Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Поштова скринька. Про можливість підприємця-єдиноподатника, доплачуючи внески, збільшити розмір майбутньої пенсії

Редакція ВД
Власне Діло Червень, 2009/№ 11
Друк
Відповідь на запитання

Про можливість підприємця-єдиноподатника, доплачуючи внески, збільшити розмір майбутньої пенсії

 

ЗАПИТАННЯ. Я, підприємець-єдиноподатник, прочитав у «ВД» про постанову КМУ № 366, яка зобов’язала спрощенців доплачувати внески до Пенсійного фонду до мінімального страхового внеску. У мене виникло запитання: як така доплата вплине на розмір моєї майбутньої пенсії?

 

ВІДПОВІДЬ. Державне пенсійне забезпечення в нашій країні регулюється Законом № 1058. Керуючись саме цим документом при настанні права на пенсію, фізичним особам визначатимуть її розмір.

Основна формула визначення величини пенсії така:

П = Зп х Кс

,

де

П — розмір пенсії, у гривнях;

Зп

— заробітна плата (дохід) застрахованої особи, визначена відповідно до статті 40 Закону № 1058, з якої обчислюється пенсія, у гривнях;

Кс

— коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, визначений відповідно до статті 25 Закону № 1058.

Як бачимо, розмір пенсії фізичної особи залежить від двох величин, про які поговоримо детальніше, причому почнемо з коефіцієнта страхового стажу (Кс).

Ми не наводитимемо складну формулу для розрахунку показника Кс, а зупинимося на важливому для єдиноподатників нюансі. Цей показник залежить від кількості місяців страхового стажу. Причому, чим більше повних місяців, тим більше Кс, отже, і розмір пенсії.

Проте повним місяцем страхового стажу вважається місяць, в якому було сплачено внески

не менше величини мінімального страхового внеску, тобто внеску до Пенсійного фонду («зверху») від мінімальної заробітної плати. В єдиноподатників до Пенсійного фонду спрямовуються відрахування від єдиного податку (42 % ставки), тому якщо вони не провадять доплату до мінімального внеску, то період страхового стажу для них визначається за формулою

ТП = Св : В

,

де

ТП — тривалість періоду, який зараховується до страхового стажу та визначається в місяцях;

Св

— сума фактично сплачених страхових внесків за відповідний місяць;

В

— мінімальний страховий внесок за відповідний місяць.

Наприклад, ставка єдиного податку 200 грн., тоді без доплат Св дорівнюватиме 200 х 42 % : 100 = 84 грн.

Сума мінімального страхового внеску у травні 2009 року — 625 х 33,2 % = 207,50 грн.

При цьому ТП = 84 : 207,50 = 0,40. Отже, виходить, що замість повного місяця підприємцю зарахується лише декілька днів.

Як відомо, найманим працівникам (за поодинокими випадками) нараховується заробітна плата в розмірі не нижче мінімальної, а відповідно мінімальний страховий внесок за них надходитиме щомісячно.

Для того щоб підприємцю зараховувався до страхового стажу цілий місяць, а не його частина (без коригування за наведеною вище формулою), йому потрібно провадити добровільну доплату до мінімального страхового внеску, як це передбачено

пунктом 3 статті 24 Закону № 1058.

Також зазначимо, що згідно зі

статтею 27 Закону № 1058 за бажанням застрахованої особи частину розміру пенсії за віком за період страхового стажу, отриманого до дня набуття чинності Законом № 1058 (до 1 січня 2004 року), може бути визначено відповідно до діючого раніше законодавства, а частину розміру пенсії за період страхового стажу, отриманого після набуття чинності цим Законом, — відповідно до Закону № 1058.

Цей факт також слід ураховувати, якщо сьогоднішній підприємець провадив тривалу та активну трудову діяльність до зазначеної дати. У такому разі йому обов’язково потрібно буде звернутися за консультацією до відділення Пенсійного фонду, і цілком можливо, що минулими трудовими заслугами він уже заробив максимальну пенсію.

Для тих же, у кого трудовий стаж до 2004 року не такий значний, повернемося до формули розрахунку величини пенсії (П), а точніше, до показника

Зп. Розрахунок цієї величини пов’язаний з цілим ланцюжком формул, індексів, а також використанням статистичної інформації про середню зарплату минулих років тощо, його наведено у статті 40 Закону № 1058.

Нам у питанні, що розглядається, потрібно встановити, як вплине на розмір пенсії фізичної особи те, що замість відрахувань до Пенсійного фонду із заробітної плати туди зараховуватиметься частина єдиного податку (42 %), тому акцентуємо увагу саме на цьому.

Розмір пенсії за віком згідно зі

статтею 27 Закону № 1058

Отже, для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід)

за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль до 1 липня 2000 року, незалежно від перерв, і за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року.

Заробітна плата (дохід) за період страхового стажу до 1 липня 2000 року враховується для обчислення пенсії на підставі документів про нараховану заробітну плату (дохід), виданих у порядку, установленому законодавством, а за період страхового стажу

починаючи з 1 липня 2000 року — за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку.

У нашій ситуації зміна форми отримання доходів вплине на дані фізичної особи, що надходять до системи персоніфікованого обліку.

Далі наведемо ланцюжок «пенсійних» формул.

Заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії визначається за

формулою 1

Зп = Зс х (Ск : К)

,                    (1)

де

Зп — заробітна плата (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії, у гривнях;

Зс

— середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії;

Ск

— сума коефіцієнтів заробітної плати (доходу) за кожний місяць (Кз1 + Кз2 + Кз3 + ... + Кзn);

К

— кількість місяців страхового стажу, за які розраховано коефіцієнти заробітної плати (доходу) застрахованої особи.

Як бачимо, показник Зс — статистичний, К — кількість місяців сплати внесків за даними персоніфікації, а ось Ск потрібно визначити. Причому він є сумою деяких показників (Кз), на

які впливає розмір заробітної плати ;

Кз

— це коефіцієнт заробітної плати (доходу) застрахованої особи за кожний місяць страхового стажу, який ураховується при обчисленні пенсії та визначається за формулою 2

Кз = Зв : Зс

,                         (2)

де

Зв — сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону № 1058 ураховується для обчислення пенсії за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу);

Зс

— середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу).

Знову ж таки Зс — статистичний показник, але незважаючи на те, що, здавалося б, Зв і є зарплатою за кожний конкретний місяць страхового стажу, для розрахунку Зв існує ще й

формула 3. Це зумовлено тим, що Закон № 1058 передбачає доплату до мінімального страхового внеску, про яку ми згадували, коли йшлося про коефіцієнт страхового стажу:

Зв = З + Зд

,                    (3)

де

З — сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої фактично сплачено страхові внески відповідно до Закону № 1058 за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу);

Зд

— сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, яка розрахована виходячи з доплати, передбаченої частиною третьою статті 24 Закону № 1058, за який визначається коефіцієнт заробітної плати (доходу), і визначається за формулою 4

Зд = Д : Т х 100 %

,               (4)

де

Д — сума доплати, здійснена згідно з частиною третьою статті 24 Закону № 1058 ;

Т

— розмір страхового внеску до солідарної системи у відповідному місяці.

Доплата (Зд), яка здійснюється відповідно до

частини третьої статті 24 Закону № 1058,це доплата до мінімального страхового внеску, тобто внеску в частині нарахувань з мінімальної заробітної плати. Головна мета цієї доплати — вирівняти страховий стаж.

Що стосується найманих працівників, то, як відомо, отримувати зарплату нижче мінімальної вони можуть у поодиноких випадках (режим неповного робочого часу тощо). Зарплата нижче цього рівня допустима при сумісництві, але в цьому випадку передбачається, що працівник має основне місце роботи з доходом не нижче мінімальної зарплати.

Аналізуючи наведені формули, ми розуміємо, що, чим більшою була заробітна плата працівника протягом трудової діяльності, тим більшою буде сума коефіцієнтів Ск, отже, і показник Зп, тобто зарплата для обчислення пенсії.

Причому, як уже зазначалося, за основним місцем роботи при звичайному режимі праці вона не може бути нижче мінімальної.

Підприємцям на єдиному податку, які не визначають дохід,

показник зарплати З (див. формулу 3) розраховується таким чином (формула 5):

З = П х Ч : Т

,                 (5)

де

П — сума фактично сплаченого єдиного податку з розрахунку на відповідний місяць, у гривнях;

Ч

— відсоток відрахувань до Пенсійного фонду від суми фактично сплаченого єдиного податку (плати за патент), що діє в межах відповідного періоду;

Т

— розмір страхового внеску до солідарної системи у відповідному місяці.

Відсоток відрахувань до Пенсійного фонду від суми єдиного податку становить 42 %. Показник Т відображає діючу ставку внеску до Пенсійного фонду, наприклад у 2009 році вона становить 33,2 %.

При визначенні доходу фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності для визначення коефіцієнта заробітної плати (доходу) (З) ураховується розмір єдиного податку без збільшення розміру за членів його сім’ї, які беруть участь у провадженні цією фізичною особою підприємницької діяльності, і за осіб, які перебувають з ним у трудових відносинах.

Наприклад, візьмемо ставку єдиного податку 200 грн., тоді З = (200 х 42) : 33,2 = 253 грн.

При доплаті до мінімального страхового внеску розраховуємо

Зд за формулою 4:

Зд

= Д : Т х 100 %.

Нагадаємо, що Д — це сума доплати до мінімального страхового внеску. Покажемо розрахунок на прикладі травня 2009 року при ставці єдиного податку 200 грн. Мінімальна зарплата у цьому місяці — 625 грн., ставка внеску — 33,2 %, отже, мінімальний страховий внесок дорівнюватиме 207,50 грн. Відрахування до Пенсійного фонду від суми єдиного податку: 200 х 42 % = 84 грн.

Таким чином, доплата має становити 123,50 грн. (207,50 грн. - 84 грн.).

Оскільки доплата в нашому прикладі повністю компенсувала мінімальний страховий внесок, то неважко здогадатися, що показник

Зв для обчислення пенсії дорівнюватиме мінімальній заробітній платі — 625 грн.

У випадку з такою доплатою підприємець-єдиноподатник не втрачає місяці страхового стажу порівняно з найманим працівником, за якого надходять внески із зарплати не нижче мінімальної.

Проте не можна стверджувати, що така доплата абсолютно в усіх випадках дасть підприємцю економічний ефект. Тобто не можна однозначно сказати, що доплата зможе підвищити підприємцю пенсію. Точно відповісти на це запитання (є ефект у доплаті чи ні) можна лише все ретельно прорахувавши (бажано, щоб це зробив фахівець з розрахунку пенсії).


Документ консультації

Закон № 1058

— Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі