Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року

Редакція ВД
Власне Діло Червень, 2009/№ 12
Друк
Постанова від 21.05.2009 р. № 502

Кабінет Міністрів України

Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року

Постанова від 21.05.2009 р. № 502

 

Кабінет Міністрів України

постановляє:

1. Органам і посадовим особам, уповноваженим законами здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності:

1) до 31 грудня 2010 р.:

тимчасово припинити проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, крім перевірок суб’єктів господарювання, що відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності віднесені до суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику, та планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов’язкових платежів);

установити обмеження щодо проведення позапланових перевірок суб’єктів господарювання, крім перевірок, що проводяться за зверненнями фізичних і юридичних осіб про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства або за поданням суб’єктом господарювання до відповідного органу письмової заяви про проведення перевірки за його бажанням;

видавати суб’єктові господарювання припис про усунення протягом 30 діб виявлених порушень, підготовлений на підставі акта про проведення перевірки, якщо інший строк не передбачено законом;

приймати рішення про застосування до суб’єктів господарювання фінансових і адміністративних санкцій лише у разі невиконання ними протягом 30 діб від дня одержання приписів про усунення виявлених порушень (крім порушень, що неможливо усунути);

не застосовувати санкції за порушення, які усунуті на виконання припису;

2) привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

2. Державному комітетові з питань регуляторної політики та підприємництва надавати методологічну допомогу органам і посадовим особам, уповноваженим законами здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, з метою забезпечення виконання цієї постанови.

 

Прем’єр-міністр України Ю. Тимошенко

 

коментар редакції

 

Коментувати цю

постанову можна під різними кутами. Якщо розглядати цей документ виключно як на передвиборно-агітаційний захід, висновки вийдуть одні, ну а якщо дивитися на нього як на документ, який матиме реальну дію, то висновки вже будуть зовсім іншими. У цьому випадку постанову № 502 можна назвати Вкрай Важливим Документом. Але довідатися про те, діятиме він чи залишиться на папері, ми зможемо лише через деякий час. А поки що спробуємо не дуже тішити себе надією щодо нього, але й також поки що не впадатимемо у відвертий скепсис.

Отже, до 31 грудня 2010 року, тобто протягом найближчих 1,5 року всі контролюючі органи, за ідеєю, повинні будуть обмежити свої контрольно-перевірочні заходи. Тепер розглянемо детально, хто з перевіряючих повинен прислухатися до цієї

постанови, а кого вона не стосується? Які перевірки не проводитимуться взагалі, а які проводитимуться, але в обмеженій кількості? Якщо перевіряючі всупереч цій постанові все ж таки прийдуть, чи можна їх за допомогою цього документа «відвадити»? Розбираємося.

1. Контролюючі органи, які повинні керуватися

постановою № 502. Чіткої відповіді на найважливіше запитання: на кого поширюється постанова № 502, у самій постанові не міститься. Зрозуміло одне: усі контролюючі органи, які підпадають під дію Закону № 877*, повинні керуватися цією постановою. Логічно передбачити, що ті контролюючі органи, яких самим Законом № 877 виведено з-під сфери його дії, не повинні дотримуватися і постанови № 502. Таким чином, можливо, що запроваджені постановою № 502 обмеження не поширюватимуться на перевірки, які провадяться в межах валютного контролю, митного контролю, контролю за дотриманням бюджетного законодавства, контролю за використанням державного та комунального майна, банківського та страхового нагляду, інших видів спеціального державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання на ринку фінансових послуг, державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, а також оперативно-розшукової діяльності, дізнання, прокурорського нагляду, досудового слідства та правосуддя.

* Закон України «Про основні принципи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 р. № 877-V.

Щодо перевірок,

які проводяться податківцями, представниками Пенсійного та інших соцфондів, то, оскільки їх прямо зазначено в пункті 1 постанови № 502, можна говорити про те, що вони все ж таки повинні керуватися її нормами. Виходить, планові перевірки податківці і представники Пенсійного та інших соцфондів можуть проводити (їм це дозволяє пункт 1 постанови), а на позапланові накладено обмеження. У тому числі накладено обмеження й на проведення податківцями перевірки за дотриманням порядку проведення розрахунків, за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

Водночас представники податкових органів завжди відхрещувалися від причетності до

Закону № 877 , не виключено, що і в цьому випадку вони намагатимуться виключити себе зі сфери дії постанови № 502. До речі, усі соцфонди, за винятком Пенсійного фонду, також не визнають причетності до Закону № 877, тому питання щодо правомірності проведення ними позапланових перевірок також залишається відкритим.

Далі детальніше розглянемо запроваджені обмеження на проведення перевірок.

2. Планові перевірки.

Не підпадають під дію постанови № 502, тобто, як і раніше, без урахування мораторію проводитимуться:

планові перевірки представниками податкових органів, Пенсійного та всіх інших соцфондів;

— планові перевірки будь-якого окремо взятого контролюючого органу, якщо йдеться про перевірки суб’єктів підприємництва з високим ступенем ризику. Отже, якщо той, хто перевіряється, скажімо органами пожежного нагляду, належить до суб’єктів з високим ступенем ризику, то його від планових перевірок органів пожежного нагляду

постанова № 502 не звільняє. Нагадаємо, що згідно з частиною 2 статті 5 Закону № 877 кожний орган держнагляду повинен визначити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності (високий, середній, незначний). Залежно від ступеня ризику визначається періодичність проведення планових заходів держнагляду, чим вища ступінь ризику, тим частіше проводяться планові перевірки. Якщо ж за якимось з напрямків держнагляду критерії ризику досі не затверджено, то суб’єкт господарювання вважається суб’єктом з незначним ступенем ризику (частина 3 статті 22 Закону № 877). Виходить, що ті контролюючі органи, які до цього часу не затвердили критерії ризику, планові перевірки до 31 грудня 2010 року проводити не мають права, оскільки всі суб’єкти, які перевіряються, вважатимуться суб’єктами з незначним ступенем ризику.

3. Позапланові перевірки.

Тепер детальніше про позапланові перевірки.

Насамперед звернемо увагу, що

постанова № 502 не забороняє, а всього лише встановлює обмеження щодо проведення позапланових перевірок. Не виключено, що цей момент контролюючі органи використовуватимуть як можливість обійти заборону на перевірки.

Допускаються і не обмежуються

перевірки, які проводяться за скаргами, тобто за зверненнями фізичних і юридичних осіб щодо порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства чи за бажанням самого суб’єкта господарювання.

Однозначно

обмежити свої позапланові перевірки повинні всі контролюючі органи, які підпадають під дію Закону № 877. Ті ж, хто під дію Закону № 877 не підпадає, цілком можливо відхрещуватимуться від причетності до постанови № 502.

4. Обмеження на проведення перевірок та адміністративно-господарські санкції

(далі — АГС). Згідно зі статтею 250 ГКУ* адміністративно-господарські санкції можуть накладатися протягом 6 місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через рік з дня порушення цим суб’єктом встановлених законодавчими актами правил провадження госпдіяльності (детальніше про АГС див. «ВД», 2008, № 1, с. 36). Виходить, мораторій на перевірки дозволить багатьом підприємцям уникнути застосування до них АГС за низку порушень (якщо перевірка дійсно не проводитиметься). Зокрема, до АГС належать штрафи:

— за порушення у сфері виробництва та реалізації алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

— за порушення законодавства про ціни та ціноутворення;

— за провадження діяльності без ліцензії;

— установлені законодавством про захист прав споживачів;

— за порушення порядку застосування РРО;

— за порушення у сфері готівкового обігу тощо.

* Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.

5. Припис замість штрафу.

У постанові зазначено, що, перш ніж штрафувати того, хто перевіряється, перевіряючі повинні виписати йому припис про усунення протягом 30 днів виявлених порушень. І лише якщо протягом 30 днів з дня отримання припису порушення не буде усунуто, за таке порушення повинні накладатися санкції.

Безумовно, є ціла низка порушень, усунути які неможливо. Найімовірніше, за такі порушення в разі їх виявлення штрафи накладатимуться беззаперечно.

6. Якщо всупереч постанові на перевірку все ж таки прийдуть. Запитання про те, чи може суб’єкт господарювання з посиланням на постанову не допустити перевіряючих до перевірки, є найважливішим, але відповідь на нього не буде втішною. Якщо виникне спір з контролюючим органом, слід мати на увазі: суди при його вирішенні виходитимуть з того, що виключний перелік повноважень Кабінету Міністрів України у сфері регулювання порядку здійснення заходів державного нагляду за господарською діяльністю наведено у статті 22 Закону № 877, і прийняттям цієї постанови уряд вийшов за межі своєї компетенції у цьому питанні. У такому випадку приписи постанови суперечать нормам законів, а тому така колізія повинна вирішуватися на користь закону. За загальним правилом підзаконні акти можуть лише конкретизувати положення законів за умови, що відповідні повноваження на конкретизацію було передбачено самим законом.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі