Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Ви запитували на семінарі. Постачання обідів юридичній особі: чи можна працювати на єдиному податку у групі 2

Редакція ВД
Власне Діло Травень, 2013/№ 9
Друк
Відповідь на запитання

Постачання обідів юридичній особі: чи можна працювати на єдиному податку у групі 2

 

ЗАПИТАННЯ. Підприємець на єдиному податку групи 3 за договором поставляє обіди працівникам юридичної особи на загальній системі. Чи може він, провадячи таку діяльність, перейти до єдиноподатної групи 2?

 

ВІДПОВІДЬ. Щоб якомога повніше відповісти на запитання нашого читача, необхідно з’ясувати, чи дозволяє законодавство єдиноподатникам:

— групи 2 займатися діяльністю з постачання обідів юридичним особам на загальній системі;

— переходити зі «старшої» групи 3 до «молодшої» групи 2.

З цими моментами й розбиратимемося далі.

Пунктом 291.4 ПКУ встановлено такі критерії для віднесення фізичних осіб — підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, до групи 2:

— провадження господарської діяльності з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню; виробництво та продаж товарів; діяльність у сфері ресторанного господарства;

— протягом календарного року не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

— обсяг доходу не перевищує 1 млн грн.

Отже, перебуваючи у групі 2, єдиноподатники — фізичні особи не мають права надавати послуги юридичним особам на загальній системі, хоча можуть продавати їм товари, вироблену продукцію та провадити діяльність у сфері ресторанного господарства.

Для розшифровки терміна «ресторанне господарство» звернемося до профільного документа — Правил № 219. Зокрема, там зазначено, що ресторанне господарство — це вид економічної діяльності з надання послуг щодо задоволення потреб споживачів у харчуванні з організацією дозвілля або без нього.

Як бачимо, організація харчування працівників замовника — юридичної особи цілком вписується у визначення ресторанного господарства.

Далі розберемося з кодами КВЕД. На офіційному сайті ДПСУ (http://sts.gov.ua) оприлюднено градацію дозволених видів діяльності для фізичних осіб — підприємців — платників єдиного податку в розрізі груп 1 — 3 згідно з КВЕД 2010.

Так, фізичним особам групи 2 дозволено провадити такі види діяльності у сфері ресторанного господарства за КВЕД 2010: 56.10 «Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування», 56.21 «Постачання готових страв для подій», 56.29 «Постачання інших готових страв». Як бачимо, діяльність з постачання готових страв міститься в тій самій секції КВЕД, що й інші заклади ресторанного господарства, тобто діяльність, пов’язану з приготуванням і постачанням готових страв, прирівнюють до діяльності у сфері ресторанного господарства.

Як випливає з Методологічних основ № 396, у разі провадження діяльності за кодом 56.10 «Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування» фізична особа — єдиноподатник надає послуги харчування споживачам незалежно від того, подаються вони у спеціальних місцях громадського харчування чи в ресторанах самообслуговування, споживають їх у приміщенні, забирають із собою або замовляють додому. Таким чином, це діяльність ресторанів, кафе, ресторанів швидкого обслуговування, місць з наданням їжі для споживання за межами закладу, вагончиків з продажу морозива, пересувних вагончиків з продажу їжі, діяльність з приготування їжі у торговельних палатках.

За кодом 56.21 «Постачання готових страв для подій» дозволяється єдиноподатнику групи 2 надавати послуги харчування (послуги кейтерінгудовідка 1) на договірних умовах зі споживачем з доставки страв у місця, визначені споживачем для особливих подій (банкетів, прийомів тощо).

За кодом 56.29 «Постачання інших готових страв» дозволяється єдиноподатнику — фізичній особі групи 2 надавати послуги харчування (послуги кейтерінгу), засновані на договірних умовах зі споживачем протягом певного періоду часу. До них належать: діяльність з доставки продуктів харчування установам; діяльність їдалень або кафетеріїв (для заводів, офісів) на договірній засаді.

При цьому єдиноподатнику групи 2 потрібно мати у Свідоцтві зазначені види діяльності.

Крім того, у розділі 230.03 ЄБПЗ міститься консультація податківців, в якій вони звертають увагу, що фізична особа — єдиноподатник групи 2, яка провадить діяльність у сфері ресторанного господарства, має право приймати замовлення від юридичних осіб, які перебувають на загальній системі оподаткування або на спрощеній системі оподаткування, на обслуговування свят, банкетів, інших спеціальних замовлень, оскільки платник єдиного податку під час обслуговування таких замовлень здійснює продаж та організацію споживання продукції власного виробництва та купівельних товарів:


ЗАПИТАННЯ. Чи має право ФОП — платник ЄП групи 2, що здійснює діяльність у сфері ресторанного господарства, приймати замовлення від ЮО на загальній системі оподаткування на обслуговування свят, банкетів, інших спеціальних замовлень?

ВІДПОВІДЬ. Згідно з підпунктом 2 пункту 291.4 ПКУ до платників єдиного податку, які відносяться до другої групи, належать фізичні особи — підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

— не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

— обсяг доходу не перевищує 1 млн грн.

Пунктом 1.3 Правил № 214 визначено, що заклад ресторанного господарства — організаційно-структурна одиниця у сфері ресторанного господарства, яка здійснює виробничо-торговельну діяльність: виробляє та (або) доготовляє, продає та організовує споживання продукції власного виробництва і закупівельних товарів, може організовувати дозвілля споживачів.

<…> Ураховуючи вищенаведене, фізична особа — підприємець — платник єдиного податку другої групи, що здійснює діяльність у сфері ресторанного господарства, має право приймати замовлення від юридичних осіб, які перебувають на загальній або на спрощеній системі оподаткування, на обслуговування свят, банкетів, інших спеціальних замовлень, оскільки платник єдиного податку під час обслуговування таких замовлень здійснює продаж та організацію споживання продукції власного виробництва і закупівельних товарів.


Таким чином, перебуваючи на єдиному податку групи 2, можна укладати договори з юридичними особами на загальній системі оподаткування про організацію харчування працівників цієї юридичної особи за наявності в єдиноподатника у Свідоцтві КВЕД 56.10 «Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування», 56.29 «Постачання інших готових страв». Якщо ж єдиноподатник групи 2 має намір здійснювати і обслуговування банкетів та прийомів, то у Свідоцтві має бути і код КВЕД 56.21 «Постачання готових страв для подій».

Зверніть увагу! Якщо єдиноподатник групи 2 фактично провадить діяльність, яка не заборонена для спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, але не зазначена у Свідоцтві платника єдиного податку, для нього можливі податкові наслідки:

— доходи, отримані в результаті провадження діяльності, не зазначеної у Свідоцтві платника єдиного податку, обкладаються податком на доходи фізичних осіб окремо від інших доходів (ПДФО за ставкою 15 % (про що свідчить підпункт 293.4.2 ПКУ));

— платники єдиного податку зобов’язані перейти на загальну систему оподаткування (відповідно до підпункту 298.2.3.7 ПКУ).

Чи можливий перехід з групи 3 до групи 2. Тепер поговоримо про можливість переходу єдиноподатника зі «старшої» групи 3 до «молодшої» групи 2. З 1 липня 2012 року завдяки змінам, унесеним до ПКУ Законом № 4834 (див. «ВД», 2012, № 14, с. 4), для єдиноподатників вирішилася проблема з переходами між групами. Раніше податківці дозволяли перехід лише до «старшої» групи в разі перевищення допустимого для групи обсягу доходу. Тепер же єдиноподатники можуть мігрувати в будь-якому напрямку між групами на свій розсуд.

Можливість добровільної зміни групи для єдиноподатників установлена підпунктом 298.1.5 ПКУ. Такий перехід здійснюється, якщо:

1) обсяг доходу підприємця відповідає умовам перебування у групі, до якої він бажає перейти (як протягом попереднього календарного року, що випливає з пункту 292.16 ПКУ, так і з початку року, в якому відбувається перехід);

2) дотримуються інші вимоги до відповідної групи єдиного податку (кількість працівників тощо).

Заява єдиноподатника про перехід до іншої групи. За бажання перейти до іншої групи (в цьому випадку з групи 3 до групи 2) потрібно обов’язково подати заяву не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу. У цій заяві зазначити коди КВЕД тих видів діяльності, які планується провадити у групі 2 (детальніше про коди КВЕД ми говорили вище).

Анулювання реєстрації платника ПДВ. Із запитання не зрозуміло, чи був єдиноподатник групи 3 платником ПДВ. Якщо був, то при переході до групи 2 у нього анулюється Свідоцтво про сплату ПДВ.

Підставою такого анулювання є підпункт «в» пункту 184.1 ПКУ, причому воно може здійснюватися за ініціативою як платника податків, так і податкового органу.

Отже, припинити реєстрацію платника ПДВ можна, дотримуючись одного з варіантів.

Перший — разом із заявою єдиноподатника про перехід до іншої групи добровільно подати заяву про анулювання реєстрації платника ПДВ (форма № 3-ПДВ).

Оскільки з моменту подання заяви до початку кварталу, в якому і відбудеться перехід, залишиться деякий час, то на Свідоцтві платника ПДВ та його копіях буде зроблено запис: «Свідоцтво дійсне до <дата останнього дня звітного періоду, який передує переходу платника на сплату єдиного податку (зміні групи)>, запис зроблено <дата>» (пункт 5.4 Положення № 1394).

Другий — дочекатися рішення податкового органу про анулювання реєстрації платника ПДВ, яке буде винесено після того, як підприємець перейде до нової групи.

В останньому випадку підтвердним документом для прийняття рішення про анулювання буде Свідоцтво або корінець Свідоцтва про сплату єдиного податку. Рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ за ініціативою податкового органу оформляється за формою № 6-РПДВ, у ньому обов’язково зазначається підстава для анулювання.

Згідно з вимогами пункту 184.10 ПКУ податковий орган зобов’язаний письмово повідомити особу протягом 3 робочих днів після дня анулювання. Для цього в зазначений строк один примірник рішення про анулювання надсилається податковим органом особі, реєстрацію якої анульовано.

Таким чином, якщо підприємець не подасть добровільно заяву, то він все одно автоматично перестане бути платником ПДВ з нового кварталу, тобто не повинен нараховувати податкові зобов’язання по ПДВ і користуватися правом на податковий кредит.

Додамо, що після анулювання реєстрації платника ПДВ підприємець повинен здати Свідоцтво та всі його посвідчені копії.


Довідкова інформація (довідка)

1Кейтерінг (англ. catering від cater — «поставляти провізію») — це підрядні послуги з організації харчування суб’єктів господарювання та приватних осіб у приміщенні та на виїзному обслуговуванні, а також обслуговування заходів різного призначення.

 

Документи консультації

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Закон № 4834 — Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм» від 24.05.2012 р. № 4834-VI.

Положення № 1394 — Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затверджене наказом Мінфіну від 07.11.2011 р. № 1394.

Правила № 219 — Правила роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства, затверджені наказом Мінекономіки від 24.07.2002 р. № 219.

КВЕД-2010 — Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010, прийнята наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 р. № 457.

Методологічні основи № 396 Методологічні основи та пояснення до позицій КВЕД-2010, затверджені наказом Держкомстату від 23.12.2011 р. № 396.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць