Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Довідник підприємця. Доходи єдиноподатника: підприємця та юрособи

Редакція ВД
Власне Діло Серпень, 2013/№ 15
Друк
Довідкова інформація

Доходи єдиноподатника: підприємця та юрособи

 

Спрощена система оподаткування за правилами роботи, прописаними у ПКУ, упевнено крокує вже другий рік. Правильне визначення доходу для єдиноподатника має важливе значення. Для всіх груп за отриманим доходом визначають можливість подальшої роботи в лавах спрощенців, а для деяких груп також і суму сплачуваного єдиного податку. Наведена далі таблиця допоможе вам правильно визначати доходи для єдиного податку. При цьому на прохання читачів ми розглянемо порядок формування доходів не лише у фізичних осіб, а й в юридичних осіб — єдиноподатників.

 

ОСНОВНІ ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ ДОХОДУ ДЛЯ ЄП

Правила визначення доходу

Не є доходом/
не включається до доходу

1

2

3

Платниками:

ФОП-ЄП

Дохід*, отриманий протягом податкового (звітного) періоду:

у грошовій формі (готівковій та/або безготівковій);

у матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 ПКУ (сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності (для груп 3 і 5 з «ПДВшним» ЄП), і вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів, робіт, послуг).

Не включаються отримані ФОП пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати та відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, що належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності**

Не є доходом суми (пункт 292.10 ПКУ):

— податків і зборів, утримані (нараховані) єдиноподатником при здійсненні ним функцій податкового агента;

— ЄСВ, нарахований платником ЄП відповідно до закону.

Не включаються до складу доходу суми (пункт 292.11 ПКУ):

— ПДВ;

— коштів, отриманих за внутрішніми розрахунками між структурними підрозділами єдиноподатника;

— поворотної фінансової допомоги, отриманої та поверненої протягом
12 календарних місяців з дня її отримання;

— кредитів;

— коштів цільового призначення, що надійшли від ПФУ та інших соцфондів (допомоги тощо);

— коштів (аванс, передоплата), повернених покупцю товару (робіт, послуг) — єдиноподатнику та/або повернених єдиноподатником покупцю товару (робіт, послуг), якщо повернення відбувається в результаті повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів;

ЮО-ЄП

Будь-який дохід, уключаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду (***, ****):

у грошовій формі (готівковій та/або безготівковій);

у матеріальній або нематеріальній формі, визначеній в пункті 292.3 ПКУ (сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, і вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів, робіт, послуг)

— коштів, що надійшли в оплату товарів (робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших податків і зборів, установлених ПКУ, вартість яких була включена до доходу юридичної особи при обчисленні податку на прибуток підприємств або загального оподатковуваного доходу підприємця;

— ПДВ, що надійшов у вартості товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати інших податків і зборів, установлених ПКУ;

— коштів і вартості майна, унесених засновниками або учасниками єдиноподатника до статутного капіталу такого єдиноподатника;

— коштів у частині надміру сплачених податків і зборів, установлених ПКУ, та ЄСВ, повернених платнику ЄП з державних цільових фондів;

— дивідендів, отриманих ЮО-ЄП від інших платників податків, що оподатковуються в порядку, визначеному ПКУ*****

За видами доходів:

Продаж основних засобів юридичними особами

Дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу (пункт 292.2 ПКУ)

Кредиторська заборгованість зі строком позовної давності, що минув

Уключається до доходу за звітний період ФОП-ЄП груп 3 і 5 з «ПДВшним» ЄП і всіх ЮО-ЄП (пункти 292.1 і 292.3 ПКУ)

Безоплатно отримані товари, роботи, послуги

Вартість уключається до доходу за звітний період і ФОП-ЄП, і ЮО-ЄП (пункти 292.1 і 292.3 ПКУ)***

За договором доручення, транспортного експедирування, агентським договором

Доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента) (пункт 292.4 ПКУ)

Дохід в іноземній валюті

Перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим Нацбанком на дату отримання такого доходу (пункт 292.5 ПКУ)

 

* Доходи ФОП-ЄП, отримані від госпдіяльності та обкладені ЄП, не включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу, визначеного відповідно до розділу IV ПКУ (пункт 292.9 ПКУ). Це означає, що при виплаті таких доходів ФОП-ЄП контрагент — суб’єкт господарювання не повинен утримувати ПДФО. З доходів у межах підприємницької діяльності підприємець сплатить ЄП: за основною або підвищеною ставкою.

** Ці доходи обкладатимуться ПДФО за правилами, установленими розділом IV ПКУ для звичайних фізичних осіб.

*** З 01.01.2013 р. запрацювала стаття 39 ПКУ, яка визначає порядок застосування звичайних цін. Випадки застосування звичайних цін наведено в пункті 39.1 ПКУ. В єдиноподатній главі 1 розділу XIV ПКУ згадки про застосування звичайних цін при визначенні доходу для цілей обчислення ЄП немає. А тому для цих цілей підстави для обчислення ЄП за звичайними цінами потрібно шукати лише в пункті 39.1 ПКУ. Серед названих там випадків звичайну ціну потрібно буде застосовувати хіба що в операціях з пов’язаними особами (підпункт «б»), тобто дохід при продажу пов’язаним особам необхідно визначати виходячи зі звичайної ціни. Про нові правила за звичайними цінами ми писали у «ВД», 2013, № 3, с. 31. А ось податківці в ЄБПЗ говорять про те, що звичайні ціни для єдиноподатників повинні застосовуватися для безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).
**** До суми доходу платників ЄП груп 4 і 6 за звітний період також уключається вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), за які отримано попередню оплату (аванс) в період сплати інших податків і зборів, визначених ПКУ (пункт 292.3 ПКУ).

***** Дивіденди, що виплачуються юридичними особами власникам корпоративних прав (засновникам єдиноподатника), оподатковуються згідно з розділами ІІІ і IV ПКУ (пункт 292.12 ПКУ).

 

ДАТА ТА ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ДОХОДУ

Вид доходу

Що є датою отримання доходу

Документ — підстава для відображення доходу

1

2

3

Дохід у грошовій формі

Дата надходження коштів платнику ЄП у грошовій (готівковій або безготівковій) формі

1. Для безготівкових розрахунків:
— виписка банку.

2. Для готівкових розрахунків:
— для ЮО-ЄП — дані Касової книги або КОРО;
— для ФОП-ЄП — графа 3 КОД або КОДВ (записи до КОД або КОДВ можуть вноситися без виписки товарного чека або іншого документа на оплату)

Безоплатно отримані товари (роботи, послуги)*

Дата підписання платником ЄП акта приймання-передачі таких товарів (робіт, послуг)

1. За безоплатно отриманими товарами (роботами, послугами):
— акт приймання-передачі таких товарів (робіт, послуг);
— письмовий договір дарування або інший письмовий договір, укладений відповідно до законодавства, за яким не передбачена грошова або інша компенсація вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення.

2. За товарами, переданими на відповідальне зберігання та використаними таким платником ЄП:
— договір відповідального зберігання;
— первинні документи, що підтверджують безоплатне використання** товарів єдиноподатником (акти списання, накладні тощо)

Кредиторська заборгованість, за якою минув строк позовної давності

Для груп 3 (3 %) і 5 (5 %) і груп 4 і 6 — дата списання такої кредиторської заборгованості

Для ФОП-ЄП — розпорядження.

Для ЮО-ЄП — бухгалтерська довідка

Дохід у грошовій формі, отриманий у вигляді попередньої оплати (авансу) у період сплати інших податків і зборів, визначених ПКУ

Для груп 4 і 6 — дата відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг)

Документи на відвантаження товару (робіт, послуг), оплаченого на іншій системі оподаткування (накладна, акт)

Дохід, отриманий при продажу товарів або послуг через торговельні автомати, в яких немає РРО

Дата вилучення з торговельних апаратів та/або подібного обладнання грошової виручки

Відомість інкасації, банківська виписка

Дохід, отриманий при продажу товарів (робіт, послуг) через торговельні автомати з використанням жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків

Дата продажу таких жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків

Документи, що підтверджують надходження грошей від продажу жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків:
— для готівкових розрахунків для ЮО-ЄП — дані Касової книги або КОРО, а для ФОП-ЄП — графа 3 КОД або КОДВ;
— для безготівкових розрахунків — виписка банку

* Згідно з абзацом другим пункту 292.3 ПКУ безоплатно отриманими товарами (роботами, послугами) вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику ЄП згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними відповідно до законодавства, за якими не передбачена грошова або інша компенсація вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику ЄП на відповідальне зберігання та використані таким платником ЄП.

** Щодо використаних товарів, які були передані платнику ЄП на відповідальне зберігання та використані таким платником ЄП, на нашу думку, дохід виникає, лише якщо такий єдиноподатник не оплатить вартість використаного товару.

 

ДОХІД ДЛЯ ЄП ЗА ВИДАМИ ТА ДЖЕРЕЛАМИ НАДХОДЖЕНЬ

Вид надходження
(джерело надходження)

Порядок уключення до доходу (думка редакції/позиція ДПСУ)

1

2

ДОХІД У ГРОШОВІЙ ФОРМІ

Дохід від продажу продукції (товарів, робіт, послуг)

Уключається до доходу (пункт 292.1 ПКУ)

Якщо за договором на розрахунково-касове обслуговування винагороду за розрахунково-касове обслуговування банк утримує із суми надходжень і фактично зараховує на рахунок суму за вирахуванням комісії, то до доходу спрощенцю необхідно включати всю суму грошових коштів, що надійшли від покупця, без зменшення на суму утриманої банком комісійної винагороди (розділ 107.04 ЄБПЗ)

 

Позиція ДПСУ. При використанні платіжних терміналів при здійсненні розрахунків за товари (послуги) доходом платника єдиного податку вважається вся сума, що надійшла на поточний рахунок (розділи 107.04 і 108.04 ЄБПЗ).

Думка редакції. Якщо послуги еквайра отримуються до зарахування коштів на поточний рахунок, то не радимо використовувати це роз’яснення. Вважаємо, що до доходу повинна включатися вся сума виручки без вирахування послуг з використання системи оплати за допомогою терміналів

Якщо ФОП-ЄП уносить отриману готівкою виручку на поточний рахунок, яку вже занесено до КОД або КОДВ, то повторно вписувати її до Книги за даними виписки банку не потрібно (розділ 107.04 ЄБПЗ). Аналогічний підхід, на нашу думку, повинен застосовуватися і до ЮО-ЄП (двічі не відображаємо дохід)

Якщо кошти після оподаткування переказані з одного рахунка платника ЄП-ЮО на інший, така сума повторно не обкладається ЄП (листи ДПСУ від 26.11.2012 р. № 6017/0/61-12/15-2216є, № 9779/0/71-12/15-2217є). Аналогічний підхід, на нашу думку, повинен застосовуватися й для ФОП-ЄП

Також не відображається у складі доходу ЄП-ЮО повернення банком після закінчення строку дії договору банківського рахунка суми депозитного вкладу (без процентів) з депозитного на поточний рахунок підприємства, оскільки єдиноподатнику повернені власні кошти (розділ 108.04 ЄБПЗ). Аналогічний підхід, на нашу думку, повинен застосовуватися й для ФОП-ЄП

Вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), за які отримано передоплату (аванс) у період, коли такі єдиноподатники не перебували на спрощеній системі

Уключається до доходу ЮО-ЄП (абзац четвертий пункту 292.3 ПКУ)

Поповнення поточного рахунка ФОП-ЄП

Позиція ДПСУ. На думку ДПСУ, викладену в УПК № 1183 (див. «ВД», 2013, № 2, с. 2), якщо підприємець уносить на свій поточний рахунок у банку, відкритий для провадження підприємницької діяльності, готівку, яка на момент унесення вже була відображена у Книзі, то у платіжному дорученні вказується призначення платежу — виручка за певний період. Таким чином, ця виручка повторно не включається до доходу платника ЄП.

При цьому сума коштів, унесена на поточний рахунок за певний період, не повинна перевищувати суму доходу, відображену у Книзі за відповідний період.

Думка редакції. Не згодні з податківцями. Поповнення власного підприємницького рахунка безпосередньо підприємцем за рахунок власних же коштів, отриманих (накопичених) звичайною фізичною особою, з формально-юридичної точки зору узагалі не повинне розглядатися як якась операція і тим більше як операція, що призводить до виникнення доходу. Детальніше див. «ВД», 2012, № 14, с. 17

Дохід отримано в іноземній валюті:

Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим НБУ на дату отримання такого доходу
(пункт 292.5 ПКУ).

При визначенні дати відображення такого доходу у зв’язку з необхідністю обов’язкового продажу 50 % валютної виручки слід орієнтуватися на дату надходження валюти на розподільчий рахунок. У подальшому до доходів буде включена додатна курсова різниця при зарахуванні решти 50 % валюти на поточний валютний рахунок, а також додатна курсова різниця та різниця, що виникає через перевищення комерційного курсу над курсом НБУ при продажу 50 % валюти

— ФОП-ЄП

Курсові різниці при перерахунку валюти на поточному рахунку в банку: перерахунок іноземної валюти за офіційним курсом гривні, установленим НБУ, яка на дату закінчення звітного періоду обліковується на поточному рахунку ФОП-ЄП, не здійснюється (розділ 107.04 ЄБПЗ)

Курсові різниці при продажу валюти: додатна курсова різниця від продажу такої іноземної валюти включається до доходу, а від’ємна — ні (розділ 107.04 ЄБПЗ).

Імовірно, що в цьому випадку податківці мали на увазі різницю між комерційним курсом, за яким було продано валюту, і офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим НБУ на дату зарахування валютної виручки, за якою раніше відображали дохід згідно з пунктом 292.5 ПКУ

— ЮО-ЄП

Позиція ДПСУ. Курсові різниці при перерахунку валюти на поточному рахунку в банку: доходом ЮО-ЄП є сума додатної курсової різниці від перерахунку залишків іноземної валюти. Від’ємна курсова різниця від перерахунку залишків іноземної валюти, її величина не зменшує дохід (розділ 108.04 ЄБПЗ).

Думка редакції. Не згодні з позицією податківців — до доходу при перерахунку на кінець кварталу додатні курсові різниці не повинні включатися, оскільки грошові кошти ЮО-ЄП не надходять.

Валюта обкладається ЄП у момент її зарахування на рахунок єдиноподатника — за курсом НБУ на дату зарахування (пункт 292.5 ПКУ), а також при продажу валюти (до доходу включається додатна різниця, що виникає при продажу валюти, оскільки в цей час надходять гроші, частина з яких через різниці в курсах не врахована у складі доходу)

Курсові різниці при продажу валюти: дохід, отриманий від здійснення операцій з експорту товарів (робіт, послуг), виражений в іноземній валюті, перераховується у гривні за курсом НБУ на дату отримання доходу. При цьому під час визначення доходу враховується сума додатної курсової різниці від продажу такої іноземної валюти. У разі утворення від’ємної курсової різниці від продажу валюти її величина не зменшує базу обкладення ЄП (розділ 108.04 ЄБПЗ)

ПДВ у складі суми отриманої виручки

Не включають до доходу єдиноподатники, які є платниками «ПДВшного» ЄП:

— ФОП-ЄП груп 3 (3 % ЄП) і 5 (5 % ЄП);

— ЮО-ЄП груп 4 (3 % ЄП) і 6 (5 % ЄП).

Приклад 1. ФОП-ЄП групи 3 (3 % ЄП) отримала оплату за товар у сумі 12000 грн., у тому числі ПДВ — 2000 грн. До доходу вона уключає 10000 грн., 2000 грн. не включає до доходу для ЄП. Ця сума є податковим зобов’язанням з ПДВ.

Єдиноподатники, які сплачують «безПДВшний» ЄП, окремо не виділяють суму ПДВ у складі товарів (робіт, послуг), що продаються. Тому до доходу для ЄП уключають усю суму виручки, що надійшла. Це стосується:

— ФОП-ЄП груп 1, 2, 3 (5 % ЄП) і 5 (7 % ЄП);

— ЮО-ЄП груп 4 (5 % ЄП) і 6 (7 % ЄП).

Приклад 2. ФОП-ЄП групи 2 отримала оплату за товар у сумі 12000 грн. Вона не є платником ПДВ, тому не нараховує ПДВ. До доходу для ЄП уключаємо всю суму отриманої виручки 12000 грн.

Згідно з підпунктом 7 пункту 292.11 ПКУ не включається до доходу сума ПДВ, що надійшла у вартості товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати інших податків і зборів, установлених ПКУ. У цій нормі, на нашу думку, ідеться про ситуації, коли суб’єкт господарювання, який відвантажив товар (роботи, послуги) на загальній системі, перейшов на спрощену систему з «безПДВшним» ЄП.

Приклад 3. ЮО-ЄП у II кварталі 2013 року працювала на загальній системі оподаткування, а з III кварталу перейшла на спрощену систему до групи 4 зі ставкою ЄП 5 %. 27.06.2013 р. покупцю відвантажено товар на суму 12000 грн., у тому числі ПДВ — 2000 грн. Оплата за товар надійшла 01.07.2013 р. Оскільки при відвантаженні товару (27.06.2013 р.) сплачено податок на прибуток з такої операції (доходи виникають за відвантаженням товару), у період роботи на ЄП, керуючись підпунктом 6 пункту 292.11 ПКУ, дохід у сумі 10000 грн. при отриманні оплати не відображаємо (01.07.2013 р.). А суму ПДВ 2000 грн., що надійшла у складі оплати, не включаємо до доходу для ЄП на підставі підпункту 7 пункту 292.11 ПКУ. Ця сума є податковим зобов’язанням з ПДВ, яке було сплачено підприємством за результатами червня 2013 року

Надходження за договорами доручення, транспортного експедирування або за агентськими договорами

Доходом є сума отриманої винагороди повіреного, агента (пункт 292.4 ПКУ).

Ця сама сума враховується під час обчислення доходу при переході на спрощену систему (листи ДПСУ від 07.12.2012 р. № 6781/0/61-12/15-2216є, № 10997/0/71-12/15-2217є)

Надходження за договорами комісії

Доходом є вся сума надходження, а не тільки сума винагороди.

Щоправда, у листі ДПСУ від 27.03.2012 р. № 5472/6/15-2216є і в розділі 108.04 ЄБПЗ податківці для ЮО-ЄП зазначили, що з метою визначення права перебувати на спрощеній системі та обчислення суми ЄП доходом при здійсненні комісійної торгівлі є сума отриманої винагороди. Водночас у пункті 292.4 ПКУ договір комісії не названо серед посередницьких договорів, за якими до доходу включається лише сума винагороди.

Це, звичайно, несправедливо, адже такі суб’єкти фактично отримують дохід від надання послуг, а не від продажу товару, отриманого в межах комісійної торгівлі. Однак усе ж таки користуватися цим листом небезпечно. У цій ситуації радимо отримати індивідуальну податкову консультацію. І обов’язково в запиті на її отримання наведіть посилання на висновки листа ДПСУ від 27.03.2012 р. № 5472/6/15-2216є і консультації в розділі 240.04 ЄБПЗ

Проценти банку

Проценти, отримані від банку за користування коштами на рахунку (як депозитному, так і поточному), не включаються до доходу ФОП-ЄП (розділ 107.04 ЄБПЗ).

Для такого винятку є пряма вказівка в підпункті 1 пункту 292.1 ПКУ.

Проценти оподатковуються в порядку, установленому розділом IV ПКУ як для звичайних громадян. Для таких доходів передбачено ставку ПДФО 5 % (пункт 167.2 ПКУ), податковим агентом щодо них є банк, що виплачує проценти (підпункт 170.4.1 ПКУ). Оподатковуватися вони почнуть лише з 01.01.2015 р. (пункт 1 розділу ХІХ ПКУ).

Детальніше див. «ВД», 2012, № 10, с. 34

Для ЮО-ЄП, на думку ДПСУ, викладену в листі від 18.05.2012 р. № 13920/Ж/17-1216, проценти, отримані від банку за користування коштами на рахунку (як на депозитному, так і на поточному), уключаються до доходу ЮО-ЄП

Роялті

ФОП-ЄП: не включаються до доходу, оподатковуються за правилами для звичайних громадян (підпункт 1 пункту 292.1 ПКУ)

ЮО-ЄП: уключаються до доходу

Поворотна фінансова допомога, отримана єдиноподатником на строк до 12 календарних місяців, повернена особі, яка її надала*:

— до закінчення 12 календарних місяців із дня її отримання

Не включається до доходу (підпункт 3 пункту 292.11 ПКУ).

Не включається така сума до доходу і в разі переходу на загальну систему оподаткування до закінчення 12 місяців. Надалі така сума відображається в податковому обліку залежно від статусу позикодавця:

1) якщо допомогу отримано від звичайного платника податку на прибуток — нараховуємо умовні проценти на залишок неповерненої на кінець звітного періоду допомоги;

2) якщо від незвичайного платника податку на прибуток — податкові наслідки з податку на прибуток не виникають (як зазначено в ЄБПЗ «умовою для включення до складу доходів при обрахуванні податку на прибуток частини неповерненої фінансової допомоги <…> є те, що <…> допомога повинна бути отримана безпосередньо платником податку на прибуток у звітному періоді під час перебування на загальній системі оподаткування та залишитись неповерненою до кінця цього періоду»).

Також податківці в розділі 108.04 ЄБПЗ зазначили, що поворотна фінансова допомога, отримана ЮО-ЄП у період роботи на загальній системі оподаткування, не включається до доходу платника ЄП. Аналогічний підхід, на нашу думку, повинен застосовуватися і для ФОП-ЄП

— після закінчення 12 календарних місяців із дня її отримання

Уключається до доходу (підпункт 3 пункту 292.11 ПКУ) за підсумками дня, наступного за останнім днем періоду 12 місяців (роз’яснення ДПСУ від 27.09.2012 р. б/н).

Датою виникнення доходу є дата закінчення 12 календарних місяців з дня її отримання.

Податківці також роз’яснюють, що навіть у тому випадку, коли фіндопомогу було включено до єдиноподатного доходу (унаслідок неповернення протягом 12 місяців), при подальшому поверненні такої фіндопомоги раніше відображений дохід не коригується («ВПСУ», 2012, № 11, с. 27)

Поворотну фінансову допомогу отримано єдиноподатником на строк понад 12 календарних місяців*

Позиція ДПСУ. У листі ДПСУ від 26.03.2012 р. № 5313/6/15-2216є податківці вказали, що з 01.01.2012 р. сума фінансової допомоги, отриманої на поворотній основі більш ніж на 12 місяців, уключається до складу доходу у звітному податковому періоді, до якого належить дата надходження коштів на поточний рахунок.

Думка редакції. На нашу думку, такий підхід є неправильним. Річ у тім, що єдиноподатник, отримавши фіндопомогу, може її повернути достроково до закінчення 12 місяців. А у звільняючій нормі підпункту 3 пункту 292.11 ПКУ зазначено про невключення до доходу «суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання». Отже, навіть якщо за умовами договору строк користування фіндопомогою більше 12 календарних місяців, уключати її до доходу, на нашу думку, потрібно за датою закінчення 12 місяців, а не в момент отримання такої допомоги

ФОП-ЄП, яка раніше надала іншому суб’єкту поворотну фіндопомогу, отримує кошти як повернення*

Позиція ДПСУ. У консультації, що діє на сьогодні, у розділі 107.04 ЄБПЗ зазначено: «сума коштів, що повертаються позичальником, включається до доходу ФОП-ЄП, який раніше надавав такі кошти як поворотну фінансову допомогу, оскільки такі кошти не враховані у пункті 292.11 ПКУ. Вимоги підпункту 3 статті 292 ПКУ поширюються на платників ЄП, які залучають кошти інших суб’єктів господарювання».

Водночас у листі від 11.02.2013 р. № 1990/6/17-1216 ДПСУ демонструє вже іншу позицію: «В обліку особи, яка надала поворотну фінансову допомогу, податкові зобов’язання не змінюються як при її видачі, так і при її зворотному отриманні. Отже, сума поверненої поворотної фінансової допомоги не включається в дохід платника єдиного податку ». Причому податківці вказують і на таке: якщо поворотну фіндопомогу буде надано під проценти, то по суті вона є позикою. А позики мають право надавати лише фінансові установи, яким шлях до лав спрощенців закриває підпункт 6 підпункту 291.5.1 ПКУ.

Думка редакції. На нашу думку, у цій ситуації правильніше керуватися висновками листа ДПСУ від 11.02.2013 р. № 1990/6/17-1216 і краще взагалі уникати надання таких позик у статусі суб’єкта підприємництва

*Детальніше про питання обкладення єдиним податком поворотної фінансової допомоги див. у «ВД», 2013, № 12, с. 29.

Отримана єдиноподатником безповоротна фінансова допомога

Уключається до доходу, оскільки мається на увазі її неповернення. А оскільки у підпункті 3 пункту 292.11 ПКУ передбачено звільнення від уключення до доходу для ЄП для поворотної фінансової допомоги в разі її повернення протягом 12 календарних місяців, то безповоротну фінансову допомогу включаємо до доходу для ЄП.

При цьому датою виникнення доходу є дата її отримання

Кошти, отримані за внутрішніми розрахунками між структурними підрозділами

Не включаються до доходу (підпункт 2 пункту 292.11 ПКУ; розділ 240.04 ЄБПЗ)

Кредити

Не включаються до доходу (підпункт 3 пункту 292.11 ПКУ)

Допомога по тимчасовій непрацездатності, допомога по вагітності та пологах, компенсація роботодавцям частини сплачуваного ЄСВ, виплати чорнобильцям тощо

Не включаються до доходу (підпункт 4 пункту 292.11 ПКУ).

Також в ЄБПЗ ДПСУ зазначила, що сума допомоги з ФТВП, яка виплачується ФОП-ЄП на підставі лікарняного по догляду за хворою дитиною, не є виручкою від реалізації ФОП-ЄП і не є об’єктом обкладення ЄП, а отже, обкладається ПДФО на загальних підставах

Кошти, що надходять єдиноподатнику-покупцю від продавця за повернений товар

Не включаються до доходу (підпункт 5 пункту 292.11 ПКУ; розділ 240.04 ЄБПЗ)

Кошти, виплачені єдиноподатником-продавцем покупцю за повернений товар

Виключаються з доходу (підпункт 5 пункту 292.11 ПКУ).

Механізм виключення є можливим, коли повернення грошей відбувається при поверненні товарів, розірванні договору або за листом-заявою про повернення коштів.

Якщо продаж і повернення здійснені в різних податкових періодах, то в періоді продажу нараховується ЄП, а в періоді повернення коштів — перерахунок шляхом подання уточнень до раніше поданої декларації з ЄП або уточнення показників у складі звітної декларації за наступний податковий період, разом з якою заповнюється розрахунок податкового зобов’язання єдиного податку за минулий період, що уточнюється (розділ 108.08 ЄБПЗ). На нашу думку, уточнювати показники раніше поданої декларації не потрібно, достатньо зменшити дохід періоду, коли здійснено повернення. Річ у тім, що на момент подання декларації підприємство помилки не допустило — воно включило до доходу весь отриманий дохід, у тому числі той, який у подальшому буде повернено у зв’язку з поверненням товару

Суми коштів і вартість майна, унесені засновниками або учасниками платника ЄП до статутного капіталу такого платника

Не включаються до доходу (підпункт 8 пункту 292.11 ПКУ).

Якщо вносяться додаткові вклади до статутного капіталу, однак реєстрацію збільшення статутного капіталу не здійснено, то таку суму слід уключити до доходу як безоплатно отримані активи (пункт 292.3 ПКУ), якщо вноситься майно, або як безповоротна фінансова допомога, якщо вносяться грошові кошти

Суми надміру сплачених податків і зборів, ЄСВ, що повертаються єдиноподатнику з бюджетів або державних цільових фондів

Не включаються до доходу (підпункт 9 пункту 292.11 ПКУ)

Продаж цінних паперів

ЄП обкладається дохід у вигляді додатної різниці між отриманим ЮО-ЄП доходом від продажу окремого виду цінного паперу і понесеними (нарахованими) таким платником витратами при отриманні такого виду цінного паперу (розділ 108.04 ЄБПЗ; консультація у «ВПСУ», 2012, № 37, с. 23)

Продаж корпоративних прав

ЄП обкладається дохід у вигляді додатної різниці між отриманим доходом ЮО-ЄП від продажу корпоративних прав і понесеними (нарахованими) таким платником витратами у результаті придбання корпоративних прав (розділ 108.04 ЄБПЗ)

Повернення єдиноподатнику раніше внесених коштів при виході зі складу засновників іншої юридичної особи

Якщо єдиноподатнику у зв’язку з виходом зі складу засновників іншої юридичної особи повернені раніше внесені до статутного фонду кошти, які залишилися в розпорядженні після сплати податків і зборів, передбачених законодавством, то кошти не включаються до складу доходу платника єдиного податку (розділ 108.04 ЄБПЗ)

Дивіденди, отримані ЮО-ЄП, оподатковані згідно з нормами ПКУ

Не включаються до доходу (підпункт 10 пункту 292.11 ПКУ)

Дохід від продажу основних засобів

1. До доходу ЮО-ЄП уключається різниця між сумою коштів, отриманих від продажу основних засобів, і їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу (пункт 292.2 ПКУ).

2. Під час надходження часткових оплат до доходу сума різниці включається частинами — пропорційно сумі оплати, що надходить.

3. ЮО-ЄП має право продати основний засіб за ціною нижче оціночної — нормами ПКУ не передбачено обов’язкової умови з продажу основних засобів за ціною не нижче їх оціночної вартості.

4. На думку ДПСУ, ЮО-ЄП може без наслідків, з точки зору права роботи на ЄП, продати автомобіль, що значиться на його балансі, який є підакцизним товаром, що для спрощеної системи заборонено.

5. Не виникає дохід в ЮО-ЄП і при безоплатній передачі основних засобів іншій особі або фізичній особі (розділ 108.04 ЄБПЗ).

6. Що стосується ФОП-ЄП, то оподаткування продажу її рухомого та нерухомого майна здійснюється за правилами для звичайних фізичних осіб, прописаними в розділі IV ПКУ

Страхове відшкодування за пошкоджені основні засоби

Для ЮО-ЄП у розділі 108.04 зазначено, що в разі отримання ЮО-ЄП страхового відшкодування за пошкоджені основні засоби така сума включається до доходу такого платника податків у податковому періоді їх отримання.

Що стосується ФОП-ЄП, то отримані ними страхові виплати та відшкодування обкладаються для них за правилами обкладення ПДФО як для звичайних громадян (податковим агентом у цьому випадку є суб’єкт, який виплачує таку суму)

Відшкодування комунальних витрат

У розділі 108.04 ЄБПЗ податківці для ЮО-ЄП вказали, що сума комунальних платежів згідно з договором оренди відшкодовується орендарем окремо від орендної плати та включається до доходу орендодавця.

Для ФОП-ЄП групи 2 важливо, щоб можливість відшкодування комунальних витрат була прописана в договорі оренди. Якщо такої норми немає, то таку суму краще окремо не виділяти, а включити її до суми орендної плати, адже в будь-якому разі з цих сум сплачується ЄП

Компенсація прямих витрат або збитків, понесених у результаті порушення прав та інтересів єдиноподатника за виставленою претензією

Як зазначила ДПСУ в листі від 07.09.2012 р. № 1553/0/61-12/15-2216є, № 2728/0/71-12/15-2217є, якщо ЮО-ЄП отримує суму коштів у результаті задоволення претензій у порядку, установленому законом, як компенсацію прямих витрат або збитків, понесених у результаті порушення прав і інтересів, то вона не включає вказану суму до складу доходу. При цьому як аргумент ДПСУ зазначає, що у статті 292 ПКУ визначено перелік коштів, які є складовими доходу ЮО-ЄП, і в ньому не названо суму коштів, отриману в результаті задоволення виставленої претензії

Компенсація (відшкодування) за рішенням суду

На нашу думку, така сума не повинна включатися до доходу для ЄП за аналогією з доходом, отриманим за результатами задоволення претензії (ДПСУ проти доходу в цьому випадку — листи від 07.09.2012 р. № 1553/0/61-12/15-2216є, № 2728/0/71-12/15-2217є).

У ПКУ є окрема норма пункту 292.15 ПКУ, яка говорить про те, що при визначенні обсягу доходу, який надає право суб’єктові господарювання реєструватися платником ЄП та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування в наступному податковому (звітному) періоді, не включається дохід, отриманий як компенсація (відшкодування) за рішенням суду за всіма попередніми (звітними) періодами. Незважаючи на те, що в ній прямо не сказано, що з такої суми ЄП не сплачується, підставу так вважати надає нам пункт 292.14 ПКУ: «Визначення доходу здійснюється для цілей оподаткування єдиним податком та для надання права суб’єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування»

Дохід від заборонених для «спрощенки» видів діяльності, негрошових розрахунків, що перевищує дозволений обсяг доходу, а для груп 1 і 2 — отриманий від заборонених контрагентів або не зазначений у Свідоцтві ЄП

Уключається до доходу та обкладається за підвищеною ставкою ЄП:

— ФОП-ЄП — 15 %;

— ЮО-ЄП — подвійна ставка ЄП.

Додаткове обкладення таких доходів іншими податками не передбачено. З наступного кварталу єдиноподатник повинен повернутися на загальну систему оподаткування. Виняток — перевищення обсягу доходу, у цьому випадку є можливість перейти до старшої групи

ДОХІД У НЕГРОШОВІЙ ФОРМІ

Вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг)

Уключається до доходу єдиноподатників (пункт 292.3 ПКУ).

При цьому, на думку податківців, ЮО-ЄП уключають до складу доходу вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначену на рівні не нижче звичайної ціни на дату підписання акта приймання-передачі зазначених товарів, робіт, послуг (розділ 108.04 ЄБПЗ; «ВПСУ», 2012, № 37, с. 22)

Сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності

Уключають до свого доходу (пункт 292.3 ПКУ):

— ФОП-ЄП — платники «ПДВшного» ЄП: груп 3 (3 % ЄП) і 5 (5 % ЄП);

— усі ЮО-ЄП груп 4 і 6

Оскільки сума заборгованості платника ЮО-ЄП за розрахунками з підзвітною особою є кредиторською заборгованістю, то після закінчення строку позовної давності включається до складу доходу платника ЄП як безповоротна фінансова допомога (розділ 108.04 ЄБПЗ)

 

Сума ПДВ при списанні простроченої кредиторки не включається до доходу за умови, що ЮО-ЄП зареєстрований платником ПДВ (розділ 108.04 ЄБПЗ)

Сума кредиторської заборгованості, за якою не минув строк позовної давності та яка у зв’язку з ліквідацією ЮО-ЄП уже не надійде кредиторам

Позиція ДПСУ. Уключається до доходу (розділ 108.04 ЄБПЗ).

Думка редакції. Прямої норми для включення таких сум до доходу ПКУ не містить. У пункті 292.3 ПКУ йдеться лише про включення до доходу суми кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності. У цій же ситуації строк давності не минув.
З іншого боку, у зв’язку з ліквідацією підприємство вже ніколи не сплатить таку суму, тому податківці й наполягають на обкладенні сум заборгованості, яка фактично стала доходом для підприємства, яке ліквідується

Помилково зараховані на рахунок єдиноподатника кошти, згодом повернені

Помилково зараховані на рахунок грошові кошти не відповідають критеріям «грошового» доходу. Крім того, такі суми надходять на банківський рахунок без його відома.

Ураховуючи це, не можна говорити про виникнення доходу. У консультаціях, що втратили чинність, у розділах 107.04 і 108.04 ЄБПЗ зазначалося, що такі надходження не включаються до доходу ФОП-ЄП та ЮО-ЄП

 


Документи та скорочення

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

УПК № 1183 — Узагальнююча податкова консультація щодо порядку визначення складу доходів суб’єктів господарювання — фізичних осіб — платників єдиного податку, затверджена наказом ДПСУ від 24.12.2012 р. № 1183.

ЄП — єдиний податок.

ЄСВ — єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

ФТВП — Фонд соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

ФОП-ЄП — фізична особа — підприємець — платник єдиного податку.

ЮО-ЄП — юридична особа — платник єдиного податку.

КОРО — Книга обліку розрахункових операцій.

КОД  Книга обліку доходів.

КОДВ  Книга обліку доходів і витрат.

Свідоцтво ЄП  Свідоцтво платника єдиного податку.

«ВПСУ» — журнал «Вісник податкової служби України».

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі