Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Поштова скринька. Чи повинні підприємці-єдиноподатники, пенсіонери за віком на пільгових умовах, сплачувати ЄСВ

Редакція ВД
Власне Діло Вересень, 2013/№ 17
Друк
Відповідь на запитання

Чи повинні підприємці-єдиноподатники, пенсіонери за віком на пільгових умовах, сплачувати ЄСВ

Підприємець на єдиному податку отримує пенсію за віком на пільгових умовах. Чи повинен він сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) за себе?

Це питання на сьогодні належить до категорії неоднозначних.

Так, відповідно до пункту 4 статті 4 Закону про ЄСВ підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати ЄСВ за себе, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію чи соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками ЄСВ виключно за умови їх добровільної участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Проблема з використанням цієї пільги виникла внаслідок нечіткості поняття «пенсіонер за віком».

Органи Пенсійного фонду, а тепер і Міндоходів, дотримуються позиції, що такими пенсіонерами можуть вважатися лише ті пенсіонери, яким призначена пенсія за віком на підставі статті 26 Закону № 1058 (див., зокрема, роз’яснення в розділі 301.04.02 ЄБПЗ). Тобто в загальному випадку — це особи, які отримують пенсію за віком після досягнення віку 60 років і наявності страхового стажу не менше 15 років.

Однак таке обмежувальне тлумачення не відповідає зазначеній нормі Закону про ЄСВ, оскільки в ній немає посилання на статтю 26 Закону № 1058, а просто йдеться про пенсіонерів за віком.

Пенсіонером вважається особа, яка відповідно до Закону № 1058 отримує пенсію, довічну пенсію, або члени її сім’ї, які отримують пенсію в разі смерті цієї особи у випадках, передбачених цим Законом (стаття 1 Закону № 1058).

При цьому згідно з пунктом 1 статті 9 Закону № 1058 у солідарній системі призначаються такі пенсійні виплати:

1) пенсія за віком;

2) пенсія за інвалідністю в результаті загального захворювання (у тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства);

3) пенсія у зв’язку з втратою годувальника.

З цього випливає, що пенсіонерами за віком можуть вважатися будь-які пенсіонери, які отримують пенсію за віком. Зокрема до них належать і ті пенсіонери, які отримують пенсію за віком на пільгових умовах.

Пенсійники категорично відмовляються це визнавати і донараховують ЄСВ тим пенсіонерам-єдиноподатникам, які отримують пільгові пенсії. У результаті таким пенсіонерам залишається або змиритися з незаконними донарахуваннями, або відстоювати свої права в суді.

У зв’язку з цим сьогодні судові інстанції буквально завалені такими позовами. У переважній більшості справ суди визнають такі донарахування незаконними. Зокрема, виходячи з останньої судової практики суди підтверджують право на звільнення від сплати ЄСВ єдиноподатників-пенсіонерів, які отримують пенсію:

1) на пільгових умовах відповідно до підпунктів «а» і «б» статті 13 Закону № 1788, тобто особи, які працюють установлений період на роботах за списками № 1 і № 2 Виробництв, цехів, професій і посад з важкими умовами праці, робота в яких надає право на державну пенсію на пільгових умовах і в пільгових розмірах, затвердженими постановою Ради Міністрів СРСР від 22.08.56 р. № 1173 (див. постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 14.06.2013 р. у справі № 804/7394/13-а, ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 17.07.2013 р. у справі № 805/7631/13-а, у справі № 805/7867/13-а);

2) у зв’язку зі зменшенням пенсійного віку на підставі статті 55 Закону № 796, тобто чорнобильцям (див. ухвалу Вінницького апеляційного адміністративного суду від 18.07.2013 р. у справі № 802/2143/13-а, Житомирського апеляційного адміністративного суду від 18.07.2013 р. у справі № 817/1936/13-а, у справі № 817/1815/13-а, постанови Рівненського окружного адміністративного суду від 18.07.2013 р. у справі № 817/1932/13-а, у справі № 817/1937/13-а, Черкаського окружного адміністративного суду від 19.07.2013 р. у справі № 823/2438/13-а, Київського окружного адміністративного суду від 23.07.2013 р. у справі № 810/3642/13-а).

У світлі позитивної судової практики цікавим є обґрунтування, наведене в постанові Львівського окружного адміністративного суду від 18.07.2013 р. у справі № 813/4871/13-а:

«Суд зауважує, що майнові інтереси позивача підпадають під поле дії статті 1 Протоколу № 1 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Суд звертає увагу на те, що Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» звільняє, зокрема, пенсіонерів за віком, які отримують пенсію відповідно до закону, і не конкретизує диференційованого поділу підстав набуття такої пенсії, оскільки така різниця у ставленні до пенсіонерів, які набули право на пенсію за віком на пільгових умовах та пенсіонерів, які набули право на пенсію за віком у відсутність пільгових умов містить в собі ознаки дискримінації.

Така ж позиція висвітлена і у рішенні Європейського суду з прав людини від 03.04.2012 року у справі «Мансанас Мартін проти Іспанії — 17966/10.»

Зауважимо, що деяким пенсіонерам-пільговикам у судовому порядку вдавалося повернути також надміру сплачений ними ЄСВ (див. постанову Київського окружного адміністративного суду від 18.07.2013 р. у справі № 810/3413/13-а).

Водночас суди підкреслюють, що таке звільнення діє лише з серпня 2011 року — з моменту, коли було внесено відповідні зміни до Закону про ЄСВ (див., наприклад, ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 20.02.2013 р. у справі № 2а/0570/16673/2012).

Негативні рішення у судових справах, стороною в яких є пільговики-пенсіонери, зустрічаються украй рідко. Наприклад, було відмовлено в задоволенні вимог ФОП-єдиноподатнику, який був пенсіонером-чорнобильцем, у постанові Чернігівського окружного адміністративного суду від 17.07.2013 р. у справі № 825/2405/13-а. Однак у цій справі ФОП-єдиноподатник попросив також відшкодувати моральну шкоду, завдану незаконними діями «пенсійників» з нарахування ЄСВ.

Як правило, не задовольняють суди позови ФОП-єдиноподатників про звільнення від сплати ЄСВ за ситуації, коли пенсія була отримана:

— за вислугу років, зокрема згідно із Законом № 2262 (див. ухвалу Житомирського апеляційного адміністративного суду від 22.07.2013 р. у справі № 806/355/13-а);

— спочатку за віком, а потім за бажанням пенсіонера була замінена на іншу пенсію, зокрема за втратою годувальника (див. постанову Окружного адміністративного суду м. Севастополя від 18.07.2013 р. у справі № 827/1683/13-а).

Отже, у цілому можна дійти висновку, що у ФОП-єдиноподатників, які отримують пільгову пенсію за віком, є вельми високі шанси відстояти в суді позицію про ненарахування ЄСВ. На цій мажорній ноті можна було б закінчити, коли б не одна серйозна обставина. З високою ймовірністю незабаром слід чекати фіскальних змін до Закону про ЄСВ.

Так, з ініціативи ПФУ М. Азаровим внесено законопроект «Про внесення зміни до статті 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 27.06.2013 р. № 2437а.

Цим проектом пропонується перше речення частини 4 статті 4 Закону про ЄСВ викласти в такій редакції.

«Особи, зазначені в пункті 4 частини першої цієї статті, які обрали спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони досягли пенсійного віку, передбаченого ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та отримують відповідно до закону пенсію, соціальну допомогу, або є інвалідами.»

Зазначений Закон повинен набути чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Про серйозність цих законодавчих ініціатив свідчить, зокрема те, що проект був погоджений без зауважень Мінфіном, Мінекономрозвитку та торгівлі, Мін’юстом, Міндоходів, Держпідприємництвом і ПФУ, а також уповноваженими представниками від Всеукраїнських профспілок, їх об’єднань і Всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців.

Тим часом ухвалення цього законопроекту опосередковано свідчитиме про те, що в період з 06.08.2011 р. по момент внесення змін до статті 4 Закону про ЄСВ пенсіонери-єдиноподатники за віком на пільгових умовах мали повне право на несплату ЄСВ. Однак, очевидно, цю позицію також доведеться відстоювати в суді.

Документи консультації

Закон про ЄСВ — Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

Закон № 1058 — Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV.

Закон № 1788 — Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.91 р. № 1788-XII.

Закон № 796 — Закон Української РСР «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-XII у редакції Закону України від 19.12.91 р. № 2001-XII.

Закон № 2262 — Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, і деяких інших осіб» від 09.04.92 р. № 2262-XII.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі