Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

На замітку

Редакція ВД
Власне Діло Червень, 2009/№ 12
Друк
Новини

На замітку

 

Перевірки касової дисципліни: як це відбуватиметься

Методичні рекомендації щодо порядку проведення перевірок з питань дотримання суб’єктами господарювання касової дисципліни, повноти оприбуткування виручки від реалізації товарів (послуг), затверджені наказом ДПАУ від 23.04.2009 р. № 210.

 

Для працівників податкових органів, які проводять перевірки касової дисципліни, ДПАУ розробила

Методрекомендації , якими вони повинні керуватися. Оскільки в цих Методрекомендаціях порушено питання перевірок дотримання касової дисципліни, у тому числі й у приватних підприємців, слід приділити йому певну увагу. Тим паче, що в багатьох аспектах касової дисципліни в підприємців ці Методрекомендації, м’яко кажучи, суперечать чинним нормативно-правовим актам. Отже, якщо під час перевірки в підприємця виникнуть труднощі, знайте звідки ноги ростуть.

Особливу увагу звернемо на таке. У цих

Методрекомендаціях стверджується, що приватні підприємці повинні виписувати прибуткові та видаткові ордери (пункт 4.8 Методрекомендацій). Це ствердження виглядає щонайменше дивно та некомпетентно. Наведемо його:

«Для приватного підприємця не встановлено «спеціальних» правил візування видаткових ордерів, а в п. 3.4 Положення № 637 йдеться про керівника та головного бухгалтера підприємства. Отже, візування документів приватним підприємцем є обов’язковим.

Оформлення видаткових ордерів для підтвердження факту видачі готівки з каси є обов’язковим і для підприємців.

Ведення касових операцій приватними підприємцями має свої особливості: приватні підприємці не зобов’язані вести касову книгу (п. 4.2 Положення № 637), хоча прибуткові та видаткові касові документи вони повинні оформляти...

».

Насправді

те, що приватні підприємці не повинні оформляти ні прибуткові, ні видаткові ордери, прямо випливає з Положення № 637 (Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637). Такий же висновок містить і лист НБУ від 30.10.2006 р. № 25-113/2453-11507. У цьому листі НБУ зазначає, що відповідно до пункту 4.2 Положення № 637 приватні підприємці касової книги не ведуть, а вимога щодо оформлення касових операцій прибутковими та видатковими касовими ордерами (глава 3 Положення № 637) стосується лише юридичних осіб (підприємств).

Що ж повинні перевіряти в підприємця щодо дотримання касової дисципліни? Насамперед оприбутковування готівки в касі.

Для підприємця оприбутковуванням готівки є:

— якщо підприємець згідно із законодавством при готівкових розрахунках зобов’язаний застосовувати РРО (РК), то оприбутковуванням буде проведення обліку готівки в КОРО на підставі фіскальних звітних чеків РРО, даних РК;

— для тих, хто не зобов’язаний застосовувати РРО (РК) (єдиноподатники, фікспатентники), оприбутковуванням буде проведення обліку готівки на повну суму її надходження у Книзі обліку доходів і витрат (форма № 10).

Крім цього, перевіряючі акцентуватимуть свою увагу на випадках отримання значних сум готівкою, дотримання порядку видачі готівки під звіт, дотримання 10-тисячного обмеження тощо.

Детальніше про касу підприємця та пов’язані з нею питання див. «ВД», 2008, № 5, с. 6.

 

Скорочено перелік документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії

Постанова КМУ «Про внесення змін до переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності» від 21.05.2009 р. № 501

 

Відповідно до внесених змін з

Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою КМУ від 04.07.2001 р. № 756, виключено, зокрема, посвідчені в установленому порядку:

копії статутних документів (для юридичних осіб), свідоцтва про держреєстрацію (для фізичних осіб);

копії документів, що підтверджуючих рівень освіти, кваліфікації та стаж роботи працівників, необхідні для провадження відповідного виду діяльності.

Також для деяких видів діяльності з

Переліку виключено окремі «свої» документи.

 

Збільшено розмір плати за видачу ліцензій

Постанова «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. № 1755» від 21.05.2009 р. № 498

 

1. Установлено, що

плата за видачу ліцензії (яка видається згідно із Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 р. № 1775-III) тепер справляється виходячи з розміру мінзарплати, що діє на момент видачі ліцензії.

Так, ця

плата справляється в розмірі:

1,0 мінзарплати, якщо органом ліцензування є центральний орган виконавчої влади (раніше в таких випадках справлялося 20 нмдг (340 грн.));

0,5 мінзарплати, — якщо органом ліцензування є місцевий орган виконавчої влади (раніше — 15 нмдг).

Зауважимо, що йдеться про

одноразову плату за ліцензію на 5 років. Доплачувати за вже отримані раніше ліцензії не потрібно.

Довідково нагадаємо

розмір мінзарплати: з 01.04.2009 р. — 625 грн., з 01.07.2009 р. — 630 грн., з 01.10.2009 р. — 650 грн., з 01.12.2009 р. — 669 грн.

 

Уточнено перелік документів, які зобов’язаний мати водій

Постанова КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2009 р. № 207» від 21.05.2009 р. № 515

 

Перелік документів, які зобов’язаний мати при собі кожний водій при перевезенні вантажів, що належать підприємцю (або юридичній особі), було затверджено ще 25.02.2009 р.

постановою КМУ № 207 (див. «ВД», 2009, № 7, с. 2).

А «свіжа»

постанова КМУ № 515 уточнила три моменти:

1)

працівники ДАІ не мають права вимагати від водіїв документи, не зазначені в постанові № 207 (у тому числі, якщо необхідність їх мати встановлено іншими нормативно-правовими актами);

2) при здійсненні

перевезень за замовленням (тобто за наявності договору на перевезення вантажу) водій підприємця-перевізника зобов’язаний мати товарно-транспортну накладну;

3) при здійсненні

перевезень «для себе» (маються на увазі перевезення для провадження власної підприємницької діяльності) замість товарно-транспортної накладної достатньо мати накладну або інший документ, який підтверджує право власності на вантаж (це може бути договір, чек, квитанція тощо).

Нагадуємо, що

постанова № 207 не стосується громадян, які перевозять вантажі для своїх особистих (непідприємницьких) потреб.

 

Видача прав водія: новини від Кабміну

Постанова КМУ «Про внесення змін до Положення про порядок видачі посвідчень водія і допуску громадян до керування транспортними засобами» від 20.05.2009 р. № 511

 

Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затверджене

постановою КМУ від 08.05.93 р. № 340, викладено в новій редакції.

Серед змін можна зазначити такі новації.

У новій редакції

Положення розширено перелік категорій транспортних засобів (ТЗ), керування якими дозволяється за наявності посвідчення водія.

Зокрема,

для керування мопедами, моторолерами та іншими двоколісними ТЗ, які мають двигун з робочим об’ємом до 50 куб. см або електродвигун потужністю до 4 кВт, тепер потрібно отримати посвідчення водія категорії А1. При цьому право на керування ТЗ категорії А1 надається особам, які досягли 16-річного віку.

Також запроваджено додаткові категорії В1, С1, D1. Замість категорії Е запроваджено категорії ВЕ, С1Е, СЕ, D1E, DE.

При цьому встановлено норму, що передбачає

можливість обміну посвідчення водія, виданого до 17.11.2008 р. (до набуття чинності Законом від 24.09.2009 р. № 586-VI), без складання іспитів (якщо документально підтверджено керування особою ТЗ) із зазначенням у новому посвідченні нижчої категорії ТЗ (наприклад, при обміні посвідчення водія категорії А в новому посвідченні зазначатимуться категорії А1 та А, категорії С — С1 і С тощо).

Для обміну прав водія, виданих після 17.11.2008 р., з відкриттям нижчої категорії ТЗ

Положенням передбачено інший порядок. Для цього, зокрема, особа повинна скласти практичний іспит з керування ТЗ нижчої категорії.

 

Надання ПСП «на дітей»: ДПАУ роз’яснює особливості застосування

Лист ДПАУ від 30.03.2009 р. № 2789/6/17-0716

 

Згідно з

підпунктом 6.1.2 «в» Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV платники податків, які мають трьох або більше дітей віком до 18 років, при дотриманні встановленого граничного розміру заробітної плати мають право на застосування ПСП у розмірі 150 % «загальної» ПСП з розрахунку на кожну дитину. У 2009 році така пільга «на дітей» становить 453,75 грн. на місяць (302,50 грн. х 150 %).

При цьому

граничний розмір доходу, який дає право на застосування ПСП одному з батьків на підставі підпункту 6.1.2 «в» Закону про податок з доходів, розраховується множенням установленого розміру граничного доходу (у 2009 році — 940 грн.) на кількість дітей.

Наприклад,

якщо в сім’ї троє дітей до 18 років, обидва батька працюють і отримують зарплату, то граничний розмір доходу одного з батьків (наприклад чоловіка), який дозволяє йому скористатися підвищеною ПСП «на дітей», у 2009 році становить 2820 грн. (940 грн. х 3 дітей). При цьому дружина право на підвищену ПСП «на дітей» матиме за умови, що розмір її місячної заробітної плати не перевищує 940 грн.

Крім того, кожний з таких

багатодітних батьків, який отримує ПСП «на дітей», має право і на ПСП «на себе» в розмірі «загальної» ПСП (у 2009 році — 302,50 грн.), за умови дотримання встановленого граничного розміру зарплати.

Таким чином,

чоловік має право на ПСП «на себе», як і на ПСП «на дітей», якщо його заробітна плата не перевищує 2820 грн. У місяці, в якому його нарахована заробітна плата перевищуватиме зазначений розмір, ПСП не застосовуватиметься. Відповідно дружина має право на ПСП «на себе», якщо її заробітна плата не перевищує 940 грн.

 

Працівникам ДАІ видали розпорядження удосконалити роботу із засобами фото- і кінозйомки, відеозапису та підвищити ефективність нагляду за дорожнім рухом

Розпорядження МВС України «Про організацію роботи підрозділів ДАІ з профілактики правопорушень із застосуванням засобів фото- і кінозйомки, відеозапису» від 21.05.2009 р. № 466

 

Це

Розпорядження № 466 можна розцінювати як приємний сюрприз для водіїв. Його основні вимоги адресовано працівникам ДАІ та спеціальним службам і містять у собі такі вимоги.

Так, ділянки вулично-дорожньої мережі, де здійснюється контроль за дотриманням водіями правил дорожнього руху (ПДР) з використанням

спеціальних технічних засобів, які працюють в автоматичному режимі, мають функції фото- та кінозйомки, відеозапису, повинні бути обладнані спеціальними інформаційними щитами.

Працівники ДАІ під час контролю за безпекою дорожнього руху за допомогою засобів фотографування та відеозапису повинні нести службу у форменому одязі, з нагрудним знаком і на службовому автомототранспорті.

Перед початком роботи з радіолокаційним відеозаписуючим вимірювачем швидкості «ВІЗИР» працівникам ДАІ потрібно робити знімки службового транспортного засобу, що використовується, з прив’язкою до місцевості.

Також з метою профілактики порушень ПДР зобов’язано організувати виставляння на дорогах муляжів приладів фото- та кінозйомки, відеозаписи, забезпечивши при цьому їх передислокацію не менше одного разу на тиждень.

Доказ вини водіїв (порушення ПДР) при складанні адміністративних протоколів повинен супроводжуватися фото-, відеоматеріалами, свідченнями свідків тощо.

У цілому контролювати дотримання ПДР працівникам ДАІ дозволяється лише в разі знаходження в доступних для огляду місцях, а не за зеленими насадженнями та іншими перешкодами.

Також у тексті

Розпорядження № 466 акцентується увага на тому, що транспортні засоби не можуть бути зупинені безпідставно (тобто без наявних порушень водіями ПДР).

Крім того, у

Розпорядженні № 466 зазначено не карати тих водіїв, які вчинили порушення в результаті неналежного стану дорожнього покриття, зокрема при виїзді на зустрічну смугу для об’їзду перешкод, ям тощо.

Ще одна частина вимог

Розпорядження № 466 стосується швидкісного режиму на вітчизняних дорогах.

Тепер має бути виключено випадки документування порушень швидкісного режиму в зоні дії дорожніх знаків, які обмежують максимальну швидкість, на в’їздах до населених пунктів на відстані менше ніж 1000 метрів від його початку.

Водночас представників відповідних служб зобов’язано провести ревізію дорожніх знаків, які обмежують максимальну швидкість, і визначитися з необхідністю застосування кожного з них.

Особливу увагу при цьому рекомендується приділити автомобільним дорогам загального користування державного значення та магістральним вулицям населених пунктів, здійснити заходи щодо демонтажу тих дорожніх знаків, які встановлені з порушенням держстандарту і запроваджують необґрунтовані обмеження для учасників дорожнього руху.

Також зазначено підвищити на магістральних вулицях населених пунктів максимально дозволену швидкість руху до 80 км/год. відповідно до пункту 12.8 Правил дорожнього руху, затверджених постановою КМУ від 10.10.2001 р. № 1306.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі