Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Затверджено порядок щодо проведення конкурсу між забудовниками для отримання державної підтримки

Редакція ББ
Будівельна Бухгалтерія Квітень, 2009/№ 7
Друк
Наказ від 16.03.2009 р. № 105/416/219

Затверджено порядок щодо проведення конкурсу між забудовниками для отримання державної підтримки

 

Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 16.03.2009 р. № 105/416/219

 

Положення про проведення конкурсу
з елементами аукціону по відбору
забудовників для надання державної підтримки на добудову об’єктів
незавершеного житлового будівництва

1. Це Положення визначає процедуру проведення конкурсу з елементами аукціону (далі — Конкурс) з метою визначення забудовників для отримання права на державну підтримку на добудову об’єктів незавершеного житлового будівництва, що відповідають визначеним вимогам та мають найнижчу ціну 1 кв. метра житла із запропонованих.

Терміни, що вживаються у цьому Положенні мають таке значення:

Конкурс

— процес визначення на конкурентних засадах забудовника, якому надається право на отримання державної підтримки на добудову об’єктів незавершеного будівництва, який відповідає встановленим критеріям та запропонував найбільшу площу житла за фіксовану вартість 1 кв. метра житла в об’єктах, що будуть добудовуватись за державної підтримки:

крок пропозиції — мінімальна надбавка, на яку в процесі проведення конкурсу підвищується площа житла за фіксовану вартість 1 кв. метра житла;

початкова пропозиція — фіксована вартість 1 кв. метра житла, що визначається в залежності від регіону.

2.

Для організації Конкурсу утворюється конкурсна комісія , яка здійснює загальне керівництво та контроль за дотриманням умов проведення конкурсу.

Конкурсна комісія створюється у складі голови, заступника голови та не менш як 10 членів.

До складу конкурсної комісії обов’язково входять представники Мінрегіонбуду, Мінфіну, Мінекономіки, Національного банку України (за згодою) та Державної іпотечної установи (за згодою).

До складу конкурсної комісії не можуть входити представники суб’єктів господарювання, що здійснюють житлове будівництво.

Конкурсна комісія:

приймає рішення щодо проведення Конкурсу;

визначає перелік документів, що додаються до заявки;

оголошує проведення Конкурсу;

реєструє заявки на участь у Конкурсі;

надає учасникам необхідну інформацію для підготовки заявки про участь у Конкурсі;

розглядає заявки учасників, визначає їх відповідність умовам Конкурсу;

проводить Конкурс;

визначає переможців Конкурсу;

повідомляє учасників про результати Конкурсу.

Про день засідання конкурсної комісії та перелік питань, що виносяться на розгляд, секретар комісії

повідомляє його членів за один день до дня засідання.

Засідання конкурсної комісії є правомочним за участі в ньому не менш як 2/3 її складу.

Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів конкурсної комісії. У випадку рівного розподілу голосів — голос голови конкурсної комісії є вирішальним.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується головою та секретарем конкурсної комісії.

Матеріально-технічне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності конкурсної комісії здійснюється Мінрегіонбудом.

3.

На підставі інформації міжвідомчої комісії з відбору житлових об’єктів, утвореної відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.02.2009 № 127, щодо відбору об’єктів незавершеного житлового будівництва із ступенем готовності більш як 70 відсотків, конкурсна комісія публікує оголошення в газеті «Урядовий кур’єр» та розміщує на офіційному сайті Мінрегіонбуду інформацію про оголошення Конкурсу не пізніше 15 календарних днів до дати проведення Конкурсу.

Інформація про оголошення Конкурсу надається окремо по кожному регіону України та повинна містити такі відомості:

термін подання заявки про участь у Конкурсі;

форму заявки;

порядок реєстрації заявок;

дату, місце та час проведення Конкурсу;

умови проведення відбору конкурсних пропозицій учасників;

строк, протягом якого оголошуються результати Конкурсу;

інформацію про початкову вартість 1 кв. метра житла;

перелік документів, що додаються до заявки;

поштова адреса для подання заявок та номери телефонів для довідок.

4. Загальні умови і вимоги до проведення Конкурсу

:

нікому з учасників Конкурсу не надаються переваги;

забороняється встановлення дискримінаційних умов до забудовників, зокрема — вимог до забудовників спрямованих на необґрунтоване обмеження прав забудовників щодо участі в Конкурсі;

Конкурс вважається таким, що відбувся, якщо зареєстровано не менш як два учасники конкурсу на отримання права на державну підтримку на добудову об’єктів незавершеного будівництва у відповідному регіоні;

до участі у Конкурсі допускаються забудовники, що мають об’єкти незавершеного житлового будівництва, які відповідають вимогам, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 р. № 127 «Деякі питання іпотечного кредитування» та пройшли відбір на відповідність цим вимогам згідно із рішенням міжвідомчої комісії з відбору житлових об’єктів;

5. Для участі в конкурсі забудовник надсилає конкурсній комісії:

заявку про участь у Конкурсі, яка обов’язково повинна містити інформацію щодо місцезнаходження об’єкта будівництва, ступінь його будівельної готовності на момент подачі заявка та проектну потужність об’єкта будівництва;

витяг з рішення міжвідомчої комісії з відбору житлових об’єктів;

довідку територіального органу Державного департаменту з питань банкрутства про відсутність розпочатої процедури банкрутства стосовно учасника аукціону;

інші документи, визначені конкурсною комісією.

Реєстрація заявок на участь в Конкурсі починається з дня повідомлення в засобах масової інформації про проведення Конкурсу. Реєстрація заявок припиняється за чотири доби до дати проведення Конкурсу.

Заявки на участь у Конкурсі підлягають обов’язковій реєстрації у книзі реєстрації учасників Конкурсу. До книги реєстрації учасників вносяться такі відомості: для юридичної особи — резидента України — найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ; для юридичної особи — нерезидента — найменування та місцезнаходження.

6. Конкурсна комісія розглядає заявки і приймає рішення про допущення (недопущення) забудовника до участі у Конкурсі.

До участі в Конкурсі допускаються всі забудовники, що відповідають його умовам

.

У разі прийняття конкурсною комісією рішення про допущення забудовника до участі у Конкурсі йому присвоюється відповідний конкурсний номер.

До участі в Конкурсі не допускаються забудовники

:

які не відповідають вимогам визначеним абзацом четвертим пункту 4 цього Порядку;

стосовно яких порушено провадження у справі про банкрутство в установленому порядку або в установленому законом порядку прийнято рішення про припинення юридичної особи;

які надали недостовірні або неповні дані у документах, поданих для участі у Конкурсі.

Рішення конкурсної комісії повідомляється учасникам Конкурсу письмово не пізніше ніж за два дні до проведення Конкурсу для проведення відкритого конкурентного надання права на отримання державної підтримки на добудову об’єктів незавершеного будівництва.

 

Проведення конкурсу

7. Перед початком Конкурсу учасники або їх представники реєструються з підтвердженням своїх повноважень та отримують картки учасників Конкурсу. Не зареєстровані учасники до участі у Конкурсі не допускаються.

Конкурс починається з оголошення секретарем конкурсної комісії порядку та правил проведення Конкурсу, правил поведінки на Конкурсі, а також іншої інформації.

Після чого секретар конкурсної комісії оголошує початкову пропозицію для відповідного регіону і крок пропозиції. Учасники Конкурсу повідомляють про готовність її прийняти шляхом підняття картки учасника Конкурсу, чим засвідчується прийняття початкової пропозиції, та вносять свої пропозиції.

Початкова вартість та крок пропозиції визначається:

 

Регіон

Початкова пропозиція

Крок

у %

у м2

у грн.

для м. Києва

за 8000 грн. — 1 м2

1 %

0,01 м2

-80 грн.

для Київської області

за 7500 грн. — 1 м2

1 %

0,01 м2

-75 грн.

для м. Севастополя та обласних центрів

за 6000 грн. — 1 м2

1 %

0,01 м2

-60 грн.

для інших населених пунктів

за 5000 грн. — 1 м2

1 %

0,01 м2

-50 грн.

 

Якщо учасник запропонував площу житла за запропоновану ціну більшу, ніж оголошена, секретар називає конкурсний номер учасника і запропоновану ним площу житла.

Переможцями є учасники, які запропонували найбільшу площу житла за запропоновану ціну. При цьому забудовник бере на себе зобов’язання добудувати та ввести в експлуатацію об’єкт будівництва за кошти, обсяг яких визначається із розрахунку ціни, запропонованої ним на Конкурсі.

Конкурсна комісія приймає рішення про затвердження результатів Конкурсу та про визначення його переможців, яке оформлюється протоколом.

Протокол підписують голова та секретар конкурсної комісії у день проведення Конкурсу.

Результати Конкурсу оприлюднюються на офіційному сайті Мінрегіонбуду протягом трьох днів з дня підписання протоколу.

8. Конкурс визнається таким, що не відбувся:

1) якщо від учасників Конкурсу надійшло менше ніж дві заявки, які відповідають умовам Конкурсу;

2) якщо протокол про затвердження результатів Конкурсу за рішенням суду визнаний недійсним.

9.

Оскарження результатів Конкурсу здійснюється відповідно до законодавства України.

 

Начальник Управління розробки та реалізації державних житлових програм

О. Непомнящий

 

Коментар

 

див. на с. 37 цього номера газети.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі