Свідоцтво платника ПДВ: у яких випадках його потрібно змінювати

Редакція ВД
Стаття

Свідоцтво платника ПДВ: у яких випадках його потрібно змінювати

 

Свідоцтво платника ПДВ з часом може зноситися або зіпсуватися під впливом якихось зовнішніх факторів. Крім того, зазначена в ньому інформація може застаріти. Тому в сьогоднішній статті поговоримо про процедуру заміни Свідоцтва на нове.

Яна ІНДЮХОВА, Ганна Калиновська, консультанти газети «Власне Діло»

 

Документи статті

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Закон № 4834 — Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм» від 24.05.2012 р. № 4834-VI.

Закон № 5083 — Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв’язку з проведенням адміністративної реформи в Україні» від 05.07.2012 р. № 5083-VI.

Положення № 1394 — Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затверджене наказом МФУ від 07.11.2011 р. № 1394.

Порядок № 1588 — Порядок обліку платників податків і зборів, затверджений наказом МФУ від 09.12.2011 р. № 1588.

 

Скорочення статті

ЄДР — Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

Реєстр — Реєстр платників податку на додану вартість.

Свідоцтво — Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість.

 

Випадки заміни Свідоцтва

У Положенні № 1394, крім механізму реєстрації платником ПДВ та видачі Свідоцтва, анулювання реєстрації й інших питань, ще описано випадки, коли необхідно замінити Свідоцтво.

Умовно можна виділити такі випадки заміни Свідоцтва на нове, якщо:

1) Свідоцтво зносилося, з якихось причин зіпсувалося;

2) Свідоцтво загубили;

3) змінилися дані, які зазначаються у Свідоцтві (місце проживання, код ЄДРПОУ тощо);

4) виявлено розбіжності між даними Свідоцтва та даними Реєстру або невідповідність унесених до Свідоцтва та/або Реєстру даних відомостям ЄДР, помилки чи неправильні записи у Свідоцтві та/або Реєстрі;

5) прийнято рішення про скасування анулювання реєстрації.

Далі опишемо порядок заміни Свідоцтва в цих випадках.

 

Свідоцтво зіпсоване, зношене, загублене…

Згідно з підпунктом 4.4.6 Положення № 1394 замість зіпсованого, зношеного або загубленого Свідоцтва видається нове.

У підпунктах 4.4.6.1 і 4.4.6.2 Положення № 1394 зазначено, які документи необхідно надати до податкового органу, в якому підприємець перебуває на обліку, для отримання нового Свідоцтва (див. табл. 1 на с. 28).

 

Таблиця 1

Документи для отримання нового Свідоцтва

Ситуація

Документи, які необхідно подати

Свідоцтво зіпсоване або зношене

1) додаткова реєстраційна заява за формою № 1-ПДВ (додаток 1 до Положення № 1394) з відміткою « Перереєстрація у зв’язку із псуванням Свідоцтва»;
2) Свідоцтво;
3) усі завірені копії Свідоцтва

Свідоцтво загублене

1) додаткова реєстраційна заява з відміткою « Перереєстрація у зв’язку з утратою Свідоцтва»;
2) усі завірені копії Свідоцтва;
3) пояснення з підписом платника ПДВ (для фізосіб) або керівника платника ПДВ (для юросіб) про втрату Свідоцтва

Зверніть увагу! Якщо завірені копії Свідоцтва зіпсувалися, зносилися або просто перестали використовуватися, то їх можна повернути до податкового органу у будь-який час разом із супровідним листом. Якщо ж ви загубили завірені копії Свідоцтва, то потрібно письмово повідомити податковий орган про їх втрату і надати пояснення з підписом платника ПДВ (для фізосіб) або керівника (для юросіб). Це передбачено підпунктами 3.16.5, 3.16.6 Положення № 1394.

 

Податковий орган, отримуючи документи, перелічені в табл. 1, виконує такі дії:

1) уносить відповідний запис до Реєстру;

2) видає нове Свідоцтво (під новим номером) у такому самому порядку, як і при реєстрації.

Зверніть увагу! Положення № 1394 не передбачає справляння плати за бланки реєстраційної заяви та Свідоцтва. З цим згодні й податківці (див. консультацію у розділі 130.01 ЄБПЗ). Тобто при проведенні процедур реєстрації та перереєстрації платника ПДВ сплачувати за бланки Свідоцтва не потрібно.

При перереєстрації у зв’язку зі зносом/псуванням або втратою Свідоцтва дата реєстрації платником ПДВ залишиться колишньою. Дата початку дії нового Свідоцтва та дата анулювання старого Свідоцтва — останній день строку в 5 робочих днів з дня отримання реєстраційної заяви з відміткою «Перереєстрація у зв’язку із псуванням/утратою Свідоцтва» (підпункти 183.9, 183.15 ПКУ).

Згідно з підпунктом 4.4.6.4 Положення № 1394 якщо про втрату Свідоцтва платник ПДВ повідомляє податковий орган одночасно з поданням заяви про анулювання реєстрації, то:

— нове Свідоцтво не видається у разі задоволення заяви про анулювання реєстрації;

— видається нове Свідоцтво замість загубленого у разі відмови в анулюванні реєстрації.

 

Зміна даних платника ПДВ

Згідно з пунктом 4.1 Положення № 1394 перереєстрація платника ПДВ проводиться, і Свідоцтво підлягає заміні у разі виникнення змін у даних платника ПДВ, які стосуються:

— податкового номера, що надається податковими органами;

— П. І. Б. підприємця;

— місця проживання підприємця — платника ПДВ

за умови, що ці зміни не пов’язані з припиненням платника ПДВ.

У разі зміни місця проживання або переведення підприємця — платника ПДВ на обслуговування до іншого податкового органу відбувається зняття цього платника з обліку в одному податковому органі та взяття на облік в іншому.

У пункті 4.2 Положення № 1394 умовно наведено етапи заміни Свідоцтва при перереєстрації (див. табл. 2 на с. 29) й визначено дати, з яких анулюється старе Свідоцтво і починає діяти нове (див. табл. 3 на с. 29). Щодо наведених дат слід зауважити: в ЄБПЗ анонсуються зміни, які будуть унесені до Положення № 1394. Ці зміни необхідні, оскільки оновлено ПКУ законами № 4834 та № 5083. У зв’язку з цим слід орієнтуватися на строки, встановлені в ПКУ.

У пункті 4.3 Положення № 1394 наведено порядок використання старого Свідоцтва до заміни його новим (див. табл. 4 на с. 29).

 

Таблиця 2

Порядок заміни Свідоцтва при перереєстрації

Етапи заміни Свідоцтва при перереєстрації

1. Платник ПДВ протягом 10 робочих днів* після виникнення змін подає до податкового органу, в якому перебуває на обліку:

— додаткову реєстраційну заяву з відміткою «Перереєстрація»

— Свідоцтво

— усі завірені копії Свідоцтва

2. Податковий орган видає платнику ПДВ нове Свідоцтво (під новим номером) замість старого в такому самому порядку, як і при реєстрації

*Зверніть увагу! У пункті 4.2 Положення № 1394 встановлено строк 20 днів. А от у ПКУ з 01.07.2012 р. цей же строк становить 10 робочих днів (пункт 183.15 ПКУ), на наш погляд, слід керуватися строками, встановленими в ПКУ.

 

Таблиця 3

Дата початку дії нового Свідоцтва

Дата

Згідно з Положенням № 1394

Згідно з ПКУ

Дата реєстрації платником ПДВ

Залишається колишньою

Дата початку дії нового Свідоцтва

Останній день строку в 10 робочих днів з дня отримання додаткової реєстраційної заяви з відміткою «Перереєстрація»*

Бажаний (запланований) день перереєстрації, зазначений у заяві, або останній день строку
в 5 робочих днів
з дня отримання заяви податковим органом

Дата анулювання старого Свідоцтва

*За бажанням та згідно із заявою платника ПДВ датою початку дії нового Свідоцтва і датою анулювання старого Свідоцтва може бути встановлено день до закінчення строку в 10 робочих днів з дня отримання додаткової реєстраційної заяви з відміткою «Перереєстрація».

 

Таблиця 4

Що робити в період перереєстрації

Випадки зміни

Порядок використання Свідоцтва

Змінюється:
— податковий номер;
— місце проживання

Використовують реквізити старого Свідоцтва. У разі необхідності податковий орган повертає на цей період старе Свідоцтво та необхідну кількість завірених копій
зі спеціальними записами про строк дії: «Свідоцтво дійсне до <дата, що відповідає останньому дню строку у 10 робочих днів від дня отримання додаткової реєстраційної заяви>, запис зроблено <дата>».
Запис у Свідоцтві та всіх завірених копіях Свідоцтва завіряється підписом керівника (заступника керівника) податкового органу і печаткою

Змінюється П. І. Б. підприємця

Для цих випадків також справедливо зазначено в рядку вище. Лише при використанні реквізитів старого Свідоцтва такий платник ПДВ зазначає одночасно нове і попереднє П. І. Б.

 

Перереєстрація у разі зміни місця проживання

При зміні місця проживання, яке передбачає зняття з обліку платника в одному податковому органі та взяття на облік в іншому, перереєстрація здійснюється так. Підприємець до кінця поточного року залишається на обліку в податковому органі за попереднім місцем проживання і туди ж сплачує податки (підпункт 10.1.4 Порядку № 1588). А з нового бюджетного року — за новим місцем проживання.

Якщо платник ПДВ змінює своє місце проживання, то це тягне за собою необхідність перереєстрації — знятися з обліку платником ПДВ в одному податковому органі і стати на облік в іншому. У табл. 5 (див. с. 30) наведено етапи цього процесу.

 

Таблиця 5

Етапи перереєстрації у разі зміни місця проживання

Етап

Дії

1. Зняття з реєстрації за попереднім місцем проживання

1) подати до колишнього податкового органу протягом 10 робочих днів* після виникнення змін:
— додаткова реєстраційна заява за формою № 1-ПДВ з відміткою «Перереєстрація»;
— Свідоцтво;
— усі завірені копії Свідоцтва

2) податковий орган видає нове Свідоцтво із зазначенням строку дії, який відповідає даті закінчення 30 днів**, наступних за днем, до якого перебуває на обліку платник ПДВ у податковому органі за попереднім місцем проживання

2. Узяття на облік за новим місцезнаходженням (місцем проживання)

1) протягом 10 робочих днів*** після взяття на облік у податковому органі за новим місцем проживання слід подати до цього податкового органу:
— додаткову реєстраційну заяву за формою № 1-ПДВ з відміткою
«Зміна місцезнаходження»;
— Свідоцтво;
— усі завірені копії Свідоцтва

2) податковий орган видає нове Свідоцтво замість старого в такому самому порядку, як і при реєстрації

Примітки
*
У пункті 4.2 Положення № 1394 установлено строк 20 днів. А в ПКУ з 01.07.2012 р. цей строк становить 10 робочих днів (пункт 183.15 ПКУ).
** У загальному випадку — до 30 січня наступного року, оскільки згідно з підпунктом 10.1.4 Порядку № 1588 платник залишається на обліку в податковому органі за попереднім місцем обліку до кінця бюджетного року.
***
У підпункті 4.4.3 Положення № 1394 встановлено строк 20 днів. А в ПКУ з 01.07.2012 р. цей строк становить 10 робочих днів (пункт 183.15 ПКУ).

 

Як бачимо, у разі зміни місця проживання, по суті, потрібно проходити через дві перереєстрації: одну — у колишньому податковому органі, другу — у новому. Механізм перереєстрації, описаний у підпунктах 4.2, 4.3 Положення № 1394, ми висвітлили вище.

Згідно з підпунктом 4.4.2 Положення № 1394 перереєстрація не обов’язкова, якщо строк перебування на обліку платника ПДВ у податковому органі за попереднім місцем проживання не перевищуватиме 1 місяць після реєстрації зміни місця проживання згідно із законодавством.

Зверніть увагу! Необхідність зняття з обліку в колишньому податковому органі та взяття на облік у новому податковому органі справедлива, лише якщо нове місце проживання підприємця знаходиться в іншому адміністративному районі. Але якщо він змінив місце проживання в межах однієї територіально-адміністративної одиниці, то зніматися з обліку і ставати на облік не потрібно, але йому слід пройти «звичайну» перереєстрацію у зв’язку зі зміною місця проживання (див. розділ 130.01 ЄБПЗ).

Детальніше про те, як діяти підприємцю, якщо у нього змінилося місце проживання, ми писали у «ВД», 2012, № 6, с. 25.

 

Помилки у Свідоцтві та Реєстрі

У підпункті 4.4.9 Положення № 1394 зазначено, що в разі встановлення розбіжностей між даними Свідоцтва та/абр Реєстру чи невідповідності внесених до Свідоцтва та Реєстру даних відомостям ЄДР (крім випадків, визначених у пункті 4.1 Положення № 1394, — зміни даних платника ПДВ, що стосуються податкового номера та/або П. І. Б. та/або місця проживання підприємця — платника ПДВ), наявність неправильних записів або помилок у записах Свідоцтва та/або Реєстру податковий орган за основним місцем обліку платника ПДВ з’ясовує причини і обставини таких розбіжностей.

Якщо недостовірність даних підтверджується, то податковий орган інформує про виявлені розбіжності центральний орган ДПС. Відповідні коригування у Свідоцтві та/або Реєстрі здійснюються одночасно з перереєстрацією платника ПДВ та видачею нового Свідоцтва. Для цього платник ПДВ подає до податкового органу, в якому перебуває на обліку, додаткову реєстраційну заяву з відміткою «Перереєстрація» із зазначенням причини перереєстрації, Свідоцтво та всі завірені копії Свідоцтва. При цьому датою початку дії нового Свідоцтва і датою анулювання старого Свідоцтва є останній день строку в 5 робочих днів довідка 1 з дня отримання реєстраційної заяви.

 

Випадки необов’язкової заміни Свідоцтва

Положення № 1394 передбачає два випадки (підпункти 4.4.7, 4.4.8), коли при зміні даних, унесених до Свідоцтва, змінювати його не обов’язково. Тобто старе Свідоцтво залишається чинним. Але якщо підприємець бажаєте змінити його, то ніхто йому не забороняє це зробити (див. табл. 6).

 

Таблиця 6

Випадки необов’язкової заміни Свідоцтва

Ситуація

Примітки

Зміна форми Свідоцтва*

Датою реєстрації платником ПДВ вважається дата видачі, зазначена у Свідоцтві за старою формою, а датою початку дії Свідоцтва є дата видачі, зазначена в такому Свідоцтві

Зміна найменування або статусу податкового органу, що видав Свідоцтво, а також ліквідація чи реорганізація податкового органу, що видав Свідоцтво (злиття, приєднання, виділення, поділ, перетворення)**

Свідоцтво залишається чинним і не підлягає обов’язковій заміні до виникнення змін у даних платника ПДВ.
У цьому випадку здійснюється зняття з обліку платника ПДВ в одному податковому органі та взяття на облік в іншому

Примітки
* За бажанням та згідно із заявою платника ПДВ Свідоцтво за старою формою може бути замінено на Свідоцтво за новою формою в такому самому порядку, як і в разі перереєстрації (підпункт 4.4.7.2 Положення № 1394).
** За бажанням та згідно із заявою платника ПДВ Свідоцтво може бути замінено, як і в разі перереєстрації (підпункт 4.4.8 Положення № 1394).

 

Скасування рішення про анулювання ПДВ-реєстрації

Згідно з підпунктом 5.6.1 Положення № 1394 рішення про відміну анулювання ПДВ-реєстрації, прийняте податковим органом, підтверджується одним із таких документів, як:

— рішення суду, що набрало законної сили;

— рішення податкового органу про скасування анулювання реєстрації та скасування рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ довідка 2.

Отже, якщо стосовно підприємця прийняли рішення про скасування рішення про анулювання ПДВ-реєстрації, то, якщо інше не визначено судовим рішенням, підприємцю податковий орган повинен видати нове Свідоцтво (за новим номером) замість старого. Підставою для цього служать:

— реєстраційна заява з відміткою «Перереєстрація»;

— рішення про скасування анулювання ПДВ-реєстрації.

У табл. 7 (див. с. 32) зазначено особливості визначення дати анулювання старого Свідоцтва та початку дії нового у разі відновлення статусу платника ПДВ.

 

Таблиця 7

Відновлення статусу платника ПДВ

Ситуація

Дата реєстрації платником ПДВ

Дата початку дії нового Свідоцтва

Дата анулювання старого Свідоцтва

На дату скасування рішення про анулювання реєстрації ви не зареєстровані платником ПДВ

Залишається колишньою (та, що була до анулювання)

Збігаються з датою внесення відповідного запису до Реєстру (підпункт 5.6.2 Положення № 1394)

На дату скасування рішення про анулювання реєстрації ви повторно реєструвалися платником ПДВ

Дата повторної реєстрації змінюється на дату попередньої реєстрації*

Дата анулювання ПДВ-реєстрації (Свідоцтва про попередню реєстрацію) змінюється на дату початку дії нового Свідоцтва про повторну реєстрацію платником ПДВ (підпункт 5.6.3 Положення № 1394)**

Примітки
* По суті, відновлюється початкова дата реєстрації платником ПДВ.
** Тобто навіть якщо підприємець устиг повторно зареєструватися платником ПДВ на дату скасування рішення про анулювання реєстрації, то йому все одно доведеться замінити Свідоцтво. Податковий орган видасть вам нове Свідоцтво (за новим номером) замість старого Свідоцтва в такому самому порядку, як і в разі перереєстрації. Тобто підприємець «не втрачає» статус платника ПДВ.

 

У Положенні № 1394 не врегульовано питання «відновлення справедливості». Адже «постраждалий» платник ПДВ формально не втрачав свого статусу. У зв’язку з цим виникає запитання: як нарахувати податкові зобов’язання та скористатися правом на податковий кредит за період з моменту прийняття незаконного рішення про анулювання ПДВ-реєстрації та до дати його скасування?

На жаль, ані Мінфін, ані ДПСУ не дають відповіді на це запитання.

У деяких консультаціях податківці відстоюють фіскальну позицію щодо того, що платник ПДВ, реєстрацію якого поновив суд, не має права заднім числом виписувати податкові накладні, нараховувати податковий кредит та отримувати бюджетне відшкодування (див. консультацію в «ВНСУ», 2012, № 30, с. 38).

Сподіваємося, що офіційна позиція держорганів із цього приводу буде оприлюднена найближчим часом, оскільки податківці в розділі 130.04 ЄБПЗ, відповідаючи на поставлене запитання, зазначили: «відповідь на ваше запитання можна буде надати після набуття чинності змінами до Положення № 1394, норми якого переглядаються і приводяться належними центральними органами виконавчої влади у відповідність до норм Закону № 4834 та Закону № 5083».


Довідкова інформація (довідка)

1 У підпункті 4.4.9 Положення № 1394 встановлено строк 10 робочих днів, проте в ПКУ з 01.07.2012 р. цей строк становить 5 робочих днів (пункт 183.9 ПКУ).

2 Це рішення викладається з описом ситуації, посиланням на ПКУ, зазначенням мотивів і обґрунтувань прийняття такого рішення, оформляється на бланку та підписується керівником такого органу або особою, яка виконує його обов’язки.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі