Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

На замітку. Індексуємо зарплату за червень

Редакція ВД
Власне Діло Червень, 2009/№ 11
Друк
Новини

На замітку

 

Уряд визначив порядок сплати та зарахування пенсійних внесків фізособами, які працюють за спрощеною системою оподаткування: перевірок та штрафів не буде?

(з інформації, розміщеної на офіційному сайті КМУ www.kmu.gov.ua)

 

Уряд визначив порядок сплати та зарахування сум внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, сплачених фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований або єдиний податки) (див. «ВД», 2009, № 9, с. 2; № 10 с. 2 —

Прим. ред.). Відповідне розпорядження Кабінет Міністрів ухвалив на розширеному засіданні з питань розгляду і затвердження антикризових заходів, спрямованих на підтримку і розвиток підприємництва.

Згідно з розпорядженням у Державному казначействі України буде

відкрито спеціальний рахунок Пенсійного фонду України для сплати страхового внеску підприємцями — фізичними особами, які працюють за спрощеною системою оподаткування.

Державна податкова адміністрація та Пенсійний Фонд

зобов’язані проінформувати платників єдиного та фіксованого податків про наявність такого рахунку та про дані, які платник повинен вказати у платіжному дорученні.

При цьому

Пенсійному фонду України впродовж трьох років заборонено проводити перевірки підприємців — фізичних осіб, які працюють за спрощеною системою оподаткування та сплачують внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Також передбачається, що Пенсійний фонд щорічно проводитиме звірку страхових внесків на рахунках платників з урахуванням установленого розміру мінімального страхового внеску у відповідному періоді. За результатами цієї процедури на адресу платників будуть направлятися відповідні акти звірки про стан розрахунків по страхових внесках. Передбачається,

що у разі сплати визначеної в акті звірки суми недоїмки протягом 30 днів після його отримання штрафні санкції не нараховуються.

Дані про сплату цих внесків Пенсійний фонд вноситиме до системи персоніфікованого обліку для врахування при визначенні пенсій.

Крім того, згідно з розпорядженням від сплати додаткових внесків до Пенсійного фонду

звільняються фізособи спрощеної системи оподаткування, які вже отримують пенсію за віком або за інвалідністю і при цьому не мають найманих робітників.

Від редакції зауважимо, що вище ми навели лише інформацію з офіційного сайта КМУ, але саме розпорядження КМУ, про яке йдеться, поки що не опубліковано, але, як тільки воно з’явиться, ми про це повідомимо додатково.

Відповідальність за нереєстрацію підприємцем трудового договору у службі зайнятості

Лист Мінпраці України від 24.03.2009 р. № 54/06/186-09

 

Мінпраці нагадало, що згідно зі

статтею 241 Кодексу законів про працю України від 12.10.71 р. підприємець при укладенні трудового договору між ним і працівником повинен у тижневий строк з моменту фактичного допуску працівника до роботи зареєструвати укладений трудовий договір у державній службі зайнятості за місцем свого проживання.

Записи про реєстрацію надають право підприємцю внести до трудової книжки працівника запис про прийняття його на роботу.

Нереєстрація

в центрі зайнятості договору вважається порушенням трудового законодавства, яке відповідно до статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X тягне за собою накладення штрафу на підприємця в розмірі від 510 до 1700 грн.

 

Про боротьбу з неоформленими працівниками

Лист Держдепартаменту нагляду за дотриманням законодавства про працю від 25.03.2009 р. № 013-0799-31

 

Як зазначено в

листі, територіальні держінспекції праці мають право проводити комплексні перевірки дотримання законодавства про працю спільно з представниками органів місцевого самоврядування, профспілок, правоохоронних і податкових органів.

Держінспекторів з праці також

уповноважено в разі виявлення неоформлених працівників складати та передавати до суду протоколи про вчинення адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачено статтею 41 КУпАП , — штраф на посадових осіб підприємств і громадян-підприємців у розмірі від 510 до 1700 грн.

Проведення перевірок дотримання законодавства про працю здійснюється відповідно до

Порядку проведення перевірки стану дотримання законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що проводиться посадовими особами Державного департаменту нагляду за дотриманням законодавства про працю та його територіальних органів, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 21.03.2003 р. № 72.

 

Про право фізичних осіб — підприємців на допомогу по тимчасовій непрацездатності

Лист Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України від 19.03.2009 р. № 04-06/Т-43з-70

 

У цьому

листі представники Фонду «тимчасової втрати працездатності» роз’яснюють таке. Якщо підприємець у грудні 2008 року не подав заяву про перехід на сплату єдиного податку, то з 01.01.2009 р. він не є платником єдиного податку і не має права на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності в I кварталі 2009 року.

Водночас, перебуваючи

на загальній системі оподаткування, підприємець може зареєструватися у Фонді на добровільних засадах і сплачувати внески в розмірі 1,9 % від суми оподатковуваного доходу не пізніше 5-го числа кожного місяця.

Якщо на момент настання страхового випадку підприємець не був зареєстрований у Фонді та не сплачував внески, то він не має права на допомогу.

 

Самовиправлення щодо внесків до Фонду «тимчасової втрати працездатності»

Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України від 12.03.2009 р. № 05-31-443

 

Згідно зі

статтею 30 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III за неповну сплату (нарахування) страхових внесків на страхувальника накладається штраф у розмірі прихованої (заниженої) суми заробітної плати, у разі повторного порушення — у трикратному розмірі зазначеної суми.

За несвоєчасність сплати

внесків накладається штраф у розмірі 50 % суми належних до сплати страхових внесків.

Разом з цим Фонд зазначає, що

в разі самостійного виправлення помилки, пов’язаної з ненарахуванням і несплатою страхових внесків (донарахування сум внесків, нарахування пені на повну суму недоїмки, перерахування цих сум у повному обсязі до початку перевірки Фондом), штрафи до страхувальника не застосовуються.

 

Подання звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП підприємцями-єдиноподатниками

Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України від 17.03.2009 р. № 03-27-487

 

Фонд «тимчасової втрати працездатності» роз’яснив, що

підприємці-єдиноподатники звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП (за необхідності також за формою Ф14 «Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих оздоровчих установ») подають до органу Фонду за той квартал, коли було отримано матеріальне забезпечення або соціальні послуги.

Якщо матеріальне забезпечення або соціальні послуги було надано більш ніж в одному кварталі, то звіт за

формою Ф4-ФСС з ТВП складається і подається до ФТВП наростаючим підсумком з початку року. Якщо, наприклад, соцпослуги було отримано у II кварталі, то звіт необхідно подавати за півріччя, 9 місяців і рік.

 

Видача лікарняного листка по догляду за хворою дитиною

Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України від 26.03.2009 р. № 04-06/3-5/з-74

 

Згідно із

Законом України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР жінка має право працювати на умовах неповного робочого часу в період перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років. При цьому за нею зберігається право на отримання допомоги по догляду за дитиною та зазначена відпустка не переривається.

Разом з цим Фонд зазначає, що згідно з

пунктом 3.15 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ України від 13.11.2001 р. № 455, листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до трьох років у період перебування жінки в частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до трьох років не видається.

Відповідно

підстав для виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з необхідністю догляду за хворою дитиною немає.

 

Якщо внески не надійшли до Фонду «тимчасової втрати працездатності» з вини банку, то їх повторно сплачувати не потрібно

Лист Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 19.03.2009 р. № 01-16-513

 

Ситуація: страхувальник

перерахував страхові внески до Фонду «тимчасової втрати працездатності» ( підтвердженням є платіжне доручення з відміткою банку та виписка банку ), але кошти на рахунок Фонду не надійшли з вини банку.

У цьому випадку законодавчих підстав для вимоги

повторного перерахування страхових внесків до Фонду та накладення штрафних санкцій на страхувальника немає.

Заборгованість страхувальника, що виникла з вини банку,

відображається в рядку 5 розділу V звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП (див. також коментар з аналогічної проблеми до листа Фонду «нещасного випадку» від 26.02.2009 р. № 154-06-2 // «ВД», 2009, № 9, с. 5).

 

В яких випадках можлива зміна (заміна) складу перевіряючих: позиція ДПАУ

Наказ ДПАУ «Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації та проведенні перевірок платників податків, затверджених наказом ДПА України від 27.05.2008 р. № 355» від 16.03.2009 р. № 120

 

Відповідно до внесених змін, зокрема, зміна (заміна) складу перевіряючих під час проведення перевірки можлива тепер

не тільки в разі тривалої хвороби або звільнення працівника органу ДПС, що відбулися під час проведення перевірки.

ДПАУ визначила, що

об’єктивними причинами необхідності зміни або залучення до складу перевіряючих додаткових працівників ДПС можуть бути також:

— значні обсяги операцій, проведених платником податків у періоді, який перевіряється;

— виникнення інших питань, що належать до компетенції органів ДПС тощо.

 

Особливості сплати єдиного податку для фізичних осіб, які працюють за кордоном: Кабмін уносить уточнення

Постанова КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 236» від 15.04.2009 р. № 454

 

Нещодавно Кабмін затвердив

постанову № 236, якою надав можливість громадянам, що працюють за кордоном, бути платниками єдиного податку (див. «ВД», 2009, № 8, с. 3). Тепер настала черга цю постанову дещо підправити. Так, відповідно до внесених змін установлено, що в разі переходу на єдиний податок для зарахування періоду роботи за кордоном у повному обсязі до страхового стажу підприємець відповідно до постанови КМУ від 14.04.2009 р. № 366 (див. «ВД», 2009, № 9, с. 2) повинен сплачувати починаючи з 1 травня 2009 року страхові внески, які без урахування частини єдиного податку, перерахованої до Пенсійного фонду, становлять у 2009 році 128 грн. на місяць.

Крім того, Кабмін уточнив, що

фізичні особи — підприємці, які провадять підприємницьку діяльність за кордоном без трудових договорів, норми Указу № 746 застосовують добровільно.

 

Мінфін роз’яснює деякі особливості заповнення Звіту про операції з дорогоцінними металами

Лист Мінфіну України від 15.04.2009 р. № 31-33010-05-27/10827

 

Мінфін у

листі роз’яснив особливості заповнення окремих розділів Звіту про операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням (далі — Звіт) (див. «ВД», 2008, № 18, с. 2 і 31). Крім цього, Мінфін роз’яснив загальні правила його заповнення.

Нагадаємо, що Звіт заповнюється та подається суб’єктами господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням, виробами з них, що підлягають ліцензуванню. Зокрема, Звіт подають суб’єкти господарювання, які отримали ліцензію на

виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівлю ними, збір, первинну обробку відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння (у тому числі й підприємці, які займаються торгівлею ювелірними виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння).

Звіт має бути заповнено

державною мовою, у ньому чітко повинні зазначатися для підприємця: ідентифікаційний номер, його П. І. Б., місце проживання (згідно зі свідоцтвом про держреєстрацію), а також П. І. Б. і номер телефону особи, яка заповнила Звіт.

Звіт надсилається в повному обсязі

(7 розділів). Якщо суб’єкт господарювання не провадив певні види робіт, у відповідних графах або розділах проставляються прокреслення.

Звіт надсилається до Мінфіну в

паперовому (за адресою: 01008 м. Київ, вул. Грушевського, 12/2) та в електронному вигляді.

При цьому Мінфін нагадує, що

програмне забезпечення для заповнення електронної форми Звіту розміщено на веб-сайті Мінфіну в рубриці «Ліцензування: порядок, документи/Операції з дорогоцінними металами та камінням/Операції з дорогоцінними металами та камінням», підпункт «7а».

В електронному вигляді Звіт обов’язково слід надсилати

за адресою: Nakaz894@minfin.gov.ua.

За відсутності можливості надіслати Звіт електронною поштою його необхідно зберегти на магнітному носії (диск, дискета) і надіслати поштою

разом з паперовим примірником.

 

Хто перевіряє наявність захисного знака в мобільних телефонів при їх ввезенні

Лист ДМСУ від 22.04.2009 р. № 11/4-10.18/3766-ЕП

 

Рішенням НКРЗ від 05.02.2009 р. № 1338

затверджено Положення про надання дозволів на ввезення з-за кордону до України РЕЗ і ВП (див. «ВД», 2009, № 10, с. 43). Згідно з Положенням мобільні телефони, які ввозяться з-за кордону в режимі авторизованих поставок, повинні обов’язково позначатися захисним знаком (додаток 1 до Положення).

Як зазначає ДМСУ, митним органам

Положення не надає повноважень на перевірку наявності такого знака в мобільних телефонів при їх митному контролі та митному оформленні.

Згідно з

пунктом 1.9 цього Положення наявність захисного знака перевіряється Державною інспекцією зв’язку після завершення їх митного оформлення.

 

Гральні заклади та КМУ

Розпорядження КМУ «Про заходи щодо підвищення рівня безпеки громадян» від 07.05.2009 р. № 494-р

 

Кабмін доручив органам виконавчої влади:

— вжити заходів щодо запобігання розміщенню в житлових будинках, на об’єктах масового перебування громадян, зокрема, на підприємствах громадського харчування, в установах культури, освіти, відпочинку та розваг вибухо- та пожежонебезпечних об’єктів і в разі потреби їх обов’язкового переміщення;

— забезпечити

припинення діяльності гральних закладів, розміщених у житлових будинках;

призупинити строком на один місяць дію ліцензій, виданих суб’єктам господарювання, які провадять діяльність у сфері грального бізнесу (крім лотерей), для забезпечення їх перевірки.

 

Квітневий індекс — 100,9 %. Індексуємо зарплату за червень

(Офіційний сайт Держкомстату: http://www.ukrstat.gov.ua/).

 

Згідно з повідомленням Держкомстату України загальний індекс споживчих цін (індекс інфляції)

у квітні становив 100,9 %. З урахуванням цього наведемо в таблиці індекси, які необхідно використовувати для індексації заробітної плати за червень найманих працівників підприємця у 2009 році.

Алгоритм наших дій такий: дивимося, за який місяць працівнику востаннє підвищувалася заробітна плата (при цьому сума підвищення перевищувала суму індексації) або в якому місяці працівника було прийнято на роботу, якщо з моменту прийняття на роботу його заробітна плата не підвищувалася; беремо з наведеної далі таблиці індекс для відповідного місяця та індексуємо на нього заробітну плату за

червень 2009 року (у межах прожиткового мінімуму — у червні 669 грн.). Детальніше про те, як провести індексацію, див. «ВД», 2008, № 24, с. 8.

 

Місяць підвищення заробітної плати

Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації (%)

Не підвищувалася з лютого 2003 року

120,2

2003 рік

Березень

117,8

Квітень

116,3

Травень

116,3

Червень

116,1

Липень

116,3

Серпень

120,0

Вересень

118,7

Жовтень

115,9

Листопад

111,9

Грудень

108,7

2004 рік

Січень

105,8

Лютий

105,0

Березень

104,2

Квітень

102,8

Травень

101,4

Червень

100,0

Липень

100,0

Серпень

100,2

Вересень

97,6

Жовтень

93,4

Листопад

90,3

Грудень

85,9

2005 рік

Січень

82,8

Лютий

81,0

Березень

78,1

Квітень

76,9

Травень

75,8

Червень

74,8

Липень

74,3

Серпень

74,3

Вересень

73,6

Жовтень

72,1

Листопад

70,0

Грудень

68,5

2006 рік

Січень

66,5

Лютий

63,6

Березень

64,1

Квітень

64,7

Травень

63,9

Червень

63,7

Липень

62,3

Серпень

62,3

Вересень

59,1

Жовтень

55,1

Листопад

52,4

Грудень

51,0

2007 рік

Січень

50,2

Лютий

49,3

Березень

49,0

Квітень

49,0

Травень

48,2

Червень

45,0

Липень

43,0

Серпень

42,1

Вересень

39,1

Жовтень

35,2

Листопад

32,3

Грудень

29,5

2008 рік

Січень

25,9

Лютий

22,6

Березень

18,1

Квітень

14,5

Травень

13,1

Червень

12,2

Липень

12,7

Серпень

12,8

Вересень

11,6

Жовтень

9,8

Листопад

8,1

Грудень

5,9

2009 рік

Січень

2,9

Лютий

1,4

Березень

Не індексується

Квітень

Не індексується

Травень

Не індексується

Червень

Не індексується

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі