Теми статей
Обрати теми

На замітку. Індексуємо вересневу зарплату

Редакція ВД
Новини

На замітку

 

Держкомзем роз’яснює деякі питання земельного законодавства

 

Лист Держкомзему України від 14.05.2009 р. № 5475/22/12-09

 

Держкомзем у

листі надав роз’яснення щодо таких питань.

Зміна цільового призначення земельної ділянки.

Як зазначає Держкомзем, якщо зміні цільового призначення підлягає частина земельної ділянки , то відповідно до вимог Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб, затвердженого постановою КМУ від 11.04.2002 р. № 502, зазначена дія провадиться шляхом складання проекту землеустрою щодо відведення цієї земельної ділянки.

Оренда земельної ділянки під нежитловим приміщенням у багатоквартирному житловому будинку.

Згідно з роз’ясненнями Держкомзему у спільну власність або оренду надається земельна ділянка для обслуговування всього будинку, а не його частини, оскільки встановити на місцевості межі ділянок для обслуговування окремих приміщень у багатоквартирному будинку, окреме місцерозташування (адресу) неможливо.

Таким чином,

отримати в оренду частину земельної ділянки, на якій розташований багатоквартирний будинок, неможливо. Документ, що встановлює право, може бути видано на всю земельну ділянку під багатоквартирним будинком, уключаючи вбудовані приміщення, переведені до нежитлового фонду.

Сплата податку на землю. Власник приміщення в багатоквартирному будинку земельний податок до бюджету безпосередньо не сплачує.

Як роз’яснює Держкомзем, з урахуванням того, що податок на землю або орендна плата сплачується за всю земельну ділянку власником або користувачем, необхідно визначити частку кожного власника (з урахуванням призначення приміщення) у загальному обсязі земельного податку або орендної плати за землю. Це дозволить отримувати з власника вбудованого або прибудованого приміщення зазначену долю для подальшої сплати обов’язкових платежів до бюджету .

 

Нюанси поновлення договору оренди землі: роз’яснює Держкомзем

 

Лист Держкомзему України від 09.07.2009 р. № 8842/17/11-09

 

Згідно зі

статтею 33 Закону України «Про оренду землі» від 06.10.98 р. № 161-XIV після закінчення строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належним чином виконував зобов’язання відповідно до умов договору, має за інших рівних умов переважне право на поновлення договору.

Однак

законодавством не визначено чіткої процедури поновлення договорів оренди землі та не передбачено автоматичного продовження такого договору.

При цьому Держкомзем зазначає, що слід розрізняти поняття «поновлення договору оренди землі» і «продовження договору оренди землі».

Так, договір оренди землі

поновлюється у разі, коли орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку дії договору і має намір надалі орендувати земельну ділянку. При цьому орендар звертається з відповідним клопотанням до орендодавця.

Продовжується

договір у разі, коли орендар звертається з клопотанням до орендодавця з наміром надалі орендувати земельну ділянку до закінчення строку дії договору.

Виходячи з цього Держкомзем вважає, що

продовження договору оренди землі на тих же умовах і на той же строк має відбуватися шляхом укладення додаткової угоди до основного договору оренди землі до закінчення строку дії договору.

Поновлення

договору оренди земельної ділянки має відбуватися шляхом укладення нового договору оренди земельної ділянки.

 

ДПАУ про сплату ринкового збору

 

Лист ДПАУ від 11.06.2009 р. № 12263/7/15-0717

 

ДПАУ, зокрема, зазначила, що органи місцевого самоврядування мають право встановлювати розміри ринкового збору

в межах, що не перевищують 20 % мінімальної зарплати для громадян (сьогодні — 126 грн.) і трьох мінімальних зарплат для юридичних осіб (сьогодні — 1890 грн.), як це передбачено частиною 2 статті 4 Декрету КМУ «Про місцеві податки і збори» від 20.05.93 р. № 56-93. У зв’язку з цим ДПАУ звернулася до органів місцевого самоврядування з пропозицією щодо перегляду рішень про встановлення ставок ринкового збору згідно з положеннями зазначеного Декрету.

У разі якщо суб’єкт підприємницької діяльності

уклав договір з адміністрацією ринку на певний строк, такий суб’єкт повинен сплатити ринковий збір за надане йому для торгівлі місце у строки, за строк і в сумі, що передбачені цим договором.

 

Деякі питання організації діяльності ринків

 

Постанова КМУ «Деякі питання організації діяльності продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків» від 29.07.2009 р. № 868

 

Цією

постановою КМУ затвердив Положення про основні вимоги до організації діяльності продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків. Положення поширюється на продовольчі, непродовольчі та змішані ринки незалежно від їх форми власності.

Згідно з

Положенням послуги з обслуговування та утримання торговельних місць на території ринку надаються суб’єктом господарювання, який є юридичною особою.

Установлено таке:

якщо підприємець сплатив ринковий збір за 30 і більше днів на одному ринку , суб’єкт господарювання (ринок) зобов’язаний за заявою такого підприємця укласти з ним договір оренди торговельного місця.

У свою чергу,

якщо підприємець уклав договір суборенди, він повинен в п’ятиденний строк письмово повідомити про це суб’єкта господарювання.

Реконструкцію

(переобладнання, модернізацію) і закриття ринку дозволяється здійснювати в установленому порядку лише за умови забезпечення підприємців іншими торговельними місцями з урахуванням рекомендацій місцевої галузевої ради підприємців.

На гіпермаркети, торговельні центри, універмаги, універсами, супермаркети, міні-маркети, магазини, крамниці

, які є відокремленими капітальними спорудами та мають окрему поштову адресу, дія Положення не поширюється.

Крім того, цією

постановою Кабмін затвердив форму Типового договору оренди торговельного місця. Відповідні зміни внесено до постанови КМУ від 05.03.2009 р. № 278.

 

Звітність до Фонду «безробіття» необов’язково подавати в електронній формі

 

Лист Мінпраці України від 22.06.2009 р. № 170/18/99-09

 

Останнім часом відділення Фонду «безробіття» на місцях усе частіше

вимагають надавати Розрахункову відомість про нарахування та перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття лише в електронному вигляді.

Пославшись на

пункт 6.7 Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.12.2000 р. № 339, і пункт 2.3 Тимчасового порядку щодо подання електронних звітів до органів виконавчої дирекції Фонду, затвердженого наказом Державного центру зайнятості від 12.03.2009 р. № 17, Мінпраці роз’яснило, що страхувальники мають право подавати Розрахункову відомість до центрів зайнятості за місцем своєї реєстрації або в паперовій формі, або, за бажанням страхувальника, в електронній формі.

 

Держпожежнагляд і мораторій на перевірки: унесено відповідні зміни до Інструкції з держпожежнагляду

 

Наказ МНС України «Про затвердження Змін до Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду» від 13.07.2009 р. № 481

 

Інструкцію

приведено у відповідність до постанови КМУ від 21.05.2009 р. № 502 (див. «ВД», 2009, № 12, с. 2), якою установлено мораторій на перевірки суб’єктів господарювання до 31.12.2010 р.

Так, згідно з унесеними змінам

Інструкція передбачає, що в разі взяття на облік органами пожежного нагляду нових об’єктів із середнім або незначним ступенем прийнятного ризику планування перевірок таких об’єктів починається з I кварталу 2011 року. Не раніше цієї ж дати проводитимуться планові перевірки вже узятих на облік суб’єктів господарювання із середнім та незначним ступенями ризику.

Щодо позапланових перевірок суб’єктів господарювання в

Інструкції тепер застережено таке.

Позапланові перевірки

, які проводяться з метою контролю за виконанням розпоряджень і постанов, до 1 січня 2011 року можуть не проводитися за умови, що керівник суб’єкта господарювання самостійно повідомить орган державного пожежного нагляду про виконання таких розпоряджень і постанов та усунення виявлених порушень вимог пожежної безпеки з наданням підтверджуючих матеріалів.

Строки виконання розпоряджень

про усунення порушення протипожежних вимог до 1 січня 2011 року повинні становити 30 діб.

Про те, що Держпожежнагляд дотримуватиметься мораторію на перевірки, МНС повідомляло у своєму

листі від 24.06.2009 р. № 36/1/Н-160 (див. «ВД», 2009, № 15, с. 14).

 

Роз’яснено порядок набуття статусу платника страхових внесків до Фонду «безробіття» підприємцями та нюанси проведення планових перевірок

 

Лист Мінпраці України від 22.05.2009 р. № 170/18/153-09

 

У цьому

листі Мінпраці висвітило порядок, згідно з яким підприємець стає та припиняє бути платником страхових внесків до Фонду «безробіття».

Після держреєстрації підприємець стає на облік у центрі зайнятості згідно з

пунктом 3 Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затвердженої наказом Мінпраці від 18.12.2000 р. № 339. При цьому необхідність сплачувати внески виникає лише після укладення трудового договору з працівником і цивільно-правового договору з підрядником (виконавцем послуг) (детальніше див. Довідник підприємця на с. 35 цього номера).

Крім того, у своєму

листі Мінпраці ще раз нагадало про запровадження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів, пов’язаних з державним наглядом (контролем) у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, наведеного в додатку до постанови КМУ від 15.04.2009 р. № 345. Цим Мінпраці ще раз підтверджує поширення його дії на перевірки, які проводяться центром зайнятості щодо сплати внесків на випадок безробіття.

 

Порядок видачі спецдозволів з народної та нетрадиційної медицини

 

Наказ МОЗ України «Про затвердження стандартів надання адміністративних послуг з видачі направлень на проходження атестації і експертизи та спеціальних дозволів з народної і нетрадиційної медицини» від 01.06.2009 р. № 369

 

Направлення

на проходження атестації цілительських здібностей і спецдозвіл з народної і нетрадиційної медицини (далі — НіНМ) отримати можуть особи без спеціальної медичної освіти, які бажають провадити медичну діяльність у галузі НіНМ.

Для отримання направлення та дозволу Комітету з питань НіНМ надається певний перелік документів

(пункт 3 стандартів) .

Для отримання

направлення справляється плата в розмірі 17 грн. (1 нмдг), для отримання спецдозволу — у розмірі 170 грн. (10 нмдг).

У документі також визначено вичерпний перелік підстав для відмови в наданні направлення і дозволу.

 

«Шпаргалка» для позичальників: як можна погасити кредит в умовах фінансової кризи

 

Постанова Правління НБУ «Про заходи щодо забезпечення погашення кредитів» від 06.08.2009 р. № 461

 

Цією

постановою Нацбанк схвалив:

1.

Рекомендації щодо роботи банків з позичальниками — фізичними особами, які мають заборгованість за споживчими кредитами та потрапили в скрутне фінансове становище.

Виходячи зі змісту

Рекомендацій для позичальників, які потрапили в скрутне фінансове становище, створюватимуться прийнятні умови для погашення заборгованості за споживчими кредитами (кредити на поточні потреби, іпотечні кредити).

При цьому причинами скрутного становища позичальника можуть бути такі

непередбачені обставини: зменшення заробітної плати та/або інших надходжень; втрата пільг, роботи; важке захворювання та отримання інвалідності; розлучення; смерть членів сім’ї або інше, якщо ці обставини призвели до втрати доходів або їх зменшення до рівня, за яким сукупні щомісячні платежі за кредитом перевищують 30 % місячного доходу позичальника.

Усі зазначені

обставини повинні підтверджуватися відповідними достовірними документами (довідка з місця роботи, довідка з державної служби зайнятості тощо).

2.

Пам’ятку позичальника, який має заборгованість перед банком за споживчим кредитом і потрапив у скрутне фінансове становище.

Пам’ятка інформує позичальника про важливі аспекти, на які слід звертати увагу при підписанні кредитного договору, під час обслуговування кредиту, надає роз’яснення щодо можливих негативних наслідків бездіяльності позичальника або прийняття ним необачних рішень.

 

Затверджено ДСТУ на м’ясні консерви

 

Наказ Держспоживстандарту України «Про затвердження національних стандартів та встановлення перехідного періоду» від 13.07.2009 р. № 249

 

Держспоживстандарт затвердив

ДСТУ 7048:2009, ДСТУ 7049:2009, ДСТУ 7050:2009, які регламентують виробництво м’ясних, м’ясорослинних, кров’яних і м’ясних субпродуктових консервів, печінкових паштетів (замість РСТ УССР 1416-86, ГОСТ 12314-66, ГОСТ 12319-77, ГОСТ 12424-77).

При цьому запроваджено перехідний період з 01.01.2010 р. до 01.04.2010 р.

, протягом якого одночасно діятимуть нові та старі стандарти. У цей період необхідно привести технічні умови на консерви у відповідність до вимог нових ДСТУ, а також використовувати залишки старих пакувальних матеріалів та етикеток.

 

Нюанси реєстрації товарного знака, який містить назву «Україна»

 

Лист Держкомпідприємництва України від 14.05.2009 р. № 5545

 

Сьогодні зареєструвати товарний знак, який зображує або імітує назву «Україна», неможливо

.

Згідно зі

статтею 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.93 р. № 3689-XII підставою для відмови в наданні правової охорони позначенню є, зокрема, зображення або імітація на ньому офіційної назви держави.

Такі позначення може бути включено у знак лише

за наявності згоди відповідного компетентного органу.

З 2001 року таким органом була Міжвідомча комісія з погодження питань правової охорони знаків для товарів і послуг. Однак у 2003 році її було ліквідовано, а новий орган так і не створено.

На Держкомпідприємництва ж функції з погодження питань правової охорони знаків не покладено.

 

Липневий індекс — 99,9 %. Індексуємо вересневу зарплату

 

Повідомлення Державного комітету статистики України // «Урядовий кур’єр» від 08.08.2009 р. № 143

 

Згідно з повідомленням Держкомстату України, загальний індекс споживчих цін (індекс інфляції)

у липні становив 99,9 %. З урахуванням цього наведемо в таблиці індекси, які необхідно використовувати для індексації вересневої заробітної плати найманих працівників підприємця у 2009 році.

Алгоритм наших дій такий: дивимося, за який місяць працівнику востаннє підвищувалася заробітна плата (при цьому сума підвищення перевищувала суму індексації) або в якому місяці працівника було прийнято на роботу, якщо з моменту прийняття на роботу його заробітна плата не підвищувалася; беремо з наведеної далі таблиці індекс для відповідного місяця та індексуємо на нього заробітну плату за

вересень 2009 року (у межах прожиткового мінімуму — у вересні 669 грн.). Детальніше про те, як провести індексацію, див. «ВД», 2008, № 24, с. 8.

 

Місяць підвищення заробітної плати

Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації (%)

Не підвищувалася з лютого 2003 року

125,7

2003 рік

Березень

123,3

Квітень

121,8

Травень

121,8

Червень

121,5

Липень

121,8

Серпень

125,5

Вересень

124,2

Жовтень

121,3

Листопад

117,2

Грудень

114,0

2004 рік

Січень

111,0

Лютий

110,2

Березень

109,3

Квітень

107,9

Травень

106,5

Червень

105,0

Липень

105,0

Серпень

105,2

Вересень

102,6

Жовтень

98,2

Листопад

95,1

Грудень

90,5

2005 рік

Січень

87,4

Лютий

85,5

Березень

82,6

Квітень

81,4

Травень

80,3

Червень

79,2

Липень

78,7

Серпень

78,7

Вересень

78,0

Жовтень

76,4

Листопад

74,3

Грудень

72,8

2006 рік

Січень

70,7

Лютий

67,7

Березень

68,2

Квітень

68,9

Травень

68,0

Червень

67,9

Липень

66,4

Серпень

66,4

Вересень

63,1

Жовтень

59,0

Листопад

56,2

Грудень

54,8

2007 рік

Січень

54,0

Лютий

53,1

Березень

52,8

Квітень

52,8

Травень

51,9

Червень

48,6

Липень

46,6

Серпень

45,7

Вересень

42,6

Жовтень

38,6

Листопад

35,6

Грудень

32,8

2008 рік

Січень

29,1

Лютий

25,7

Березень

21,1

Квітень

17,4

Травень

15,9

Червень

15,0

Липень

15,6

Серпень

15,7

Вересень

14,4

Жовтень

12,5

Листопад

10,8

Грудень

8,6

2009 рік

Січень

5,5

Лютий

4,0

Березень

2,5

Квітень

1,6

Травень

1,1

Червень

Не індексується

Липень

Не індексується

Серпень

Не індексується

Вересень

Не індексується

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі