Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Довідник підприємця. Відображення окремих доходів у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ

Редакція ВД
Власне Діло Липень, 2013/№ 14
Друк
Довідкова інформація

Відображення окремих доходів у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ

 

На продовження теми щодо заповнення форми № 1ДФ, розпочатої на с. 23 цього номера, у довіднику ми наведемо перелік видів виплат та ознаки доходу, що відповідають таким виплатам.

 

№ з/п

Вид виплати

Ознака доходу*:

що обкладається ПДФО у джерела виплати

що не обкладається ПДФО у джерела виплати

1

2

3

4

1

Заробітна плата (у натуральній і грошовій формі, нарахована як основним працівникам, так і сумісникам), у тому числі (підпункт 164.2.1 ПКУ):

101

— усі виплати, що входять до фонду оплати праці згідно з Інструкцією № 5 (за винятком деяких доходів, для яких передбачено окрему ознаку доходу)

— оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця

— відпускні

— суми, нараховані працівнику за час затримки розрахунку при звільненні

— компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством
(у тому числі компенсація за невикористану відпустку, компенсація за затримку виплати заробітної плати), а також суми індексації

У разі якщо роботодавець за заявою працівника перераховує частину його заробітної плати на пенсійний вклад такого працівника або на його рахунок учасника фонду банківського управління, відкриті відповідно до Закону № 1674, то така частина заробітної плати з ознакою «101» не зазначається, а відображається в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ окремо з ознакою доходу «172». Пов’язано це з тим, що відповідно до пункту 4 підрозділу 1 розділу XX ПКУ така частина зарплати, що перераховується на зазначені цілі, не підлягає оподаткуванню і відповідно не включається до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

2

Суми винагород і інших виплат, нарахованих (виплачених) фізичній особі відповідно до умов цивільно-правових договорів, за винятком виплат за цивільно-правовими договорами, для яких передбачено окремі ознаки
(див. таблицю далі) (підпункт 164.2.2 ПКУ).

Виплата доходу особі, що провадить незалежну професійну діяльність, яка не надала довідку за формою № 4-ОПП

102

Пунктом 178.5 статті 178 ПКУ визначено, що при виплаті податковими агентами фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність, доходів, безпосередньо пов’язаних з такою діяльністю, податок на доходи у джерела виплати не справляється в разі надання такою фізичною особою копії довідки про взяття її на податковий облік як фізичної особи, що провадить незалежну професійну діяльність.

Якщо ж особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, не надає податковому агенту при виплаті їй доходу копію довідки про взяття на облік за формою № 4-ОПП, податковий агент повинен нарахувати та утримати податок на доходи фізичних осіб з такої особи на загальних підставах за ставками, визначеними пунктом 167.1 статті 167 ПКУ (15 % та/або 17 %), і відобразити таку суму виплаченого доходу в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «102».

Зверніть увагу: під ознакою «102» не зазначаються суми виплат за цивільно-правовими договорами, які податкові агенти за заявою фізичної особи перераховують на пенсійний вклад такої особи або на його рахунок учасника фонду банківського управління, відкриті відповідно до Закону № 1674. Така частина винагороди відображається з ознакою доходу «172».

3

Роялті (доходи від продажу об’єктів майнових і немайнових прав, зокрема інтелектуальної (промислової) власності, і прирівняні до них права, доходи у вигляді сум авторської винагороди, іншої плати за надання права на користування чи розпорядження іншим особам нематеріальним активом (творами науки, мистецтва, літератури або іншими нематеріальними активами), об’єкти права інтелектуальної (промислової) власності та прирівняні до них права (далі — роялті), у тому числі отримані спадкоємцями власника такого нематеріального активу) (підпункт 164.2.3 ПКУ)

103

4

Виплати за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності:

— допомога по тимчасовій непрацездатності (абзац третій підпункту 169.4.1 ПКУ, лист ДПАУ від 19.01.2011 р. № 697/6/17-0715)

101

— допомога по вагітності та пологах (підпункт 165.1.1 ПКУ)

128

— допомога на поховання (підпункт 165.1.22 ПКУ)

146

5

 

Матеріальна допомога:

— матеріальна допомога, що надається згідно з положеннями колективного договору, або матеріальна допомога, що має систематичний характер і надається всім або більшості працівників

101

Така матеріальна допомога включається до фонду оплати праці у складі інших заохочувальних і компенсаційних виплат згідно з підпунктом 2.3.3 Інструкції № 5.

нецільова благодійна допомога, у тому числі матеріальна (підпункт 170.7.3 ПКУ)

126

169

У 2013 році не обкладається ПДФО нецільова благодійна допомога, у тому числі матеріальна, якщо: 1) вона надається юридичною або фізичною особою, яка є резидентом України; 2) її сума сукупно за 2013 рік не перевищує 1610 грн. (підпункт 170.7.3 ПКУ). У разі невиконання першої умови вся сума нецільової благодійної допомоги включатиметься до оподатковуваного доходу платника податків. Якщо ж не виконується друга умова, то частина нецільової благодійної допомоги в розмірі 1610 грн. не обкладатиметься ПДФО, а частина, що перевищує зазначену суму, увійде до складу оподатковуваного доходу одержувача. У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ неоподатковувана нецільова благодійна допомога (її частина) відображається з ознакою доходу «169», оподатковувана (її частина) — з ознакою доходу «126».

— допомога на поховання померлого працівника, що надається його роботодавцем (підпункт «б» підпункту 165.1.22 ПКУ)

126

146

Згідно з підпунктом «б» підпункту 165.1.22 ПКУ не включаються до оподатковуваного доходу та відображаються з ознакою доходу «146» кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання померлого платника податку його роботодавцем за останнім місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію) такого платника податків у розмірі, що не перевищує у 2013 році 3220 грн. Якщо сума наданої допомоги на поховання перевищила зазначений розмір, то сума перевищення обкладається ПДФО та відображається з ознакою доходу «126».

— допомога на поховання родича працівника, що надається роботодавцем такого працівника

126

6

Вихідна допомога, що виплачується роботодавцем при звільненні працівників

127

З роз’яснень, наведених в листі ДПАУ від 09.03.2011 р. № 4628/6/17-0715, можна зробити висновок, що для цілей обкладення ПДФО вихідна допомога, що виплачується в разі звільнення працівника, уключається до оподатковуваного доходу у складі інших оподатковуваних доходів (підпункт 164.2.18 ПКУ) і, отже, відображається в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «127».

7

Суми надміру витрачених і своєчасно не повернених грошових коштів, які були видані працівнику на відрядження чи під звіт (підпункт 164.2.11 ПКУ)

118

8

Аліменти (за винятком виплати аліментів нерезидентом, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано ВР України) (підпункт 165.1.14 ПКУ)

140

Звертаємо увагу: роботодавцю платника аліментів необхідно отримати від останнього копію ідентифікаційного номера (реєстраційного номера облікової картки платника податків) одержувача аліментів, оскільки саме він зазначається у графі 2 Податкового розрахунку за формою № 1ДФ.

9

 

Подарунки:

— подарунки в натуральній формі

101 (126)

160

Не підлягає оподаткуванню на підставі підпункту 165.1.39 ПКУ і відображається з ознакою доходу «160» вартість негрошових подарунків, якщо їх вартість у 2013 році не перевищує з розрахунку на місяць 573,50 грн.

Якщо вартість такого подарунка перевищить зазначену суму, то сума перевищення з урахуванням «натурального» коефіцієнта підлягає обкладенню ПДФО. Причому, на нашу думку, якщо негрошовий подарунок надається працівнику, то його оподатковувана сума на підставі підпункту 2.3.2 Інструкції № 5 включається до фонду оплати праці у складі інших заохочувальних і компенсаційних виплат і відображається в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «101» у складі заробітної плати.

Якщо ж дарування відбувається за договором дарування, тобто в межах цивільно-правових відносин, сторонами якого виступають фізична та юридична особи, то вартість подарунка, що підлягає обкладенню ПДФО, уключається до доходу фізичної особи у вигляді додаткового блага та відображається з ознакою доходу «126».

Водночас звертаємо вашу увагу: не виключено, що податківці можуть розглядати подарунок як додаткове благо (див. лист ДПСУ від 08.10.2012 р. № 2972/0/51-12/17-1115).

подарунки у грошовій формі

101 (126)

Якщо подарунок надається працівнику у грошовій формі, то він повністю включається до оподатковуваного доходу такого працівника незалежно від суми виплати. Оформити надання такого подарунка можна, наприклад, у вигляді премії, що дозволить вирішити всі питання щодо відображення цієї виплати у складі витрат підприємства (підприємця). У цьому випадку премія (одноразове заохочення, не пов’язане з конкретними результатами праці) на підставі
підпункту 2.3.2 Інструкції № 5 увійде до фонду оплати праці у складі інших заохочувальних і компенсаційних виплат, а роботодавець відобразить суму нарахованої (виплаченої) премії з ознакою доходу «101».

Грошовий подарунок непрацівнику підприємства (підприємця) відображається з ознакою доходу «126».

10

Дохід від надання майна в оренду (суборенду):

— дохід від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) (підпункт 164.2.5 ПКУ)

106

— дохід від надання в оренду (суборенду) земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю)

106

— дохід від надання в оренду рухомого майна

102

Оскільки окремого коду для відображення доходу від надання в оренду рухомого майна (орендної плати) Порядком № 1020 не передбачено, то, на нашу думку, його слід відображати з ознакою доходу «102» як дохід, отриманий відповідно до умов цивільно-правового договору.

11

Дохід від продажу (обміну) майна:

— дохід від продажу (обміну) нерухомого майна

104

104

Звертаємо увагу: не обкладається ПДФО на підставі пункту 172.1 ПКУ дохід, отриманий платником податку від продажу об’єкта нерухомості, якщо стосовно такого об’єкта одночасно виконуються такі три умови: 1) об’єктом продажу є: житловий будинок, квартира або їх частини, кімната, садовий (дачний) будинок (уключаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельна ділянка, що не перевищує норму безоплатної передачі, визначену пунктом 1 статті 121 ЗКУ, залежно від її призначення; 2) продаж здійснюється не частіше одного разу протягом звітного податкового року; 3) об’єкт продажу перебував у власності платника податку понад три роки, за винятком майна, отриманого таким платником податків у спадщину. При цьому дохід від відчуження господарсько-побутових споруд, які розташовані на одній ділянці з житловим або садовим (дачним) будинком і продаються разом з ним, для цілей оподаткування окремо не визначається. Якщо хоча б одна з перелічених умов не дотримується, дохід від продажу нерухомості включається до оподатковуваного доходу платника податку. А ось у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ податківці у своїх усних консультаціях рекомендують відображати дохід, який як обкладається, так і не обкладається ПДФО, з ознакою «104».

— дохід від продажу (обміну) рухомого майна

105

105

Згідно з пунктом 173.2 ПКУ, як виняток, не обкладається дохід, отриманий платником податків від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда. Доходи від продажу інших об’єктів рухомого майна, а також дохід від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року двох і більше об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, підлягає оподаткуванню. Однак, на нашу думку, незалежно від того, обкладається такий дохід від продажу (обміну) рухомого майна ПДФО чи ні, у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ він повинен відображатися з ознакою доходу «105».

12

 

Фінансова допомога:

— основна сума поворотної фіндопомоги, наданої фізичною особою іншим особам, яка повертається йому;
— основна сума поворотної фінансової допомоги,
що отримується фізичною особою

107 (126)

153

Основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податків іншим особам, яка повертається йому, а також основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку, не включаються до його оподатковуваного доходу на підставі підпункту 165.1.31 ПКУ. Однак її суму податковий агент зобов’язаний відобразити в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «153».

У разі неповернення фізичною особою суми позики та визнання її доходом податковий агент відображає її з ознакою доходу «107» (якщо минув строк позовної давності) або з ознакою «126» (якщо борг анульовано за самостійним рішенням кредитора) без заповнення граф 4 і 4а. Сплату ПДФО з таких доходів фізична особа здійснює самостійно на підставі даних річної декларації про майновий стан і доходи (підпункт 164.2.7 ПКУ, підпункт «д» підпункту 164.2.17 ПКУ).

суми безповоротної фінансової допомоги

126

13

Виплати фізичним особам — підприємцям

Х

157

Щоб уникнути подвійного оподаткування, фізична особа — підприємець повинна надавати податковим агентам, з якими має господарські стосунки, копію документа, що підтверджує його державну реєстрацію. Таким документом може бути копія виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних і фізичних осіб — підприємців. Якщо фізична особа — підприємець працює на спрощеній системі оподаткування, то таким документом може бути копія свідоцтва про сплату єдиного податку.

14

Виплати приватним нотаріусам (особам, які провадять незалежну професійну діяльність)

ознака доходу

157

При виплаті фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність, доходів, безпосередньо пов’язаних з такою діяльністю, ПДФО у джерела виплати не справляється в разі надання такою фізичною особою копії довідки про узяття на облік платника податків за формою № 4-ОПП, в якій перед прізвищем, ім’ям і по батькові фізичної особи — нотаріуса має бути зазначений вид професійної діяльності — «Приватний нотаріус» (пункт 178.5 ПКУ).

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ податковий агент відображає виплачений приватному нотаріусу дохід від надання нотаріальних послуг з ознакою доходу «157».

Якщо з будь-яких причин зазначену довідку не було отримано, то податковий агент зобов’язаний утримати ПДФО з доходу приватного нотаріуса в загальному порядку за ставкою 15 (17) %. І ось у цьому випадку виникає запитання: з якою ознакою доходу відображати в Податковому розрахунку дохід, з якого було утримано ПДФО? Згідно з роз’ясненням представників ДПСУ, якщо на документі, що підтверджує отримання доходу фізичною особою, стоїть печатка із зображенням Державного Герба України, яка містить слова «приватний нотаріус», його прізвище, ім’я та по батькові, назву нотаріального округу, та надані і зазначені в такому документі послуги пов’язані з провадженням нотаріальної діяльності, то в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ такий дохід відображається з ознакою доходу «157» як дохід, пов’язаний з провадженням незалежної професійної діяльності.
В іншому випадку в Податковому розрахунку слід зазначити ту ознаку доходу, яка відповідає доходу, отриманому фізичною особою.

* Оскільки Порядком № 1020 ознаки присвоєно не всім доходам, які може бути нараховано (надано, виплачено) платникам податків, то завжди існує ймовірність того, що думка податкового агента може не збігатися з думками представників податкових органів, які проводять перевірку, щодо правильності проставленої ознаки доходу. У зв’язку з цим цікавою, на нашу думку, для читачів буде постанова Вінницького апеляційного адміністративного суду від 13.12.2012 р. у справі № 2270/5907/12. У ній цей суд дійшов висновку: зі змісту пункту 119.2 ПКУ випливає, що платник податків несе відповідальність у разі допущення помилки, яка полягає в заниженні або завищенні, іншому перекрученні дійсних даних
про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, або про суми утриманого з них податку. Оскільки
наявність помилки в ознаці доходу ніяк не впливає на податкові зобов’язання податкового агента, то це свідчить
про відсутність у діях податкового агента ознак порушення, відповідальність за яке передбачена
пунктом 119.2 ПКУ
. Отже, у разі виникнення спору з контролюючими органами є ймовірність відстояти свою позицію в судовому порядку.

 


Документи консультації

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Закон № 1674  — Закон України «Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд» від 20.04.2000 р. № 1674-III.

Порядок № 1020  — Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку, затверджений наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1020.

Інструкція № 5 — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі