Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Земельна звітність від рядка до рядка

Редакція ВД
Власне Діло Лютий, 2014/№ 3
Друк
Стаття

Земельна звітність від рядка до рядка

Ви вже ознайомилися з тим, коли та в які строки підприємці подають декларацію, а також як розраховувати та сплачувати земельний податок і орендну плату.

Тепер же детальніше розповімо про те, як заповнити звітність.

Оксана ХМЕЛЕВСЬКА, консультант газети «Власне Діло»

Структура декларації

Насамперед опишемо форму декларації, затверджену наказом № 1015. Вона складається з:

1) основної (розрахункової) частини, в якій у тому числі декларуються суми земельного податку та орендної плати;

2) додатка 1 «Відомості про наявні земельні ділянки», який є невід’ємною частиною декларації, тобто подається всіма платниками та в усіх випадках подання декларації;

3) додатка 2 з відомостями про пільги із земельного податку (підприємці навряд чи потраплять до лав пільговиків, зазначених у статті 283 ПКУ).

За бажання платник податків може подати доповнення до декларації, які заповнюються та додаються відповідно до пункту 46.4 ПКУ.

Зверніть увагу

Разом із кожною звітною, новою звітною декларацією подають додаток 1. У нім зазначають дані про власні або орендовані земельні ділянки.

У декларації є поля та рядки, які заповнюють як землекористувачі, так і орендарі, а є ті, які заповнює лише одна з категорій. Якщо підприємцю потрібно відзвітувати щодо власних та орендованих ділянок, то він надає різні декларації.

img 1

Заголовна частина декларації

Почнемо з «шапки» декларації, в якій платник податків указує підстави для подання декларації, відомості про себе тощо.

 

Показник

Особливості заповнення

1

2

ПОЛЕ 1

1.1.Т

Порядковий номер за рік

Земельний податок/Орендна плата

Ставимо позначку «Х» залежно від того, платником земельного податку чи орендної плати є підприємець.

Номери ставимо послідовно в порядку зростання та окремо за типом декларацій («Звітна», «Нова звітна», «Уточнююча»). Наприклад, якщо підприємець подає до податкового органу першу звітну декларацію, то у графі «1.1.Т» проставляється «1». В аналогічному порядку проводитиметься нумерація нових звітних декларацій.

Якщо платник подає декларації до декількох податкових органів, то ведеться окрема нумерація декларацій щодо кожного з таких органів

Код типу декларації/Тип декларації

Проставляємо позначку «Х» напроти виду декларації, а саме:

(01) Звітна

Звітна  річна декларація (пункт 286.2 ПКУ)

(02) Нова звітна

Нова звітна  щомісячна декларація, подавати нові звітні декларації замість звітної (річної) можна на підставі пункту 286.3 ПКУ

(03) Уточнююча

Уточнююча — декларація, яку подають у разі самостійного виявлення помилок згідно з пунктом 50.1 ПКУ

ПОЛЕ 2/ПОЛЕ 3

Для земельного податку/Для орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності

за 20__ рік

Проставляються цифри «1» і «4» для 2014 року

починаючи з

Заповнюємо за нововідведеними (придбаними тощо) ділянками або новоукладеними договорами (починаючи з (число/місяць)) (протягом року)

з урахуванням уточнень з

Заповнюємо при уточненні податкових зобов’язань (з (число/місяць)). Порядковий номер податкового (звітного) місяця проставляємо арабськими цифрами (для чисел з однією цифрою в першому полі проставляється «0»)

За __________місяць

Вказуємо місяць, якщо декларація подається відповідно до пункту 286.3 ПКУ: нова звітна декларація протягом 20 календарних днів місяця, наступного за звітним

ПОЛЕ 4

Повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) платника

Вказуємо прізвище, ім’я, по батькові платника податків

Платник земельного податку (юридична особа)

Підприємець — власник земельної(их) ділянки(ок) ставить позначку «Х»

Платник орендної плати за землі державної або комунальної власності (орендар), який згідно з Податковим кодексом України подає податкову декларацію

Підприємець-орендар ставить позначку «Х»

ПОЛЕ 5

Не заповнюється (прочерки)

ПОЛЕ 6

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

Підприємець вказує свій реєстраційний номер облікової картки (ІПН) або паспортні дані, якщо він зі своїх релігійних переконань від нього відмовився та має відповідну позначку в паспорті

ПОЛЕ 7

Код виду економічної діяльності (КВЕД)

Підприємець вказує КВЕД (основної діяльності)

Місцезнаходження (місце проживання) платника

 

Поштовий індекс

 

Міжміський код

 

Телефон

 

Факс

 

Електронна адреса

Дані підприємця (адреса, телефон тощо). Факс та електронна адреса вказуються за бажанням

ПОЛЕ 9

Найменування органу державної податкової служби за місцем розташування земельної(их) ділянки(ок), до якого подається декларація

Найменування органу Міндоходів

ПОЛЕ 10

Код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки за КОАТУУ

Код органу місцевого самоврядування

 

img 2Розрахункова частина декларації

Перед тим як почати заповнювати цю частину, візь­міться за додаток 1 «Відомості про наявні земельні ділянки». Його разом із декларацією подають всі платники податків. Дані для нього беруть з правовстановлюючих документів на землю та довідки (витягу) про величину нормативної грошової оцінки (далі — НГО). При цьому слід враховувати, що:

— площа земельної ділянки в гектарах зазначається з чотирма десятковими знаками, а у м2 — з двома десятковими знаками;

— НГО землі повинна вказуватися з урахуванням коефіцієнта індексації (у 2014 році не проводиться) у гривнях з двома десятковими знаками.

Зверніть увагу, що в графах, які не заповнюються, потрібно поставити прокреслення.

 

№ ряд.

Показник

Особливості заповнення

1

2

3

Одиниці виміру

Гектари — з чотирма десятковими знаками;

м2 — з двома десятковими знаками;

гривні — з двома десятковими знаками

Основна частина декларації

Платники земельного податку до колонок ряд. 1 — 4 вносять дані, на підставі яких він розраховується. Платникам орендної плати, за логікою, достатньо заповнити кол. 2 — 4 з даними про земельну ділянку (у розрізі видів земель, наведених у ряд. 1 — 4), кол. 9 — 21, а в решті колонок поставити прокреслення. Це випливає з того, що сума орендної плати встановлюється в договорі, а не розраховується як земельний податок. Однак враховуючи, що для розміру орендної плати передбачено мінімальне та максимальне обмеження, яке залежить від розміру земельного податку, то податківці вимагають, щоб орендарі визначали і земельний податок (хоча формально їм достатньо даних ряд. 13)

1 — 4

Земельні ділянки сільськогосподарського призначення (як у межах населених пунктів, так і за їх межами)

 

Земельні ділянки, НГО яких проведено (як у межах населених пунктів, так і за їх межами)

 

Земельні ділянки в межах населених пунктів, НГО яких не проведено

 

Земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, НГО яких не проведено

Кол. 2 — 4. Дані для заповнення цих колонок беруться з правовстановлюючих документів з урахуванням тих самих вимог, які висуваються до заповнення додатка 1.

Кол. 5 — 7. У кол. 5 вказується ставка податку, у кол. 6 — коефіцієнт до збільшення, у кол. 7 — відсоток від суми земельного податку. Заповнюючи дві останні колонки, пам’ятаємо, що в них ідеться про коефіцієнти, наведені в табл. 1 статті про земельну звітність на с. 22 (далі — частина 1). Нагадаємо, що ставки земельного податку за видами земель також наведені в таблицях частини 1. Крім того, деякі кратні коефіцієнти зустрічаються в статті 275 ПКУ — табл. 2 частини 1. Так-от, до кол. 6 вписуються кратні коефіцієнти, а коефіцієнти у вигляді відсотків від суми земельного податку наводяться в кол. 7.

У кол. 8 «Річна сума земельного податку» і 9 «Річна сума орендної плати» вказується річна сума земельного податку (орендної плати). Причому міндоходівці наполягають на тому, що ці колонки повинні заповнюватися і тоді, коли платник обрав щомісячний спосіб подання декларації. Показник зазначається в гривнях з двома десятковими знаками (з копійками).

Розрахунок річної суми земельного податку або орендної плати проводиться за кожною категорією земель окремо за кожною земельною ділянкою в ряд. 1.1.1 — 4.2 табличної частини декларації. Ставки для земель різних категорій, як уже зазначалося, можна знайти в підрозділах частини 1.

Кол. 10 — 21 містять розподіл річної суми земельного податку (орендної плати) за кожною земельною ділянкою за місяцями. Не виключена ситуація, що в результаті округлення показників, зазначених у кол. 10 — 21, їх загальна сума не відповідатиме сумі земельного податку або орендної плати, вказаній у кол. 8 або 9. Щоб виправити таку ситуацію, слід у кол. 21 відкоригувати (у бік збільшення або зменшення на суму розбіжності) величину податкових зобов’язань за останній місяць року (грудень), зазначену у кол. 21.

Наприклад, загальна сума орендної плати на 2014 рік (із січня по грудень 2014 року) становить 8500,00 грн. Розрахунок щомісячної суми з округленням становитиме: 8500,00 : 12 = 708,33 (грн.). Якщо ми помножимо 708,33 грн. на 12, то отримаємо 8499,96 грн., тобто втратимо 0,04 грн., отже, у графі орендної плати за грудень ми можемо зазначити 708,37 грн.

5

Нараховано земельного податку на 20__ рік, усього (сума значень кол. 10 — 21

ряд. 1.1.1 — 4.2)

Цей рядок заповнюють лише платники земельного податку. У ній буде зазначена сума значень ряд. 1 — 4 за кол. 8, а також кожної з кол. 10 — 21

6 — 12

Рядки для виправлення помилок (уточнення сум), допущених у деклараціях за минулі періоди, які призвели до недоплати або переплати земельного податку, а також нарахування штрафів і пені. Якщо строк подання декларації минув, то ПКУ надає можливість «виправитися» в уточнюючій декларації або в декларації за наступний період

13

Нараховано орендної плати за землі державної або комунальної власності на 20__ рік, усього

Цей рядок заповнюють лише платники орендної плати. У ньому буде зазначена сума значень ряд. 1— 4 за кол. 9, а також кожної з кол. 10 — 21

14 — 20

Рядки для виправлення помилок (уточнення сум), допущених у деклараціях за минулі періоди, які призвели до недоплати або переплати орендної плати, а також нарахування штрафів і пені. Якщо строк подання декларації минув, то ПКУ надає можливість «виправитися» в уточнюючій декларації або в декларації за наступний період

21

Розкриття окремих результатів діяльності (пояснення) на ___ арк.

У цьому рядку наводяться відомості про кількість аркушів, на яких надана додаткова інформація до декларації

Поля з позначками та реквізитами підприємця

Наприкінці основної (розрахункової) частини декларації ставляться позначки про подані додатки, проставляються дата, підпис підприємця і печатка за її наявності

 

Додатки до декларації

Додаток 1 має заголовну частину. Її реквізити повинні збігатися з даними шапки декларації. У додатку 1, як і в декларації, цифри наводять за такими правилами:

гектари — з чотирма десятковими знаками;

м2 — з двома десятковими знаками;

гривні — з двома десятковими знаками.

Платники земельного податку наводять таку інформацію:

— найменування документа, на підставі якого у підприємця є право власності або оренди земельної ділянки (графа 2);

— серію і номер держакта на земельну ділянку та дату його реєстрації (графа 3);

— реквізити договору оренди (дату укладення, строк дії, розмір орендної плати, дату та номер його державної реєстрації) (графа 4);

— найменування орендодавця (графа 5);

— кадастровий номер земельної ділянки (за наявності) (графа 6);

— категорію земель, на яких розміщена земельна ділянка, та її цільове призначення (графа 7);

— НГО земельної ділянки з коефіцієнтом індексації (графа 8);

— площу ділянки (у га або м2) (графа 9);

— місцезнаходження земельної ділянки, код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ (графа 10).

Зверніть увагу

Якщо підприємець має декілька земельних ділянок в одній адміністративно-територіальній одиниці, то відомості про них можна навести в одному додатку 1. У його формі є три рядки, але за необхідності їх кількість може бути збільшена (зменшена).

Додаток 2 заповнюють лише ті платники, які мають пільги із земельного податку. Він складається із заголовної частини та окремих граф, показники яких у цілому повторюють розрахункову частину декларації і додаток 1. Ще раз зауважимо, що до числа пільговиків потраплять лише одиниці.

На закінчення ми приведемо фрагмент запов­неної декларації.

Приклад. Підприємець на загальній системі має власну ділянку площею 150 м2 у місті обласного значення. НГО земель відома, категорія земель — землі громадської забудови. Заповнимо декларацію на 2014 рік (с. 38).

Документи консультації

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Наказ № 1015 — наказ ДПАУ «Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) від 24.12.2010 р. № 1015.

 

1

Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

Код типу декларації

1.1.Т

Порядковий номер за рік

Х

Земельний податок

1

 

Орендна плата

Тип декларації

01

Х

Звітна

02

 

Нова звітна

03

 

Уточнююча

 

2

Для земельного податку

за

2

0

1

4

рік

починаючи з

 

 

.

 

 

з урахуванням уточнень з

 

 

.

 

 

за ______________________________ місяць

 

3

Для орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності

 

<…>

№ з/п

Категорія земель

Площа земельної ділянки

Нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки або одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області з урахуванням коефіцієнта індексації

Ставка податку (грн. за 1 кв. м або % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки; % від одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області)

Коефіцієнт до збільшення

Відсоток від суми земельного податку

Річна сума земельного податку, яка підлягає сплаті за даними платника

Річна сума орендної плати, яка підлягає сплаті за даними платника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<…>

2

Земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (як у межах населених пунктів, так і за їх межами)

2.1

Землі під громадською забудовою

150,00

1000,00

1 %

1500,00

<…>

5

Нараховано земельного податку на 201рік, усього (сума значень к. 10 — 21 р. 1.1.1 — 4.2)

1500,00

 

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

 

125,00

125,00

125,00

125,00

125,00

125,00

125,00

125,00

125,00

125,00

125,00

125,00

 

125,00

125,00

125,00

125,00

125,00

125,00

125,00

125,00

125,00

125,00

125,00

125,00

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі