Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Довідник підприємця. Правила прийняття та звільнення працівників: що потрібно знати

Редакція ВД
Власне Діло Жовтень, 2013/№ 19
Друк
Довідкова інформація

Правила прийняття та звільнення працівників: що потрібно знати

У минулому номері (див. «ВД», 2013, № 18, с. 31) ми наводили детальний довідник, у якому були розглянуті питання трудових відносин з працівниками, що стосуються порядку укладення, реєстрації та розірвання трудових договорів. На продовження цієї теми наводимо другу частину довідника. У ній викладено основні правила прийняття та звільнення працівників.

 

Правило (запитання)

Роз’яснення

Посилання на нормативно-правовий акт або роз’яснення

1

2

3

Які документи працівник подає під час праце­влаштування

Під час працевлаштування громадянин подає:

— паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

— трудову книжку (якщо це місце буде основним місцем роботи фізичної особи), крім випадків, коли фізична особа стає до роботи вперше;

— документ про спеціальну освіту (спеціальність, кваліфікацію), якщо робота, на яку претендує працівник, потребує спеціальних знань;

— документ про стан здоров’я (у випадках, передбачених законодавством).

Крім цих документів, фізична особа, яка працевлаштовується, подає:

— свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування (якщо воно є);

— довідку органу державної податкової служби про присвоєння ІПН або реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які з релігійних або інших переконань відмовилися отримати ідентифікаційний номер, про що мають відповідну позначку в паспорті);

— документ військового обліку (для військовозобов’язаних і призовників).

Зауважимо, що чинне законодавство не вимагає, щоб під час працевлаштування до підприємця фізична особа подавала заяву (із зазначенням того, на основне місце роботи чи на роботу за сумісництвом приймається фізична особа). Однак підприємець (якщо йому це зручно) може започаткувати у себе таку практику.

Крім цього, з власної ініціативи фізична особа може подати при прийнятті на роботу інші документи: автобіографію, характеристику, рекомендації, документи, що свідчать про отримання спеціальних знань, досвід роботи тощо

Стаття 24 КЗпП

Чи потрібно підприємцю оформляти наказ (розпорядження)
про прийняття на роботу

Підприємець оформляє накази (розпорядження) про прийняття на роботу на власний розсуд, оскільки факт прийняття на роботу, умови праці та розмір заробітної плати будуть і так закріплені в умовах трудового договору

Чи потрібно подавати до ЦЗ звітність про прийнятих працівників

Ні, не потрібно, спеціальну форму № 5-ПН, за якою потрібно було повідомляти ЦЗ про нових працівників,скасовано

Чи потрібно брати у працівника згоду на обробку його персональних даних

На сьогодні згоду працівника на обробку його персональних даних брати не обов’язково, з цим погоджуються у своїх роз’ясненнях на офіційному сайтіwww.zpd.gov.ua і представники Державної служби України з питань захисту персональних даних.

При цьому зауважимо, що з 1 січня 2014 року очікуються кардинальні зміни у сфері захисту персональних даних, детальніше про це ми розповідали у «ВД», 2013, № 17, с. 14

У кого зберігаються та як ведуться трудові книжки

Найманим працівникам, оформленим за основним місцем роботи, необхідно робити записи (вести) у трудовій книжці.

Нагадаємо, що головна відмінність роботи за сумісництвом в тому, що це додаткове місце роботи працівника, де він працює неповний робочий день і може отримувати зарплату пропорційно відпрацьованому часу та менше мінімального розміру.

На практиці оформлення трудової книжки здійснюється одночасно з реєстрацією (зняттям з реєстрації) трудового договору з найманим працівником.

Звертаємо увагу: оформлені трудові книжки зберігаються безпосередньо у працівників, а не у підприємців (на відміну від роботодавців — юридичних осіб, для яких передбачені спеціальні правила обліку та зберігання трудових книжок)

Стаття 48 КЗпП

Підприємець найняв першого працівника:
чи повинен він у зв’язку з цим повідомити Пенсійний фонд або стати в ньому на облік

За найманих працівників, як і за себе, підприємець зобов’язаний сплачувати ЄСВ.

Однак спеціально ставати на облік у Пенсійному фонді не потрібно, оскільки взяття на облік відбувається автоматично за принципом «єдиного вікна». Так, після реєстрації в ЦЗ трудового договору з першим найманим працівником відомості про це автоматично передаються до Пенсійного фонду і підприємець набуває статусу страхувальника-роботодавця

Пункт 11 Порядку № 260

Навіщо встановлюють строк випробування

На строк випробування працівника приймають для того, щоб перевірити, чи спроможний він виконувати покладені на нього обов’язки. Якщо строк випробування він пройде успішно, то залишиться працювати у підприємця. Інакше його можна звільнити як такого, що не пройшов строк випробування.

Власне, можливість «легко» звільнити недбалого працівника — ось основна причина, з якої роботодавці встановлюють строк випробування.

При цьому решта положень законодавства про працю (у тому числі необхідність укладення трудового договору, виплати зарплати не нижче мінімального рівня, оплати лікарняних, відпускних тощо) поширюються на працівника повною мірою навіть під час строку випробування

Статті 26 і 28 КЗпП

З яких підстав можна звільнити працівника

Звільнення працівників може відбутися, зокрема, з таких підстав:

1) за угодою сторін (пункт 1 статті 36 КЗпП);

2) у разі закінчення строку дії трудового договору, за винятком тих випадків, коли трудові відносини фактично продовжуються та жодна зі сторін не висунула вимогу про їх припинення (пункт 2 статті 36 КЗпП);

3) через направлення працівника на військову службу або на альтернативну (невійськову) службу (пункт 3 статті 36 КЗпП);

4) з ініціативи працівника (статті 36, 38, 39 КЗпП);

5) якщо працівника за його згодою переводять на інше підприємство, до установи, організації або на виборну посаду (пункт 5 статті 36 КЗпП);

6) у разі відмови працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом із підприємцем, а також у разі відмови від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці (пункт 6 статті 36 КЗпП);

7) якщо набув законної сили вирок суду, яким працівника засуджено до позбавлення волі або до іншого покарання, яке унеможливлює продовження цієї роботи (пункт 7 статті 36 КЗпП);

8) у разі вимоги батьків або усиновлювачів та опікунів неповнолітнього працівника, а також державних органів і службових осіб, на яких покладений нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю, коли дія договору загрожує здоров’ю неповнолітнього або порушує його законні інтереси (стаття 199 КЗпП);

9) якщо під час строку випробування було встановлено невідповідність працівника роботі, на яку його прийнято (стаття 28 КЗпП);

10) з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (пункт 4 статті 36 КЗпП), якщо:

— відбулися зміни в організації виробництва та праці,скорочується штат (пункт 1 статті 40 КЗпП);

працівник не відповідає посаді за станом здоров’яабо у зв’язку з тим, що він є недостатньо кваліфікованим (пункт 2 статті 40 КЗпП);

працівник систематично не виконує покладені на нього трудовим договором функції, за умови, що до нього вже застосовувалися заходи дисциплінарного або громадського стягнення (пункт 3 статті 40 КЗпП);

— працівник прогулює (відсутній на роботі більше 3 годин без поважної причини) (пункт 4 статті 40 КЗпП);

— працівник не з’являється на роботі більш ніж 4 місяці поспіль через тимчасову непрацездатність (крім відпусток у зв’язку з вагітністю та пологами і трудовою травмою)
(пункт 5 статті 40 КЗпП);

— на роботі поновлено працівника, який раніше виконував відповідні обов’язки (пункт 6 статті 40 КЗпП);

— громадянин з’явився на роботу в нетверезому станіабо стані наркотичного/токсичного сп’яніння (пункт 7 статті 40 КЗпП);

— працівник вчинив крадіжку, що встановлено судомабо органом, до компетенції якого належить застосування адміністративного стягнення (пункт 8 статті 40 КЗпП);

— установлені винні дії працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або культурні цінності, якщо ці дії призвели до втрати довіри до нього з боку власника або уповноваженого органу (пункт 2 статті 41 КЗпП)

Статті 28, 36, 38, 39, 40, 41, 199 КЗпП

Чи потрібно оформляти наказ (розпорядження) про звільнення працівника, заповнювати трудову книжку

У цьому випадку підстави для звільнення працівника будуть зазначені у трудовому договорі перед зняттям з реєстрації. Тому наказ чи розпорядження видаються на розсуд підприємця.

Після того як договір буде знято з реєстрації, підприємець може внести запис до трудової книжки працівника про звільнення, якщо він працював на основному місці. Цей запис потрібно посвідчити підписом і печаткою посадової особи ЦЗ

Порядок № 260

Документи консультації

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Порядок № 260 — Порядок реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, затверджений наказом Мін­праці від 08.06.2001 р. № 260.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі