Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Міжнародні транспортні послуги і ПДВ: частина 1

Редакція ВД
Власне Діло Грудень, 2013/№ 23
Друк
Стаття

Міжнародні транспортні послуги і ПДВ: частина 1

На перший погляд, ПДВ-облік перевезень є нескладним. Однак це не так. Іноді доводиться бути особливо уважним, адже транспортування охоплює цілий комплекс різноманітних послуг, порядок оподаткування яких залежить від місця поставки, що визначається «за своїми» правилами. У зв’язку з цим на особливостях ПДВ-обліку перевезень зупинимося детальніше (переважно приділяючи увагу «непростим» — міжнародним).

Людмила СОЛОШЕНКО, податковий експерт

Міжнародні перевезення

Так, для міжнародних перевезень установлено свої особливі правила. Згідно з підпунктом «е» пункту 185.1 ПКУ операції з постачання послуг з міжнародних перевезень вантажів, пасажирів і багажу залізничним, автомобільним, морським, річковим та авіаційним транспортом виокремлено в самостійний об’єкт оподаткування. При цьому, як передбачено підпунктом «а» підпункту 195.1.3 ПКУ, міжнародні перевезення вантажів, пасажирів і багажу залізничним, автомобільним, морським, річковим та авіаційним транспортом обкладаються ПДВ за ставкою 0 %.

Виходить, місце постачання в «міжнародному» випадку не має особливого значення (не є важливим), оскільки міжнародні перевезення згідно з установленим правилами обкладаються нульовим ПДВ.

Зверніть увагу

Нульова ставка ПДВ застосовується до всього маршруту міжнародного перевезення, підтвердженого єдиним міжнародним перевізним документом (питання 6 розділу II Узагальнюючої податкової консультації № 610, а також лист ДПСУ від 05.05.2012 р. № 12804/7/15-3417-05). Тому поділяти міжнародне перевезення на «закордонну» та «українську» частини для ПДВ-обліку не потрібно. За ставкою 0 % оподатковується весь маршрут (що пролягає як територією України, так і за її межами — від пункту відправлення до пункту призначення) за умови, що він здійснюється за єдиним міжнародним перевізним документом.

Згідно зі статтею 9 Закону № 1955 таким документальним підтвердженням міжнародного перевезення (єдиним міжнародним перевізним документом) можуть бути:

— міжнародна автомобільна накладна (CMR);

— залізничні накладна СМГС (накладна УМВС) і накладна ЦІМ (CIM);

— авіаційна вантажна накладна (Air Waybill);

— коносамент (Bill of Lading);

— вантажна відомість (Cargo Manifest);

— інші документи.

Причому, як підкреслювалося в Узагальнюючій податковій консультації № 610, оформлення міжнародного перевезення різними документами — залежно від відрізку маршруту — законодавством не передбачено.

Важливо

Усе зазначене вище (оподаткування за ставкою 0 %) стосується випадку, коли міжнародне перевезення здійснюється резидентом. А ось якщо міжнародне перевезення здійснює перевізник-нерезидент, то такі «нульові» правила оподаткування не працюють і, як роз’яснювалося в Узагальнюючій податковій консультації № 610, «нульові» податкові зобов’язання з вартості послуг міжнародного перевезення в такому разі не виникають (тобто міжнародне перевезення, здійснюване перевізником-нерезидентом, просто «випадає» з об’єкта оподаткування). Тому, наприклад, нараховувати «нульовий» ПДВ з нерезидентських послуг міжнародного перевезення та виписувати «нульову» податкову накладну, орієнтуючись на правила зі статті 208 ПКУ, одержувачу-резиденту (замовнику нерезидентського перевезення) у цьому випадку не потрібно (а в обліку замовник такі операції відображає як купівлі у неплатника ПДВ).

Внутрішні перевезення (територією України)

Внутрішні перевезення як звичайні послуги (підпункт «б» пункту 185.1 ПКУ) підпадають під дію «загального» пункту 186.4 ПКУ. Тому місце їх постачання визначається за місцем реєстрації постачальника (перевізника), у зв’язку з чим відповідно:

обкладаються ПДВ (за ставкою 20 %) послуги перевезення, що надаються перевізником-резидентом (незалежно від того, кому — замовнику-резиденту чи замовнику-нерезиденту — вони надаються);

не обкладаються ПДВ послуги перевезення, що надаються перевізником-нерезидентом, який не має постійного представництва на митній території України (незалежно від того, замовнику-резиденту чи замовнику-нерезиденту надаються послуги перевезення).

Зауважимо, що такого самого висновку щодо оподаткування перевезень, який відповідає законодавству, нарешті дійшли і контролюючі органи в Узагальнюючій податковій консультації № 610.

Транспортно-допоміжні послуги та послуги, пов’язані з перевезенням

За своїми «особливими» правилами визначають місце постачання послуг, супутніх перевізному процесу, — транспортно-допоміжних послуг (зокрема таких, як навантаження, розвантаження, перевантаження, складська обробка вантажів тощо), для повнішого переліку яких орієнтиром може бути код 52 «Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту» за КВЕД 009:2010.

Для таких випадків керуються нормами «спеціального» підпункту «а» підпункту 186.2.1 ПКУ, згідно з яким місце постачання таких послуг визначають за місцем їх фактичного постачання. А отже, якщо транспортно-допоміжні послуги:

— надаються на території України, то вони обкладаються ПДВ (за ставкою 20 %), незалежно від того, хто їх надає, — резидент чи нерезидент;

— надаються за межами України, то вони не підлягають обкладенню ПДВ (не є об’єктом), незалежно від того, ким — резидентом чи нерезидентом — вони надаються.

Таким чином, у цьому випадку все залежить від місця, де такі транспортно-допоміжні послуги фактично надаються.

У зв’язку з цим зауважимо: якщо такі послуги на митній території України надає, наприклад, нерезидент, то у одержувача-резидента виникне необхідність у нарахуванні з таких нерезидентських послуг ПДВ за ставкою 20 % у порядку, застереженому статтею 208 ПКУ. Це означає, що потрібно виписати податкову накладну в одному примірнику, уключити суми нарахованого ПДВ до податкових зобов’язань звітного періоду та віднести цю саму суму в наступному звітному періоді до податкового кредиту (пункт 198.2 ПКУ).

Зауважимо: аналогічні правила визначення місця постачання (за місцем фактичного надання) установлено також і для послуг, пов’язаних з перевезенням пасажирів і вантажів, у тому числі з постачанням продовольчих товарів і напоїв, призначених для споживання (підпункт «в» підпункту 186.2.1 ПКУ). У «залізничному» випадку, наприклад, як уточнювалося в підпункті 2 пункту 4 Порядку № 187, до таких належать збори за додаткові операції (ставки, відповідно до яких провадяться розрахунки з постачання підприємствами залізничного транспорту послуг, пов’язаних з перевезенням вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу).

Транспортно-експедиторські послуги

Окремо зазначимо: якщо до перевезення залучається експедитор, то для транспортно-експедиторських послуг працюють норми «спеціального» підпункту «ж» пункту 186.3 ПКУ. Зауважимо, що місце постачання таких послуг визначають за місцем реєстрації одержувача (замовника експедиторських послуг). А отже, послуги експедитора:

обкладаються ПДВ, якщо їх замовляє резидент;

не обкладаються ПДВ, якщо їх замовник є нерезидентом.

На це зверталася увага й в Узагальнюючій податковій консультації № 610.

Транзитні перевезення та послуги, пов’язані з транзитом

Послуги перевезення (переміщення) пасажирів і вантажів транзитом через митну територію України, а також послуги, пов’язані з такими транзитними перевезеннями (переміщенням), звільняються від оподаткування — пільгуються (пункт 197.8 ПКУ). Таким чином, щодо транзиту діє ПДВ-пільга, яка, як роз’яснювалося в Узагальнюючій податковій консультації № 610, застосовується до всього маршруту транзитного перевезення в цілому, без поділу його на відрізки «в межах» і «за межами» митної території України.

Щоправда (хоча Узагальнююча податкова консультація № 610 про це чомусь мовчить), якщо транзитне перевезення здійснюється перевізником-нерезидентом, то воно під ПДВ-пільгу не підпадає, оскільки (через постачальника-нерезидента) не є об’єктом оподаткування (тому правила статті 208 ПКУ для замовника такого перевезення — резидента не працюють і виписувати, скажімо, «пільгову» податкову накладну в одному примірнику замовнику-резиденту в цьому випадку за транзитними послугами нерезидента не потрібно).

Ще одна особливість «транзитного» випадку полягає в тому, що послуги, пов’язані з транзитними перевезеннями (як і самі перевезення), згідно з пунктом 197.8 ПКУ також пільгуються. Причому, як роз’яснювалося в Узагальнюючій податковій консультації № 610, ПДВ-пільга в цьому випадку також стосується і сторонніх учасників, залучених до транзитного перевезення, якщо вони, припустимо, «окремо» надають послуги, пов’язані з транзитом.

Щоправда, говорити про ПДВ-пільгу стосовно «пов’язаних з транзитом послуг», звичайно ж, є доречним, якщо місце їх постачання, визначене за правилами підпункту «а» підпункту 186.2.1 ПКУ (тобто «за місцем фактичного надання»), виявляється на митній території України (інакше такі послуги просто не будуть об’єктом обкладення ПДВ).

Також підпадають під ПДВ-пільгу та звільняються від оподаткування (пільгуються) і транс-портно-експедиторські послуги, пов’язані з транзитом (якщо, звичайно, з урахуванням правил підпункту «ж» пункту 186.3 ПКУ місце їх постачання знаходиться на митній території України, тобто їх замовником є резидент). А ось якщо транспортно-експедиторські послуги, пов’язані з транзитом, замовить нерезидент, то експедиторські послуги випадатимуть з об’єкта обкладення ПДВ і ПДВ-пільга до них (як до «необ’єкта») не застосовуватиметься.

А тепер підіб’ємо підсумок наведеного вище, узагальнивши ПДВ-облік перевезень і пов’язаних з перевезеннями транспортних послуг у таблиці. За нею легко зорієнтуватися стосовно місця постачання для цілей ПДВ-обліку та особливостей оподаткування.

Перевезення, послуги, пов’язані з перевезеннями, і ПДВ

Види послуг

Пункт ПКУ

Місце постачання визначається:

ПДВ з послуг:

Пере-везення:

внутрішні

п. 186.4

за місцем реєстрації постачальника (перевізника)

обкладаються ПДВ за ставкою 20 %, якщо перевізник є резидентом

не обкладаються ПДВ, якщо перевізник є нерезидентом (який не має постійного представництва в Україні)

міжнародні

пп. «а» і «в» п.п. 195.1.3

міжнародні перевезення залізничним, автомобільним, морським, річковим та авіаційним транспортом (уключаючи послуги з обслуговування повітряних суден, що виконують міжнародні рейси) обкладаються ПДВ за ставкою 0 % (якщо міжнародне перевезення здійснює нерезидент, ставка 0 % не застосовується, тобто операції під об’єкт обкладення ПДВ не підпадають)

транзитні

п. 197.8

транзитні перевезення через територію України, а також послуги, пов’язані з транзитними перевезеннями (уключаючи винагороду експедитора), звільняються від ПДВ (пільгуються) (якщо транзитне перевезення здійснює нерезидент, ПДВ-пільга не працює, тобто операції під об’єкт ПДВ не підпадають)

Транспортно-допоміжні послуги та послуги, пов’язані з перевезенням*

пп. «а» і «в» п.п. 186.2.1

за місцем фактичного постачання

обкладаються ПДВ за ставкою 20 %, якщо послуги фактично надані на території України

не обкладаються ПДВ, якщо послуги фактично надані за кордоном

Транспортно-експедиторські услуги*

п.п. «ж» п. 186.3

за місцем реєстрації одержувача (замовника експедиторських послуг)

обкладаються ПДВ за ставкою 20 %, якщо надаються замовнику-резиденту

не обкладаються ПДВ, якщо надаються замовнику-нерезиденту (який не має постійного представництва в Україні)

* Якщо послуги пов’язані з транзитом, то правила застосування пільги установлено п. 197.8 ПКУ.

 

Документи консультації

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Закон № 1955 — Закон України «Про транспортно-експедиторську діяльність» від 01.07.2004 р. № 1955-IV.

Порядок № 187 — Порядок внесення уповноваженими особами до бюджету податку на додану вартість з об’єктів оподаткування, що виникають у зв’язку з постачанням підприємствами залізничного транспорту послуг з їх основної діяльності, затверджений постановою КМУ від 02.03.2011 р. № 187.

КВЕД 009:2010 — ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності», затверджений наказом Держспоживстандарту від 11.10.2010 р. № 457 (діє з 01.01.2012 р.).

Узагальнююча податкова консультація № 610 — Узагальнююча податкова консультація щодо порядку оподаткування податком на додану вартість транспортно-експедиторської діяльності, затверджена наказом ДПСУ від 07.06.2012 р. № 610.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі