Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Путівки за рахунок соцстраху підприємцю та його працівникам

Редакція ВД
Власне Діло Червень, 2009/№ 11
Друк
Стаття

Путівки за рахунок соцстраху підприємцю та його працівникам

 

Можна підприємцю отримати путівку за рахунок Фонду «тимчасової непрацездатності» чи така перспектива для нього є нереальною? Як отримати путівку працівнику підприємця? Відповіді на ці запитання ви знайдете в наведеній статті.

Оксана ПІРОЖЕНКО, консультант газети «Власне Діло»

 

Документи статті

Закон № 2240

— Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III.

Порядок № 12

— Порядок отримання застрахованими особами та членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджений постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25.02.2009 р. № 12.

Положення № 25

— Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затверджене постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23.06.2008 р. № 25.

Інструкція № 16

— Інструкція про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджена постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 26.06.2001 р. № 16.

Наказ № 302

— наказ МОЗ України «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовуються в поліклініках (амбулаторіях)» від 27.12.99 р. № 302.

 

Хто може отримати «соцстрахівську» путівку

Відповідно до

статті 47 Закону № 2240 застраховані особи та члени їх сімей мають право на отримання санаторно-курортного лікування, оздоровлення у спеціалізованих оздоровчих закладах (у тому числі дитячих) у межах асигнувань, установлених бюджетом Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд), на зазначені цілі та в порядку і на умовах, визначених правлінням Фонду.

Правила отримання путівок на санаторно-курортне лікування за рахунок Фонду з 30.04.2009 р. регулюються

Порядком № 12.

Зауважимо, що «соцстрахівські» путівки видаються лише за наявності медичних показань для перебування в санаторно-курортних закладах. Зокрема, до них можуть направити осіб з хронічними захворюваннями органів дихання, травлення, нирок, серцево-судинної системи, нервової системи, суглобів тощо.

Підприємці та члени їх сім’ї (у тому числі діти)

можуть претендувати на путівки, якщо є застрахованими особами, які:

— сплачують єдиний податок;

— працюють на загальній системі або фіксованому патенті, але при цьому є добровільними платниками внесків «за себе» до Фонду.

Щодо найманих працівників, то всі працівники підприємця є застрахованими особами у Фонді, а тому формально можуть претендувати на отримання путівки, але лише, якщо їх оформлено у нього за основним місцем роботи (у трудовій книжці підприємець зробив запис про прийняття на роботу).

При цьому підприємців також буде задіяно у процесі видачі путівок найманим працівникам, оформленим у нього за основним місцем роботи.

 

Отримання «соцстрахівської» путівки

Видача «соцстрахівської» путівки пов’язана з низкою суворих правил.

1. За рахунок Фонду можна відвідати санаторно-курортні заклади, розташовані на територіях курортів державного та місцевого значення або в оздоровчих лікувальних місцевостях, тобто

санаторно-курортні заклади на території України (пункт 1.2 Порядку № 12).

2. Підприємець, у тому числі роботодавець, або працівник

не можуть самостійно придбати путівку до санаторно-курортного закладу з подальшим відшкодуванням понесених витрат за рахунок коштів Фонду (пункт 1.7 Порядку № 12).

3. Застрахованій особі

протягом календарного року може бути виділено лише одну путівку для санаторно-курортного лікування. При цьому враховують путівки до санаторію-профілакторію або до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу та не враховуються путівки, отримані для самостійного санаторно-курортного лікування дитини.

4. Путівка надається застрахованим особам з частковою оплатою її вартості (або в окремих випадках безоплатно), відсоток оплати встановлено

Порядком № 12.

 

Путівка для підприємця (членів його сім’ї)

Для отримання путівки підприємці на єдиному податку та на загальній системі, застраховані на добровільних засадах, повинні звернутися до

відділення Фонду за місцем обліку. Путівка видається їм згідно з наказом директора районної, міжрайонної, міської виконавчої дирекції відділення Фонду за накладною в разі наявності :

особистої заяви;

медичної довідки для отримання путівки (ф. № 070/о);

документа, що посвідчує фізичну особу.

У медичній довідці зазначається діагноз застрахованої особи та рекомендації щодо перебування на певному курорті та в санаторії.

Про відсотки оплати путівки підприємцю і членам його сім’ї конкретно в

Порядку № 12 не йдеться, імовірно у зв’язку з тим, що рішення про видачу «соцстрахівської» путівки приймається безпосередньо представниками Фонду.

 

Путівка для працівника підприємця (членів його сім’ї)

Перерахуємо, хто і на яких умовах може отримати пільгову путівку.

1. Працівник за основним місцем роботи, при цьому він оплачує лише 20 % вартості, якщо путівка у двомісний номер, і 50 % її вартості, якщо путівка в одномісний номер.

2. Члени сім’ї для спільного санаторно-курортного лікування: діти від 4 до 18 років; чоловік або дружина (які перебувають у шлюбі), у тому числі ті, які працюють на іншому підприємстві або навчаються у вузі з денною формою навчання, оплата така сама, як зазначено в пункті 1.

3. Один з батьків (мати чи батько або опікун, піклувальник) для супроводження на лікування за наявності у дитини медичних показань на санаторно-курортне лікування. Для супроводження однієї дитини особа оплачує лише 10 % вартості путівки, двох дітей — путівка видається безоплатно.

4. Неповнолітня дитина — член сім’ї застрахованої особи (матері, батька або опікуна, піклувальника) для самостійного лікування, працівником при цьому оплачується 10 % вартості путівки.

5. Працівник може отримати путівку до санаторію-профілакторію, сплативши 10 % її вартості.

У всіх випадках застрахована особа повинна надати уповноваженому із соціального страхування (комісії) заяву і довідку для отримання путівки (ф. № 070/о), а в разі видачі путівки членам сім’ї працівника (див. пункт 2) ще й довідку з основного місця роботи (навчання) про те, що член сім’ї не користувався цією соціальною послугою протягом календарного року.

Тепер розповімо про

технічні нюанси видачі путівки працівнику (члену його сім’ї). Вище ми згадували, що працівник, який працює у підприємця, може отримати «соцстрахівську» путівку лише за участі в цьому роботодавця, тобто підприємця, і дотримуючись процедури, зазначеної в Порядку 12.

Основний момент

: рішення про видачу путівки повинен приймати уповноважений із соціального страхування, який знаходиться у штаті підприємця (або комісія із соціального страхування довідка 1). У загальному вигляді послідовність дій підприємця і працівника така.

1. Працівник подає заяву на ім’я уповноваженого із соціального страхування (комісії) про необхідність отримання санаторно-курортного лікування і додає довідку для отримання путівки за ф. № 070/о (затверджено

наказом № 302), видану медичною установою.

2. Підприємець складає і подає до свого відділення Фонду Заявку страхувальника про виділення путівок за рахунок коштів Фонду на санаторно-курортне лікування для застрахованих осіб і членів їх сімей (додаток 1 до

Порядку № 12), яка враховується при закупівлі путівок.

Зауважимо, що отримані Фондом путівки від санаторно-курортних закладів роботодавців з чисельністю працівників до 300 осіб, підприємців-єдиноподатників та осіб, застрахованих на добровільних засадах, обліковуються та зберігаються у Фонді (

пункт 3.2 Порядку № 12).

3. Уповноважений із соціального страхування (комісія) повідомляє застрахованих осіб про наявність путівок, отриманих від Фонду, і у письмовій формі повинен відзвітувати перед трудовим колективом про їх використання

(пункт 4.20 Порядку № 12).

4. Уповноважений із соціального страхування (комісія) приймає рішення про виділення застрахованій особі за рахунок коштів Фонду путівки на санаторно-курортне лікування та відображує його у Рішенні уповноваженого із соціального страхування (протоколі засідання комісії із соціального страхування), форму якого наведено в додатку до

Положення № 25.

5. Підприємець отримує путівку у Фонді на підставі накладних на путівку.

6. Отримання та видачу путівок підприємець відображає в Журналі обліку путівок до санаторно-курортних закладів (ф. Ф13-ФСС з ТВП), форму якого наведено в додатку 3 до

Порядку № 12.

7. Працівник вносить плату за путівку до каси за основним місцем роботи або за відсутності каси — на рахунок органу Фонду за місцем реєстрації страхувальника.

8. Підприємець, який отримав грошові кошти (часткову оплату вартості путівки) від працівника, перераховує їх до Фонду. У

Порядку № 12 строки перерахування цих коштів не зазначено, зазвичай їх перераховують відразу після надходження.

Водночас в усних консультаціях представники Фонду радять керуватися строками і порядком, установленими

Інструкцією № 16, тобто сплатити у строки, передбачені для сплати внесків до Фонду, різницю між нарахованими страховими внесками, а також зарахованими сумами до бюджету Фонду, у тому числі у вигляді часткової оплати вартості за видані путівки, і витратами, пов’язаними з наданням матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам.

9. Путівка видається підприємцем за 2 тижні до початку строку заїзду.

10. Повернувшись із санаторію, працівник повинен надати підприємцю заповнений зворотний талон путівки або довідку про факт перебування в санаторно-курортному закладі, засвідчену підписом керівника та скріплену печаткою здравниці. На підставі цього підприємцем робиться запис у графі 16 Журналу обліку путівок до санаторно-курортних закладів (ф. Ф13-ФСС з ТВП).

 

Звітність щодо путівок

Підприємці, які отримали путівки або видали їх працівникам, щокварталу повинні звітувати до Фонду (за місцем обліку) про отримані та видані застрахованим особам путівки у Звіті про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих оздоровчих закладів за ф. № Ф14 (додаток до ф. Ф4-ФСС з ТВП). Цей звіт подають разом зі звітом за ф. Ф4-ФСС з ТВП.

 

Висновки

Підприємці-єдиноподатники, підприємці, добровільно зареєстровані у Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, члени їх сімей мають право на путівки для оздоровлення в санаторіях з їх частковою оплатою (на одну путівку протягом календарного року), однак такі путівки можна отримати лише за наявності медичних показань.

Для їх отримання підприємці повинні звернутися до відділення Фонду, де перебувають на обліку.

Працівникам підприємця, які мають право на «соцстрахівську» путівку, вона видається роботодавцем відповідно до правил, установлених

Порядком № 12.

Самостійно придбати путівку та отримати за неї відшкодування з Фонду підприємець або його працівник не можуть.

Підприємці, які отримали «соцстрахівську» путівку або які видали її як роботодавці, повинні подати квартальну звітність № Ф14 (додаток до ф. Ф4-ФСС з ТВП), що подається разом зі звітом за ф. Ф4-ФСС з ТВП.


Довідкова інформація (довідка)

1 Детальніше про уповноваженого (комісію) із соціального страхування див. «ВД», 2008, № 4, с. 32; № 15, с. 4.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі