Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Нові Ліцензійні умови для будівельних робіт

Редакція ББ
Будівельна Бухгалтерія Квітень, 2009/№ 8
Друк
Стаття

Нові Ліцензійні умови для будівельних робіт

Роман Кабальський, юрист

 

22 березня 2009 року набрали чинності нові Ліцензійні умови провадження господарської діяльності в будівництві. У цій статті наводиться коментар до них.

 

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

Закон про архітектурну діяльність

— Закон України «Про архітектурну діяльність» від 20.05.99 р. № 687-XIV.

Закон № 1026

— Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та сприяння інвестиційній діяльності в будівництві» від 16.05.2007 р. № 1026-V.

Закон про ліцензування

— Закону України «Про ліцензування окремих видів господарської діяльності» від 01.06.2000 р. № 1775.

Постанова № 1396

— постанова КМУ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності в будівництві» від 05.12.2007 р. № 1396.

Ліцензійні умови № 112

— Ліцензійні умови провадження будівельної діяльності (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж), затверджені наказом Держкомпідприємництва та Держкомбудівництва від 13.09.2001 р. № 112/182.

Ліцензійні умови № 47

— Ліцензійні умови провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, затверджені наказом Мінрегіонбуду від 27.01.2009 р. № 47.

Перелік № 24

— Перелік робіт провадження господарської діяльності, пов’язаної зі створенням об’єктів архітектури, затверджений наказом Держархбудінспекції від 19.02.2008 р. № 24.

Примірний перелік № 112

— Примірний перелік робіт провадження господарської діяльності, пов’язаної зі створенням об’єктів архітектури, затверджений наказом Держархбудінспекції від 16.07.2008 р. № 112.

 

Історія питання

5 грудня 2007 року було прийнято

Постанову № 1396. Як було зазначено в її тексті: «цю постанову розроблено відповідно до законів України «Про архітектурну діяльність» та «Про основи містобудування» та спрямовано на встановлення загальних вимог до ліцензування господарської діяльності в будівництві, пов’язаної зі створенням об’єктів архітектури».

Невдовзі після цього набрав чинності

Закон № 1026-V, яким, зокрема, зі сфери дії Закону про ліцензування було виведено ліцензування будівельної діяльності.

У зв’язку із зазначеними законодавчими змінами, оскільки вони мали незавершений характер, виникли деякі запитання. Серед них —

питання щодо переліку видів робіт, що підлягають ліцензуванню, та щодо кваліфікаційних, організаційних та інших вимог до провадження господарської діяльності в будівництві, яким має відповідати суб’єкт господарювання, що має намір отримати відповідну ліцензію.

Річ у тім, що незважаючи на прийняття

Закону № 1026 та Постанови № 1396, ліцензійні умови у відповідність до змін, що сталися, приведено не було. Так, замість будівельної діяльності, що ліцензувалася раніше 1, було введене нове поняття « господарська діяльність в будівництві, пов’язана із створенням об’єктів архітектури на території України». Отже, аж до останнього часу формально залишалися чинними Ліцензійні умови № 112. Оскільки первісно вони приймалися відповідно до Закону про ліцензування, діяти в умовах, що змінилися, вони не могли.

1 Згідно із застарілою нормою п. 30 ст. 9 Закону про ліцензування, ліцензуванню підлягала будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж).

Тому обґрунтованим слід було вважати застосування загального правила: відсутність Ліцензійних умов на провадження певного виду господарської діяльності не є підставою для відмови у видачі ліцензії

(ч. 12 ст. 10 Закону про ліцензування).

Крім того, у додатку до

Ліцензійних умов № 112 містився перелік видів робіт, що підлягають ліцензуванню, і, власне, до здійснення яких ці Ліцензійні умови і висувають вимоги. У свою чергу, невдовзі після прийняття постанови № 1396 наказом Держархбудінспекції від 19.02.2008 р. № 24 було затверджено Перелік (кодифікатор) робіт, пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, який дещо відрізнявся від видів робіт, уключених до додатка до Ліцензійних умов № 112. Цей факт ще більше загострив необхідність розробки та прийняття нових Ліцензійних умов.

Пізніше роботи, уключені до

Переліку № 24, фактично були продубльовано у Примірному переліку № 112. Утім, за зізнанням і Мінрегіонбуду, і Держкомпідприємництва, «перелік видів робіт, що ліцензуються, не є вичерпним і може бути доповнений у разі надання обґрунтованих пропозицій, пов’язаних із впровадженням нових технологій будівництва, застосування нових будівельних матеріалів, виробів та конструкцій тощо» (див. лист Мінрегіонбуду від 30.10.2008 р. № 22/2-37242), він лише «деталізує види робіт провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, з метою забезпечення інформаційної єдності назв робіт та їх кодових позначень у процесі ліцензування певних видів господарської діяльності в будівництві (див. лист Держкомпідприємництва від 19.09.2008 р. № 79463). До речі, незважаючи на виконання Примірним переліком № 112 таких суто технічних функцій, саме з ним насамперед було пов’язане питання про необхідність ліцензування генерального підряду, яке в результаті вирішилося на користь обов’язковості ліцензування цього виду діяльності. З набуттям чинності новими Ліцензійними умовами № 47 з’явився черговий новий Перелік (як додаток до Ліцензійних умов № 47) зі старими видами робіт.

2 Лист Мінрегіонбуду від 30.10.2008 р. № 22/2-3724 та коментар до нього див. у газеті «Будівельна бухгалтерія», 2009, № 1, с. 7 — 8.

3 Лист Мінрегіонбуду від 19.09.2008 р. № 7946 та коментар до нього див. у газеті «Будівельна бухгалтерія», 2009, № 1, с. 9 — 10.

 

Зміст нових Ліцензійних умов у будівництві

Тепер безпосередньо про самі

Ліцензійні умови № 47.

Як зазначено в

п. 1.4 цього документа, вони є обов’язковими для всіх суб’єктів господарської діяльності незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які виконують роботи, пов’язані із створенням об’єктів архітектури, відповідно до Переліку, наведеного в додатку. Хочемо ще раз звернути увагу: такий Перелік самостійного значення не має і повинен сприйматися виключно як такий, що конкретизує положення Закону про архітектурну діяльність та зазначені в ньому види діяльності. Це такі роботи:

— підготовка вихідних даних на проектування;

— здійснення в необхідних випадках передпроектних робіт, а також заходів щодо охорони нововиявлених під час провадження будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об’єктів містобудування, які відповідно до закону мають антропологічне, археологічне, естетичне, етнографічне, історичне, мистецтвознавче, наукове або художнє значення;

— пошук архітектурного рішення, розробка, погодження та затвердження проекту;

— виконання робочої документації для будівництва, а в разі виконання її або окремих її частин іншим виконавцем — здійснення авторського нагляду за таким виконанням;

— будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) та знесення об’єкта архітектури, архітектурно-будівельний контроль, технічний та авторський нагляд під час здійснення будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об’єкта містобудування;

— прийняття зведеного об’єкта в експлуатацію.

Ліцензійні умови

№ 47, що коментуються, як і їх попередник — Ліцензійні умови № 112, передбачають три групи вимог до суб’єктів, що провадять діяльність, пов’язану з об’єктами архітектури. Серед загальних організаційних вимог зазначено:

— наявність затвердженої організаційно-функціональної структури підприємства відповідно до Переліку робіт;

— у складі організаційно-функціональної структури підприємства повинні бути передбачені підрозділи та фахівці, що забезпечують виконання адміністративно-керівних, виробничо-технічних, планово-договірних, виробничих, юридичних і допоміжних функцій та функцій з контролю якості, промислової безпеки та охорони праці, ведення та збереження нормативної та виконавчої документації;

— наявність затверджених положень про відповідні структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників згідно з розподілом обов’язків, повноважень та відповідальності осіб, штатний розпис;

— укомплектованість підприємства інженерно-технічними працівниками і робітниками необхідних професій та кваліфікації відповідно до організаційно-функціональної структури підприємства, положень

Класифікатора професій (ДК 003:2005), затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 р. № 375 та вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64), затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 13.10.99 № 249;

— за наявності у підприємства відокремлених структурних підрозділів дані надаються з урахуванням їх можливості виконувати роботи, що замовляються, пов’язані із створенням об’єктів архітектури;

— наявність державних стандартів, інших нормативних документів та нормативно-правових актів;

— наявність техніки, обладнання, устаткування, приладів та інструментів згідно з технологічними вимогами виконання заявлених у Переліку робіт;

— виробничі приміщення, засоби виробництва повинні бути власні або орендовані, що підтверджується відповідними документами;

— документ, що підтверджує впровадження системи управління якістю продукції суб’єкта господарської діяльності, відповідно до ДСТУ ISO 9001-2001 (ISO 9001:2000, IDT) Системи управління якістю. Вимоги.

Як

кваліфікаційні вимоги, що висуваються до всіх суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у будівництві, пов’язану зі створенням об’єктів архітектури, у Ліцензійних умовах № 47 зазначено:

— керівники та виконавці робіт залежно від видів виконуваних робіт повинні мати відповідні освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні;

— кваліфікаційний склад повинен відповідати організаційно-функціональній структурі підприємства та мати одного з керівників (коди КП — 121, 1313), професіоналів (коди КП — 122, 123), фахівців (коди КП — 122, 123, 214, 2114.2) згідно з вимогами розділу 4 КП;

— керівник підприємства або його заступник, фізична особа — підприємець (коди КП — 121, 1313) повинні мати повну або базову вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити: для магістра або спеціаліста — не менше 2 років, бакалавра — не менше 3 років;

— головний інженер (код КП — 122) повинен мати повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити: для магістра — не менше 2 років, спеціаліста — не менше 3 років;

— начальник виробничо-технічного відділу, технічного відділу (код КП — 122) повинен мати повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією — не менше 2 років;

— керівники підприємства (коди КП — 121, 1313) і керівники виконавчих та функціональних підрозділів (коди КП — 122, 123) повинні працювати у суб’єкта господарської діяльності за основним місцем роботи;

— керівники, професіонали та фахівці повинні своєчасно проходити спеціальне навчання, зокрема для територій з підвищеною сейсмічністю та із складними інженерно-геологічними умовами, з періодичністю та термінами, визначеними в програмах навчання.

Остання група загальних вимог —

технологічні вимоги:

— виконання робіт здійснювати згідно з нормативно-технічними документами (ДБН, СНиП, ГОСТ, ТУ);

— дотримуватися вимог із забезпечення промислової безпеки та охорони праці.

Особливу увагу слід звернути на

п. 2.2 Ліцензійних умов № 47, згідно з яким фізична особа — підприємець у межах своєї професії та кваліфікації може виконувати роботи особисто або із залученням найманих працівників. Річ у тім, що раніше на можливість отримання ліцензії на здійснення робіт у будівництві фізособою-підприємцем неодноразово вказував Держкомпідприємництва (листи від 12.02.2007 р. № 1000, від 15.01.2003 р. № 4-452-2128/240, від 06.06.2002 р. № 4-431-483/3133). У них Держкомпідприємництва звертав увагу на те, що фізособа-підприємець має дотримуватись Ліцензійних умов та відповідати всім вимогам, що висуваються до суб’єктів господарювання, які займаються будівельними роботами. І питання про можливість провадження таким суб’єктом господарювання будівельної діяльності виникало саме у зв’язку з тим, що Ліцензійні умови № 112 було побудовано так, що отримати ліцензію на будівництво могла тільки юридична особа, але ніяк не фізособа-підприємець. Фахівці щодо цього справедливо підкреслювали: по-перше, Ліцензійні умови № 112 прямо не дозволяють фізособам-підприємцям бути суб’єктами будівельної діяльності, а, по-друге, виходячи з тексту цього документа можна дійти висновку, що вони стосуються тільки юридичних осіб. Наприклад, у ньому фігурували такі вимоги, як наявність організаційно-функціональної структури підприємства з розподілом обов’язків, повноважень та відповідальності посадових осіб, укомплектованість підприємства інженерно-технічними працівниками та робітниками необхідних професій і кваліфікації.

Як бачимо, перший із названих недоліків

Ліцензійними умовами № 47, що коментуються, усунено(до речі, у Постанові № 1396 також прямо зазначалося, що «юридична особа та фізична особа (підприємець) — суб’єкти господарської діяльності, які мають намір здійснювати будівельну діяльність, повинні отримати ліцензію відповідно до цього Порядку». — Прим. авт.). Друга перешкода, як і раніше, залишається актуальною — фізособам-підприємцям, як і раніше, буде досить складно забезпечити дотримання нових Ліцензійних умов № 47 з урахуванням вимог, що ними висуваються. У будь-якому разі перешкодою в отриманні ліцензії на здійснення робіт, пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, може стати саме невідповідність фізособи-підприємця умовам ліцензування, а не її статус. Про позицію ж Держкомпідприємництва, яку свого часу було ним викладено в листі від 29.05.2003 р. № 9/2-121 та згідно з якою фізособам-підприємцям, які самостійно виконують роботи, досить відповідати кваліфікаційним вимогам, а не в цілому Ліцензійним умовам, доведеться забути.

У цілому слід зазначити, що нові

Ліцензійні умови порівняно з Ліцензійними умовами № 112 передбачають нові вимоги до суб’єктів господарювання, які планують здійснювати госпдіяльність з виконання вишукувальних робіт для будівництва: як нову організаційну умову передбачено необхідність наявності техніки, устаткування, приладів та інструментів відповідно до технологічних вимог виконання заявлених видів робіт.

Водночас прийняття нових

Ліцензійних умов № 47 істотно знижує вимоги до необхідного стажу роботи інженерів суб’єктів господарювання, які здійснюють вишукувальні роботи: замість 8 років роботи за професією для магістра і 10 років для спеціаліста передбачено 2 і 3 роки відповідно.

Наостанок зауважимо, що нові

Ліцензійні умови № 47 провадження робіт, пов’язаних із створенням об’єкта архітектури, будуть актуальні не лише для суб’єктів господарювання, які тільки мають намір отримати ліцензію, а й для тих, хто уже має будівельну ліцензію, отриману до набуття ними чинності, тобто до 22.03.2009 р. Річ у тім, що невідповідність суб’єктів господарювання, які провадять будівельну діяльність новим Ліцензійним умовам № 47 може стати підставою для анулювання ліцензії або для припинення її дії.

Вимоги, яким повинні відповідати суб’єкти господарювання згідно з

Ліцензійними умовами № 47, що коментуються, наведено в таблиці.

 

Вимоги до провадження господарської діяльності в будівництві, пов’язаної зі створенням об’єктів архітектури

Вид робіт

Організаційні вимоги

Кваліфікаційні вимоги

Технологічні вимоги

1

2

3

4

Вишукувальні

Наявність адміністративних приміщень з площею згідно з вимогами державних будівельних норм, виробничої бази (за потреби), власної лабораторії при виконанні лабораторних досліджень;

наявність техніки, устаткування, приладів та інструментів згідно з технологічними вимогами виконання заявлених у Переліку робіт;

при виконанні робіт, які потребують матеріалів, що містять державну таємницю, наявність режимно-секретного органу, відповідно до статті 21 Закону України «Про державну таємницю»

До головного геодезиста (топографа) (код КП — 123): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посаді керівників нижчого рівня: для магістра — не менше 2 років, для спеціаліста — не менше 3 років;

до головного геолога (гідрогеолога) (код КП — 123): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за посадою нижчого рівня: для магістра — не менше 2 років, для спеціаліста — не менше 3 років;

до начальника партії (код КП — 122): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи на посаді керівників нижчого рівня: для магістра або спеціаліста — не менше 2 років, бакалавра або молодшого спеціаліста — не менше 3 років;

до бурового майстра: повна або базова середня спеціальна або професійно-технічна освіта; до інших професіоналів, фахівців — відповідно до організаційно-функціональної структури суб’єкта господарської діяльності відповідно до кодів КП — 122, 123, 214, 2114.2;

до кваліфікованих робітників — відповідно до організаційно-функціональної структури суб’єкта господарської діяльності, Переліку робіт та відповідно до вимог розділу 4 КП

Пристрої та засоби вимірювання повинні проходити своєчасну метрологічну повірку відповідними органами; техніка, устаткування, прилади та інструменти повинні проходити своєчасне технічне обстеження (перевірку) у відповідних органах та триматися у належному технічному стані

Проектні

Наявність адміністративних приміщень з площею згідно з вимогами державних будівельних норм;

укомплектованість суб’єкта господарської діяльності інженерно-технічними працівниками відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-2004 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва» (далі — ДБН А.2.2-3-2004);

укомплектованість суб’єкта господарської діяльності обчислювальною, розмножувальною та організаційною технікою, відповідним програмним забезпеченням, необхідним для провадження проектного процесу; наявність інформаційного забезпечення процесу розроблення проектної документації, можливості оперативного внесення змін та доповнень до проектної документації, нормативних умов обліку та збереження проектної документації, ефективного контролю, який забезпечує повноту та комплектність проектної документації;

наявність державних стандартів, інших нормативних документів та нормативно-правових актів;

виконання робіт, які потребують матеріалів, що містять державну таємницю, наявність режимно-секретного органу, відповідно до статті 21 Закону України «Про державну таємницю»

До головного архітектора (код КП — 122): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посаді керівників нижчого рівня: для магістра — не менше 2 років, спеціаліста — не менше 3 років;

до головного архітектора проекту, головного інженера проекту (код КП — 123): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посаді керівників нижчого рівня: для магістра — не менше 2 років, спеціаліста — не менше 3 років;

до головного конструктора, головного спеціаліста розділу проекту (код КП — 123): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посаді керівників нижчого рівня: для магістра — не менше 2 років, спеціаліста — не менше 3 років;

до інших професіоналів, фахівців відповідно до організаційно-функціональної структури суб’єкта господарської діяльності, Переліку робіт, пов’язаних із створенням об’єктів архітектури (відповідно до кодів КП — 122, 123, 214, 2114.2), та вимог ДБН А.2.2-3-2004

 

Будівельні та монтажні

Наявність адміністративних приміщень з площею згідно з вимогами державних будівельних норм, виробничої бази (за потреби), інших допоміжних служб відповідно до Переліку робіт, що замовляються;

наявність техніки, устаткування, обладнання, приладів та інструментів згідно з технологічними вимогами виконання заявлених у Переліку робіт; наявність засобів вимірювання, методик, інструкцій, необхідних для перевірки встановлених параметрів продукції і технологічних операцій;

забезпечення своєчасного оформлення та ведення виробничої та виконавчої документації, передбаченої ДБН А.3.1-5-96 «Організація будівельного виробництва», іншими нормативними документами;

наявність метрологічного забезпечення робіт

До начальника будівельної дільниці (код КП — 122): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи на посаді керівників нижчого рівня: для магістра або спеціаліста — не менше 2 років, бакалавра або молодшого спеціаліста — не менше 3 років;

до виконавця робіт (код КП — 122): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи майстром у будівництві — не менше 2 років;

до майстра будівельних та монтажних робіт (код КП — 122): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст). Для спеціаліста, бакалавра — без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста — стаж роботи за професією не менше 2 років; до техніка-будівельника: базова або неповна вища освіта відповідного напряму (бакалавр або молодший спеціаліст). Для бакалавра — без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста — стаж роботи за професією не менше 2 років; до геодезиста: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи;

до інших професіоналів, фахівців — відповідно до організаційно-функціональної структури суб’єкта господарської діяльності, Переліку робіт (відповідно до кодів КП — 122, 123, 214, 2114.2);

до кваліфікованих робітників відповідно до організаційно-функціональної структури суб’єкта господарської діяльності, Переліку робіт та відповідно до вимог розділу 4 КП

Якість будівельних матеріалів контролюється лабораторними випробуваннями. Матеріали, вироби та конструкції у випадках, передбачених нормативно-правовими, нормативно-технічними актами та державними стандартами, повинні мати документи про підтвердження відповідності та якості; пристрої та засоби вимірювальної техніки повинні проходити своєчасну метрологічну повірку у відповідних органах;

техніка, обладнання, устаткування, прилади та інструменти повинні проходити своєчасне технічне обстеження (перевірку) та триматися у належному технічному стані

Інжинірингові

Наявність адміністративних приміщень з площею згідно з вимогами державних будівельних норм;

наявність засобів вимірювань, методик, інструкцій, які необхідні для виконання технічного огляду та оцінки стану будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж;

наявність власної акредитованої лабораторії або засобів для неруйнівних методів обстеження і оцінка технічного стану будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж;

для виконання функцій генерального розробника у проектуванні — наявність відповідних працівників, які забезпечать виконання проектних робіт за окремими розділами

До інженера з якості (код КП — 214): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера і професією нижчого рівня — не менше 2 років;

до інженера з нагляду за будівництвом (код КП — 214): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера і професією нижчого рівня — не менше 2 років;

до виконавця обстеження та оцінки технічного стану будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж неруйнівними методами — сертифікат фахівця з неруйнівного контролю

Пристрої та засоби вимірювання повинні проходити своєчасну метрологічну повірку

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі