Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Пенсійні штрафи: є новини

Редакція ВД
Власне Діло Липень, 2009/№ 14
Друк
Стаття

Пенсійні штрафи: є новини

 

У цій статті йтиметься про новоприйнятий Закон № 1074, який значно посилив відповідальність за порушення пенсійного законодавства. Але це лише на перший погляд. Як не парадоксально, для підприємців Закон № 1074 у цілому є позитивним (вигідним).

Чому? Розглядаємо та відповідаємо.

Людмила БАЛА, консультант газети «Власне Діло»

 

Документи статті

ККУ

— Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III.

КУпАП

— Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

Закон № 1074

— Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо погашення заборгованості перед Пенсійним фондом України та посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування» від 05.03.2009 р. № 1074-VI.

Закон про пенсійне страхування

— Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV.

Закон про податок з доходів

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Порядок № 15-1

— Порядок проведення органами Пенсійного фонду України розстрочення сум штрафів та пені, накладених (нарахованих) у період з 1 січня 2007 року до 1 січня 2009 року, і сум штрафів та пені, які підлягають накладенню (нарахуванню) на суми заборгованості із сплати страхових внесків та фінансових санкцій, що виникли до 1 січня 2009 року, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 21.05.2009 р. № 15-1.

 

Хороша новина

Почнемо з хорошого:

Закон № 1074 уніс зміни до Закону про пенсійне страхування, унаслідок чого зменшилися штрафи за несплату (несвоєчасну сплату) страхувальниками внесків до Пенсійного фонду (ПФ). Якщо раніше максимальний штраф за таке порушення міг становити навіть половину суми недоплати (50 %), то тепер він дорівнюватиме всього лише 10 % своєчасно не сплачених внесків.

Для наочності наведемо таблицю (див. нижче).

Решта штрафів, установлених

статтею 106 Закону про пенсійне страхування, залишилися без змін.

Важливо також пам’ятати, що

за боргами перед ПФ не існує строку давності, тобто за несплату або несвоєчасну сплату внесків після закінчення будь-якого строку може бути стягнуто і саму суму недоїмки, і штраф, і пеню (частина 15 статті 106 Закону про пенсійне страхування).

 

Порушення

Сума штрафу

Нормативно-правовий акт

колишня

нова

За несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) внесків, у тому числі донарахованих самим страхувальником або працівниками ПФ

 — 10 % своєчасно не сплачених сум, якщо затримка оплати відбулася на строк не більше 30 календарних днів;— 20 % своєчасно не сплачених сум, якщо затримка оплати відбулася на строк від 31 до 90 календарних днів (включно); — 50 % своєчасно не сплачених сум, якщо затримка оплати відбулася на строк понад 90 календарних днів

10 % своєчасно не сплачених сум

Частина 9 пункту 2 статті 106 Закону про пенсійне страхування

За кожний день прострочення платежу нараховується пеня в розмірі 0,1 % несплачених сум

 

Корисна новина

Якщо підприємець має:

— несплачений

штраф або пеню, нараховані в період з 01.01.2007 р. по 01.01.2009 р., згідно з частиною 8 і частиною 9 статті 106 Закону про пенсійне страхування;

суми штрафів (пені), які накладаються після 01.01.2009 р. за борги перед ПФ, що виникли до цієї дати, згідно з пунктом 2 частини 9 статті 106 Закону про пенсійне страхування;

суми штрафів і пені, нарахованих згідно з пунктом 2 частини 9 статті 106 Закону про пенсійне страхування, у разі невиконання умов окремого договору,

то їх сплату можна розстрочити

(за бажанням самого боржника). Як це відбуватиметься?

Детальний

Порядок розстрочення пенсійних штрафів і пені затверджено постановою правління ПФУ № 15-1 (далі — Порядок № 15-1). Стисло можна зазначити, що ця процедура передбачає таке:

1) для оформлення розстрочення

підприємець повинен подати до управління ПФУ спеціальну заяву про розстрочення (додаток 1 до Порядку № 15-1). Протягом 10 робочих днів ПФУ розглядає заяву, приймає рішення про розстрочення і вручає таке письмове рішення підприємцю;

2) на підставі отриманого рішення підприємець укладає з ПФУ

договір про розстрочення сплати штрафів і пені (сама сума боргу, як бачимо, розстроченню не підлягає):

строк розстрочення — 5 років (60 календарних місяців) починаючи з червня 2009 року;

відстрочення першого платежу становить 3 місяці (90 календарних днів);

3) установлена сума розстрочених штрафів (пені) сплачується періодично — не пізніше ніж через 20 календарних днів після закінчення звітного місяця;

4) якщо підприємець не сплачує чергову частину розстрочених штрафів (пені) протягом трьох звітних періодів, договір про розстрочення розривається достроково;

5) якщо підприємець не сплачує в повному обсязі поточні пенсійні внески, договір розстрочення розривається достроково.

Звичайно, розстрочення — це добре, але

Закон № 1074 передбачив ще вигіднішу можливість: узагалі не сплачувати штрафи та пеню, накладені з 01.01.2007 р. по 01.01.2009 р. за несплату (несвоєчасну сплату) пенсійних внесків. Для цього достатньо виконати три умови:

— одночасно з договором про розстрочення укласти з ПФ додатковий договір

(додаток 4 до Порядку № 15-1);

протягом 6 місяців з дня його підписання повністю погасити недоплату, що значиться на 01.01.2009 р.;

— не допускати виникнення нової заборгованості перед ПФ на період дії додаткового договору.

Якщо додатковий договір виконати не вдасться, підприємець нічого не втратить. Це не позбавить його можливості розстрочити сплату штрафу (пені) у звичайному порядку, на 5 років.

Також установлено, що

суми штрафів і пені, які на 11.06.2009 р. — день набуття чинності Законом № 1074 є предметом судового розгляду, підлягають розстроченню згідно з цим же Порядком № 15-1.

 

Новина, що насторожує

Горезвісне збільшення пенсійних штрафів зачепило саме адміністративну відповідальність. Розглянемо, що ж змінилося?

 

Порушення

Штраф

Нормативно-правовий акт

колишній

новий

1

2

3

4

Приховування (заниження) суми зарплати (доходу), на яку нараховуються страхові внески

136 — 255 грн., при повторному порушенні 170 — 340 грн.

340 — 510 грн., при повторному порушенні 510 — 680 грн.

Стаття 1651 КУпАП

Порушення порядку нарахування внесків

Ухилення від реєстрації у ПФ або несвоєчасне подання заяви про реєстрацію

Ненадання або несвоєчасне надання звітності щодо внесків

Надання звітності не за встановленою формою (зокрема, в електронній формі, якщо це необхідно)

Подання недостовірних даних у звіті щодо внесків

Несплата або несвоєчасна сплата внесків загальною сумою 90750 грн. або менше

136 — 255 грн., при повторному порушенні 170 — 340 грн.

425 — 850 грн., при повторному порушенні 1700 — 5100 грн.

Стаття 1651 КУпАП, підпункт 22.5 Закону про податок з доходів

Несплата або несвоєчасна сплата внесків загальною сумою понад 90750 грн.

136 — 255 грн., при повторному порушенні 170 — 340 грн.

850 — 1700 грн., при повторному порушенні 1700 — 5100 грн.

 

Отже, штрафи дійсно збільшилися. Але

підприємець має підстави оскаржити їх. Річ у тім, що згадані адмінштрафи накладаються лише на посадових осіб. Чи належить до них підприємець?

Термін «посадові особи» у самому

КУпАП не роз’яснено, але виходячи з трактування, наведеного у ККУ (примітка 1 до частини 3 статті 364), «службовими особами є особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також обіймають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або виконують такі обов’язки за спеціальним повноваженням».

Виходить, що

фізичні особи — підприємці не вписуються в це визначення, отже, вони не є посадовими особами. Таким чином, адмінштрафи за статтею 1651 КУпАП до них застосовувати не можна.

Щоправда,

думка Мін’юсту дещо відрізняється: тих підприємців, які мають найманих працівників, може бути визнано посадовими особами для цілей застосування адмінштрафів (лист Мін’юсту від 03.11.2006 р. № 22-48-548). А ось Верховний Суд України в постанові Пленуму ВСУ від 08.10.2004 р. № 15 доходить висновку, що підприємець не може вважатися посадовою особою.

Самі ж представники управлінь ПФ також швидше за все вважають, що фізособи-підприємці

не є посадовими особами, тому адмінштрафи застосовувати до них не збираються.

І ще одне:

будь-який адмінштраф відповідно до статті 38 КУпАП може бути накладено не пізніше ніж через 2 місяці після вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні довідка 1 — не пізніше ніж через 2 місяці після його виявлення.

 

Висновки

Закон № 1074

уніс зміни до Закону про пенсійне страхування, унаслідок чого зменшилися штрафи за несплату (несвоєчасну сплату) страхувальниками внесків до ПФ. Сьогодні штраф дорівнює 10 % суми своєчасно не сплачених внесків.

Крім того, відповідно до змін,

можна не сплачувати ті штрафи та пеню за несплату пенсійних внесків, які було нараховано:

з 01.01.2007 р. по 01.01.2009 р.;

після 01.01.2009 р. щодо несплат, які мали місце до 01.01.2009 р.;

— згідно з

пунктом 2 частини 9 статті 106 Закону про пенсійне страхування, у разі невиконання умов окремого договору.

Для цього потрібно подати до ПФУ заяву та укласти з ним договір про розстрочення, а також протягом 6 місяців погасити існуючий борг (штрафи та пеню погашати не потрібно, оскільки у цьому випадку вони прощаються). Якщо погасити борг не вдасться, можна розстрочити сплату пені та штрафів на 5 років.

Адміністративні штрафи

за несплату внесків до ПФ значно збільшено. Але оскільки фізособи-підприємці не є посадовими особами, до них пенсійні адмінштрафи застосовувати не можна, з цим погоджуються і представники ПФ.

Довідкова інформація (довідка)

1 Триваюче правопорушення — це правопорушення, яке, почавшись з якоїсь протиправної дії або бездіяльності, вчиняється потім безперервно шляхом невиконання обов’язку

(наприклад, несплата або несвоєчасна сплата пенсійних внесків, а також неподання чи несвоєчасне подання звітності). Початковим моментом такого діяння може бути активна дія або бездіяльність, коли винний або не виконує конкретний покладений на нього обов’язок, або виконує його не повністю чи неналежним чином (лист Мін’юсту від 17.07.2007 р. № 22-14-493).
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі