного періоду (рядок 23 - рядок 20, позитивне значення)

У цьому рядку відображається не перекритий значенням рядка 20 декларації залишок від’ємного значення попереднього звітного періоду
(позитивне значення, отримане в результаті різниці рядків 23 і 20).
Сума з рядка 24 може стати бюджетним відшкодуванням у порядку, передбаченому п. 7.7 Закону про ПДВ.

Звертаємо увагу: за роз’ясненнями податківців у разі заповнення рядка 24 усі без винятку платники ПДВ (як ті, що мають, так і ті, що не мають права на бюджетне відшкодування) повинні подати до декларації

додаток 2 «Довідка про залишок суми від’ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду» (лист ДПАУ від 06.08.2008 р. № 15844/7/16-1117; п. 7 листа ДПАУ від 19.05.2008 р. № 10061/7/16-1417; консультація в журналі «Вісник податкової служби України», 2008, № 22)

П. 5.12

 

25

Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 3 розрахунку суми бюджетного відшкодування) (рядок 25.1 або рядок 25.2):

Цей рядок заповнюють ті платники податків, які мають право на бюджетне відшкодування (тобто які не підпадають під обмеження, установлені п.п. 7.7.11 Закону про ПДВ).
Платник податків, який має право на бюджетне відшкодування, заповнюючи рядок 25 декларації, проставляє позначку «Х» у вступній частині декларації в полі 08 «Ознака бюджетного відшкодування» і подає разом з декларацією

додаток 3 «Розрахунок суми бюджетного відшкодування».
Сума бюджетного відшкодування, що відображається за рядком 25 декларації, визначається в додатку 3 розрахунковим шляхом (по суті, її розрахунок відбувається в додатку 2, дані якого переходять до додатка 3 і в якому визначається остаточна сума, що підлягає відшкодуванню). При цьому до рядка 25 декларації переноситься значення рядка 3 додатка 3.
Звертаємо увагу: якщо у платника податків у декларації заповнено рядок 24, але при цьому права на бюджетне відшкодування він не має (тобто в рядку 25 проставляє прокреслення), то разом із декларацією додаток 3 він не подає (а в такому разі ним подаватиметься тільки додаток 2 до рядка 24).
Водночас слід пам'ятати: за наявності у платника податків права на бюджетне відшкодування (і за наявності оплат податкового кредиту попередніх періодів) необґрунтоване проставляння прокреслення в рядку 25 (тобто, по суті, перенесення даних із рядка 24 до рядка 26) ДПАУ розцінює як помилкове заповнення декларації з ПДВ (лист ДПАУ від 19.09.2007 р. № 18727/7/16-1517). Таким чином, заповнити рядок 25 (за наявності оплат попередніх періодів) платникам податків — «відшкодуванням» слід в обов'язковому порядку.
На вибір платника податків суму бюджетного відшкодування може бути:
— або заявлено на рахунок у банку (рядок 25.1 декларації);
— або спрямовано у зменшення податкових зобов'язань з ПДВ майбутніх податкових періодів (рядок 25.2 декларації).
Відповідно, зробивши свій вибір, дані рядка 25 (у повній сумі) платник податків перенесе або до рядка 25.1, або до рядка 25.2. А от одночасне заповнення рядків 25.1 і 25.2 у декларації не допускається (тому, наприклад, дробити суму з рядка 25, заявляючи її, скажімо, частково за рядком 25.1, а частково за рядком 25.2 — не можна).
Також зауважимо: такий вибір не може бути згодом змінено платником податків (наприклад, задекларувавши суму відшкодування за рядком 25.2, тобто в рахунок майбутніх платежів, платник податків у подальшому вже не може передумати і, скажімо, шляхом виправлення помилки передекларувати її до рядка 25.1 — як отримання на розрахунковий рахунок (п. 7 листа ДПАУ від 14.06.2008 р. № 6912/5/16-1516)

П. 5.12, пп. 5.12.1 — 5.12.3

25.1

на рахунок платника у банку

Рядок 25.1 заповнюється, якщо платник податків має намір отримати суму бюджетного відшкодування на свій банківський рахунок. Дані рядка 25.1 проводяться за особовим рахунком.

У разі заповнення рядка 25.1 платник податків подає разом із декларацією додаток 4 «Заява про повернення суми бюджетного відшкодування», яким повідомляє податковий орган про зроблений вибір та бажаний спосіб отримання (на рахунок у банку) суми, що відшкодовується

П.п. 5.12.3

25.2

у зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних податкових періодів

Рядок 25.2 декларації заповнюється у випадку, якщо платник податків вирішив зарахувати суму бюджетного відшкодування в рахунок зменшення податкових зобов'язань за ПДВ у майбутніх податкових періодах. Дані рядка 25.2 проводяться за особовим рахунком

П.п. 5.12.3

26

Залишок від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 24 - рядок 25) (значення цього рядка переноситься до рядка 23.2 податкової декларації наступного звітного періоду)

У рядку 26 відображається залишок від’ємного значення, що не став відшкодуванням (тобто залишок рядка 24, що не потрапив за розрахунком до бюджетного відшкодування), який уключається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду. Значення цього рядка визначається розрахунковим шляхом як різниця рядків 24 і 25 декларації. Особи, які не мають права на бюджетне відшкодування, переносять до рядка 26 значення рядка 24. Дані рядка 26 декларації в подальшому потраплять до рядка 23.2 декларації з ПДВ наступного звітного періоду

П.п. 5.12.4

27

Сума ПДВ, яка підлягає нарахуванню до сплати в бюджет за підсумками поточного звітного періоду, з урахуванням залишку від'ємного значення попереднього звітного періоду (рядок 20 - рядок 23, позитивне значення)

У рядку 27 відображається сума ПДВ до сплати до бюджету за результатами поточного звітного періоду (позитивна різниця рядків 20 і 23 декларації). Значення рядка 27 проводиться за особовим рахунком.
Однак не завжди сума, що декларується за рядком 27, буде сумою, яку платнику податків фактично належить сплатити до бюджету. Наприклад, якщо раніше платником податків декларувалося бюджетне відшкодування, що спрямовувалося в рахунок зменшення майбутніх податкових зобов'язань (рядок 25.2), то воно може бути зараховано в рахунок задекларованого ПДВ до сплати.
Суму податку, що підлягає фактичній сплаті, платнику податків доведеться відстежувати самостійно (наприклад, за даними обліку). Як варіант, платник податків з цією метою також може затребувати виписку за особовим рахунком (про стан розрахунків) або до настання поточного строку платежу уточнити розмір суми, що підлягає сплаті, у своїх податкових органів

П. 5.10

28

Сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв'язку з виправленням помилки

У цьому рядку зазначається сума 5-відсоткового штрафу, самостійно нарахованого платником податків при виправленні помилок через поточну декларацію. Сума 5-відсоткового штрафу визначається так: 5-відсотковий штраф = рядок 28.2 х 5 : 100. Значення цього рядка проводиться за особовим рахунком (на відміну від показників рядків 28.2 і 28.3, які за особовим рахунком не відображаються, оскільки їх значення вже взяли участь у розрахунку поточних податкових зобов'язань у загальному порядку).

«Самоштраф» сплачується в ті самі строки, що й податкове зобов’язання.
Зауважимо: 5-відсотковий штраф не нараховується і не сплачується у випадках, якщо:
— помилка, що виправляється, не спричинила недоплату податку до бюджету;
— платником податків у попередніх періодах було помилково заявлено завищену суму бюджетного відшкодування, яку при цьому так і не було відшкодовано платнику податків.
Тому можливим є варіант, коли при заповненому рядку 28.2 у рядку 28 декларації при цьому стоятиме прокреслення, про що, можливо, варто додати до декларації відповідне пояснення

 

28.1

загальна сума помилки (рядок 8.1 - рядок 16.1):

28.2

позитивне значення (+)

У цьому рядку відображається позитивна різниця рядка 8.1 і рядка 16.1 податкової декларації (тобто збільшення суми, що підлягає сплаті до бюджету, у результаті виправлення помилки)

 

28.3

від'ємне значення (-)

У цьому рядку відображається від’ємна різниця рядка 8.1 і рядка 16.1 податкової декларації (тобто зменшення суми, що підлягає сплаті до бюджету, у результаті виправлення помилки)

 

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі