Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Нові форми звітності до центру зайнятості: розбираємося, які з них подавати підприємцям та як їх заповнювати

Редакція ВД
Власне Діло Серпень, 2013/№ 15
Друк
Стаття

Нові форми звітності до центру зайнятості: розбираємося, які з них подавати підприємцям та як їх заповнювати

 

Новий Закон про зайнятість населення багато уваги приділяє поданню роботодавцями різноманітної інформації центрам зайнятості. На виконання цих норм Закону про зайнятість Мінсоцполітики затвердило нові форми звітності та порядки їх подання.

Сьогодні проектні форми набули статусу чинних, форму № 5-ПН скасовано, є деякі інші новації. Детальніше про те, які з цих форм та за яких обставин зобов’язані подавати приватні підприємці, як їх заповнювати, ми й поговоримо в цій статті.

 

Інформація про попит на робочу силу (вакансії) (форма № 3-ПН)

Нову форму звіту за формою № 3-ПН тепер, за певних обставин, повинні будуть подавати і приватні підприємці. Раніше вони не були зобов’язані подавати цю форму. Розглянемо порядок подання такої інформації та особливості заповнення нової форми № 3-ПН.

 

Порядок надання нової форми № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)»

Хто подає

Усі без винятку роботодавці:

юрособи (підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання);

фізособи-підприємці, що використовують працю найманих працівників на умовах трудового договору або на інших умовах, передбачених законодавством про працю.

Нагадаємо, що раніше форму № 3-ПН юрособи подавали в обов’язковому порядку, а підприємці — за бажанням. Ситуація змінилася з 01.01.2013 р. — дати набуття чинності новою редакцією Закону про зайнятість, а тепер це закріплено і в наказі № 316

Форма звіту

Нову форму звіту за формою № 3-ПН (тепер він називається «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)») затверджено наказом № 316 (наказ Мінпраці від 19.12.2005 р. № 420 втратив чинність)

Строк подання

Якщо раніше строку подання як такого не було (у будь-який час після появи вакансії),
то зараз строк подання визначено досить конкретний.

За наявності попиту на робочу силу (вакансії) не пізніше 10 робочих днів з дати відкриття вакансії. При цьому датою відкриття вакансії є наступний день після дня створення робочого місця або дня припинення трудових відносин з працівником, робоче місце якого стає вакантним, або дата, починаючи з якої може бути укладено трудовий договір з найманим працівником

Куди подається звіт

До територіального органу Державної служби зайнятості України в містах Києві та Севастополі, районі, місті, районі в місті незалежно від місцезнаходження роботодавця

Відповідальність за неподання

Не передбачена. У той же час не слід нехтувати цією формою звітності та своєчасно подавати її до центру зайнятості. Так, наприклад, у разі невиконання «інвалідного» нормативу справне подання форми № 3-ПН допоможе довести той факт, що роботодавець ужив усіх залежних від нього заходів із забезпечення працевлаштування інвалідів і збільшить шанси на перемогу в судовому спорі з Фондом соцзахисту інвалідів щодо питання застосування адміністративно-господарських санкцій

 

Назвемо основні правила подання форми № 3-ПН .

Правило 1. Подаємо форму № 3-ПН у разі, коли у роботодавця є попит на робочу силу (вакансії). Якщо вакансії немає, то звіт подавати не потрібно.

Визначення вакансії беремо з пункту 3 частини 1 статті 1 Закону про зайнятість (пункт 1.2 Порядку подання форми № 3-ПН): вакансія — це вільна посада (робоче місце), на яку може бути працевлаштовано особу.

Строк для подання не пізніше 10 робочих днів з дати відкриття вакансії. Перенесення строку у разі, коли останній день подання припадає на вихідний, святковий або неробочий день, не передбачений.

Датою відкриття вакансії є (п. 2.1 Порядку подання форми № 3-ПН):

1) наступний день після створення робочого місця. При цьому згідно з пунктом 20 частини 1 статті 1 Закону про зайнятість під робочим місцем розуміють місце (приміщення), на якому працівник постійно або тимчасово перебуває в процесі трудової діяльності і яке визначене, зокрема, на підставі трудового договору (конт-ракту);

2) наступний день після припинення трудових відносин з працівником, робоче місце якого стає вакантним.

Приклад. 15.08.2013 р. з посади водія звільнено працівника. У цьому випадку датою відкриття вакансії є 16.08.2013 р. Підприємство або підприємець повинен подати форму № 3-ПН не пізніше 29.08.2013 р.;

3) дата, починаючи з якої може бути укладено трудовий договір з найманим працівником.

Правило 2. Форму № 3-ПН заповнюють роботодавці. Термін «роботодавці» згідно з пунктом 1.2 Порядку подання форми № 3-ПН вживається в значенні, наведеному в Законі про організації роботодавців та в Законі про ЄСВ. При цьому згідно з частиною 1 статті 1 Закону про організації роботодавців роботодавцями є юрособи (підприємство, установа, організація), а також підприємці, що використовують найману працю. А от у Законі про ЄСВ поняття роботодавців ширше і включає не лише юросіб та підприємців, що використовують найману працю, а й самозайнятих осіб та інших фізосіб, які використовують працю найманих осіб (нотаріуси, адвокати тощо).

А тому, на наш погляд, логічно, що форму № 3-ПН повинні заповнювати і подавати всі, хто використовує найману працю, у тому числі й самозайняті особи. Проте на практиці не виключено, що коло суб’єктів, які подають цю форму, звузиться, зважаючи на те, що немає відповідальності за її неподання (про це далі). Тим паче що в самій формі також зазначені лише підприємства та підприємці, які використовують найману працю, а самозайняті особи не згадуються.

Правило 3. Форму № 3-ПН (після розділу I «Основні дані про вакансії») підписує керівник (власник) підприємства або підприємець, який використовує працю найманих працівників, із зазначенням прізвищ, ініціалів і дат складання звіту (п. 3.3 Порядку подання форми № 3-ПН). Зазначаються номери телефону, факсу та адреса електронної пошти підприємства (організації, установи) або фізичної особи — підприємця.

Слід зауважити, що розділ II форми № 3-ПН «Характеристики вакансії(й) та вимоги до претендента(ів)» заповнюється не завжди, а лише:

по-перше , коли роботодавець планує працевлаштувати працівника за сприяння центру зайнятості (у графі 5 розділу I зазначено «Так»). Тому тут і наводиться детальний опис вакансії. Якщо роботодавець сам планує шукати працівника (у графі 5 розділу I зазначено «Ні»), то цей розділ II не заповнюється і у складі звіту не подається;

по-друге , розділ II складається щодо кожної вакансії, тобто окремо заповнюється сторінка з розділом II для кожного запису в розділі I.

Таким чином, у складі форми № 3-ПН має бути стільки розділів II, скільки записів унесено до графи А «№ з/п» розділу I, за якими в графі 5 зазначено «Так».

У розділі II роботодавець, крім заповнення полів із зазначеними вимогами до кандидата, в пункті 14 може вказати у довільній формі свої вимоги щодо додаткових умінь, знань та навичок працівника (наприклад: навички роботи з комп’ютером; володіння мовами (зазначається мова); рівень володіння мовами (вільний, розмовний), наявність посвідчення водія (із зазначенням категорії) тощо).

Відразу розвіємо побоювання деяких роботодавців з приводу того, що після подання до центру зайнятості форми № 3-ПН про наявність вакансії закрити таку вакансію можна буде лише шляхом прийняття працівника за направленням від центру зайнятості. Річ у тім, що у розділі I форми № 3-ПН передбачено особливу графу (графа 5), у якій роботодавець може зазначити, чи бажає він, щоб укомплектовування вакансії відбувалося за сприяння центру зайнятості, чи роботодавець прийматиме працівників самостійно (детальніше див. далі). Жодних додаткових звітів у разі працевлаштування на вільне робоче місце працівника не за направленням центру зайнятості подавати не потрібно.

А тепер, зважаючи на те, що нова форма № 3-ПН, по-перше, значно відрізняється від своєї попередниці, а по-друге, підприємці її раніше взагалі не були зобов’язані подавати, перейдемо до детального порядку заповнення нової форми звітності.

 

Порядок заповнення форми № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)»

Назва реквізиту

Особливості заповнення

1

2

Заголовна частина

Заповнення заголовної частини викликати труднощів не повинне. Тут слід зазначити:

— ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для юрособи або реєстраційний номер облікової картки (ІПН) платника податків для фізособи-підприємця (фізособи, які відмовилися через релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відповідну відмітку в паспорті, зазначають серію та номер свого паспорта);

— найменування (для юрособи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізособи-підприємця);

— адреса місцезнаходження юрособи або місця проживання підприємця

Розділ I «Основні дані про вакансії»

Графа А «№ п/п»

У графі «А» вказується порядковий номер запису. При цьому під одним порядковим номером надаються дані про загальну кількість вакансій за однойменними професіями з однаковими даними щодо зарплати (доходу), місця проведення робіт, можливості укомплектування вакансій за сприяння центру зайнятості (тобто з однаковими даними у графах 1, 3, 4, 5)

Графа 1 «Професія (посада)» (аналог — графа 1 старої форми № 3-ПН)

У цій графі необхідно вказати назву професії, за якою є вакансія, відповідно до діючого Національного класифікатора України «Класифікатор професій» № ДК 003:2010

Графа 2 «Кількість вакансій»

У цій графі записуємо цифрами кількість вакансій, що відповідають даним, відображеним у графах 1, 3, 4, 5 (тобто кількість вакансій за цією професією з певним рівнем зарплати, з певним місцем виконання робіт та з вказівкою щодо укомплектування вакансій через центр зайнятості (так/ні))

Графа 3 «Розмір заробітної плати» (аналог — графа 7 старої форми № 3-ПН)

Тут відображаємо розмір зарплати в гривнях без копійок (наприклад, «2000») для конкретної вакансії, включаючи додаткові матеріальні заохочення

Графа 4 «Місце проведення робіт (Автономна Республіка Крим, м. Київ, м. Севастополь, область, район, населений пункт, район у місті)»

У графі 4 відображаємо місце проведення робіт, тобто в якій області, в якому місті або районі в місті працюватиме новоприйнятий працівник

Графа 5 «Укомплектування вакансії за сприяння Державної служби зайнятості України (Так/Ні)»

У графі 5 ставимо відмітку «Так», якщо хочемо, щоб вакансію було укомплектовано за сприяння центру зайнятості (наприклад, нам потрібні працівники з додатковими гарантіями для укомплектування 5 %-ї квоти). Якщо ж плануємо самостійно підшукувати працівників на наявне вільне робоче місце, то в цій графі вказуємо «Ні»

Приклад заповнення розділу I з урахуванням усіх можливих випадків наведено в Порядку подання форми № 3-ПН

Підсумком заповнення розділу I форми № 3-ПН є проставляння дати складання звіту, підписання звіту керівником (власником) підприємства або фізособою-підприємцем, а також зазначення номерів телефону, факсу та адреси електронної пошти підприємства (підприємця)

Розділ II

Розділ II форми № 3-ПН заповнюють лише ті роботодавці, які виявили бажання укомплектувати вакансії за допомогою центру зайнятості (у графі 5 проставлена відмітка «Так»). Розділ II потрібно заповнити окремо для кожного запису з розділу I, у графі 5 якого стоїть відмітка «Так».
Кількість додатків (розділів II) зазначається у полі «Додаток: на ____ стор.» відразу після табличної частини розділу I форми № 3-ПН

Пункт 1 «№ з/п з I розділу», «найменування професії (посади)», «розряд, клас, категорія»

Тут ми зазначаємо номер відповідного запису у розділі I, вакансія за яким укомплектовуватиметься за сприяння центру зайнятості. Також вказуємо найменування професії (посади) з відображенням конкретного розряду, класу та категорії відповідно до галузевих і міжгалузевих випусків Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників

Пункт 2 «Кількість вакансій, усього»

У цьому пункті записуємо цифрами кількість вакансій, укомплектування яких передбачається за сприяння центру зайнятості

Пункт 3 «З них на які можуть бути працевлаштовані громадяни, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (згідно зі статтею 14 Закону про зайнятість

У цьому пункті вказується кількість вакансій, на які можуть бути працевлаштовані громадяни, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню відповідно до статті 14 Закону про зайнятість

Пункт 4 «За можливості зазначаються відповідні категорії громадян»
(аналогом пунктів 3 і 4 є графа 15 старої форми № 3-ПН)

У разі потреби в цьому пункті конкретизуються категорії громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню і можуть бути працевлаштовані на наявні вакансії (робиться це шляхом проставляння відмітки навпроти потрібної категорії). Тут, зокрема, можна вказати на наявність вакансій для працевлаштування інвалідів

Пункт 5 «Завдання та обов’язки»

За необхідності в пункті 5 можна описати ті завдання, основні та додаткові обов’язки, роботи, які має виконувати працівник на робочому місці

Умови праці

 

Пункт 6 «Режим роботи»
(аналог — графа 4 старої форми № 3-ПН)

У пункті 6 вказується один із запропонованих варіантів режиму роботи: 5-денний робочий тиждень по 8 годин щоденно, 6-денний робочий тиждень по 7 годин щоденно, підсумковий облік робочого часу — 40 годин на тиждень, 2 зміни, 3 зміни, ненормований робочий час, перервний робочий час, гнучкий графік роботи, вахтовий метод роботи або інше (зазначається, що саме)

Пункт 7 «Характер виконуваної роботи» (аналог — графа 3 старої форми № 3-ПН)

У цьому пункті із запропонованого переліку потрібно зазначити один із варіантів характеру роботи: постійна, тимчасова, сезонна, за сумісництвом, роз’їзний (пересувний) характер, робота вдома або інше (зазначається, що саме)

Пункт 8 «Умови праці»
(аналог — графа 5 старої форми № 3-ПН)

У пункті 8 щодо наявних умов праці також вибирається один із запропонованих варіантів: оптимальні, допустимі, шкідливі або інші (зазначається, що саме)

Пункт 9 «Пакет соціальних послуг» (аналог — графа 6 старої форми № 3-ПН)

При наданні так званого соцпакета роботодавець у пункті 9 вибирає один або кілька варіантів із запропонованих: медичне страхування, гуртожиток, харчування або інше (зазначається, що саме)

Вимоги до кандидата

 

Пункт 10 «Освітній рівень» (аналог — графа 10 старої форми № 3-ПН)

У цьому пункті із запропонованого переліку необхідно вибрати один із освітніх рівнів, якому має відповідати кандидат: початкова загальна освіта, базова загальна середня, повна загальна середня, професійно-технічна, неповна вища, базова вища або повна вища освіта

Пункт 11 «Освітньо-кваліфікаційний рівень» (аналог — графа 12 старої форми № 3-ПН)

Тут із запропонованого переліку потрібно вибрати один з освітньо-кваліфікаційних рівнів майбутнього працівника: кваліфікований працівник, молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр

Пункт 12 «Спеціальність» (аналог — графа 11 старої форми № 3-ПН)

У пункті 12 зазначається назва спеціальності претендента на вакансію. При заповненні цього пункту можуть стати у пригоді постанови КМУ від 20.06.2007 р. № 839, від 13.12.2006 р. № 1719, від 27.08.2010 р. № 787, якими затверджено Переліки спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста і магістра відповідно

Пункт 13 «Стаж роботи на посаді (роки)» (аналог — графа 9 старої форми № 3-ПН)

У цьому пункті зазначаємо необхідний стаж роботи (в роках) для претендента на професію (посаду)

Пункт 14 «Додаткові вміння, знання, навички працівника» (аналог — графа 14 старої форми № 3-ПН)

У цьому пункті роботодавцю надано можливість у довільній формі зазначити вимоги до претендентів у частині наявності додаткових умінь, знань та навичок (наприклад, навички роботи з комп’ютером; володіння іноземними мовами (зазначається, якими саме мовами і на якому рівні — вільний, розмовний, зі словником), наявність посвідчення водія із зазначенням категорії тощо)

 

На с. 16 наведемо приклад заповнення форми № 3-ПН.

 

Форма № 4-ПН

Одразу ж звернемо увагу, що на відміну від колишньої форми № 4-ПН (план) нова форма № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці» подається виключно у разі масового (!) вивільнення працівників юрособами (детальніше див. далі). Фізособи-підприємці нову форму № 4-ПН подавати не зобов’язані. Тому на питаннях її заповнення ми не зупинятимемося.

 

Форма № 5-ПН

На сьогодні Звіт про прийнятих працівників за формою № 5-ПН та Інструкція щодо його заповнення, розроблені на виконання зазначеної норми Закону і затверджені наказом від 14.07.2011 р. № 279, скасовані наказом Мінсоцполітики від 18.03.2013 р. № 123 і не є чинними з 30.04.2013 р. Будь-які звіти, які б замінювали скасовану форму № 5-ПН, поки що не затверджені.

В умовах відсутності встановленого порядку і термінів подання відомостей про прийняття працівників на роботу , на наш погляд, подавати такі відомості (наприклад, за старою формою № 5-ПН, як того вимагають деякі центри зайнятості на місцях) роботодавці не повинні. Відповідно неподання відомостей про прийняття працівників на роботу не може спричинити застосування адмінштрафу за статтею 1653 КУпАП.

 

Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

Перелік категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, наведено в частині 1 статті 14 Закону про зайнятість. Для працевлаштування таких громадян підприємствам, установам і організаціям (підприємців це не стосується) з чисельністю працівників понад 20 осіб визначається квота у розмірі 5 % середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік. Підприємців ця норма не стосується, тому детальніше на цьому питанні ми не зупинятимемося.

 

Форма № 1-ПА

Наступна форма, про яку йтиметься, — це форма № 1-ПА «Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні».

Згідно з пунктом 4 частини 4 статті 36 Закону про зайнятість суб’єкти господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб’єкти господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні у інших роботодавців, зобов’язані подавати центрам зайнятості відомості про чисельність працевлаштованих ними осіб у встановленому порядку. Такий Порядок та форма надання зазначених відомостей затверджені наказом Мінсоцполітики від 31.05.2013 р. № 315.

 

Порядок надання Інформації про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання,
що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні (форма № 1-ПА)

Хто подає

Юрособи та фізособи-підприємці, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні (кадрові агентства) або які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні у інших роботодавців (аутстаффери)

Форма звіту

Форму звітності № 1-ПА затверджено наказом Мінсоцполітики від 31.05.2013 р. № 315

Строк подання

Щорічно не пізніше 1 лютого після звітного року. При цьому пунктом 3 Порядку № 315 прямо передбачена можливість перенесення останнього дня граничного строку подання форми № 1-ПА, що припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, на перший після нього робочий день.
Отже, вперше форму № 1-ПА необхідно буде подати за підсумками 2013 року не пізніше 03.02.2014 р.

Куди подається звіт

Територіальному органу Державної служби зайнятості України в містах Києві та Севастополі, районі, місті, районі у місті за місцем провадження діяльності незалежно від місцезнаходження підприємства (підприємця)

Відповідальність за неподання

За неподання або порушення в Порядку № 315 частиною 4 статті 53 Закону про зайнятість передбачена відповідальність у вигляді штрафу у двократному розмірі мінімальної зарплати, встановленої на момент виявлення порушення. Однак тут ідеться лише про суб’єктів, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні. Суб’єкти, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні у інших роботодавців, у частині 4 статті 53 Закону про зайнятість не згадуються. З чого можна зробити висновок, що формально загроза накладення штрафу у розмірі 2 мінзарплат існує лише для кадрових агентств (суб’єктів, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні).
Проте, судячи з назви звітної форми, що аналізується, до «трудових посередників», імовірно, намагатимуться відносити і аутстафферів, тому, вважаємо, застосування до них зазначеного штрафу виключати також не можна

 

Порядок заповнення Інформації про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні (форма № 1-ПА)

Назва реквізиту

Особливості заповнення

1

2

Заголовна частина

Заголовна частина містить мінімальний набір реквізитів. Тут необхідно зазначити:
— ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для юрособи або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізособи-підприємця (фізособи, які відмовилися через релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відповідну відмітку в паспорті, зазначають серію та номер свого паспорта);
— найменування (для юрособи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізособи-підприємця);
— адреса місцезнаходження юрособи або місця проживання підприємця

Розділ I

Розділ I заповнюють суб’єкти господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном. У ньому зазначається кількість працевлаштованих у звітному році громадян та номер ліцензії суб’єкта господарювання

Розділ II

Розділ II форми № 1-ПА заповнюють суб’єкти господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні. Тут необхідно зазначити загальну кількість працевлаштованих у звітному році громадян, а також кількість працевлаштованих осіб у розрізі професій (посад) та розмірів зарплати

Графа А «№ з/п»

У графі А вказується порядковий номер запису

Графа 1 «Професія (посада)»

У графу 1 заноситься найменування професії (посади) відповідно до діючого Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010

Графа 2 «Кількість працевлаштованих громадян, осіб»

У графі 2 зазначається кількість працевлаштованих громадян за професіями (посадами), відображених у графі 1. Підсумкова сума даних у графі 2 має дорівнювати загальній кількості працевлаштованих громадян

Графи 3 — 8 «у тому числі за розмірами заробітної плати (грн.)»

У графах 3 — 8 здійснюється розподіл працевлаштованих громадян за розмірами зарплати, включаючи додаткові матеріальні заохочення. Зокрема, у графі 3 зазначається кількість працевлаштованих громадян певної професії (посади) із зарплатою до 1000,00 грн., у графі 4 — із зарплатою від 1000,01 до 1500,00 грн., у графі 5 — від 1500,01 до 2000,00 грн., у графі 6 — від 2000,01 до 5000,00 грн., у графі 7 — від 5000,01 до 10000,00 грн., у графі 8 — понад 10000,00 грн.

Розділ III

Розділ III форми № 1-ПА заповнюється суб’єктами господарювання, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні у іншого роботодавця (аутстафферами), які повинні тут зазначити:
— кількість громадян, направлених на роботу у звітному році до інших роботодавців (включаючи фізосіб-підприємців) відповідно до укладених трудових договорів;
— кількість роботодавців (включаючи фізосіб-підприємців), у яких працювали такі громадяни у звітному році

Звіт за формою № 1-ПА підписується керівником (власником) підприємства або фізособою-підприємцем із зазначенням прізвища та ініціалів. Також зазначається дата складання звіту, номери телефону і факсу та адреса електронної пошти суб’єкта господарювання

 

Відомості про розмір заробітної плати та використання робочого часу працівників

Насамкінець нагадаємо, що пунктом 2 частини 2 статті 35 Закону № 1533 визначено обов’язок роботодавців подавати центрам зайнятості відомості про розмір заробітної плати та використання робочого часу працівників. Проте з огляду на відсутність відповідної форми звітності практична реалізація цієї норми на сьогоднішній день неможлива. Тому до появи затвердженої форми звітності подавати такі відомості до центрів зайнятості, на наш погляд, не потрібно. Адмінвідповідальність за статтею 1653 КУпАП у вигляді штрафу у розмірі від 136 до 255 грн. (за повторне протягом року порушення — від 170 до 340 грн.) до посадових осіб підприємств та до фізосіб-підприємців також застосовуватися поки що не повинна.


Документи консультації

КУпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

Закон про зайнятість  — Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI.

Закон № 1533  — Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-III.

Закон про організації роботодавців Закон України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права та гарантії їх діяльності» від 22.06.2012 р. № 5026-VI.

Закон про ЄСВ  — Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

Наказ № 316  — наказ Мінсоцполітики «Про затвердження форми звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» та Порядку її подання» від 31.05.13 р. № 316.

Порядок подання форми № 3-ПН  — Порядок подання форми звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)», затверджений наказом Мінсоцполітики від 31.05.2013 р. № 316.

Порядок подання форми № 4-ПН  — Порядок подання форми звітності № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці», затверджений наказом Мінсоцполітики від 31.05.2013 р. № 317.

Порядок № 315  — Порядок подання форми звітності № 1-ПА «Інформація про кількість працевлаш-тованих громадян суб’єктами господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні», затверджений наказом Мінсоцполітики від 31.05.2013 р. № 315.

Національний класифікатор України «Класифікатор професій» ДК 003:2010  — Класифікатор професій ДК 003:2010, затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327.

 

Матеріал підготувала Олена Бєляєва,
консультант газети «Власне Діло»

 

img 1

img 2

Рис. Приклад заповнення форми № 3-ПН

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі