Теми статей
Обрати теми

Слово державним органам. Державна допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку: умови призначення

Редакція ВД
Стаття

Державна допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку: умови призначення

 

З 18 вересня 2009 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» від 09.09.2009 р. № 971 (див. «ВД», 2009, № 19, с. 5). Нормами цієї постанови змінено порядок призначення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку фізичним особам — суб’єктам підприємницької діяльності.

Про існуючий на цей час порядок отримання вищезазначеної допомоги жінками — суб’єктами підприємницької діяльності та особами, які перебувають у трудових відносинах з приватними підприємцями, і йтиметься далі.

Людмила ГОНЧАРОВА, заступник начальника відділу соціальних допомог та житлових субсидій Головного управління праці та соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації

 

Документи статті

Закон № 2811

— Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.92 р. № 2811-XII.

Порядок № 1751

— Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затверджений постановою КМУ від 27.12.2001 р. № 1751.

 

Хто має право на допомогу

Умови призначення та виплати державної допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (далі — допомога) визначає

Порядок № 1751, розроблений відповідно до Закону № 2811.

Допомога призначається одному з батьків дитини, усиновлювачу, опікуну, дідусю, бабусі або іншому родичу, який фактично здійснює догляд за дитиною.

Допомога призначається

:

1) суб’єктам підприємницької діяльності незалежно від факту здійснення підприємницької діяльності;

2) найманим працівникам фізичних осіб — підприємців, яким надана відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

3) особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності та господарювання, яким надана відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

4) особам, зазначеним у пунктах 2 та 3, які виконують трудові обов’язки у режимі неповного робочого часу або вдома.

Важливо!

Допомога призначається:

особам — суб’єктам підприємницької діяльності з дня звернення за її призначенням, але не раніше ніж з дня, що настає після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;

для найманих працівників з дня настання відпустки по догляду за дитиною по день її закінчення

Усиновлювачам та опікунам допомога призначається на тих самих умовах, але не раніше ніж з дня прийняття рішення про усиновлення або встановлення опіки.

Днем звернення за призначенням допомоги вважається день прийняття управлінням праці та соціального захисту населення (далі — управління) відповідної заяви з усіма необхідними документами. У разі коли до заяви не додані всі необхідні документи, то управління повідомляє заявника, які документи мають бути подані додатково. Якщо вони будуть подані не пізніше ніж протягом одного місяця з дня одержання зазначеного повідомлення, днем звернення за призначенням допомоги вважається день прийняття заяви.

Увага!

Заява на призначення допомоги подається особою, яка претендує на її призначення, особисто

Для одержання допомоги необхідно звернутися до управління за місцем реєстрації та надати такі

документи:

1) заяву, що складається за формою, затвердженою Мінпраці (бланк заяви видається в управлінні);

2) копію свідоцтва про народження дитини.

Також залежно від обставин подається

:

3) копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи — підприємця

для осіб, які провадять підприємницьку діяльність;

4) довідка роботодавця про надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, до якої за відсутності печатки додається копія свідоцтва про державну реєстрацію

для найманих працівників фізичних осіб — підприємців;

5) копія або витяг з наказу (розпорядження) роботодавця про надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

для осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності та господарювання;

6) копія рішення про усиновлення або встановлення опіки

для усиновителів та опікунів;

7) довідку з місця роботи про початок виконання трудових обов’язків у режимі неповного робочого часу або вдома

для осіб, які працюють у режимі неповного робочого часу або вдома.

При собі також слід мати паспорт та ідентифікаційний номер.

Допомога може бути призначена за місцем фактичного проживання за умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги в управлінні за місцем реєстрації.

До уваги роботодавців!

Якщо особа приступила до роботи в режимі повного робочого часу або оформила відпустку у зв’язку з навчанням до закінчення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, роботодавець

повинен протягом п’яти днів після видання наказу про припинення зазначеної відпустки повідомити про це орган праці та соціального захисту населення за місцем проживання такої особи. Виплата допомоги припиняється з дня початку виконання трудових обов’язків в режимі повного робочого часу або з дня початку навчання

Розмір допомоги

з 1 січня 2010 року визначається як різниця між 100 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менш як 130 грн. (Прикінцеві положення Закону № 2811).

З 01.11.2009 р. прожитковий мінімум для працездатних осіб установлено в розмірі 744 грн. Таким чином, з 1 січня 2010 року мінімально встановлений розмір допомоги дорівнює 130 грн., а максимально можливий, який розраховується залежно від доходу сім’ї, складає 744 грн.

Важливо!

У разі затвердження нового розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

розмір допомоги перераховується без звернення одержувача допомоги з місяця набрання чинності актом законодавства, що встановлює новий прожитковий мінімум

Для призначення допомоги в розмірі, що перевищує мінімальний, подається в установленому порядку довідка про склад сім’ї та декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї). Дохід сім’ї визначається згідно з

Методикою обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженою наказом Мінпраці, Мінекономіки, Мінфіну, Держкомстату, Держкоммолодьспорту від 15.11.2001 р. № 486/202/524/455/3370.

До речі!

До сукупного доходу сім’ї не включається державна допомога, для визначення розміру якої цей дохід обчислюється

До складу сім’ї

особи, яка звернулася за призначенням допомоги, включаються:

1) чоловік (дружина);

2) рідні, усиновлені та підопічні діти зазначених осіб віком до 18 років, а також діти віком до 23 років, які навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах I — IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах і не мають власних сімей, незалежно від місця проживання або реєстрації місця проживання;

3) неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I і II груп або інвалідами I групи та проживають разом з батьками;

4) непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними та перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів;

5) жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.

До складу сім’ї баби, діда або іншого родича, який фактично здійснює догляд за дитиною, не є усиновителем або опікуном дитини та звертається за призначенням допомоги, не включається дитина, на догляд за якою призначається допомога (

пункт 22 Порядку № 1751).

 

Як призначається допомога: приклади

Розглянемо, як саме має призначатися така допомога на прикладі.

Заява на призначення допомоги з урахуванням доходу сім’ї надана у січні 2010 року. До складу сім’ї включаються: одинока мати та двоє неповнолітніх дітей, 2 та 14 років. За період з липня по грудень 2009 року дохід сім’ї складався із: допомоги на дітей одинокій матері — 3924,00 грн., допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку — 1864,98 грн.

Управлінням проведено такий розрахунок допомоги:

 

1

Сукупний дохід сім’ї за шість місяців, що передували місяцю звернення (з липня по грудень 2009 року) — 3924 грн.

(допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку до сукупного доходу не включається, оскільки дохід обчислюється для визначення розміру саме допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку)

2

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу:

3924 грн. : 6 міс. : 3 особи = 218 грн.

3

Розмір допомоги на період з січня по червень 2010 року:

744 грн. - 218 грн. = 526 грн. щомісячно.

(у разі, якщо розрахунковий розмір допомоги склав би величину меншу ніж законодавчо встановлений мінімальний розмір, то допомога була б призначена в мінімальному розмірі — 130,00 грн.)

 

Після прийняття

Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» та у разі затвердження нового розміру прожиткового мінімуму з 1 січня 2010 року розмір допомоги буде перерахований.

Важливо!

Виплата допомоги в розмірі, що перевищує мінімальний, здійснюється протягом шести календарних місяців. Якщо особа, якій призначена допомога, після закінчення зазначеного строку не підтвердила право на призначення допомоги в розмірі, що перевищує мінімальний, допомога виплачується в мінімальному розмірі

 

Коли припиняється виплата допомоги

Виплата допомоги припиняється у таких випадках:

1) у разі:

— позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

— відмови отримувача допомоги від виховання дитини;

— тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;

— відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

— припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень;

— перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;

— скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;

— смерті дитини або отримувача допомоги;

— виникнення інших обставин.

Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини

;

2) у разі, коли особа, яка отримує допомогу:

— виявила бажання працювати

виплата допомоги припиняється з дня початку виконання трудових обов’язків у режимі повного робочого часу. Якщо особа, яка отримує допомогу, буде працювати в режимі неповного робочого часу, виплата допомоги буде продовжена.

Увага!

У разі коли особа, яка отримує допомогу, звільнилася з роботи, їй необхідно звернутися до управління за місцем отримання допомоги та подати заяву на призначення допомоги як непрацюючій особі. Допомогу буде призначено лише з дня подання такої заяви та копії трудової книжки

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі