Подаємо «громадянську» декларацію з податку з доходів

Редакція ВД
Власне Діло Березень, 2009/№ 5
В обраному У обране
Друк
Стаття

Подаємо «громадянську» декларацію з податку з доходів

 

Доходи, що отримуються протягом року фізичними особами, можуть надходити з різних джерел, у тому числі й таких, що не належать до їх основної діяльності. Це можуть бути надходження від продажу рухомого або нерухомого майна, цінних паперів тощо. У деяких випадках за підсумками року за них потрібно відзвітувати — подати «громадянську» декларацію. Детальніше про це читайте у статті.

Оксана ПІРОЖЕНКО, консультант газети «Власне Діло»

 

Документи статті

Закон про податок з доходів

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Інструкція № 12

— Інструкція про оподаткування доходів фізичних осіб від заняття підприємницькою діяльністю, затверджена наказом ГДПІУ від 21.04.93 р. № 12.

Наказ № 490

— наказ ДПАУ «Про затвердження форми обліку доходів і витрат платника податку з доходів фізичних осіб і Порядку ведення обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу» від 16.10.2003 р. № 490.

Порядок ведення обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу

— Порядок ведення обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу, затверджений наказом ДПАУ від 16.10.2003 р. № 490.

 

Декларація про майновий стан і доходи

Відповідно до

статті 18 Закону про податок з доходів звичайні фізичні особи звітують про одержані доходи, подаючи річну декларацію про майновий стан і доходи, яку ми умовно називаємо «громадянською».

Зауважимо, що відомості, які в ній міститимуться,

не стосуються підприємницької діяльності фізичної особи, оподаткування доходів від якої регулюється положеннями спеціального законодавства.

Проте і підприємці можуть потрапити до числа осіб, зобов’язаних подавати «громадянську» декларацію, але лише якщо отримували додаткові прибутки, що підлягають оподаткуванню згідно із

Законом про податок з доходів, не як підприємці, а як фізособи. Проте в обов’язковому порядку «здаватися» потрібно лише в певних випадках (про що ми детальніше скажемо далі).

Крім того, передбачено і

добровільне декларування доходів для тих громадян, які претендують на податковий кредит з податку з доходів довідка 1,  тобто на зменшення оподатковуваного доходу на окремі види витрат. При цьому потрібно особливо підкреслити, що підприємець може претендувати на податковий кредит лише в тому разі, якщо він протягом року отримував зарплату за трудовим договором. Якщо ж протягом року у фізособи були виключно підприємницькі доходи, права на податковий кредит у неї не буде.

Подається декларація до податкового органу за місцем постійного або переважного проживання фізичної особи, що декларує свої доходи.

 

Заповнення «громадянської» декларації

Платник податків заповнює «громадянську» декларацію самостійно або покладає цей клопіт на іншу особу, уповноваживши її на це нотаріально. У декларації наводяться лише ті доходи, які включаються до місячного і річного оподатковуваного доходу (про особливості внесення до декларації даних див. далі). Доходи, які не обкладаються податком з доходів фізичних осіб (далі — ПДФО), у декларації не відображаються (

пункт 4.3 Закону про податок з доходів).

Згідно з

пунктом 18.10 Закону про податок з доходів у фізичної особи є можливість до 1 березня 2009 року звернутися до відповідного податкового органу з проханням заповнити декларацію. Податковий орган у свою чергу зобов’язаний надати безоплатні послуги з такого заповнення. Відмова посадової (службової) особи податкового органу надати зазначені послуги звільняє платника податків від будь-якої відповідальності за неповне або неправильне заповнення декларації.

Запит платника податків щодо заповнення декларації про доходи податковим органом має бути складено в письмовій формі. Платник податку повинен обов’язково зазначити, яким чином податковий орган може проінформувати його про відмову в заповненні річної декларації. Проте запит платника податку (заявника) щодо заповнення його річної декларації не поширюється на розділ декларації, в якому відображаються відомості стосовно нарахування податкового кредиту, оскільки безпосередньо платник податку має зазначити підстави для нарахування податкового кредиту і конкретні (документально підтверджені) суми витрат.

 

Строки подання декларації

Граничний строк подання «громадянської»декларації залежить від того, в якому порядку — обов’язковому чи добровільному — вона подається. У першому випадку це потрібно зробити до 1 квітня наступного за звітним року. Так, останній день подання декларації за підсумками 2008 року —

31 березня 2009 року.

Водночас право задекларувати податковий кредит не обмежується 1 квітня. ДПАУ дозволяє задекларувати податковий кредит за 2008 рік не лише до 1 квітня 2009 року, а й протягом усього 2009 року (

листи ДПАУ від 26.07.2005 р. № 14645/7/17-3117, від 12.05.2006 р. № 9045/7/17-2116, від 24.12.2007 р. № 7175/Г/17-0715, № 26230/7/17-0717). Хоча із Закону про податок з доходів таке право не випливає.

Подати декларацію можна особисто або поштою. При цьому датою подання декларації вважається:

— дата її реєстрації в податковому органі, якщо декларація подається платником податків до податкового органу особисто. Зазначимо, що, за усними роз’ясненнями працівників податкових органів, за довіреністю, завіреною нотаріально, декларацію про доходи платника податків може подати інша фізична особа;

— дата здійснення поштового відправлення, зазначена на штампі відділення зв’язку, якщо декларація надсилається поштою (у консультаціях співробітників податкового відомства щодо надсилання декларації поштою, як і для інших декларацій, міститься вимога надсилати її не пізніше ніж за 10 днів до закінчення граничного строку її подання).

 

Форма декларації

На сьогодні форму «громадянської»декларації, що відповідає положенням

Закону про податок з доходів, усе ще не затверджено (тобто ситуація така сама, як і в минулі роки). Тому за 2009 рік її подають за старою формою додатка 1 до Інструкції № 12 (наказ ДПАУ № 1), до якої додають два додатки (форма додатків відповідає торішнім, наведеним у листі ДПАУ від 22.01.2008 р. № 1025/7/17-0217, рядки яких підкориговано з урахуванням того, що декларація подається за результатами 2008 року):

— «Перелік сум витрат, що включаються до складу податкового кредиту згідно із статтею 5 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» (до декларації про доходи, одержані
з 1 січня по 31 грудня 2008 року)» — ця форма подається разом із декларацією, якщо фізособа декларує податковий кредит;

— «Розрахунок суми податку з доходів фізичних осіб (ПДФО), що підлягає поверненню платнику податку або сплаті до бюджету, у тому числі у зв’язку з нарахуванням податкового кредиту» — в цьому додатку частково, але не зовсім, змінено розділ IV.

Зауважимо, що бланки декларацій можна отримати в податкових органах безоплатно (

пункт 18.9 Закону про податок з доходів).

 

Особливості заповнення декларації

Покажемо в таблиці, яким чином до форми декларації заносяться дані про доходи.

 

Структура
декларації

Види доходів

Примітки

1

2

3

Розділ 1

Наводяться відомості про платника податків
(П. І. Б., ідентифікаційний номер, адреса, телефон) і нотаріально уповноважену особу (якщо вона є)

Підрозділ 1.1.
Доходи, одержані за основним місцем роботи

 

Оподатковувані доходи, одержані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, виплати за договорами цивільно-правового характеру, а також інші оподатковувані доходи, одержані від податкових агентів

 

На думку ДПАУ (лист від 28.12.2005 р. № 25941), тут відображаються доходи у вигляді заробітної плати, одержані від роботодавців протягом звітного року. Крім того, у неофіційних консультаціях податківців (див. «Вісник податкової служби України», 2009, № 4) можна зустріти думку, про те, що тут відображається лише зарплата за основним місцем роботи.

Підставою для заповнення цього підрозділу служить довідка, видана підприємством. Зауважимо, що, на думку податківців, сума заробітної плати наводиться повністю, без зменшення на соцвнески, і відповідно з цього розміру обчислюється ПДФО

Підрозділ 1.2. Доходи, одержані в інших місцях не за місцем основної роботи
Доходи, одержані не від податкових агентів, і доходи,
що не підлягають оподаткуванню у джерела їх виплати

Відображаються оподатковувана спадщина, подарунки, інвестиційний прибуток, орендна плата від орендаря — фізичної особи, благодійна допомога від фізичної особи тощо

За роз’ясненнями ДПАУ, тут відображаються також доходи, одержані від приватної нотаріальної, адвокатської та іншої незалежної професійної діяльності

Підрозділ 1.3. Доходи, одержані від підприємницької діяльності, іншої незалежної професійної діяльності

Доходи, одержані від підприємницької та іншої незалежної професійної діяльності

Заповнюється фізичними особами — підприємцями на загальній системі оподаткування і на фіксованому патенті, нотаріусами, адвокатами та іншими особами, що здійснюють незалежну професійну діяльність, в окремій декларації, яка підлягала поданню до податкових органів до 9 лютого 2009 року (включно). У «громадянській» декларації про доходи цей підрозділ не заповнюється

Підрозділ 1.4. Іноземні доходи

Доходи, відмінні від доходів із джерелом походження з України

Відображається сума іноземних доходів, перерахована за курсом НБУ на дату їх одержання. Сума зменшення податку відображається в гр. 5 (сума сплаченого податку у валюті одержання доходу) і гр. 6 (еквівалент податку, зазначеного в гр. 5, перерахований за курсом НБУ на дату одержання іноземного доходу). Звертаємо увагу, що сума податку з іноземного доходу платника податку (сума зменшення) не може перевищувати суму податку, розрахованого на базі його загального річного оподатковуваного доходу з урахуванням іноземного доходу

Розділ 2. Суми,
що виключаються з оподатковуваного доходу

Суми, на які зменшується дохід у вигляді заробітної плати

На думку ДПАУ, цей розділ декларації не заповнюється. Ми з цим не згодні і вважаємо,
що в підрозділі 2.1 можна відобразити суми одержаних протягом 2008 року ПСП і суми
утриманих внесків до соціальних фондів

Розділ 3. Загальна сума доходу за звітний рік, з якого необхідно сплатити
податок

Загальна сума оподатковуваного доходу

Розділ 4. Відомості про власність
і земельні ділянки

Дані про нерухоме і рухоме майно, а також земельні ділянки, що належать платнику податків

Відомості про наявну власність наводяться на підставі документів, що засвідчують право власності або право користування земельною ділянкою (свідоцтво про право власності, техпаспорт, державний акт тощо)

Додаток 1. Перелік сум витрат, які включаються до складу податкового кредиту

Витрати, які громадянин має право включити до складу податкового кредиту

Відображаються фактично понесені витрати фізичної особи, підтверджені документально. Податківці рекомендують додавати до декларації копії підтверджуючих документів, а оригінали зберігати до закінчення податкової перевірки щодо правильності нарахування податкового кредиту

Додаток 2. Розрахунок суми податку з доходів фізичних осіб, який підлягає поверненню платнику податків або сплаті до бюджету

Сума податкового зобов’язання
фізичної особи

Здійснюється остаточний розрахунок податку з доходів фізичних осіб, який підлягає поверненню платнику податків або сплаті до бюджету

 

Податкові органи здійснюють перевірку достовірності даних, наведених платником податків у декларації про доходи.

 

Обов’язкове подання декларації

Отже, згідно із

Законом про податок з доходів декларацію обов’язково має бути подано, якщо громадянин:

1. Одержував доходи, які не підлягають оподаткуванню при їх нарахуванні або виплаті:

а) від операцій з інвестиційними активами

(цінними паперами, корпоративними правами). Фінансовий результат від операцій з інвестиційними активами відображається в підрозділі 1.2 декларації та рядку 24 розділу III додатка 2 до декларації.

Не підлягають оподаткуванню, а отже, і відображенню в декларації (

підпункт 9.6.8 Закону про податок з доходів):

— дохід від продажу інвестиційних активів, якщо він не перевищує суму, визначену в

підпункті 6.5.1 Закону про податок з доходів (у 2008 році — 890 грн.);

— доходи, одержані у вигляді процентів від розміщення фізособам коштів у цінні папери, емітовані Мінфіном (

підпункт 4.3.3 Закону про податок з доходів);

— дохід, одержаний фізособами внаслідок відчуження акцій (інших корпоративних прав), одержаних ним у власність у процесі приватизації в обмін на приватизаційні компенсаційні сертифікати (

підпункт 4.3.18 Закону про податок з доходів);

б) у вигляді спадщини або подарунків

у межах, що підлягають оподаткуванню. Дохід у вигляді спадщини відображається в підрозділі 1.2 декларації, а також у рядках 15, 16, 17,18 розділу III додатка 2 до декларації.

Дохід у вигляді подарунків відображається в підрозділі 1.2 декларації, а також у рядках 22, 23, 24, 25 розділу III додатка 2 до декларації.

Зверніть увагу

: декларацію можуть не подавати громадяни, які протягом 2008 року отримували лише доходи у вигляді спадщини (подарунка), що згідно із Законом про податок з доходів обкладаються за нульовою ставкою, для яких не передбачено інших підстав для подання декларації у 2008 році (розпорядження КМУ від 26.03.2008 р. № 527-р).

2. Отримував оподатковувані доходи від осіб, які не є податковими агентами

(наприклад, здавав як фізособа в оренду рухоме або нерухоме майно фізичній особі — непідприємцю).

Не є податковими агентами (

підпункт 8.2.2 Закону про податок з доходів):

— нерезиденти;

— фізичні особи, які не зареєстровані суб’єктами підприємницької діяльності та не здійснюють незалежну професійну діяльність.

Доходи від здавання в оренду нерухомого та рухомого майна підлягають відображенню в підрозділі 1.2 декларації. Крім того, доходи від здавання в оренду нерухомого майна відображаються в рядку 4 розділу III додатка 2, а доходи від здавання в оренду рухомого майна — в рядку 10 розділу III додатка 2.

3. Отримував благодійну допомогу від благодійника — фізичної особи

, якщо загальна сума такої допомоги перевищує граничний розмір (у 2008 році — 890 грн. сукупно за рік) або платник податків не має права на одержання податкової соціальної пільги (ПСП).

Дохід у вигляді нецільової благодійної допомоги відображається в підрозділі 1.2 декларації та рядку 24 додатка 2 до декларації.

4. Не використав цільову благодійну допомогу

(на лікування, наукове дослідження тощо — згідно з підпунктом 9.7.4 статті 9 Закону про податок з доходів) протягом 12 календарних місяців, наступних за місяцем її одержання, за винятком випадку одержання допомоги у вигляді ендавмента довідка 2.

Зазначений дохід відображається в підрозділі 1.2 декларації та рядку 24 додатка 2 до декларації.

5. Отримував іноземні доходи.

Якщо протягом 2008 року платник податків отримував іноземні доходи, він повинен відобразити в декларації суму таких доходів, перераховану за курсом НБУ на дату їх одержання. Якщо з країною, де одержано дохід, укладено договір про уникнення подвійного оподаткування, згоду на обов’язковість якого дано Верховною Радою України, платник податків має право на зменшення податкового зобов’язання на суму сплаченого за кордоном податку. При цьому фізична особа зобов’язана отримати від державного органу країни, в якій виплачено дохід, уповноваженого утримувати податок, довідку про суму утриманого податку, а також про базу його нарахування. Така довідка має бути легалізована консульством України у відповідній країні (підпункт 9.9.4 Закону про податок з доходів).

Платник податків відображає іноземні доходи в підрозділі 1.4 декларації та рядку 28 розділу III додатка 2 до декларації.

6. Самостійно виявив оподатковуваний дохід

(не пов’язаний із підприємницькою діяльністю), не включений до розрахунку загальних оподатковуваних доходів минулих років. Такі доходи відображаються у відповідних рядках декларації та додатка 2 до декларації залежно від видів доходів, одержаних у попередніх звітних періодах.

7. Має заборгованість (громадянин комусь заборгував), за якою у звітному (2008-му) році минув строк позовної давності

(у загальному випадку строк позовної давності становить 3 роки).

Такі доходи також відображаються в підрозділі 1.2 декларації та рядку 24 розділу III додатка 2 до декларації.

8. Не використав у встановлені строки страхову суму, одержану унаслідок крадіжки, знищення або визнання непридатним для використання застрахованого майна, на заміну такого майна.

Сума страхового відшкодування відображається в підрозділі 1.2 декларації та рядку 24 додатка 2 до декларації.

9. Порушив порядок застосування ПСП і скористався процедурою відновлення права на таку пільгу

, встановленою підпунктом 6.3.4 Закону про податок з доходів. Обов’язок щодо подання декларації виникає, якщо з яких-небудь причин сума недоплати податку і штраф не повністю стягнуті роботодавцем до закінчення граничного строку подання річної декларації (лист ДПАУ від 28.12.2007 р. № 26662/7/17-0117). Нагадаємо, що, залишаючись підприємцем, особа в будь-якому разі не може користуватися ПСП, отже, відновити право на неї можна лише після зняття з реєстрації. Зазначена сума відображається в рядку 24.24 розділу III додатка 2 до декларації.

10. Має недоплату податку, що виникла при проведенні остаточного розрахунку при звільненні.

Зазначена сума відображається в рядку 24.24 розділу III додатка 2 до декларації. У цій ситуації суму податку з доходів мають доплатити фізичній особі, тому обов’язковість подання декларації можна вважати спірною.

11. Має заборгованість щодо податку з доходів, який підлягає утриманню у зв’язку з неповерненням або несвоєчасним поверненням сум, отриманих під звіт або на відрядження

(підпункт 9.10.1 Закону про податок з доходів). Обов’язок щодо подання декларації в цьому разі виникає, якщо з будь-яких причин сума недоплати податку і штраф не повністю стягнуті роботодавцем до закінчення граничного строку подання річної декларації. Зазначена сума відображається в рядку 24.24 розділу III додатка 2 до декларації.

 

В які строки потрібно доплатити або повернути собі ПДФО

Строк для сплати ПДФО до бюджету — протягом 30 календарних днів з дня одержання податкового повідомлення про таке нарахування. Якщо за результатами декларації ПДФО підлягає поверненню з бюджету, таку суму зараховують на банківський рахунок фізособи, відкритий у банку, або надсилають поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації, протягом 60 календарних днів з дня одержання декларації. За неповне або несвоєчасне повернення з бюджету сум ПДФО орган Держказначейства нараховує і сплачує фізособі штраф (

підпункт 20.4.2 Закону про податок з доходів).

При затримці одержання коштів:

— до 30 календ. днів, наступних за останнім днем граничного строку її виплати, — 10 % такої суми;

— від 31 до 90 календ. днів — 50 %;

— від 91 календ. дня — 100 %.

 

Декларування податкового кредиту

Принцип декларування податкового кредиту такий:

1. Загальна сума нарахованого податкового кредиту не може перевищувати суми загального оподатковуваного доходу, одержаного протягом звітного 2008 року у вигляді заробітної плати (

підпункт 5.4.2 Закону про податок з доходів) (інші доходи, ніж зарплата, зменшити на суму податкового кредиту не можна).

2. Правом на податковий кредит може скористатися лише резидент, що має ідентифікаційний номер.

3. ПДВ і акцизний збір не входять до суми податкового кредиту (віднімаються).

4. Право на податковий кредит поточного року на наступні податкові роки не переноситься (

підпункт 5.4.3 Закону про податок з доходів).

5. До складу податкового кредиту можна включити лише фактично понесені витрати, підтверджені документально. До таких документів належать (

підпункт 5.2.1 Закону про податок з доходів):

— фіскальний або товарний чек;

— касовий ордер;

— товарна накладна;

— інші розрахункові документи або договори, які ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і визначають суму таких витрат.

6. Облік понесених витрат, які включаються до податкового кредиту, як і при обов’язковому декларуванні доходів, на підставі підтверджуючих документів слід вести в Книзі обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу за формою, затвердженою

наказом № 490. Водночас у пункті 4 Порядку ведення обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу допускається враховувати документи і відомості з метою одержання податкового кредиту в реєстрі, записи в якому здійснюються в довільній формі.

 

Перелік витрат, які можна включати до податкового кредиту
за підсумками 2008 року

Перелік витрат, які дозволено включати до складу податкового кредиту у 2008 році (п. 5.3 Закону про податок з доходів)

Рядок
Переліку витрат

Порядок включення витрат до податкового кредиту

1

2

3

Пожертвування або благодійні
внески неприбутковим організаціям, зареєстрованим в Україні (п.п. 5.3.2)

01

До податкового кредиту включають витрати у розмірі,
що перевищує 2 %, але не більше 5 % від суми його
загального оподатковуваного доходу звітного 2008 року

Витрати на навчання платника податків або іншого члена його сім’ї першого ступеня споріднення (п.п. 5.3.3)

02

Умови для включення:
1) до податкового кредиту потрапить вартість оплаченої середньої професійної або вищої форми навчання (на думку ДПАУ, лише навчання у вітчизняних навчальних закладах);
2) розмір податкового кредиту для 2008 року обмежено 890 грн. за кожний повний або неповний місяць навчання;
3) до податкового кредиту оплату навчання включає:
— якщо навчається один член подружжя — будь-хто з подружжя за їх вибором;

— якщо навчаються обидва члени подружжя — окремо до податкового кредиту кожного відповідно до вартості його навчання;
4) якщо навчання оплачує роботодавець, а надалі такі витрати йому компенсує працівник (повністю або частково), то працівник ці витрати не може включити до свого податкового кредиту (лист ДПАУ від 26.11.2008 р. № 9594/Ш/17-0714, № 1648/6/17-0716, № 24395/7/17-0717)

Витрати на сплату страхових внесків, страхових премій та пенсійних внесків, внесків на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади за такого платника податків і члена його сім’ї першого ступеня споріднення (п.п. 5.3.5)

03

Умови для включення:
1) внески мають бути сплачені страховику-резиденту,
недержавному пенсійному фонду, установі банку;
2) підстава — договори довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, пенсійні контракти з недержавним пенсійним фондом;
3) розмір податкового кредиту за такими витратами у 2008 році з розрахунку на кожний повний або неповний місяць 2008 року, протягом яких діяв договір:
— за такого платника податків — 890 грн.;
— за члена його сім’ї першого ступеня споріднення
(якщо такий родич сам за себе не сплачує) — 445 грн. (890 грн. х 50 %);
— якщо фізособу страхував (сплачував внески) роботодавець, то граничні розміри (890 і 445 грн.) зменшуються на суму сплачених платежів

Витрати на штучне запліднення незалежно від того, перебуває платник податків у шлюбі з донором чи ні (п.п. 5.3.6)

04.1

На думку ДПАУ (лист від 15.05.2008 р. № 4172/к/17-0714, № 9704/7/17-0717), до податкового кредиту можна віднести лише витрати на штучне запліднення. Витрати, визначені в п.п. 5.3.4 статті 5 Закону про податок з доходів, які здійснюють у зв’язку зі штучним заплідненням, у тому числі на проведення супутнього штучному заплідненню лікування, не відносять до витрат, передбачених п.п. 5.3.6 статті 5 Закону про податок з доходів, а отже, і до податкового кредиту

Оплата вартості державних послуг, включаючи сплату державного мита, пов’язаних з усиновленням дитини (п.п. 5.3.6)

04.2

Частина суми відсотків за іпотечним (житловим) кредитом довідка 3 (п.п. 5.3.1)

05

Оподаткування регулюється статтею 10 Закону про податок з доходів

 

Висновки

Якщо підприємець у 2008 році отримував доходи, не пов’язані з підприємницькою діяльністю, які не обкладалися при їх виплаті, то йому потрібно подати «громадянську» декларацію про доходи.

Строк подання «громадянської»декларації — до 1 квітня, тобто граничний строк — 31 березня поточного року.

Якщо в підприємця на будь-якій системі, крім підприємницьких доходів, у 2008 році були доходи у вигляді заробітної плати (за трудовим договором), то він може добровільно задекларувати податковий кредит, якщо в нього були певні витрати.

Усі витрати, які були понесені фізособами протягом року і які можуть бути включені до складу податкового кредиту, мають бути підтверджені документально.


Довідкова інформація (довідка)

1

Податковий кредит — це сума (вартість) витрат, понесених платником податку — резидентом у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів — фізичних або юридичних осіб протягом звітного року (крім витрат на сплату ПДВ та акцизного збору), на суму яких дозволено зменшення суми його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за результатами такого звітного року, у випадках, визначених Законом про податок з доходів.

2

Ендавмент — сума коштів або цінних паперів, які вносяться благодійником до банку або небанківської фінансової установи, завдяки чому одержувач благодійної допомоги отримує право на використання процентів або дивідендів, нарахованих на суму такого ендавмента. При цьому такий одержувач не має права витрачати або відчужувати основну суму такого ендавмента без згоди благодійника.

3

Іпотечний житловий кредит — фінансовий кредит, що надається фізичній особі, товариству співвласників квартир або житловому кооперативу строком не менше 5 повних календарних років для фінансування витрат, пов’язаних з будівництвом або придбанням квартири (кімнати) або житлового будинку (його частини).
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд