Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності

Редакція ВД
Власне Діло Жовтень, 2009/№ 20
Друк
Постанова від 26.08.2009 р. № 982

Кабінет Міністрів України

Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності

Постанова від 26.08.2009 р. № 982

 

Кабінет Міністрів України

постановляє:

1. Затвердити Порядок розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності, що додається.

2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування під час прийняття рішень щодо розміщення малих архітектурних форм враховувати затверджений цією постановою Порядок.

 

Прем’єр-міністр України Ю. Тимошенко

 

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 р. № 982

Порядок розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності

 

Загальна частина

1. Цей Порядок розроблений відповідно до вимог законодавства з метою врахування органами місцевого самоврядування під час прийняття рішень щодо розміщення малих архітектурних форм соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності (далі — рішення).

Дія цього Порядку не поширюється на малі архітектурні форми, що розміщуються на землях дорожнього господарства, у тому числі у межах смуги відведення, уздовж автомобільних доріг загального користування. Розміщення зазначених архітектурних форм здійснюється відповідно до Закону України «Про автомобільні дороги» та Земельного кодексу України.

2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) паспорт прив’язки малої архітектурної форми, що складається з таких документів:

схема прив’язки малої архітектурної форми;

креслення вузлів підключення до інженерних мереж згідно з технічними умовами;

текстові матеріали з вимогами щодо естетичного вигляду та інженерного забезпечення малої архітектурної форми;

2) паспорт розміщення групи розташованих поряд малих архітектурних форм, що складається з таких документів:

схема прив’язки малої архітектурної форми;

креслення вузлів підключення до інженерних мереж згідно з технічними умовами;

текстові матеріали з вимогами щодо естетичного вигляду та інженерного забезпечення малої архітектурної форми з прив’язкою до місцевості всієї групи споруд та кожної з них окремо;

3) пересувна мала архітектурна форма — торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності;

4) стаціонарна мала архітектурна форма — тимчасова одноповерхова споруда соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності висотою не вище ніж 4 метри, що має по зовнішньому контуру площу близько 30 кв. метрів, виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без закладення фундаменту;

5) схема прив’язки малої архітектурної форми — графічні матеріали, виконані на топографо-геодезичній основі масштабом 1 : 500 з прив’язкою малої архітектурної форми до місцевості.

 

Порядок розміщення малих архітектурних форм

3. Розміщення малої архітектурної форми здійснюється на підставі рішення відповідної сільської, селищної, міської ради, а для власників земельних ділянок на підставі рішення виконавчого комітету відповідної місцевої ради.

Самовільне розміщення малих архітектурних форм забороняється.

4. Сільська, селищна, міська рада не приймає окреме рішення щодо розміщення:

поряд із стаціонарною малою архітектурною формою вітрин, холодильного та іншого обладнання (за винятком столів та стільців) у разі наявності відповідного рішення щодо розміщення такої архітектурної форми. Загальна площа зазначеного обладнання не може перевищувати 25 відсотків площі малої архітектурної форми. Вітрини, холодильне та інше обладнання розміщується з дотриманням передбачених законодавством норм і правил у межах земельної ділянки, що надана для розміщення малої архітектурної форми у власність, користування (оренду) або використовується на підставі договору особистого строкового сервітуту, укладеного суб’єктом господарювання безпосередньо з відповідною сільською, селищною, міською радою;

у спеціально відведених місцях під час проведення ярмарків, святкових заходів строком до одного тижня пересувних малих архітектурних форм соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в установленому відповідною сільською, селищною, міською радою порядку.

5. Суб’єкт господарювання подає відповідній сільській, селищній, міській раді заяву згідно з додатком 1 до цього Порядку, у якій зазначається бажане місце та строк розміщення малої архітектурної форми, її призначення і загальний опис.

До заяви додаються:

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

копія державного акта на право власності на земельну ділянку, право постійного користування земельною ділянкою або договору оренди (за наявності).

У разі коли мала архітектурна форма розміщується понад три роки на земельній ділянці комунальної чи державної форми власності, строк дії договору оренди якої закінчився, проте орендна плата за землю вносилася своєчасно і в повному обсязі, до заяви додатково додаються:

копія договору оренди земельної ділянки, строк дії якого закінчився;

довідка ДПА про відсутність заборгованості з орендної плати за землю за період дії договору оренди;

схема прив’язки малої архітектурної форми.

Подання зазначених документів дає можливість продовжити право на розміщення малої архітектурної форми у порядку, визначеному пунктом 10 цього Порядку.

Вимагати подання інших документів забороняється.

6. Прийняття документів для розміщення малої архітектурної форми, їх оформлення і розгляд, а також оформлення договору сервітуту здійснюються безоплатно. Забороняється вимагати від суб’єктів господарювання сплату благодійних внесків та інших платежів.

7. Сільська, селищна, міська рада реєструє подану заяву про розміщення малої архітектурної форми і в місячний строк приймає рішення щодо попереднього погодження місця розташування малої архітектурної форми та уповноважує виконавчий орган або посадову особу сільської, селищної, міської ради (далі — уповноважений представник) передати суб’єктові господарювання перелік документів, які необхідно подати для прийняття рішення щодо розміщення малої архітектурної форми та/або укладення договору особистого строкового сервітуту.

Забороняється делегування зазначених повноважень комунальним та приватним підприємствам.

8. Документи згідно з переліком, зазначеним у пункті 7 цього Порядку, видаються суб’єктові господарювання протягом двох тижнів з дня реєстрації заяви уповноваженим дозвільним органом з дотриманням Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 р. № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (Офіційний вісник України, 2009, № 40, с. 1350).

9. Уповноважений представник на підставі поданих суб’єктом господарювання документів готує проект рішення щодо розміщення малої архітектурної форми та/або укладення договору особистого строкового сервітуту.

10. Сільська, селищна, міська рада протягом місяця після реєстрації документів приймає рішення щодо розміщення малої архітектурної форми та/або укладення договору особистого строкового сервітуту.

У разі коли рішення щодо розміщення малої архітектурної форми не прийняте протягом місяця після подання суб’єктом господарювання визначених уповноваженим представником документів, вважається, що розміщення малої архітектурної форми дозволяється за принципом «мовчазної згоди».

11. Після прийняття сільською, селищною, міською радою рішення щодо розміщення малої архітектурної форми уповноважений представник повертає у тижневий строк суб’єктові господарювання подані раніше схему прив’язки пересувної малої архітектурної форми або паспорт прив’язки стаціонарної малої архітектурної форми, або паспорт розміщення групи розташованих поряд малих архітектурних форм з паспортами прив’язки кожної окремої малої архітектурної форми.

12. У разі відсутності у суб’єкта господарювання державного акта на право власності на земельну ділянку чи на право постійного користування земельною ділянкою або договору оренди такої земельної ділянки сільська, селищна, міська рада укладає з таким суб’єктом господарювання в десятиденний строк з дня прийняття передбаченого пунктом 10 цього Порядку рішення договір особистого строкового сервітуту в порядку, визначеному законодавством.

13. Строк розміщення малої архітектурної форми не може перевищувати строк дії договору оренди земельної ділянки або договору особистого строкового сервітуту. Для стаціонарної малої архітектурної форми зазначений строк становить більш як три роки.

14. Умови договору особистого строкового сервітуту визначаються сільською, селищною, міською радою. Розмір плати за таким договором не може перевищувати розмір орендної плати для даної земельної ділянки.

15. Після розміщення стаціонарної малої архітектурної форми суб’єкт господарювання подає уповноваженому представникові заяву-декларацію за формою згідно з додатком 2 із зазначенням інформації про виконання вимог розміщення малої архітектурної форми.

16. На підставі заяви-декларації уповноважений представник реєструє стаціонарну малу архітектурну форму.

 

Окремі положення

17. Під час експлуатації малої архітектурної форми необхідно дотримуватися вимог щодо забезпечення технологічної безпеки та упорядкування прилеглої території.

18. У разі коли мала архітектурна форма перешкоджає проведенню реконструкції або ремонту інженерних мереж вулиці, дороги, будинків і споруд, мала архітектурна форма переноситься на певний період в інше місце без припинення рішення про її розміщення.

Уповноважений представник надсилає не пізніше ніж за два тижні до запланованого перенесення малої архітектурної форми повідомлення з визначенням її нового місця та строку розміщення на період проведення реконструкції або ремонту. Таке повідомлення є підставою для перенесення суб’єктом господарювання малої архітектурної форми на період проведення реконструкції або ремонту.

Перенесення малої архітектурної форми можливе також у разі внесення змін до передбачених законодавством норм і правил, містобудівної документації, місцевих правил забудови, державних будівельних норм, змін у розташуванні інженерних мереж, будинків і споруд, що унеможливлюють розташування малої архітектурної форми у певному місці. Нове місце розташування малої архітектурної форми визначається сільською, селищною, міською радою, що прийняла рішення щодо розміщення малої архітектурної форми за погодженням із суб’єктом господарювання.

19. Знесення встановлених згідно із законодавством малих архітектурних форм без погодження із суб’єктом господарювання, який використовує її для провадження підприємницької діяльності, здійснюється виключно за рішенням суду.

20. Строк розроблення малої архітектурної форми може бути продовжений без розроблення нової схеми прив’язки, паспорта прив’язки малої архітектурної форми або паспорта розміщення групи малих архітектурних форм з ініціативи суб’єкта господарювання, а також у разі, коли право власності чи право користування земельною ділянкою посвідчене державним актом або продовжено дію договору оренди земельної ділянки, договору особистого строкового сервітуту, за умови, що не внесені зміни до передбачених законодавством норм і правил, містобудівної документації, місцевих правил забудови, державних будівельних норм, а також не відбулися зміни у розташуванні інженерних мереж, будинків і споруд.

21. У разі зміни власника малої архітектурної форми відповідна сільська, селищна, міська рада вносить зміни до рішення щодо розміщення малої архітектурної форми, а уповноважений представник вносить інформацію про нового власника до схеми прив’язки або паспорта прив’язки малої архітектурної форми, або схеми розміщення групи малих архітектурних форм та паспорта прив’язки відповідної окремої малої архітектурної форми.

22. У разі розроблення перспективної схеми розміщення малої архітектурної форми на території населеного пункту сільська, селищна, міська рада після проведення громадського обговорення і погодження відповідними підприємствами, установами, організаціями може рекомендувати суб’єктам господарювання розмістити малу архітектурну форму за процедурою, визначеною цим Порядком.

 

img 1
img 2

 

коментар редакції

 

Постанова № 982

зацікавить тих підприємців, які вже відкрили або поки що лише планують відкрити кіоск, намет, лоток, міні-крамничку, торговельний автомат або іншу тимчасову споруду, тобто малу архітектурну форму (МАФ).

Якщо є бажання встановити МАФ, то спочатку потрібно отримати дозвіл на його розміщення. Він так і називається «

Дозвіл на розміщення МАФ» (не плутати з дозволом на розміщення об’єкта торгівлі, який, до речі, теж доведеться отримати, оскільки представники місцевих органів влади вимагають від власників «торговельних» МАФів і такий дозвіл).

Отже,

постанова № 982 (що прийшла на зміну наказу № 296*) саме й визначає нові правила отримання дозволу на розміщення МАФ.

* Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо встановлення порядку розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності» від 04.09.2006 р. № 296 (втратив силу 09.04.2008 р.).

Але перш ніж обговорити зміни, слід зауважити: питання щодо необхідності отримувати дозвіл на МАФ узагалі є нерозв’язаним. З одного боку,

Закон про дозвільну систему** зазначає, що отримувати дозвільний документ потрібно лише тоді, коли це встановлено законом (стаття 4). З іншого боку, сьогодні жоден закон прямо не вимагає від суб’єктів господарювання отримувати дозвіл на розміщення МАФ (такий обов’язок установлено лише пунктом 26 постанови № 198***, але постанова — це не Закон). От і виходить, що законодавчих підстав отримувати дозвіл на розміщення МАФ нібито й немає.

** Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 р. № 2806-IV.

*** Постанова КМУ «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони» від 30.03.94 р. № 198.

Однак на практиці ці аргументи не є переконливими ні для місцевих органів влади, ні для судів (є негативні приклади). Виходить, незважаючи на розбіжності в законодавстві, отримувати дозвіл на розміщення МАФ усе ж таки доведеться. Утішає одне — видається він, як і раніше, безоплатно (у тому числі без сплати благодійних внесків тощо).

Тепер

про нововведення. Насамперед зазначимо, що постанова № 982, яка коментується, як і її попередники, має суто рекомендаційний характер. Річ у тім, що Порядок отримання дозволу на розміщення МАФ — для кожної області свій. Розробляється він місцевим органом влади, який зобов’язаний при цьому дотримуватися норм постанови № 982. Але чи будуть у зв’язку з прийняттям постанови № 982 найближчим часом унесено зміни до вже існуючих порядків отримання дозволу на розміщення МАФ, сказати важко. Утім, у разі невідповідності місцевих порядків постанові, що коментується, можна спробувати оспорити їх на цій підставі.

Щодо суті, то порівняно з колишнім порядком (затвердженим

наказом № 296) процедура отримання дозволу на МАФ тепер дещо спрощена і потребуватиме менше часу. Зазначимо найважливіше:

1) за дозволом на МАФ потрібно звертатися із заявою до місцевої ради, а власникам землі — до виконкому;

2)

документи, необхідні для отримання дозволу (паспорт прив’язки МАФ тощо), тепер видаються підприємцю безпосередньо в місцевій раді (уповноваженим дозвільним органом) протягом двох тижнів з дня подання заяви — пункт 8 постанови № 982. Цілком можливо, що за їх оформлення доведеться заплатити. Зате більше не потрібно звертатися до спеціалізованого підприємства, укладати з ним договір на розробку документів та чекати їх невизначений строк, як це було раніше;

3) отримати дозвіл на розміщення МАФ тепер можна навіть без документа на землю.

Якщо підприємець не має документа на землю під МАФ, то місцева рада самостійно підготує договір особистого сервітуту (протягом 10 днів після видачі дозволу на розміщення МАФ) — пункт 12 постанови, що коментується. Підприємцю залишиться лише підписати його та періодично вносити платежі за сервітут. При цьому плата за земельний сервітут не є податком (на відміну від орендної плати за землю), отже, до податкової жодні звіти щодо землі подавати не доведеться;

4)

після спорудження стаціонарної МАФ більше необов’язково, щоб її приймала до експлуатації спеціальна комісія — цю вимогу скасовано;

5)

дозвіл на розміщення біля МАФ виносних лотків, прилавків і холодильників отримувати не потрібно (пункт 4 постанови № 982). Не потрібен він і в разі торгівлі на ярмарках (строком до 1 тижня);

6

) якщо місцева рада стане зволікати з прийняттям рішення про розміщення МАФ, то після закінчення місяця з дня подання підприємцем усього переліку необхідних документів вважатиметься, що дозвіл на розміщення МАФ отримано автоматично (за принципом «мовчазної згоди»);

7)

після того як дозвіл на МАФ отримано та її встановлено, потрібно буде відзвітувати перед місцевою радою — подати заяву-декларацію про виконання вимог щодо розміщення МАФ. На підставі такої заяви-декларації в місцевій раді зареєструють МАФ;

8)

демонтувати МАФ перевіряючі тепер зможуть виключно за рішенням суду;

9)

якщо підприємець вирішить змінити функціональне призначення МАФ, то про це, очевидно, доведеться повідомити місцеву раду. Незважаючи на те що в постанові № 982 прямо такий обов’язок не встановлено (на відміну від наказу № 296, в якому йшлося про необхідність у цьому випадку подати відповідну заяву), все ж таки призначення та характеристики МАФ зазначаються в заяві-декларації, отже, про їх зміну місцева рада повинна знати.

Договір оренди землі під стаціонарною МАФ укладається на строк не менше трьох років. Дозвіл на розміщення МАФ видається на строк, що не перевищує строк дії такого договору.

Ті підприємці,

які вже відкрили МАФ і мають дозвіл на її розміщення, зможуть продовжити строк такого дозволу, якщо він наближається до закінчення (новий дозвіл оформляти не потрібно). Для продовження необхідно своєчасно сплачувати до бюджету орендну плату за землю під МАФ і подавати до місцевої ради відповідні документи (пункт 5 постанови № 982).

Постанова № 982

набула чинності 22.09.2009 р. і поширюється на всі МАФ, крім тих, які розміщуються на землях дорожнього господарства, у тому числі в межах смуги відведення та вздовж автомобільних доріг громадського користування.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі