Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Юридична підтримка. Що і як перевіряє Держгірпромнагляд

Редакція ВД
Власне Діло Липень, 2013/№ 14
Друк
Стаття

Що і як перевіряє Держгірпромнагляд

 

Для тих, кого перевіряють, завжди актуально більше знати про перевіряючих. Є такий держорган — Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України (далі — Держгірпромнагляд). Підприємців часто «збиває з пантелику» його назва, адже на перший погляд може здатися, що цей орган стосується виключно гірничих або промислових сфер. Це не зовсім так.

У цій статті розглянемо права Держгірпромнагляду, як і з яких питань він може перевіряти всіх підприємців.

Анастасія ХМЕЛЕВИЧ, консультант газети «Власне Діло»

 

Документи статті

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Закон № 877 — Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 р. № 877-V.

Закон № 4448 — Закон України «Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб — підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності» від 23.02.2012 р. № 4448-VI.

Закон про охорону праці — Закон України «Про охорону праці» від 14.10.92 р. № 2694-XII.

Положення № 826 — Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України, затверджене наказом МНС від 11.08.2011 р. № 826.

Положення № 408 — Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України, затверджене Указом Президента України від 06.04.2011 р. № 408/2011.

 

Права Держгірпромнагляду

Держгірпромнагляд є профільним держорганом у сфері контролю з питань охорони праці.

Права посадових осіб Держгірпромнагляду в частині здійснення нагляду у сфері охорони праці закріплені в статті 39 Закону про охорону праці:

безперешкодно відвідувати підконтрольні об’єкти та виробництва підприємців, які відповідно до законодавства використовують найману працю, та здійснювати в присутності роботодавця або його представника перевірки додержання законодавства з охорони праці;

одержувати від підприємця письмові чи усні пояснення, висновки експертних обстежень, ауди-торських перевірок, матеріали та інформацію про забезпечення охорони праці, звіти про рівень і стан профілактичної роботи, причини порушень законодавства та вжиті заходи щодо їх усунення;

видавати обов’язкові для виконання приписи (розпорядження) про усунення порушень і недоліків у сфері охорони праці;

забороняти, зупиняти, припиняти, обмежувати експлуатацію окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, будівель, споруд, приміщень, випуск та експлуатацію машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів праці, а також виконання певних робіт, застосування нових небезпечних речовин, реалізацію продукції, а також скасовувати або припиняти дію виданих дозволів і ліцензій Держгірпромнаглядом до усунення порушень, які створюють загрозу життю працюючих;

притягати до адміністративної відповідальності винних у порушенні законодавства про охорону праці;

— надсилати роботодавцям подання про невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді, передавати матеріали органам прокуратури для притягнення цих осіб до відповідальності згідно із законодавством

 

Зверніть увагу! Держгірпромнагляд перевіряє роботодавців, зокрема, підприємців, які використовують найману працю, на предмет якості охорони праці. Це означає, що підприємець, який не використовує працю найманих працівників, до поля зору цього органу може й не потрапити.

Проте якщо у підприємця є, наприклад, ліцензія на будівництво або вантажопідйомна техніка (наприклад, крани), у нього також можуть проводитися перевірки. Ще один приклад: інспектори Держгір-промнагляду перевіряють атракціони (такі як гойдалки та каруселі), а надувні гірки та батути не входять до сфери їх компетенції.

Загалом, навіть якщо у підприємця немає найманих працівників, але є будь-який потенційно небезпечний об’єкт, то не варто дивуватися візитам та перевіркам інспекторів Держгірпромнагляду.

 

Особливості проведення перевірок Держгірпромнагляду

Наведені вище права інспекторів Держгірпромнагляду повинні реалізовуватися не довільно, а згідно з установленим та закріпленим у нормативних актах порядком.

Нормативною основою проведення перевірок органами Держгірпромнагляду є: КЗпП, Закон про охорону праці, Закон № 877, Положення № 408, Положення № 826 (див. лист Держгірпромнагляду від 18.05.2011 р. № 1/03-7.2-9/5/3450).

Зверніть увагу! Відповідно до пункту 2.2 Положення № 826 державний нагляд здійснюється шляхом проведення планових та позапланових перевірок:

— фізичних осіб, які використовують найману працю;

— окремих виробничих об’єктів — виробничих цехів і дільниць, машин та механізмів, промислових дільниць, інших відокремлених виробничих підрозділів.

Планова або позапланова перевірка повинна здійснюватися у присутності самого підприємця.

При проведенні перевірок підприємець повинен надавати інспектору Держгірпромнагляду всю необхідну інформацію, пояснення, довідки, матеріали з питань, що виникають.

Далі поговоримо про нюанси планових та позапланових перевірок.

 

Планові перевірки

Планові перевірки здійснюються згідно з графіками проведення перевірок відповідно до річних або квартальних планів Держгірпромнагляду та його територіальних органів, їх структурних підрозділів, які повинні затверджуватися до 1 грудня року, що передує плановому, або до 25-го числа останнього місяця кварталу, що передує плановому (пункт 2.4 Положення № 826).

Обов’язковою умовою проведення планової перевірки є попереднє повідомлення підприємця про її проведення (частина 4 статті 5 Закону № 877). У разі перевірки окремих виробничих об’єктів просто в повідомленні зазначається, які саме об’єкти та в які строки перевірятимуться.

Як зазначено в пункті 2.16 Положення № 826, повідомлення здійснюється не менше ніж за 10 днів до дня початку перевірки шляхом або надіслання рекомендованого листа чи телефонограми, або вручення повідомлення особисто підприємцю. Аналогічну вимогу містить частина 4 статті 5 Закону № 877.

У разі неповідомлення про планову перевірку у встановлений строк підприємець має право не допускати інспектора до її проведення (пункт 2.16 Положення № 826).

При цьому планова перевірка передбачає всебічну перевірку всіх виробничих об’єктів підприємця (пункт 2.7 Положення № 826).

 

Позапланові перевірки

Що стосується позапланових перевірок, то підставами для їх проведення у підприємців можуть стати (пункт 2.5 Положення № 826):

— подання підприємцем письмової заяви до територіального органу Держгірпромнагляду для здійснення заходів державного нагляду за його бажанням;

— ненадання підприємцем у встановлений строк документів обов’язкової звітності довідка 1 без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, що перешкоджали наданню таких документів;

— виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов’язкової звітності, поданих підприємцем;

— перевірки виконання підприємцем приписів, розпоряджень Держгірпромнагляду щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів держнагляду;

звернення фізичних та юридичних осіб про порушення підприємцем вимог законодавства. Позаплановий захід у цьому випадку здійснюється лише за наявності згоди центрального апарату Держгірпромнагляду України;

— настання аварії, смерті потерпілого унаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, пов’язаного з діяльністю підприємця;

— в інших випадках, передбачених законами України.

 

Як свідчить статистика, яку наводить Держгір-промнагляд на своєму сайті (www.dnop.kiev.ua), найчастіше підставою для проведення позапланових перевірок стають факти аварій та настання нещасних випадків на виробництві.

Незважаючи на те, що в статті 39 Закону про охорону праці зазначено: перевіряючі можуть безперешкодно відвідувати підконтрольні об’єкти, це зовсім не означає, що такі перевірки можуть бути несанкціонованими. Ситуація, в якій інспектор у будь-який час доби «убачив» підставу вважати підприємця таким, що підлягає інспектуванню, зайшов до нього та у присутності свідків або без них розпочав позапланову перевірку, неприпустима.

Позапланова перевірка не може бути всебічною (на відміну від планової). Предмет позапланової перевірки обмежений виключно тими питаннями, необхідність з’ясування яких стала підставою для здійснення перевірки (пункт 2.8 Положення № 826). Відповідно суб’єкт господарювання може відмовити перевіряючим у наданні документів або в обстеженні приміщень, а також у наданні усних пояснень, якщо вони не стосуються питань, що стали предметом позапланової перевірки.

 

Мораторій на перевірки Держгірпромнагляду

Про мораторій на перевірки для більшості підприємців, який на сьогодні діє завдяки Закону № 4448, ми детально писали у «ВД», 2012, № 21, с. 18.

Нагадаємо, що Законом № 4448 запроваджено заборону на проведення планових і позапланових перевірок, ревізій, оглядів та інших заходів держнагляду щодо підприємців, які не є платниками ПДВ, і водночас діяльність яких не віднесена до високого ступеня ризику.

Зверніть увагу! Незважаючи на недостатню чіткість законодавчих приписів, вони все ж дозволяють зробити висновок, що передбачені зазначеним Законом обмеження на проведення перевірок поширюються як на єдиноподатників, так і на загальносистемників.

Також важливо зазначити, що це обмеження поширюється у тому числі і на перевірки дотримання законодавства у сфері охорони праці. На нашу думку, мораторій стосується як планових, так і позапланових перевірок Держгірпромнагляду.

 

За результатами перевірки…

За результатами перевірки підприємця може бути:

1) оформлено розпорядження (акт) з виявленими порушеннями, на усунення яких може бути надано близько місяця. Щодо порушень має бути складено відповідь з конкретними строками та відповідальними за усунення;

2) винесено постанову про накладення штрафу за адміністративне правопорушення;

3) видано наказ про анулювання дозволу або ліцензії Держгірпромнагляду;

4) подано подання роботодавцю про невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді;

5) винесено постанову прокурором про порушення кримінальної справи щодо посадових осіб, матеріали про вчинення правопорушень якими були раніше передані перевіряючими до органів прокуратури.

Усі ці документи можуть бути оскаржені керівнику територіального органу інспекції, в організації вищого рівня та в суді в загальному порядку згідно із законодавством.

 

Висновки

1. Держгірпромнагляд є профільним держорганом у сфері контролю з питань охорони праці.

2. Якщо у підприємця є наймані працівники, то він стає автоматично підконтрольним Держгірпромнагляду на предмет якості охорони праці. А якщо у підприємця немає найманих працівників, але є будь-який потенційно небезпечний об’єкт, то йому також не варто дивуватися візитам та перевіркам інспекторів Держгірпромнагляду.

3. Держгірпромнагляд здійснюється шляхом проведення планових та позапланових перевірок.

4. Планова або позапланова перевірка повинна здійснюватися у присутності самого підприємця.

5. Законом № 4448 установлено мораторій на проведення планових та позапланових перевірок Держгірпромнагляду підприємців (єдиноподатників та загальносистемників), які одночасно:

— не є платниками ПДВ;

— ведуть діяльність, не віднесену до високого ступеня ризику.


Довідкова інформація (довідка)

1 Під документами обов’язкової звітності розуміються виключно повідомлення про усунення зазначених у раніше виписаному приписі (розпорядженні) порушень, а також інші документи, які суб’єкти господарювання зобов’язані надавати органам Держгірпромнагляду у випадках, передбачених законодавством.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі