Теми статей
Обрати теми

Облік титульних (тимчасових) споруд

Редакція ББ
Стаття

Облік титульних (тимчасових) споруд

Оксана Куліченко, аудитор

 

У процесі будівництва використовуються допоміжні споруди, що призначаються для зберігання техніки та обладнання, відпочинку працівників, організації техніки безпеки на будівельному майданчику. На сторінках газети «Будівельна бухгалтерія» уже розглядали раніше, як саме обліковувати витрати на нетитульні (тимчасові) споруди (див. 2009, № 2, с. 6 — 11). Тож у цій публікації поговоримо про облік титульних (тимчасових) споруд.

 

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Закон про ПДВ

— Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.

ДБН Д.1.1-1-2000

— наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України «Про затвердження Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000)» від 27.08.2000 р. № 174.

Інструкція № 291

— Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів

— Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 р. № 561.

Методичні рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт

— Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт (у новій редакції), затверджені наказом Державного комітету будівництва та архітектури України від 16.02.2004 р. № 30.

 

Загальні положення

 

Перелік титульних тимчасових будівель і споруд наведено в додатку М

ДБН Д.1.1-1-2000 (перелік наведено в інформаційному блоці нижче). Зауважимо, що під «спорудами» можуть розумітися не тільки власне споруди, але й деякі види робіт та механізмів.

З огляду на наведений перелік можна дійти висновку, що титульні споруди переважно носять більш-менш капітальний характер і споруджуються на більш тривалий строк експлуатації, та можуть використовуватись для забезпечення будівельного процесу декількох будмайданчиків. Наприклад, можна розглянути майданчик для попереднього складання обладнання. Такий майданчик може бути один, а обладнання, що використовується на різних ділянках і на різних об’єктах, безліч. До того ж на практиці титульні (тимчасові) споруди використовуються більше п’яти років і навіть до 30 років.

За винятком тих об’єктів, що використовуються протягом терміну меншого за рік, або меншого за виробничий цикл підприємства, титульні споруди мають необоротний характер.

 

 

Перелік робіт і витрат, що належать до титульних тимчасових будівель і споруд і враховуються усередненими показниками

1. Тимчасове пристосування заново збудованих постійних будівель і споруд для обслуговування працівників будівництва, відновлення і ремонт їх по закінченні використання.

2. Оренда і пристосування існуючих приміщень з наступною ліквідацією облаштувань.

3. Тимчасове пристосування заново збудованих та існуючих постійних будівель і споруд для виробничих потреб будівництва, відновлення і ремонт їх по закінченні використання.

4. Переміщення конструкцій і деталей виробничих, складських, допоміжних, житлових і громадських контейнерних і збірно-розбірних мобільних (інвентарних) будівель і споруд на будівельний майданчик, улаштування основ і фундаментів, монтаж з необхідним опорядженням, монтаж устаткування, уведення інженерних мереж, створення і благоустрій тимчасових селищ (у тому числі вахтових), розбирання і демонтаж, відновлення майданчика, переміщення конструкцій і деталей на склад.

5. Улаштування та утримання тимчасових залізниць, автомобільних і землевозних доріг, у тому числі з'єднувальних ділянок між притрасовою дорогою та лінійною спорудою («вуса»), що будується, і проїздів на будівельному майданчику, зі штучними спорудами, естакадами і переїздами. Розбирання доріг і проїздів.

6. Улаштування і розбирання мереж зв'язку і тимчасових комунікацій для забезпечення електроенергією, водою, теплом тощо на будівельному майданчику від розподільних пристроїв до окремих об'єктів.

7. Улаштування тимчасових підвісних доріг і кабель-кранів для переміщення матеріалів і деталей та розбирання їх.

8. Тимчасові матеріально-технічні склади на будівельному майданчику закриті (опалювальні та неопалювальні) і відкриті для матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування, крім комор виконробів і майстрів, складських приміщень та навісів при об'єктах будівництва.

9. Тимчасові облаштування (майданчики, платформи тощо) для матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування, а також для вантажно-розвантажувальних робіт.

10. Тимчасові виробничі майстерні (ремонтно-механічні, арматурні, столярно-теслярські тощо) і кузні.

11. Електростанції, котельні, насосні, компресорні, калориферні, вентиляторні тощо тимчасового призначення.

12. Тимчасові каменедробильно-сортувальні установки, бетоно-розчинні вузли та установки для приготування бетону і розчину з облаштуваннями на території будівництва або пересувні на лінійному будівництві.

13. Тимчасові установки для приготування ґрунтів, оброблених органічними і неорганічними в'яжучими, тимчасові цементобетонні й асфальтобетонні заводи для приготування бетонних і асфальтобетонних сумішей з бітумосховищами тощо.

14. Полігони для виготовлення залізобетонних і бетонних виробів і добірних елементів з пропарювальними камерами.

15. Майданчики, стенди для укрупнювального і попереднього складання устаткування.

16. Ланкоскладальні бази для складання ланок залізничної колії.

17. Будівлі та облаштування в тимчасових кар'єрах, крім доріг.

18. Улаштування і розбирання тимчасових мереж стисненого повітря, води, енергопостачання, зв'язку та інших тимчасових комунікацій у шахтах, тунелях і метрополітенах.

19. Тимчасові лабораторії для випробування будівельних матеріалів і виробів на будівельних майданчиках.

20. Улаштування основ і фундаментів під машини і механізми, для яких ці витрати не враховано у вартості машино-години (крім рейкових колій під баштові, козлові і портально-стрілові крани).

21. Тимчасові споруди, зв'язані з протипожежними заходами й охороною на території будівництва та у житловому селищі.

22. Тимчасові контори будівельно-монтажних дільниць, будівельно-монтажних поїздів, будівельних управлінь або трестів-майданчиків.

23. Спеціальні і архітектурно оформлені паркани та огорожі в містах.

 

 

Бухгалтерський облік

 

Ураховуючи тривалий строк використання титульних (тимчасових) споруд, більшість з них можна у бухгалтерському обліку віднести до основних засобів. На підтвердження цієї позиції можна звернутись до

наказу Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації «Щодо затвердження Державного класифікатора України «Класифікація основних фондів» від 19.08.97 р. № 507. Згаданий наказ містить перелік основних засобів, у якому можна знайти ТМЦ, що відповідають ознакам тимчасових (титульних) споруд відповідно до ДБН Д.1.1-1-2000. Тому такі тимчасові (титульні) споруди можна сміливо відносити до основних засобів.

Згідно з

Інструкцією № 291 для титульних (тимчасових) споруд можуть бути використані наступні рахунки бухгалтерського обліку залежності від призначення:

103 «Будинки та споруди»;

104 «Машини та обладнання»;

105 «Транспортні засоби»;

106 «Інструменти, прилади та інвентар».

Рух титульних (тимчасових) споруд, визнаних основними засобами, оформлюється первинними документами, які затверджено

наказом Міністерства статистики України від 29.12.95 р. № 352. Такими первинними документами можуть бути:

1) ф. № ОЗ-1 «Акт приймання-передачі внутрішнього переміщення основних засобів»;

2) ф. № ОЗ-2 «Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів»;

3) ф. № ОЗ-3 «Акт списання основних засобів»;

4) ф. № ОЗ-6 «Інвентарна картка обліку основних засобів»;

5) ф. № ОЗ-7 «Опис інвентарних карток по обліку основних засобів»;

6) ф. № ОЗ-8 «Картка обліку руху основних засобів»;

7) ф. № ОЗ-9 «Інвентарний список основних засобів»;

8) ф. № ОЗ-15 «Розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних організацій)».

Наведемо у зведеній таблиці типові проводки щодо обліку та експлуатації титульних (тимчасових) споруд:

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Дт

Кт

Документ-підстава

1

Отримання від постачальника ТМЦ, що визначаються як титульні (тимчасові) споруди

1521

631

Прибутковий ордер (ф. № М-4)

2

Сплата постачальнику заборгованості

631

311

Банківська виписка

3

Відображення податкового кредиту при придбанні титульних (тимчасових) споруд

641

631

Податкова накладна

4

Уведення в експлуатацію титульних (тимчасових) споруд

103

1521

Акт приймання-передачі внутрішнього переміщення основних засобів (ф. № ОЗ-1)

5

Нарахування зносу

23

132

Розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних організацій) (ф. № ОЗ-15)

6

Списання використаних титульних (тимчасових) споруд

103 132

976 103

Акт списання основних засобів (ф. № ОЗ-3)

7

Модернізація титульних (тимчасових) споруд

1521 103

631 1521

Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів (ф. № ОЗ-2)

 

Податковий облік

 

ПДВ

Придбання тимчасових (титульних) споруд суттєво з боку визначення права на податковий кредит по ПДВ не відрізняється від придбання будь-яких основних фондів, а саме за наявності належно оформленої податкової накладної у платника ПДВ виникає право на податковий кредит з ПДВ.

 

Амортизація

Ураховуючи досить тривалий час використання і напевне значну вартість, титульні (тимчасові) споруди відносять до основних фондів із відповідним нарахуванням амортизації.

Слід також звернути увагу на розподіл між групами основних засобів Так, нагадаємо, що відповідно до

п.п. 8.2.2. Закону про податок на прибуток до групи 1 відносять будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, у тому числі житлові будинки та їх частини (квартири і місця загального користування), вартість капітального поліпшення землі;

до групи 2 відносять автомобільний транспорт та вузли (запасні частини) до нього; меблі; побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, інше конторське (офісне) обладнання, устаткування та приладдя до них;

до групи 3 — будь-які інші основні фонди, не включені до груп 1, 2 і 4;

до групи 4 — електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, інші інформаційні системи, комп'ютерні програми, телефони (у тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних товарів (предметів).

На думку автора, титульні (тимчасові) споруди відноситимуться або до 1 групи або до 3, залежно від призначення і структури основного фонду. При віднесенні до певної групи основних фондів слід бути дуже обережними. Зверніть увагу на той факт, що до об’єктів 1 групи фактично відносяться об’єкти нерухомості, що «стоять» на землі. Тому, на думку автора, до 1 групи слід відносити ті титульні (тимчасові) споруди, які фактично стоять на землі, а інші можна відносити до 3 групи.

Обережність у цьому випадку полягає в тому, що сам термін

«споруда» спонукає податківців відносити такі ТМЦ саме до групи 1 основних фондів. На підтвердження сказаного наведемо цитату із листа ДПАУ від 23.02.2004 р. № 1299/16/15-1116:

«...Щодо віднесення до складу основних фондів будівельної організації

тимчасових (нетитульних) споруд, то повідомляємо, що відповідно до підпункту 8.2.2 п. 8.2 ст. 8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, в тому числі жилі будинки та їх частини (квартири і місця загального користування), вартість капітального поліпшення землі відносяться до першої групи основних фондів.

З метою застосування підпункту 8.2.2 п. 8.2 ст. 8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» слід керуватися Державним класифікатором України ДК 013-97 «Класифікація основних фондів», затвердженим наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 19 серпня 1997 року № 507 «Щодо затвердження Державного класифікатора України «Класифікація основних фондів...».

Однак, на думку автора, такий підхід не зовсім доречний у будівельній галузі, адже ставка амортизації для основних фондів третьої групи — 6 %, а для першої групи — 2 %. Погодьтесь, що для будівельних організацій, що можуть мати основні фонди на мільйони гривень, різниця у 4 відсотки при нарахуванні амортизації досить значна. Тому бухгалтерам будівельних організацій важливо довести

оборотний характер тимчасових споруд заради того, щоб позбутися необхідності класифікувати їх як основні фонди. Цієї мети подекуди можна досягти шляхом видання відповідних розпорядчих документів (наказів), які фіксують нетривалі планові строки експлуатації титульних (тимчасових) споруд.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі