Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

«Декретні» зміни в ЄСВ-звітності: перші прикидки для звітності за липень (подаватимемо в серпні)

Редакція ВД
Власне Діло Серпень, 2013/№ 15
Друк
Стаття

«Декретні» зміни в ЄСВ-звітності: перші прикидки для звітності за липень (подаватимемо в серпні)

 

У нашій газеті ми вже неодноразово зазначали (у тому числі про «перехідні» моменти), що згідно із Законом № 231 допомоги по вагітності та пологах, що нараховуються з 01.07.2013 р., стали обкладатися ЄСВ і «зверху», і «знизу» (про строки сплати ЄСВ див. с. 5 номера).

Зрозуміло, що, крім усього іншого, це нововведення призведе до коригування порядку заповнення «ЄСВ-шного» додатка 4 до Порядку № 22-2.

До речі, пенсійники вже підготували Проект таких коригувань і розмістили його в себе на сайті www.pfu.gov.ua у розділі «Нормативно-правова база – Регуляторна діяльність – Проекти регуляторних актів та аналізи регуляторного впливу до них».

Оскільки йдеться про щомісячну звітність і зміни в ній повинні відбутися починаючи зі звітності за липень (подаватимемо яку в серпні), а на момент підготовки номера документ про затвердження змін до звітності перебуває на стадії проекту (ще не затверджений), почнемо розбиратися з цим проектом.

 

Коригування в додатку 4 (форми № Д4) знімають низку запитань щодо відображення в ньому сум декретних.

 

Таблиця 1 додатка 4

У таблиці 1 форми № Д4 повинні з’явитися:

– новий рядок для відображення загальної суми нарахованих допомог по вагітності та пологах (ряд. 1.5);

– рядки для відображення сум нарахованої допомоги по вагітності та пологах у розрізі ставок, які застосовуються для нарахування ЄСВ на такі допомоги: 33,2 % (для загальних випадків), 8,41 % (для працівниць-інвалідів), 5,3 % (для працівниць підприємств УТОГ і УТОС), 5,5 % (для працівниць-інвалідів підприємств громадських організацій інвалідів) (рядок 2.4 з розшифровкою в рядках 2.4.1 – 2.4.4);

– рядки для відображення сум нарахованого ЄСВ на допомоги по вагітності та пологах у розрізі ставок: 33,2 %, 8,41 %, 5,3 % і 5,5 % (рядок 3.4 з розшифровкою в рядках 3.4.1 – 3.4.4);

– рядок для зазначення суми допомоги по вагітності та пологах, яка підлягає обкладенню ЄСВ «знизу» (рядок 4.4), і рядок для зазначення суми утриманого з такої суми ЄСВ (рядок 5.6);

– відповідні зміни відбудуться і в рядку 8, в якому розраховується загальна сума ЄСВ, що підлягає сплаті (а саме у формулах розрахунку значень рядків 8.4 – 8.6, 8.8, 8.13), де потрібно буде враховувати ЄСВ, нарахований та утриманий з декретних.

 

Таблиця 5 додатка 4

Сьогодні таблиця 5 форми № Д4 подається страхувальниками в разі, якщо протягом звітного періоду (місяця):

– із застрахованою особою був укладений або розірваний трудовий чи цивільно-правовий договір (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, яка виконує за цим договором роботи (послуги), що відповідають видам діяльності, зазначеним в Єдиному держреєстрі юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців);

– був укладений або розірваний трудовий договір із застрахованою особою, працевлаштованою на нове робоче місце;

– особі надано відпустку для догляду за дитиною від 3-річного віку до досягнення нею 6-річного віку;

особі надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.

ПФУ пропонує внести уточнення до пункту 4.8 Порядку № 22-2 і зобов’язати страхувальників подавати таблицю 5 форми № Д4 також у разі надання застрахованій особі відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку. У зв’язку з цим для цілей заповнення таблиці 5 форми № Д4 вводиться ще одна категорія особи («Категорія особи») під номером «6» – особи, яким надано відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку.

Що стосується осіб, які йдуть/повертаються з відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, то щодо них, як і раніше, у таблиці 5 форми № Д4:

– за місяць, в якому жінка пішла в таку відпустку, потрібно відобразити з категорією особи «5» дату початку відпустки (у підграфі «дата початку» графи 10 «Період трудових відносин, відносин за договорами цивільно-правового характеру та відпусток»);

– за місяць, в якому жінка повернулася з такої відпустки, – дату закінчення відпустки (у підграфі «дата закінчення» графи 10). Те саме з категорією особи «5».

 

Таблиця 6 додатка 4

Як відомо, графа «Загальна сума нарахованої заробітної плати (доходу) (усього з початку звітного місяця)» таблиці 6 форми № Д4 заповнюється щодо кожної застрахованої особи окремо з урахуванням такої черговості відображення виплат за умови їх нарахування цій особі в одному звітному періоді (пункт 4.9 Порядку № 22-2):

а) сума нарахованої зарплати за видами виплат, уключаючи основну та додаткову зарплату, інші заохочувальні і компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці;

б) сума винагороди за цивільно-правовими договорами (окрім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо роботи, що виконуються (послуги, що надаються) відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному держреєстрі юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців);

в) сума допомоги по тимчасовій непрацездатності.

У зв’язку з уключенням допомоги по вагітності та пологах до бази обкладення ЄСВ ПФУ пропонує враховувати при заповненні цієї графи (з метою визначення максимальної величини доходу, з якої справляється ЄСВ) у тому числі й допомогу по вагітності та пологах. Причому враховуватиметься вона в третю чергу разом з допомогою по тимчасовій непрацездатності.

Порядок відображення сум допомоги по вагітності та пологах у таблиці 6 форми № Д4 буде аналогічним порядку відображення сум допомоги по тимчасовій непрацездатності – в окремих рядках з кодами категорій застрахованої особи, визначених у додатку 2 до Порядку № 22-2 (про введення нових категорій застрахованих осіб див. вище), у полі відповідного місяця в сумі, що припадає на такий місяць.

Оскільки лікарняні розподіляються між місяцями пропорційно робочим дням хвороби, що припадають на кожний місяць, то логічно припустити розподіл допомоги по вагітності та пологах, яка нараховується на відміну від лікарняних за календарні, а не за робочі дні, пропорційно календарним дням, що припадають на кожний місяць.

Унесення від’ємних значень сум нарахованої зарплати (доходу) допускатиметься :

– при відображенні сум перерахунків заробітку (доходу), пов’язаних з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами;

– при відображенні сторнованих сум відпускних і допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованих у попередніх періодах, і допомоги по вагітності та пологах.

У разі якщо нарахування допомоги по вагітності та пологах здійснюватиметься за поточні та майбутні або за минулі періоди, у таблиці 6 форми № Д4 допускатиметься заповнення декількох рядків на одну застраховану особу .

Таким чином, з урахуванням запропонованих поправок заносити нараховану суму допомоги по вагітності та пологах до таблиці 6 форми № Д4 потрібно буде декількома рядками – по рядку на кожний місяць, на який припадає відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами:

– у графі 9 зазначаємо один з чотирьох кодів застрахованої особи: 41, 42, 43 або 44;

– у графі 10 «Код типу нарахувань» нічого не вказуємо, оскільки згідно з пунктом 4.9 Порядку № 22-2 КТН «1» не передбачено для відображення декретних навіть в разі, якщо вони припадають на декілька місяців;

– у графі 11 зазначаємо місяць, на який припадає відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;

– у графі 13 вказуємо кількість календарних днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами у звітному місяці;

– графу 15 заповнюємо лише в тому випадку, якщо у працівника за цей місяць не було нарахованої зарплати;

– до графи 16 заносимо суму допомоги по вагітності та пологах, що припадає на конкретний календарний місяць;

– у графі 17 відображаємо суму допомоги, з якої справлявся ЄСВ після застосування максимальної величини (17 прожиткових мінімумів для працездатної особи) до зарплати, винагороди за цивільно-правовим договором до лікарняних.

При цьому, очевидно, як і раніше, у таблиці 6 форми № Д4 за ті місяці, в яких «декретниця» протягом усього місяця перебуватиме у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, на неї потрібно буде заповнювати «порожній» рядок (у графі 9 зазначаємо код категорії застрахованої особи «1», у графі 15 – кількість календарних днів перебування у трудових відносинах).


Документи консультації

Закон № 231 – Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо призначення та індексації пенсії» від 14.05.2013 р. № 231-VII.

Закон про оплату праці  Закон України «Про оплату праці» від 24.08.95 р. № 108/95-ВР.

Порядок № 22-2  – Порядок формування та подання страхувальниками звіту про суми нарахованого ЄСВ від 08.10.2010 р. № 22-2.

 

Матеріал підготувала Олена Бєляєва,
консультант газети «Власне Діло»

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі