Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Обережно! Продукція з ГМО знов у фокусі уваги

Редакція ВД
Власне Діло Червень, 2009/№ 12
Друк
Стаття

Обережно! Продукція з ГМО знов у фокусі уваги

 

Перша спроба з боку КМУ обмежити поширення продукції, що містить генномодифіковані організми (ГМО), зазнала фіаско і залишилася тільки на папері. Проте КМУ вирішив реабілітуватися: з 01.07.2009 р. набуває чинності нова постанова, яка містить набагато жорсткіші вимоги до маркування генномодифікованої продукції.

Які можливі наслідки спроби номер два для виробників і продавців продукції «з ГМО»? Аналізуємо.

Людмила БАЛА, консультант газети «Власне Діло»

 

Документи статті

ГКУ

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.

Закон про біобезпеку

— Закон України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» від 31.05.2007 р. № 1103-V.

Закон про дитяче харчування

— Закон України «Про дитяче харчування» від 14.09.2006 р. № 142-V.

Закон про безпеку харчових продуктів

— Закон України «Про безпеку та якість харчових продуктів» від 23.12.97 р. № 771/97-ВР.

Закон про захист прав споживачів

— Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.91 р. № 1023-XII.

Постанова № 468

— постанова КМУ «Про затвердження Порядку етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх використанням та вводяться в обіг» від 13.05.2009 р. № 468.

Постанова № 985

— постанова КМУ «Питання обігу харчових продуктів, що містять генетично модифіковані організми та/або мікроорганізми» від 01.08.2007 р. № 985.

 

Що таке продукція «з ГМО»

Спершу визначимося з тим, що ж таке «ГМО»? Отже,

ГМО — це «...будь-який організм, у якому генетичний матеріал був змінений за допомогою штучних прийомів переносу генів, які не відбуваються у природних умовах» (стаття 1 Закону про біобезпеку).

Продукція, що містить ГМО

, — це харчові продукти, які повністю або деякі їх складники містять ГМО, вміст яких становить понад 0,1 % (пункт 2 постанови № 468).

Продукція, виготовлена з використанням ГМО

, — це харчові продукти, які не містять ГМО, але повністю або частково вироблені з використанням сільськогосподарської продукції, вміст ГМО в якій перевищував 0,1 % (пункт 2 постанови № 468).

Слід зауважити, що наведені визначення — найсвіжіші і набувають чинності з 01.07.2009 р. Раніше в

постанові № 985, яку ми назвали першою спробою КМУ обмежити поширення ГМО (оскільки на практиці вона так і не була втілена), максимальний відсоток ГМО, що не потребував спеціального маркування, був у 9 разів більше — 0,9 % (див. «ВД», 2007, № 16, с. 2). Тепер же слід орієнтуватися на критерій: ГМО понад 0,1 %.

 

Як дізнаються, що продукція містить (чи не містить) ГМО

У першу чергу зазначимо, що

жодної спеціальної процедури для підтвердження наявності/відсутності ГМО у продуктах проходити в обов’язковому порядку не потрібно. Підприємець-виробник (або імпортер) продукції, зрозуміло, знає про наявність у ній ГМО і зобов’язаний самостійно виконувати вимоги про маркування. Інакше кажучи, все залишається на сумлінні виробника (імпортера).

При цьому деякі виробники, прагнучи привернути клієнтів, пишуть на своїй продукції «

Не містить ГМО» або «Без ГМО». Це допустимо (але не обов’язково). Проте за наявності такого напису продукція обов’язково має бути перевірена Держспоживстандартом (пункт 5 постанови № 468).

Ну а якщо підприємець, у продукції якого ГМО точно є, поклавшись на те, що якось воно буде, не зазначить на етикетці ГМО? У такому разі існує ризик, що

Держспоживстандарт, перевіряючи чергового торговця, виявить у нього продукцію з вмістом ГМО без відповідного маркування (або з маркуванням, що не відповідає дійсності), і тоді претензій з боку перевіряючих уникнути не вдасться (детальніше про санкції у разі невиконання вимог див. далі).

 

Вимоги до продукції «з ГМО»

Багато вимог законів та інших нормативних актів, що стосуються продукції з ГМО, на практиці дотепер залишалися недіючими. Чи зміниться щось у зв’язку з прийняттям

постанови № 468, ще не відомо. Але ймовірність того, що ця проблема зрушиться з «мертвої точки», уже висока.

Тому є сенс навести

основні обмеження, що стосуються ГМО :

1) споживачі мають право отримати інформацію про продукцію, яка повинна серед іншого містити відмітку про наявність у її складі ГМО (

стаття 15 Закону про захист прав споживачів);

2) заборонено виготовляти або ввозити продукти дитячого харчування довідка 1, які містять ГМО у будь-яких кількостях (

статті 9 і 10 Закону про дитяче харчування);

3) забороняється ввозити на територію України ГМО та продукцію «з ГМО» до їх держреєстрації (за винятком увезення таких товарів для науково-дослідних цілей) —

стаття 16 Закону про біобезпеку. Водночас порядок держреєстрації ГМО та продукції «з ГМО» до цього часу не розроблений, тому ця заборона не діє.

Тепер що стосується нових вимог до маркування продукції «з ГМО». Насамперед зазначимо, що

вимоги до маркування поширюються на виробників і постачальників ГМО-продукції. Проте продавці теж мають бути напоготові, адже, придбавши партію непромаркованої відповідним чином продукції, вони ризикують підпасти під штраф у разі, якщо перевіряючі виявлять порушення (детальніше про відповідальність див. розділ «Що буде, якщо не дотримуватися вимог»). Отже, продукція, що містить ГМО або виготовлена з використанням ГМО, має бути промаркована таким чином (пункти 3 і 4 постанови № 468):

 

Етикетка

Що потрібно зазначити?

Склад

Після кожного складника, який містить ГМО або виготовлений з використанням ГМО, у дужках проставляється позначка «генетично модифікований» або «містить генетично модифікований організм або виготовлений з його використанням» із зазначенням найменування організму. Замість дужок можуть застосовуватися посилання до кожного такого складника. Позначка друкується таким самим шрифтом, що й перелік складників (склад)

Склад — один інгредієнт

Позначка «генетично модифікований» або «містить генетично модифікований організм або вироблений з його використанням», а також найменування ГМО проставляється після загальної назви харчового продукту. Позначка друкується таким самим шрифтом, що й назва

Продукція реалізується без упаковки або з упаковкою, найбільша площа поверхні якої становить менше 10 кв. см

Позначка із зазначенням складників і в дужках — ГМО, які входять до складу таких інгредієнтів, розміщується на ярликах поряд з назвою харчового продукту або на пакувальному матеріалі. Позначка друкується таким самим шрифтом, що й назва харчового продукту

 

З якої дати починати маркування

Положення

постанови № 468 стосовно маркування продукції, що містить ГМО, поширюються на ті продукти, які тільки вводяться в обіг, тобто виготовлення яких завершено (або ВМД на ввезення яких оформлено) до 01.07.2009 р. Такий висновок можна зробити з пункту 1 постанови № 468: «…Порядок визначає вимоги щодо етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх використанням та вводяться в обіг в Україні.».

Продукція «з ГМО»,

випущена в обіг до 01.07.2009 р. , під норми постанови № 468 начебто не підпадає. Проте не виключено, що в разі відсутності належного маркування перевіряючі можуть наполягати на її вилученні. Тим паче, що колишня постанова № 985 уже давно вимагала зазначати ГМО у складі продукту (щоправда, якщо наявність ГМО перевищувала не 0,1 %, а 0,9 %).

 

Що буде, якщо не дотримуватися вимог

Згідно із

Законом про захист прав споживачів за ненадання споживачам необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію (у тому числі про вміст у ній ГМО) накладається штраф у сумі 30 % вартості отриманої на реалізацію партії товару, але не менше 85 грн. (частина 7 статті 23).

Відповідно до

пункту 6 постанови № 468 харчові продукти «з ГМО», на яких не проставлена позначка згідно з вимогою постанови № 468, підлягають вилученню з обігу. Але в разі необхідності цей вид покарання можна оспорити. Річ у тім, що вилучення продукції з обігу — це адміністративно-господарська санкція, а такі санкції можуть бути встановлені тільки законом (а не постановою КМУ) — стаття 238 ГКУ.

При цьому в

Законі про захист прав споживачів ідеться про вилучення продукції з обігу тільки в тому разі, якщо вона може заподіяти шкоду життю, здоров’ю, майну споживача або навколишньому природному середовищу (частина 5 статті 14). Про вилучення продукції унаслідок порушення вимог до її маркування не говориться нічого. До того ж вилучення з обігу здійснюється самим виробником, а не перевіряючими.

Крім

Закону про захист прав споживачів, є ще Закон про безпеку харчових продуктів. Виходячи зі статей 12 та 36 Закону про безпеку харчових продуктів навіть при неправильному маркуванні продукції перевіряючі можуть лише тимчасово заборонити її реалізацію і видати постанову про виправлення етикетки. Після виправлень продукцію знову можна випускати в продаж.

 

Висновки

Підприємці, які займаються

виготовленням або імпортом харчових продуктів, що містять ГМО, зобов’язані маркувати їх особливим чином: у складі біля кожного ГМО-інгредієнта в дужках робити позначку — «генетично модифікований» або «містить генетично модифікований організм або виготовлений з його використанням». Шрифт позначки такий самий, як і шрифт складу.

За відсутність інформації про ГМО накладається штраф у розмірі 30 % від вартості отриманої для реалізації партії товару. Крім того, виробника можуть зобов’язати вилучити такий товар з продажу.

Підприємцям, які торгують продуктами харчування, краще уточнити у постачальників, чи не містить їх продукція ГМО.

Щоб підстрахуватися, можна зобов’язати постачальників зазначати на етикетці ГМО (включити в договір купівлі-продажу відповідний пункт). Тоді в разі непорозумінь простіше буде повернути гроші за неправильно промаркований товар.

Довідкова інформація (довідка)

1

Продукти дитячого харчування — це харчові продукти для спеціального дієтичного споживання, що призначені для харчування дітей віком до 3-х років (стаття 1 Закону про дитяче харчування).
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі