Міжнародні транспортні послуги і ПДВ: частина 2

Редакція ВД
Стаття

Міжнародні транспортні послуги і ПДВ: частина 2

У першій частині статті (див. «ВД», 2013, № 23, с. 33) ми детально розповіли про правила обкладення ПДВ послуг, пов’язаних з міжнародними перевезеннями. Тепер зупинимося на ще одному важливому моменті: заповненні податкової накладної, Реєстру та податкової декларації, а також наведемо числовий приклад обліку ПДВ.

Людмила СОЛОШЕНКО, податковий експерт

Транспортні послуги: заповнення податкової накладної, відображення в Реєстрі та декларації

Особливості ПДВ-обліку перевезень і послуг, пов’язаних з перевезеннями (виписки за транс­портними послугами податкових накладних (ПН), відображення в Реєстрі та декларації), розглянемо в табличній формі:

Відображення транспортних послуг у податковій накладній і ПДВ-звітності

Вид документа

Особливості заповнення

1

2

Перевезення:

внутрішні перевезення

ПН

1. ПН виписується в момент виникнення податкових зобов’язань

за першою з подій — отримання передоплати від замовника чи в момент надання послуг з перевезення (п. 187.1 ПКУ).

2. Якщо послуги перевезення надаються замовнику — неплатнику ПДВ, у верхній лівій частині в полі «Залишається у продавця (тип причини)» проставляється позначка «Х» і тип причини «02» (постачання неплатнику податку, п. 8 Порядку № 1379).

3. ПН заповнюється у звичайному порядку (у графі 3 ПН, зокрема, наводять відомості про перевезення, наприклад: «Вантажні перевезення», «Перевезення вантажів за маршрутом Харків — Полтава» тощо).

Якщо, припустимо, послуги перевезення вимірюються у вартісному виразі (грн.), то в ПН, зокрема (п. 12.5 Порядку № 1379):
— у графі 5 проставляють «грн.»; — у графі 6 зазначають «послуги»; — у графах 7, 8 і 12 відображають вартість послуг перевезення (графи 9 — 11 у ПН не заповнюються); — у графах 8 і 12 (за рядком III) зазначають суму ПДВ; — у графах 8 і 12 (за рядком IV) наводять загальну суму «з ПДВ» до сплати.

Якщо ж вартість перевезення, припустимо, виводиться з ціни за 1 км, то за рядком 1 ПН у графі 5 зазначають «км», у графі 6 проставляють кілометраж, у графі 7 — ціну за 1 км, а у графах 8 і 12 виводять загальну вартість перевезення без ПДВ

Реєстр виданих та отриманих ПН

До розділу I Реєстру дані складеної ПН уносяться у звичайному порядку,

тобто в Реєстрі: — у графах 1 і 3 наводиться порядковий номер ПН; — у графі 2 — дата виписки ПН; — у графі 4 — скорочене позначення виду документа — «ПН» (чи «ПН02» — у разі виписки ПН на перевезення, зроблені замовнику — неплатнику ПДВ, у тому числі нерезиденту); — у графах 5 і 6 — відомості про покупця (якщо покупець — неплатник ПДВ, у графі 5 записується «Постачання неплатнику податку», а у графі 6 проставляється «0»; консультація в розділі 130.23 ЄБПЗ); — у графі 7 — вартість перевезення «з ПДВ»; — у графах 8 і 9 — відповідно вартість перевезення «без ПДВ» і сума ПДВ (графи 10 — 12 розділу I Реєстру не заповнюються)

Декларація з ПДВ

Внутрішні перевезення, що оподатковуються за ставкою ПДВ 20 %, відображаються в рядку 1 декларації з ПДВ

міжнародні перевезення

ПН

До складання ПН на міжнародні перевезення застосовуються загальні, описані вище правила, з тією тільки різницею, що вартість міжнародного перевезення, яка обкладається ПДВ за ставкою 0 %, відображається в «нульовій» графі 9 ПН (графи 8, 10, 11 в ПН не заповнюються). При цьому: — у графах 9 і 12 (за рядком III) ПН проставляється «0» — нуль, — у графах 9 і 12 (за рядком IV) ПН — загальна сума «до сплати».

Якщо послуги міжнародного перевезення надаються замовнику-нерезиденту, то в шапці ПН проставляють тип причини «02», зазначають найменування та місцезнаходження (країну) нерезидента, а в податковому номері покупця та номері Свідоцтва платника ПДВ покупця (у правій крайній клітинці) проставляють «0» — нуль

Реєстр виданих та отриманих ПН

До розділу I Реєстру дані «міжнародної» ПН заносяться у звичайному порядку (аналогічному розглянутому вище). При цьому заповнюються графи 2 — 7 і графа 10 (графи 8, 9, 11, 12 розділу I Реєстру не заповнюються)

Декларація з ПДВ

Міжнародні перевезення, що обкладаються ПДВ за ставкою 0 %, відображаються в рядку 2.2 декларації з ПДВ

транзитні перевезення

ПН

До заповнення ПН при транзитних перевезеннях застосовуються загальні правила, з тією тільки різницею, що вартість «пільгових» транзитних перевезень, які звільняються від обкладення ПДВ, відображається в «пільговій» графі 11 ПН.

При цьому в графі 11 (за рядком III) ПН робиться запис «Без ПДВ» з обов’язковою вказівкою (у виносці 3 до ПН) на звільняючий пункт ПКУ (п. 10 Порядку № 1379), тобто у «транзитному» випадку, наприклад, «Звільнення від оподаткування згідно з п. 197.8 ПКУ» (графи 8 — 10 у ПН не заповнюються)

Реєстр виданих та отриманих ПН

До розділу I Реєстру дані «транзитної» ПН заносяться у звичайному порядку.

При цьому заповнюються графи 2 — 7 і графа 11 (графи 8 — 10 і 12 розділу I Реєстру не заповнюються)

Декларація з ПДВ

Транзитні перевезення, що звільняються від оподаткування, відображаються у рядку 5 декларації з ПДВ, а також додатка Д6

Транспортно-допоміжні послуги і послуги, пов’язані з перевезенням

ПН

Під час заповнення ПН керуються загальними правилами, зокрема, заповнюючи за транспортно-допоміжними послугами: — що оподатковуються за ставкою 20 % (надані на території України) — графи 7, 8 і 12 ПН; — звільненими від оподаткування (наприклад, пов’язаними з транзитними перевезеннями) — графи 7 і 11 ПН.

На «необ’єктні» постачання ПН не виписується.

Принагідно нагадаємо: на оподатковувані операції та операції, звільнені від оподаткування (пільгові), виписуються окремі податкові накладні; заповнення в одній ПН одночасно графи 11 і граф 8, 9 і 10 не допускається (п. 9 Порядку № 1379). А ось на операції, що обкладаються за різними ставками (20 % і 0 %), може виписуватися одна ПН (хоча податківці говорили про виписку двох ПН, див. запитання 8 розділу II Узагальнюючої податкової консультації № 610)

Реєстр виданих та отриманих ПН

Залежно від порядку оподаткування транспортно-допоміжні послуги і послуги, пов’язані з перевезенням, відображаються: — оподатковувані за ставкою 20 % — у графах 8 і 9 розділу I Реєстру; — звільнені від оподаткування (пільгові) — у графі 11 розділу I Реєстру

Декларація з ПДВ

Залежно від порядку оподаткування транспортно-допоміжні послуги і послуги, пов’язані з перевезенням, можуть відображатися в «загальному оподатковуваному» рядку 1, «пільговому» рядку 5 або «необ’єктному» рядку 4 декларації з ПДВ

 

Особливості оподаткування транспортних послуг розглянемо на прикладі.

Приклад. Згідно з укладеним договором перевезення підприємець (український перевізник) надає замовнику послуги з міжнародного автоперевезення вантажів за маршрутом Харків — Познань (Україна — Польща).

Вартість транспортних послуг становить 27000 грн. і включає:

1) міжнародне перевезення вантажів за маршрутом Харків — Познань вартістю 25000 грн. (ПДВ — 0 %);

2) навантажувально-розвантажувальні роботи вартістю 2000 грн., у тому числі:

— на території України — вартістю 1200 грн. (у тому числі ПДВ — 200 грн.);

— на території Польщі — вартістю 800 грн. (без ПДВ, об’єктом оподаткування не є).

У обліку ПДВ операції відображатимуться таким чином.

У підприємця-перевізника:

1. Отримано грошові кошти від замовника за договором перевезення (передоплата) у сумі 27000,00 грн.

2. Підприємець виписує податкову накладну на операції, оподатковувані за ставками 20 % і 0 %, відображає податкові зобов’язання в Реєстрі:

— з вартості навантажувально-розвантажувальних робіт на території України (за ставкою 20 %) у сумі 200,00 грн.;

— з вартості міжнародного перевезення вантажів (за ставкою 0 %) — 0,00 грн.

У підприємця-замовника:

1. Перераховано передоплату перевіз­нику за договором перевезення в сумі 27000,00 грн.

2. Відображено в Реєстрі податковий кредит з ПДВ (з оподатковуваних операцій, на підставі виписаної перевізником ПН):

— з вартості навантажувально-розвантажувальних робіт на території України (за ставкою 20 %) у сумі 200,00 грн.;

— з вартості міжнародного перевезення (за ставкою 0 %) — 0,00 грн.

Документи консультації

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Порядок № 1379 — Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 01.11.2011 р. № 1379.

Узагальнююча податкова консультація № 610 — Узагальнююча податкова консультація про порядок оподаткування на додану вартість транспортно-експедиторської діяльності, затверджена наказом ДМСУ від 07.06.2012 р. № 610.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі