Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

На замітку. Довідкова інформація на IV квартал 2013 року

Редакція ВД
Власне Діло Вересень, 2013/№ 18
Друк
Коментар

Довідкова інформація на IV квартал 2013 року

Для зручності наших читачів ми наводимо в табличній формі інформацію, яка буде їм потрібна в IV кварталі 2013 року при розрахунку ЄСВ, ПДФО, добових працівникам, пені та інших важливих показників.

 

Умовні позначення

ЧД — чистий оподатковуваний дохід.

ПДФО — податок на доходи фізичних осіб.

ЄСВ — єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

(єдиний соціальний внесок).

МЗП — мінімальна заробітна плата (мінзарплата).

ПМПО — прожитковий мінімум для працездатних осіб (прожитмінімум).

ПСП — податкова соціальна пільга.

 

I. Загальні показники в IV кварталі 2013 року

 

Розміри мінзарплати і прожитмінімуму

 

Строк дії в IV кварталі

Місячний розмір МЗП і ПМПО, грн.

Погодинний розмір МЗП, грн.

01.10.2013 р. — 30.11.2013 р.

1147,00

6,88

01.12.2013 р. — 31.12.2013 р.

1218,00

7,30

 

Розмір облікової ставки НБУ

 

Дата

Розмір ставки (%)

Джерело інформації

З 08.06.2010 р.

9,5000

Постанова НБУ від 07.06.2010 р. № 259

З 08.07.2010 р.

8,5000

Постанова НБУ від 07.07.2010 р. № 320

З 10.08.2010 р.

7,7500

Постанова НБУ від 09.08.2010 р. № 377

З 23.03.2012 р.

7,5000

Постанова НБУ від 21.03.2012 р. № 102

З 10.06.2013 р.

7,0000

Постанова НБУ від 06.06.2013 р. № 209

З 13.08.2013 р.

6,5000

Постанова НБУ від 09.08.2013 р. № 315

 

II. Розрахунок ЄСВ за себе та за працівників

 

Максимальний розмір заробітної плати, винагород за ЦП-договором або чистого доходу
підприємця, з яких сплачується ЄСВ

 

Строк дії в IV кварталі

Розмір максимальної величини бази нарахування ЄСВ (17 ПМПО), грн.

01.10.2013 р. — 30.11.2013 р.

19499,00

01.12.2013 р. — 31.12.2013 р.

20706,00

 

Застосування максимальної величини (17 ПМПО) для справляння ЄСВ
при виплатах працівникам

 

1. Максимальна величина для справляння ЄСВ при виплатах фізичним особам — 17 ПМПО кожного місяця.

Якщо, наприклад, сума зарплати перевищує максимальну величину, то і нарахування, і утримання провадяться виходячи з 17 ПМПО, сума перевищення не оподатковується.

2. При визначенні максимальної величини для справляння ЄСВ виплати слід враховувати в такій послідовності:

1) заробітна плата;

2) винагороди за ЦП-договорами;

3) лікарняні, декретні.

Водночас ставки ЄСВ застосовуються окремо до кожного виду згаданих вище виплат.

3. При нарахуванні ЄСВ на суми лікарняних, декретних, відпускних, винагород за ЦП-договорами, період яких перевищує один місяць, застосування максимальної величини здійснюється окремо за кожний місяць.

 

Ставки ЄСВ для виплат найманим працівникам та іншим фізичним особам

 

Вид виплати

Ставки ЄСВ

Нарахування
«зверху»

Утримання «знизу»

Зарплата найманих працівників, у тому числі інвалідів

Розмір внеску «зверху» на зарплату залежить від виду економічної діяльності.
Облік показників для визначення класу професійного ризику виробництва, як і раніше, вестиме Фонд «нещасного випадку». Мінімальна ставка внеску «зверху» — 36,76 %, а максимальна — 49,7 %.
Підприємці, в яких працюють інваліди, на їх дохід нараховують таку саму ставку, як і на дохід інших працівників

3,6 %

«Звичайні» лікарняні: перші
5 днів за рахунок роботодавця та суми допомоги по тимчасовій непрацездатності (з коштів Фонду)

33,2 %

2 %

«Декретні» лікарняні — допомога по вагітності та пологах з коштів Фонду
(з 1 липня 2013 року)

33,2 %

2 %

Винагороди за 
ЦП-договорами працівникам та іншим фізичним особам (непідприємцям)

34,7 %

2,6 %

 

Сплата в IV кварталі 2013 року ЄСВ підприємцями за себе

 

Система оподаткування

База

Строки сплати в IV кварталі

Загальна система

Сума ЧД, що підлягає обкладенню ПДФО, з урахуванням мінімального (МЗП х 34,7 %, якщо дохід більше 0) і максимального
(17 ПМПО х 34,7 %) розміру ЄСВ

Авансовий платіж (25 % річної суми) за IV квартал —
до 15 листопада

Єдиний податок

Визначається самостійно, однак з урахуванням мінімального
(МЗП х 34,7 %) і максимального
(17 ПМПО х 34,7 %) розміру ЄСВ

Щокварталу до 20-го числа місяця, наступного за квартал, за який він сплачується

 

Мінімальний розмір ЄСВ за себе в IV кварталі 2013 року (МЗП х 34,7 %)

 

Строк дії в IV кварталі

Сума мінімального розміру ЄСВ, грн.

01.10.2013 р. — 30.11.2013 р.

398,01

01.12.2013 р. — 31.12.2013 р.

422,65

 

Максимальний розмір ЄСВ за себе в IV кварталі 2013 року (17 ПМПО х 34,7 %)

 

Строк дії в IV кварталі

Сума мінімального розміру ЄСВ, грн.

01.10.2013 р. — 30.11.2013 р.

6766,15

01.12.2013 р. — 31.12.2013 р.

7184,98

 

III. Розрахунок ПДФО за себе та при виплатах фізичним особам

 

Ставки ПДФО для доходів, які виплачуються звичайним фізичним особам

 

Сума доходу

Ставка ПДФО

База для утримання за місяць менше або дорівнює 10 МЗП виходячи з її розміру на 1 січня звітного року (до 11470,00 грн.)

15 % від суми доходу фізичної особи

База для утримання за місяць перевищує 10 МЗП виходячи з її розміру на 1 січня звітного року (понад 11470,00 грн.)

15 % від суми доходу фізичної особи,
що дорівнює 10 МЗП, плюс 17 % від суми перевищення

 

Розрахунок суми ПДФО для працівників

 

Сума ПДФО = (Нарахована заробітна плата (звичайні лікарняні) - Сума ЄСВ у частині утримань «знизу» (3,6 %; 2 %) - ПСП (за наявності)) х Ставка ПДФО (15 %; 17 %)

 

Розрахунок суми ПДФО для підрядників і виконавців за ЦП-договорами

 

Сума ПДФО = (Нарахована винагорода - Сума ЄСВ у частині утримань «знизу»
(2,6 %)) х Ставка ПДФО (15 %; 17 %)

 

Розмір податкової соціальної пільги в IV кварталі 2013 року

 

Вид ПСП (норма ПКУ)

Розмір ПСП
у 2013 році, грн.

Граничний розмір зарплати, що надає право на застосування ПСП у 2013 році, грн.

Звичайна ПСП (підпункт 169.1.1 ПКУ)

573,50

1610,00

Звичайна ПСП на дітей
(підпункт 169.1.2 ПКУ)

573,50 х кількість дітей віком до 18 років

Для одного з батьків — 1610,00 х
х кількість дітей віком до 18 років
;
для другого з батьків — 1610,00

Підвищена ПСП на дітей (підпункти «а» і «б»
підпункту 169.1.3 ПКУ
)

860,25 х кількість дітей віком до 18 років

Для одного з батьків — 1610,00 х
х кількість дітей віком до 18 років
;
для другого з батьків — 1610,00

Підвищена ПСП (підпункти «в» — «е» підпункту 169.1.3 ПКУ)

860,25

1610,00

Максимальна ПСП (підпункти «а» — «ґ» підпункту 169.1.4 ПКУ)

1147,00

1610,00

 

Строки сплати в IV кварталі 2013 року ПДФО
підприємцями на загальній системі оподаткування

 

Вид платежу

Строки сплати

Авансовий внесок з ПДФО — 25 % розрахованої річної суми

До 15 листопада

 

IV. Граничні норми добових для віднесення до витрат

 

Витрати

У межах України

За кордон

розмір

сума, грн.

розмір

сума, грн.

Витрати, не підтверджені документально, на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи (добові витрати)

0,2 розміру МЗП, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, у розрахунку за кожний календарний день

229,40

0,75 розміру МЗП, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, у розрахунку за кожний календарний день

860,25

Граничні норми добових витрат визначено абзацом четвертим підпункту 140.1.7 ПКУ.

 

V. Основні правила роботи на єдиному податку

 

Критерії

Група 1

Група 2

Група 3

Група 5

1

2

3

4

5

Граничний обсяг доходу протягом календарного року, грн.

150000

1000000

3000000

20000000

Максимальна кількість найманих працівників

Не повинен використовувати найману працю

10 (одночасно)

20 (одночасно)

Не обмежена

Ставки єдиного податку

11,47 — 114,70 грн. 

22,94 — 229,40 грн.

При сплаті ПДВ

3 %

5 %

При включенні ПДВ до складу
єдиного податку

5 %

7 %

Розмір підвищеної ставки

15 %

— перевищення граничного розміру доходу;
— доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у Свідоцтві платника єдиного податку (віднесеного до групи 1 або 2);
— доходу, отриманого при застосуванні негрошового способу розрахунків;
— доходу, отриманого від провадження видів діяльності, які не надають права застосовувати спрощену систему оподаткування

— перевищення граничного розміру доходу;
— доходу, отриманого при застосуванні негрошового способу розрахунків;
— доходу, отриманого від провадження видів діяльності, які не надають права застосовувати спрощену систему оподаткування

Застосування РРО

Не застосовують

Подання звітності

Подання декларації здійснюється в строки, передбачені для річного звітного періоду (підпункт 49.18.3; абзац перший пункту 294.1 ПКУ)

Подання декларації здійснюється у строки, передбачені для квартального звітного періоду (підпункт 49.18.2; абзац другий пункту 294.1 ПКУ)

Строки сплати*

Єдиний податок за звичайною ставкою

Щомісяця не пізніше 20-го числа (включно) поточного місяця (наприклад, оплата за жовтень — не пізніше 20 жовтня тощо)

Щокварталу — протягом 10 календарних днів після граничного строку подання квартальної декларації з єдиного податку, тобто протягом 50 календарних днів після закінчення звітного кварталу

Єдиний податок за ставкою 15 %

Після закінчення звітного періоду, в якому відбулося перевищення доходу або отримання «забороненого» доходу, — протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за звітний період

* Перенесення граничного строку сплати єдиного податку в разі, коли він припадає на святковий або вихідний день, у ПКУ не передбачено. Тому якщо таке все ж відбудеться, сплатити єдиний податок потрібно заздалегідь — до настання свята (вихідного).

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць